Anda di halaman 1dari 6

One Page Project Manager (OPPM)

Tarikh
Ketua Pn Kanmani a/p Palamalai Nama Projek : Program Pembangunan Akademik Panitia Matematik
2 JANUARI 2020
Objektif Program Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SJKT MAHAJOTHI
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 Mesyuarat Panitia Matematik O O O O A B C D
O 2 SMART SIFIR O O O O O O O O O A B C D
O O O 3 Bengkel menjawab soalan (Tahun 6) O O A B C D F G
4 Minggu matematik O A B C D
O O 5 Bengkel guru O A B C D E
O O O 6 Kelas Bimbingan / Klinik Matematik O O O O O O O O O A B C D F
O O O 7 Program 5 minit fakta asas matematik O O O O O O O A B C D
O O O 9 Modul setia Bantu O O O A B C D E G
O O O 10 Program Bright Star Matematik O O O O O O A B C D G

Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Pn.Jothi (Penyelaras T 6)
En. Patmanathan (GB)

Pn. Gunavathi (PK1)

Pn.P.Kanmani (Kp )

Guru mata pelajaran


September

November

Disember

AJK Panitia Math


Februari

Oktober
Januari

(SU Kurikulum)
Ogos
April

Julai
Mac

Mei

Jun
Tarikh
Sasaran
Peratus Lulus Matematik Dalam UPSR dan PAT

Math
Bil Program/Aktiviti Kos Catatan(Sumber)
Kualiti Band / Tahap Penguasaan 4 - 6

1 Program Smart Sifir RM100 PCG


Pembelajaran dan Pengajaran Guru

Matlamat 2 Minggu Matematik RM300 PCG


Kos 3 Bengkel guru RM200 PCG
4 Modul Setia Bantu RM200 Sumbangan PIBG
5 Program Bright star Matematik RM500 Sumbangan PIBG
Kualiti Pencapaian A

6 Teknik Menjawab soalan RM500 Sumbangan PIBG

Objektif Khusus & Harapan


1 Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Matematik
2 Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran Matematik dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
3 Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Matematik
4 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
One Page Project Manager (OPPM)
Tarikh
Ketua Pn.Genga Devi Nama Projek : Program Pembangunan Akademik Panitia Sains
2 JANUARI 2018
Objektif Program Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SJKT DATO' K.PATHMANABAN
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
O 1 Mesyuarat Panitia Sains O O O O A B C D
O O 2 Perkembangan Staff (LDP) O O O A B C D E
O O 3 Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR O O A B C D
O O 4 Panduan Menjawab Soalan Sains Bagi Murid Tahun 4 & 5 O O O O O O O O O O A B C D
O O 5 Kelas Bimbingan UPSR (Isnin, Selasa, Rabu & Khamis) O O O O O O O O O A B C D E F
O O 6 Kelas Bimbingan UPSR ( Sabtu ) O O O O O O O O A B C D E F
O O 7 Kelas Bimbingan UPSR (Cuti Semester) O O O O A B C D E F
O O 8 Bulitin Sains O O O O A B C D
O O 9 Tutorial Surat Khabar 'Thaimoli' O O O O O O O O O O O A B C D
O O O 10 Program Minggu Panitia Sains O A B C D E G
O O O 11 Program Selepas UPSR O O O A B C D E F G
O O O 12 Program Popkuiz Waktu Rehat (Setiap Hari Jumaat) O O O O O O O O O O O A B C D
O O 13 Lawatan Sambil Belajar O A B C D E F G
O O 14 "i-Think" dalam PdP O O O O O O O O O O O A B C D
O O O O 15 Eksplorasi Sains O A B C D
O O 16 Laluan Sains O O O O O O O O O O O A B C D
O O O O 17 Ujian Bulan & Semester & Pra UPSR O O O O A B C D E
O O O

Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Pn.Kanimoli (Penyelaras T
Pn.Shalini(SU Kurikulum)

Guru mata pelajaran lain


September

En. Rajeswaran (SU )


November

Disember

Pn.Genga Devi (K.P)


En.Manimaran (PK1)
Februari

Oktober
Januari

AJK Panitia Sains


April

Julai

Ogos
Mac

Jun
Mei
Tarikh
Sasaran

6)
Peratus Lulus Sains Dalam UPSR dan PAT

Bil Program/Aktiviti Kos Catatan(Sumber)


Kualiti Band / Tahap Penguasaan 4 - 6

1 Teknik menjawab soalan Sains UPSRRM 200 Dana Kecemerlangan UPSR


Pembelajaran dan Pengajaran Guru

Matlamat 2 Kelas bimbingan UPSR RM 400 PIBG


Kos 3 Kelas bimbingan UPSR (Sabtu) RM 300 PIBG
4 Kelas bimbingan UPSR(Semester) RM 400 PIBG
5 Program klinik Sains RM 200 LPBT
Kualiti Pencapaian A

6 Program minggu Sains RM 300 LPBT


7 Program popkuiz RM 150 LPBT
8 Lawatan sambil belajar RM 800 murid dan sekolah
9 Modul soalan KBAT RM 100 LPBT

Objektif Khusus & Harapan


1 Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
2 Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
3 Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains
4 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi