Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS TAHUN 5B


TARIKH/ HARI 11/07/2019 KHAMIS MASA 08.30 HINGGA 09.00
TAJUK Memukul dan Bergerak FOKUS Memukul bola ke pelbagai arah dan bergerak
ke kawasan yang ditetapkan.

STANDARD 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan
KANDUNGAN yang betul
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori memadang
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan
1.8.3 Memukul bola ke pelbagai arah dan jarak serta bergerak ke kawasan yang ditetapkan
STANDARD 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara kedudukan permukaan alatan pemukul dengan arah
PEMBELAJARAN pergerakan bola semasa memukul atau menahan dengan alatan pemukul
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF 1. Memukul bola ke pelbagai arah dan jarak serta bergerak ke kawasan yang ditetapkan.
PEMBELAJARAN 2. perkaitan antara kedudukan permukaan alatan pemukul dengan arah pergerakan bola semasa
memukul atau menahan dengan alatan pemukul.
3. Melakukan pergerakan dan aktiviti dengan selamat.
1. Murid membuat aktiviti memanaskan badan
AKTIVITI i. Lari Bebas
PENGAJARAN ii. Regangan Dinamik
DAN 2. Guru menyampaikan standard pembelajaran.
PEMBELAJARAN 3. Aktiviti 1 : Pukul dan lari secara berpasangan
(PdP) 4. Aktiviti 2 : Pukul dan lari secara berkumpulan
5. Permainan kecil : Softball
6. Penutup
i. Menyejukkan badan (Aktiviti regangan)
1. Bola Softball
BAHAN BANTU 2. Kayu softball
BELAJAR (BBB) 3. Skitel
KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intrapersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik
PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang
☐ Eksistensial
ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
(EMK)
☐Membandingbeza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi
KEMAHIRAN ☐Menghubungkait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
BERFIKIR /ABAD ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
21 ☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi

☐MembuatInferens ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatKeputusa antafsir
n ☐Menilai
PENTAKSIRAN ☐Kuiz ☐Pemerhatian ☐Lisan
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN ☐ ☐
☐Lisan ☐☐ Drama
☐Projek

orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.


REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
Rancangan Pengajaran Harian
☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar
CATATAN

Anda mungkin juga menyukai