Anda di halaman 1dari 1

UJIAN PRA & POS

BAHASA MALAYSIA

TAHUN 5

JANGAN BUKA BUKU SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi 40 soalan jawab semua soalan.

2. Guna pensel 2B sahaja untuk membulatkan jawapan.

3. Jika kamu hendak menukar jawapan padamkan dengan bersih


dan tulis jawapan yang baru.

Nama: _____________________________________

Kelas : _____________________________________

MARKAH

100