Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ELLY

2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 13 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 31/ISNIN /17 JULAI 2020 PEREMPUAN : ____ / 24 orang
JUMLAH : ____ / 37 orang
KELAS 5 AL-BIRUNI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 9.30 – 10.00

BIDANG PEMBELAJARAN
NOMBOR DAN OPERASI
8) Perpuluhan
STANDARD
KANDUNGAN
8.4
STANDARD 8.4.1
PEMBELAJARAN
(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan
nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyusun nombor yang panjang di atas yang pendek di bawah untuk
memudahkan proses mendarab.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Mengalihkan titik perpuluhan ke kanan (Jika mendarab dengan 10, 100, 1000)
3. Mendarab dengan betul.
4. Meletakkan titik perpuluhan di tempat yang betul.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan
2. Murid menjawab soalan guru.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 3. Guru membimbing murid untuk mendarab perpuluhan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4. Murid menjawab latihan
5. Perbincangan
6. Murid diberi latihan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


/ Buku Teks Nota Carta / Graf / Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model / TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar / Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur / Tolong-menolong
/ Bertanggungjawab Hemah Tinggi / Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


/ Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat / Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


/ Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian / Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /37 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 37 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / orang


MINGGU / HARI / TARIKH 31/ISNIN /17 JULAI 2020 PEREMPUAN : ____ / orang
JUMLAH : ____ / 34 orang
KELAS 4 AL-BIRUNI
TIDAK HADIR :
MASA 10.00 – 10.30 KEHADIRAN

Nombor dan Operasi


BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PECAHAN , PERPULUHAN DAN
PERATUS
STANDARD
2.1
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar
dan nombor bercampur.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memastikan penyebut sama
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menolak pecahan atau menambah pecahan.
3. Menukarkan pecahan kepada pecahan wajar.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan kepada murid.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 2. Murid dibimbing untuk menyelesaikan operasi bergabung pecahan (tambah dan tolak)
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 3. Murid menjawab soalan.
4. Murid diberi satu latihan sebagai pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


/ Buku Teks Nota Carta / Graf / Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model / TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar / Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian / Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
/ Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


/ Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat / Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


/ Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian / Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /34 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 10 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 31/ISNIN /17 JULAI 2020 PEREMPUAN : ____ / 5 orang
JUMLAH : ____ / 15 orang
KELAS 6 AL-ZAHRAWI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 11.30 – 12.00
Sukatan & Geometri
BIDANG PEMBELAJARAN
8. RUANG
STANDARD
8.2
KANDUNGAN
STANDARD 8.2.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas gabungan.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Mengenalpasti nilai sisi tapak dan tinggi (bagi segitiga bersudut tegak) dan
Panjang dan lebar (untuk segiempat)
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menggunakan formula luas segitiga dan luas segiempat untuk mengira luas.
3. Menambah luas gabungan.
4. Menulis unit pada jawapan akhir.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan kepada murid.
2. Murid diteruskan lagi dengan latihan untuk mencari luas segitiga gabungan dengan luas
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
segiempat.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
3. Murid menjawab soalan.
4. Murid diberi satu latihan sebagai pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf / Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model / TV / Projektor / Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar / Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur / Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


/ Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


/ Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian / Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /15 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /15 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai