SULIT

SULIT
Amalan B.Melayu UB2 Aug 2007 Satu Jam

Sek.Men.Keb.. Mambau 70300 Seremban, N. Sembilan Ujian Bulanan 2, Satu Jam,Ogos Tahun 2007 Amalan Bahasa Melayu Tingkatan Peralihan

Nama:______________________________
Arahan Am: Bahagian A (29 Soalan Objektif = 29markah)

Kelas: Peralihan _____________

Tiap-tiap soalan atau pemyataan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Terdapat satu sahaja jawapan yang betul atau yang paling sesuai. Pilih jawapan itu dan tandakan di kertas objektif.
Soalan 1 hingga Soalan 5

Baca. Kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Melaka negeri kedua yang terkecil di Malaysia. Keluasan Melaka hanya 1,650 kilometer persegi. Namun Melaka kaya dengan pelbagai cerita legenda dan sejarahnya. Suatu masa dahulu, negeri ini sangat masyhur di rantau Nusantara. Legenda penubuhan negeri Melaka bermula dengan kisah pelanduk mengalahkan anjing perburuan Parameswara pada awal tahun IAOO. Parameswara menganggap keberanian pelanduk itu melambangkan kebesaran dan kesucian kawasan itu lantas menamakannya sebagai "Melaka", iaitu sempena nama pokoktempat putera raja dari Palembang itu berteduh. Kesultanan Melaka merupakan kedudukan istimewa dan penting dalam Sejarah Malaysia. Kesultanan Melaka menandakan permulaan kepada pemerintahan baru Melayu. Melaka mempunyai struktur pemerintahan yang sistematik. Pemerintah menggunakan sistem pentadbiran piramid, iaitu diketuai oleh Sultan diikuti Pembesar Berempat. Pembesar-pembesar itu terdiri daripada Bendahara, Temenggung, Bendahari, dan Laksamana. Kedudukan Melaka yang strategik di Selat Melaka memudahkan negeri itu berkembang maju sebagai pelabuhan dan pusat pertukaran barang dagangan dari Arab, India, Cina, Jepun, dan Afrika Selatan. Pada masa itujuga empayar Melaka yang luas menjadi pusat perkembangan Islam yang terkenal di Nusantara. 1. Siapakah yang menubuhkan negeri Melaka? A Parameswara B HangTuah C Tun Perak D RajaPalembang 2. Perkataan masyhur seerti dengan 4. Mengapakah Melaka menjadi pusat perdagangan yang terkenal? A Mempunyai pelabuhan yang luas B Terletak di tengah laluan perdagangan Timur dan Barat C Mempunyai raja yang bijak D Mengamalkan sistem pentadbiran piramid 5. Berikut merupakan ahli Pembesar Berempat kecuali

A kaya C maju

B berkuasa D terkenal

3. Dari manakah nama Melaka diperoleh? A Dari seekor anjing B Dari seekor pelanduk C Dari sebatang pokok D Daripada Raja Melaka

A Bendarara C Temenggung

B Sultan Melaka D Laksamana

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful