Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA GERAK KERJA DJ RADIO

SK TAMAN SERI RAMPAI EDISI 2020

KERTAS KERJA
GERAK KERJA DJ RADIO
SK TAMAN SERI RAMPAI EDISI 2020

1.0 PENGENALAN

Penyampaian berita/maklumat melalui radio telah menjadi tradisi budaya manusia


sejak zaman-berzaman untuk memberi pengajaran, pengetahuan, hiburan dan
berkongsi pengalaman. Dalam dunia moden kita hebahan radio masih lagi jelas.
Kehebatan penyampai radio banyak bergantung kepada cara persembahan yang
mampu mempengaruhi malah memukau pendengar.

Hebahan radio dalam pengajaran bahasa merupakan pendekatan yang sesuai


digunakan untuk membina kecekapan berbahasa murid iaitu kemahiran mendengar,
bertutur dan membaca. Seterusnya, kemahiran kefahaman dan pelaporan turut
dicapai melalui aktiviti membaca dan bercerita ini. Aktiviti hebahan ini perlu
dibudayakan kepada murid-murid.

2.1 OBJEKTIF

2.2 Mencungkil bakat dan kreativiti murid secara bersahaja dan


meyakinkan.

2.3 Menggalakkan murid-murid membaca dan membuat hebahan dengan lebih


yakin

2.4 Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya
saing di kalangan murid.

2.5 Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, dan


membaca.

2.6 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara spontan dan
meyakinkan berdasarkan bahan rangsangan.

2.7 Menggalakkan murid-murid menjana idea spontan berdasarkan bahan


rangsangan.

1
3.0 PENGELOLAAN

Aktiviti ini dianjurkan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian


Pendidikan Malaysia. Seterusnya, aktiviti hebahan ini akan di jalankan pada waktu
berikut:

HARI : ISNIN – JUMAAT


MASA: 7.25-7.30 PAGI

5.1 PELAKSANAAN HEBAHAN RADIO

5.2 PERINGKAT SEKOLAH

5.2.1 Pihak Panitia Bahasa Melayu dan Persatuan Bahasa Melayu diminta
mengadakan pertandingan ini bermula di peringkat antara kelas dan
juga antara rumah. Pertandingan ini merupakan aktiviti sokongan
kepada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.

5.2.2 Seorang peserta hendaklah dipilih mewakili sekolah ke pertandingan di


peringkat daerah.
5.3 PERINGKAT DAERAH

5.3.1 Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) bertanggungjawab mengelolakan


pertandingan ini pada peringkat daerah masing-masing.

5.3.2 Pegawai PPD akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola


Pertandingan Peringkat Daerah.

5.3.3 Pertandingan pada peringkat daerah mesti dilaksanakan sebulan


sebelum pertandingan peringkat negeri.

5.3.4 Peserta yang menjadi johan daerah akan mewakili daerah ke peringkat
negeri.

5.4 PERINGKAT NEGERI

5.4.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab


mengelolakan pertandingan ini pada peringkat negeri masing-masing.

5.4.2 Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Negeri akan diketuai


oleh Pengarah Pendidikan Negeri.

5.4.3 Pertandingan pada peringkat negeri mesti dilaksanakan sebulan


sebelum pertandingan peringkat kebangsaan.

5.4.4 Peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat
kebangsaan.

5.5 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BAHAGIAN SATU

5.5.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid Tahap Satu (Tahun 3 sahaja)


dan Tahap Dua (Tahun 4, 5 dan 6) dari Sekolah Kebangsaan, Sekolah
Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK).
Murid tersebut mestilah warganegara Malaysia.

5.5.2 Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing


dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah ke daerah,
daerah ke negeri dan negeri ke peringkat kebangsaan.

5.5.3 Peserta perlu menghantar video pendek berdurasi antara 6 hingga 8


minit dan aktiviti yang dirakamkan adalah merupakan hasil karya
sendiri.
5.5.4 Peserta mestilah menggunakan peralatan merakam sendiri,
sama ada menggunakan telefon pintar / perakam video untuk
menghasilkan video.

5.5.5 Format video yang ditetapkan ialah MOV / AVI / MP4 / WMV.

5.5.6 Bagi video bersaiz besar, video tersebut perlu dimuatnaik di laman
sesawang cloud seperti dropbox, dan pautan tersebut dinyatakan
di dalam e-mel.

5.5.7 Setiap penyertaan hendaklah dihantar melalui emel atau


menggunakan pautan google form yang disediakan oleh pihak
penganjur.

5.5.8 Sumber bahan cerita hendaklah dipilih daripada medium berikut:

5.5.8.1 buku-buku cerita yang terdapat dalam pasaran.

5.5.8.2 cerita-cerita daripada majalah dan media massa lain.

5.5.8.3 cerita-cerita daripada bahan elektronik / Internet.

5.5.8.4 hasil karya sendiri.

5.5.9 Kualiti cerita


5.5.9.1 Isi cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pengajaran dan
nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik, ras
dan agama.

5.5.9.2 Cerita tersebut perlu pelbagai jenis dan tema.


5.5.9.3 Untuk Bahagian Pertama, hanya peserta Tahap Satu
sahaja yang dibenarkan menyampaikan cerita haiwan.

5.5.10 Panjang cerita hendaklah bersesuaian dengan masa yang


diperuntukkan.
5.5.11 Muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.

5.5.12 Penggunaan kostum dibenarkan tetapi SEKADAR HIASAN SAHAJA


(tidak memberi sebarang markah).

5.5.13 Unsur puisi, nyanyian dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan
penceritaan tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan.
(Tidak melebihi satu (01) minit daripada keseluruhan cerita untuk
kedua-dua unsur tersebut).

5.5.14 Unsur lakonan dan main peranan/watak tidak dibenarkan. Peserta


perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan
memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan
anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki
hanya dibenarkan setapak sahaja setiap kali pergerakan.

5.5.15 Pakaian seragam sekolah dibenarkan.

5.5.16 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta:

5.5.16.1 menyentuh isu-isu sensitif tentang politik,ras dan agama;


5.5.16.2 membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus;
5.5.16.3 dibantu oleh orang lain semasa peserta sedang bercerita;

5.5.17 Keputusan pemenang akan ditentukan melalui sistem juri.

5.5.18 Bilangan panel hakim pada peringkat kebangsaan ialah lima atau tujuh
(05 atau 07) orang manakala pada peringkat negeri ialah tiga atau lima
(03 atau 05) orang. Pada peringkat daerah pula, sekurang- kurangnya
tiga (03) orang hakim menghakimi pertandingan.

5.5.19 Keputusan panel hakim adalah muktamad.

5.5.20 Sebarang pindaan tertakluk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

6.1 SYARAT-SYARAT BERCERITA BAHAGIAN DUA (SPONTAN)

6.2 Bahagian spontan akan diadakan secara langsung menggunakan kaedah


telesidang antara peserta, hakim dan penjaga masa. Peserta perlu bersedia
mengikut nombor giliran masing-masing.
6.3 Peserta akan menyampaikan cerita secara spontan berdasarkan bahan
rangsangan yang akan dikemukakan oleh Pengerusi Pertandingan melalui
cabutan undi.

6.4 (Peserta diberi masa selama satu (1) minit untuk persediaan dan tiga (3)
minit untuk persembahan).

6.5 Peserta akan menyampaikan cerita masing-masing secara spontan atas bahan
rangsangan yang ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan.

6.6 Peserta dikehendaki memilih dan menyebut nombor di sampul yang disediakan
Ketua Hakim.

6.7 Pengerusi pertandingan akan membaca nombor tersebut dan gambar slaid
berkenaan akan ditayangkan.

6.8 Masa persediaan 1 minit bermula sebaik sahaja slaid ditayangkan.

6.9 Pengerusi pertandingan akan meminta peserta memulakan cerita apabila tamat
masa persediaan 1 minit.

6.10 Peserta akan diminta mengambil tempat yang disediakan untuk memulakan
cerita spontan.

6.11 Loceng akan dibunyikan sekali menandakan bermulanya masa bercerita.

6.12 Loceng akan dibunyikan dua (2) kali menandakan masa tamat.

6.13 Peserta tidak dibenarkan memulakan cerita spontan sebelum tamatnya masa
persediaan.

6.14 Prop,muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.

6.15 Unsur puisi dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan tetapi
tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan. (Tidak melebihi satu (1)
minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur tersebut).

6.16 Unsur lakonan dan main peranan / watak tidak dibenarkan. Peserta perlu
bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat
penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan, tangan,
kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki hanya dibenarkan setapak sahaja
setiap kali pergerakan.
7.1 KRITERIA PENGHAKIMAN PERTANDINGAN CERITA BAHAGIAN SATU

7.2 Teknik Persembahan 20 markah


7.3 Bahasa dan pertuturan 20 markah
7.4 Penghayatan cerita 20 markah
7.5 Interaksi dengan audiens 15 markah
7.6 Mesej/nilai dalam cerita 05 markah
7.7 Tempoh penceritaan/Perkembangan cerita 10 markah
7.8 Kawalan suara 10 markah
Jumlah 100 markah

8.1 KRITERIA PENGHAKIMAN BAHAGIAN DUA (SPONTAN)

8.2 Persembahan dan kreativiti 25 markah


8.3 Bahasa dan Pertuturan 25 markah
8.4 Penghayatan cerita 20 markah
8.5 Interaksi dengan audiens 15 markah
8.6 Tempo penceritaan/Perkembangan cerita 15 markah
8.7 Jumlah 100 markah

9.0 AM

Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai