Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

MATAPELAJARAN TARIKH : MINGGU :

TAJUK KELAS : HARI :

STANDARD KANDUNGAN : MASA :

STANDARD PEMBELAJARAN : PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


(PBD) :

OBJEKTIF + KRITERIA KEJAYAAN : TINDAKAN SUSULAN UNTUK


MURID :

PEMULIHAN

PENGUKUHAN

PENGAYAAN

BAHAN BANTU MENGAJAR :


AKTIVITI PERMULAAN AKTIVITI UTAMA
AKTIVITI PENUTUP
PAK21

6K PdP ABAD 21 PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KEMAHIRAN BERFIKIR


Komunikasi Entry card / Exit Card ARAS TINGGI (KBAT)
Pemikiran Kritis Brainstorming Peta Bulatan Mengaplikasi
Gallery Walk Peta Buih Menganalisis
Pemikiran Kreatif
Peta Buih Berganda Menilai
Kolaborasi Games
Peta Pokok
x Stay, y Stray Mencipta
Perwatakan Peta Dakap
Group Prensentation
Kenegaraan Peta Alir
Role Play
Peta Pelbagai Alir
Traffic Light
Peta Titi
REFLEKSI
   KEHADIRAN : /
   BIL TIDAK HADIR :

KSSM ( Tingkatan 1 – Tingkatan 4 ), MPEI ( Tingkatan 5 )