Anda di halaman 1dari 5

1.

2 SUKAN DAN SOSIALISASI

a) SOSIALISASI KE DALAM SUKAN

- Takrifkan sosialisasi menerusi sukan

 Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh, dorongan serta
impak agen-agen sosialisasi sukan
 Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta
menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai
dan perlakuan individu tersebut.

I. AGEN-AGEN SOSIALISASI KE DALAM SUKAN

- Agen sosialisasi seperti komuniti, pasukan dan rakan sebaya boleh mempengaruhi tingkah laku
atlet adlam aktiviti sukan. Bincangkan lima cara bagi setiap agen tersebut dapat memainkan
peranan dalam mewujudkan proses sosialisasi dalam sukan.
- Nyatakan empat faktor luaran yang mendorong ahli pasukan badminton Negara melibatkan diri
dalam sukan.
- Nyatakan empat faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan Amin dalam bidang sukan.
- Jelaskan empat faktor persekitaran yang mendorong kepada penglibatan individu dalam sukan.

 Keluarga
- Sebagai orang yang memberi dorongan ataupun menjadi role model
- Ibu bapa memberikan bantuan kewangan untuk membeli alatan sukan
- Menjaga pemakanan anak
- Membawa anak-anak ke venue latihan
- Membantu jurulatih dalam proses pemulihan anak semasa dirumah

 Rakan sebaya
- Kerap mengajak rakan-rakan untuk bersukan
- Berkongsi pengalaman mengenai sukan yang diceburi
- Mengajak rakan-rakan untuk pergi menonton pertandingan sukan contohnya bola sepak
- Kerap bersembang mengenai sukan yang diminati
- Berkongsi alatan sukan, agar semua rakan dapat sama-sama bersukan, contohnya
berkongsi reket badminton.

 Sekolah
- Melalui pelaksanaan kelas PJK
- Menganjurkan program-program sukan , cth. Kejohanan Olahraga Tahunan, kejohanan
tertutup
- Menubuhkan kelab sukan contoh kelab sukan renang, bola sepak
- Guru membawa untuk masuk bertanding di kejohanan peringkat MSSD, MSSN dan
MSSM
- Menyediakan dana khas untuk pelajar pergi bertanding

 Kemudahan atau prasarana


- Terdapat kemudahan atau prasarana yang disediakan mendorong kepada penglibatan
individu ke dalam sukan.

 Geografi
- Persekitaran yang mendorong kepada aktiviti sukan contohnya terdapat padang,
gunung, laut, sungai dan sebagainya.
 Komuniti
- Peluang bersukan diwujudkan dalam satu komuniti
- Contoh, kejiranan bermain sepak takraw setiap petang di taman permainan
- Menganjurkan program senamrobik pada hari minggu
- Menyediakan kemudahan sukan contoh dewan badminton
- Menganjurkan pertandingan peringkat kampung, taman untuk menggalakkan orang
ramai bersukan
- Kerap membuat program latihan dengan memanggil atlet atau bekas-bekas atlet bagi
menarik minat orang ramai
- Mewujudkan tabung dan dana khas untuk memberi sumbangan kepada anak-anak muda
kampung yang berjaya mewakili negeri atau daerah
- Mewujudkan organisasi sukan dalam komuniti, agar setiap aktiviti sukan dapat
dijalankan dan diatur dengan baik

 Media Massa
- Berita sukan, memberikan informasi mengenai perkembangan semasa sukan
- Siaran langsung acara bola sepak
- Liputan sukan SEA, Komanwel dan Olimpik
- Membuat wawancara bersama selebriti sukan
- Mempromosikan produk sukan

 Kerajaan
- Menyediakan prasarana sukan yang mencukupi
- Memastikan kemudahan untuk menuju ke prasarana sukan dalam keadaan baik contoh,
ada jaringan jalan raya untuk pergi ke venue.
- Menyediakan biasiswa kepada atlet yang berkelayakan
- Bekerjasama dengan pihak university untuk menempatkan atlet di university
- Merangka kejohanan-kejohanan bertaraf antarabangsa agar atlet dapat bertanding
- Mewujudkan satu kementerian yang akan menguruskan hal-hal berkaitan dengan sukan
- Akan mempengaruhi individu untuk melibatkan diri dalam sukan

 Pasukan
- Setiap ahli pasukan menjadi role model kepada ahli yang lain
- Interaksi sosial
- Program mentor mentee
- Kerap melakukan aktiviti bersama-sama diluar latihan bagi menunjukkan setiakawan
- Memakai pakaian yang seragam atau pakaian pasukan
- Memberikan motivasi kepada ahli pasukan yang sedih akibat menanggung kekalahan
- Sentiasa mengikut dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh jurulatih
pasukan
- Sentiasa memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli yang baru tanpa diskriminasi

- Faktor intinsik (dalaman) yang mempengaruhi kejayaan amin dalam bidang sukan

 Sifat sukakan cabaran


 Tidak memikirkan ganjaran
 Melakukan aktiviti untuk kepuasan diri sendiri
 Sukakan aktiviti lasak
 Ingin menyihatkan badan
 Mempunyai cita-cita yang tinggi dalam sukan
b) SOSIALISASI MENERUSI SUKAN

- Takrifkan sosialisasi menerusi sukan

 Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi


 Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati
individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan
individu tersebut.

c) PERBEZAAN ANTARA SOSIALISASI KE DALAM SUKAN & SOSIALISASI MENERUSI SUKAN

- Berikan perbezaan antara sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi


sukan

Sosialisasi Ke Dalam Sukan Sosialisasi Menerusi Sukan


 Individu memilih untuk melibatkan diri  Sukan menjadi alat kepada proses
ke dalam sukan kesan dari pengaruh, sosialisasi
dorongan serta impak agen-agen  Elemen-elemen dalam sukan
sosialisasi sukan. seperti sikap bekerjasama,
 Agen-agen sosialisasi sukan toleransi, berdisiplin serta
 Keluarga menghormati individu lain dan
 Rakan sebaya peraturan membantu dalam proses
 Sekolah pembentukan sikap, nilai dan
 Komuniti perlakuan individu tersebut.
 Media masa
 Persekitaran

 Dapat mewujudkan perpaduan yang  Dapat melindungi institusi dan diri


erat tidak mengira bangsa dan agama sendiri
MOBILITI SOSIAL
Definisi:
 Suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari status yang satu ke status yang lainnya.

- Berikan empat faktor yang menyebabkan seseorang atlet professional mengalami mobiliti sosial yang mendadak hasil
daripada penglibatannya dalam sukan.

1. Jenis-jenis mobiliti sosial

MOBILITI HORIZONTAL (MENDATAR) MOBILITI VERTICAL (MENEGAK) MOBILITI INTERGENERASI MOBILITI ANTARGENERASI
Pergerakan seseorang dari satu Pergerakan seseorang dari satu Mobiliti yang dialami oleh seorang Adalah perpindahan kedudukan sosial
kedudukan sosial kepada yang lain kedudukan sosial kepada yang lain individu atau sekelompok dalam satu seseorang atau anggota masyarakat
dalam status yang sama. dalam status yang berbeza. generasi yang terjadi dalam satu generasi yang
sama.
Tidak membawa apa-apa perubahan Boleh menjadi vertikal ke atas atau Contoh: ayah Ali seorang pemain bola
mendadak pada kedudukan sosial vertikal ke bawah sepak kampung, manakala Ali pula Contoh:
berjaya menjadi seorang pemain Bola Ayah seorang petani, mempunyai dua
Contoh: pemain bola berpindah dari Kejayaan lebih besar, berprestij, Sepak ternama yang mewakili kelab orang anak.
pasukan yang tidak dikenali ke pendapatan lebih tinggi Barcelona. Anak pertama bekerja sebagai peniaga
pasukan lain yang juga tidak dikenali kedai runcit
Contoh: Pemain bola sepak Malaysia, Anak kedua bekerja sebagai pemandu
berpindah ke kelab bolasepak ternama lori.
seperti Chelsea, Barcelona dan Real Anak pertama memberi modal kepada
Madrid anak kedua untuk membuka kedai
runcit.

2. Faktor-faktor berlakunya mobiliti sosial


 Peningkatan sumber pendapatan
 Motivasi
 Pencapaian peribadi
 Perpindahan
 Perubahan tempat tinggal
 Kemahiran dan latihan
 Tahap pendidikan