Anda di halaman 1dari 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 57974124

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0616.0519/E5/TP/P2/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat
(3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman U mum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan,
Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan
Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Sebagai Kepala
Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur untuk semester 2
(dua) Tahun Anggaran 2019;

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 1 dari 6


Mengingat : 1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan
Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan
Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi
dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT


KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019.

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 2 dari 6


KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang
diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan di Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan


kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria sebagai penerima
tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per
triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang diberi tugas
sebagai kepala satuan pendidikan yang sudah memperoleh SK
Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang
diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang belum memperoleh SK
SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAdikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
Nomor: SP DIPA – 023.16.1.361154/2019 Direktorat Pembinaan Tenaga
Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun
2019.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran


Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KETUJUH :Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019
Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PEMBINAAN SUBDIREKTORAT
TENAGA KEPENDIDIKAN,   KESEJAHTERAAN,
DIREKTORAT JENDERAL GURU PENGHARGAAN, DAN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,   DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,

Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed Dr. Mansur, M.Pd


NIP. 196508101989022001 NIP. 196812311990011001

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 3 dari 6


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0616.0519/E5/TP/P2/2019
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA / NIP / NUPTK / NO REK. BANK /


No. UNIT KERJA
NO PESERTA / NRG TUNJANGAN

ABDUL GHOFUR SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : .
No Rek. 006501012897536
1 NUPTK : 3040763666200003 a/n ABDUL GHOFUR
NO PESERTA : 12051915610857
NRG : 121561474004 Tunjangan : Rp. 3.204.700

BAMBANG RIYONO SMP YAPENAS GEMPOL BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005955539
2 NUPTK : 6662746648200002 a/n BAMBANG RIYONO
NO PESERTA : 09051918011581
NRG : 092736407002 Tunjangan : Rp. 3.445.500

Dra. FATKHANAH SMP KRISTEN BAITHANI TUTUR BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005894539
3 NUPTK : 7156745647300013 a/n Dra. FATKHANAH
NO PESERTA : 07051911700007
NRG : 072136632432 Tunjangan : Rp. 4.024.400

FADLOLI SMP PGRI I PRIGEN BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005116533
4 NUPTK : 2349754655200003 a/n FADHOLI
NO PESERTA : 11051915410896
NRG : 111541850001 Tunjangan : Rp. 1.500.000

IDA NUR FAIZIYAH SMP ISLAM AL HIDAYAH BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005646538
5 NUPTK : 7861753654300032 a/n IDA NUR FAIZIYAH
NO PESERTA : 11051910010897
NRG : 111001681006 Tunjangan : Rp. 3.409.800

MIFTAKHUDDIN SD MUHAMMADIYAH I GEMPOL BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501006003539
6 NUPTK : 7845757658200002 a/n MIFTAKHUDDIN
NO PESERTA : 09051902711130
NRG : 091887462001 Tunjangan : Rp. 3.043.600

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 4 dari 6


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0616.0519/E5/TP/P2/2019
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA / NIP / NUPTK / NO REK. BANK /


No. UNIT KERJA
NO PESERTA / NRG TUNJANGAN

MUHAMAD KHOIRON SDI MADINATUL ILMI BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : SEKARMOJO KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501006112532
7 NUPTK : 0644760661200012 a/n MUHAMAD KHOIRON
NO PESERTA : 09051902711152
NRG : 091390977002 Tunjangan : Rp. 3.106.900

Paina, S.Pd. SMP ISLAM BAHRUL ULM BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005881536
8 NUPTK : 2558745647300023 a/n Paina, S.Pd.
NO PESERTA : 07051908700019
NRG : 072540902001 Tunjangan : Rp. 3.375.300

RIADI SMP ARJUNA BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : .
No Rek. 006501013191535
9 NUPTK : 7839748649200012 a/n RIADI
NO PESERTA : 12051915410644
NRG : 121541934002 Tunjangan : Rp. 3.204.700

RIANTO SMP PGRI SUKOREJO BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005342532
10 NUPTK : 6547747649200012 a/n RIANTO
NO PESERTA : 11051918010895
NRG : 111801850005 Tunjangan : Rp. 3.305.700

ROSID SD NAHDLATUL ULAMA BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : .
No Rek. 006501012933536
11 NUPTK : 4447743646200012 a/n ROSID
NO PESERTA : 12051902710270
NRG : 120271914047 Tunjangan : Rp. 1.500.000

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 5 dari 6


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0616.0519/E5/TP/P2/2019
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA / NIP / NUPTK / NO REK. BANK /


No. UNIT KERJA
NO PESERTA / NRG TUNJANGAN

SRIMURNI SMP PGRI PANDAAN BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : -
No Rek. 006501014445539
12 NUPTK : 0541744646300042 a/n SRIMURNI
NO PESERTA : 12051915610326
NRG : 121561861005 Tunjangan : Rp. 2.660.700

SULIYANTO SMP KRISTEN BAITHANI TOSARI BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005956535
13 NUPTK : 8544752654200002 a/n SULIYANTO
NO PESERTA : 08051909410855
NRG : 084425066006 Tunjangan : Rp. 1.500.000

Supaat, S.Ag. SMP ISLAM YASPAI BEJI BANK RAKYAT INDONESIA


NIP : KANCA SBY PASURUAN
No Rek. 006501005719535
14 NUPTK : 8460739641200002 a/n Supaat, S.Ag.
NO PESERTA : 07051908400020
NRG : 072635372002 Tunjangan : Rp. 3.743.100

Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
KEPENDIDIKAN , DIREKTORAT JENDERAL PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN , DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed Dr. Mansur, M.Pd


NIP. 196508101989022001 NIP. 196812311990011001

0616.0519/E5/TP/P2/2019 Hal 6 dari 6

Anda mungkin juga menyukai