Anda di halaman 1dari 7

1.

1 PENGENALAN SOSIOLOGI SUKAN

1. Berikan definisi sosiologi sukan


 Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat berkaitan dengan sukan

2. Apakah hasil yang boleh didapati dalam sosiologi sukan jika individu dan masyarakat melibatkan diri dalam
sukan.
 Tingkahlaku primer: sukan bola sepak, squasy, badminton
 Tingkahlaku sekunder: pengurus pasukan, penontotn, jurulatih
 Melibatkan kognitif / pengetahuan
 Melibatkan sikap
 Melibatkan undang-undang
 Melibatkan strategi
 Melibatkan perasaan / emosi
3.

Situasi 1 Ali bermain sepak raga bulatan bersama-sama dengan rakannya pada waktu senggang
Situasi 2 Ali dan rakannya mengambil bahagian dalam pertandingan sepak takraw mewakili sekolah di
peringkat daerah

Nyatakan konsep asas kesukanan yang ditunjukkan dalam situasi 1 dan situasi 2.

Situasi 1 Permainan

Situasi 2 Sukan

Berikan satu ciri bagi setiap konsep asas kesukanan di atas.

Situasi 1 Permainan
 Lebih formal daripada main
 Ada unsur organisasi dan peraturan
 Melihat kepada strategi, kemahiran dan nasib
 Mempunyai undang-undang formal
 Individu menyertai permainan kerana ingin mencapai
matlamat tertentu seperti prestij, status atau
pengiktirafan

Situasi 2 Sukan
 Berasaskan pertandingan
 Tersusun dari segi organisasinya dan mempunyai format
pertandingan
 Ada unsur pertandingan untuk menghasilkan pemenang dan
mempunyai hadiah
 Atlet yang terlibat adalah atlet berpresasi tinggi dan
professional.
 Melihat kepada kemahiran perancangan, kemahiran motor,
strategi dan nasib
 Berstruktur – mempunyai undang-undang, ruang, masa,
hierarki dan objektif
 Bermatlamat
Senaraikan 3 faedah dari aspek kemasyarakatan yang dilakukan oleh Ali dan rakannya hasil daripada
penglibatan mereka dalam aktiviti di atas.

 Tingkahlaku primer: Individu akan bermain sukan bola sepak, squasy, badminton
 Tingkahlaku sekunder: Individu menjadi pengurus pasukan, penonton, jurulatih
 Melibatkan kognitif / pengetahuan
 Melibatkan sikap
 Melibatkan undang-undang
 Melibatkan strategi
 Melibatkan perasaan / emosi
 Mewujudkan masyarakat yang sihat, tidak berpenyakit seperti kencing manis, kegagalan buah pinggang,
darah tinggi dan sebagainya
 Mewujudkan masyarakat yang sihat dari segi mental dan pandai menguruskan stress
 Mewujudkan masyarakat yang bekerjaya – sukan boleh dijadikan sebagai kerjaya
 Memupuk semangat setiakawan dan bersatu padu

4. Jelaskan maksud main


 Main adalah bebas
 Individu boleh memilih apa sahaja aktiviti
 Jangka masa tidak tetap
 Main tidak terikat kepada ruang dan masa
 Tiada undang-undang
 Tiada organisasi

5. Nyatakan dua jenis klasifikasi permainan


 Lebih formal daripada main
 Ada unsur organisasi dan peraturan
 Melihat kepada strategi, kemahiran dan nasib
 Mempunyai undang-undang formal
 Individu menyertai permainan kerana ingin mencapai matlamat tertentu seperti prestij, status atau
pengiktirafan

6. Nyatakan dua perkara yang akan atlet lakukan ketika mempersembahkan kemampuannya di dalam
pertandingan sukan yang diceburinya
 Kelajuan
 Daya tahan
 Kekuatan
 Ketepatan

7. Huraikan tiga tingkah laku positif yang terbentuk apabila seseorang individu melibatkan diri dalam sukan.
 Menepati masa
- Individu yang aktif bersukan akan menjadi seorang yang suka menepati masa. Ini kerana,
individu bersukan biasanya mempunyai percangan yang teliti dalam kehidupan seharian. Sebagai
contoh, Ali seorang yang suka berbasikal, dalam jadual hariannya, Ali akan berbasikal pada pukul
5.00 petang. Oleh itu, Ali, akan berusaha untuk menepati masa agar dia dapat berbasikal setiap
hari.
 Disiplin
- Sukan akan menjadikan seseorang atlet itu lebih berdisiplin. Sebagai contoh, atlet bina badan
perlu mengikuti program latihan dan diet yang ketat. Oleh itu, merek perlu mengikuti program
ini jika mahu berjaya. Selain daripada itu, atlet bina badan juga perlu mendapat tidur yang
secukupnya diantara 7 ke 8 jam untuk memastikan hipertrofi otot berlaku. Oleh itu mereka perlu
tidur dengan awal dan tidak boleh kerluar berfoya-foya pada waktu malam. Ini akhirnya akan
membentuk individu yang berdisiplin tinggi.
 Motivasi
- Sukan akan dapat membentuk individu yang bermotivasi. Ini kerana, individu yang bersukan
akan sentiasa mempunyai sasaran untuk dicapai. Sebagai contoh, individu yang suka berbasikal,
mereka akan mempunyai sasaran tertentu untuk dicapai sebagai pencapaian diri. Sebagai
contoh, Ali mensasarkan di akhir tahun iaitu pada bulan 12, beliau mampu berbasikal sejauh
100km. Oleh yang demikian, Ali akan sentiasa mempunyai motivasi untuk berlatih agar mampu
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila seseorang itu mempunyai motivasi yang tinggi,
mereka akan menjadi orang yang sangat berdisiplin.
 Kepimpinan
- Orang yang terlibat dalam sukan kebiasaanya terbiasa dengan sifat-sifat kepimpinan, sebagai
contoh, apabila mereka akan sentiasa memimpin, memberikan semangat dan sokongan moral
kepada rakan sepasukan yang lain

8. Nyatakan kesan negatif penglibatan dalam sukan


 Sikap terlalu mementingkan kemenangan, meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan
 Penggunaan bahan terlarang (dadah), steroid anabolic, growth hormone
 Keagresifan dalam sukan
 Penggunaan ata-kata kesat
 Membelakangkan nilai-nilai kesukanan, contoh rasuah, berjudi
 Perbalahan antara Negara, kerana masing-masing ingin mendapatkan hak penganjuran sukan
 Pemboikotan sukan, semangat setiakawan serta kerjasama anratabangsa mungkin terjejas jika
proses penglibatan dalam sukan ini tidak ditangani dengan teliti.

9. Nyatakan empat nilai dalam bidang sukan yang membantu kejayaan Amin dalam bidang pelajaran.
 Menepati masa
 Disiplin
 Pembinaan karektor
 Kecergasan mental
 Kecergasan fizikal
 Keagamaan
 Hormat-menghormati

10. Perihalkan bagaimana tingkah laku, akhlak, nilai, kepercayaan dan budaya masyarakat dapat disosialisasikan
melalui sukan
 Tingkah laku
- Melalui interkasi
- Role model / idola / pengaruh
- Semangat kerjasama
- Semangat kesukanan
- patriotik
 akhlak
- mengikut peraturan / undang-undang
- meningkatkan harga diri
- atlet yang unggul dan cemerlang
 personality
- sahsiah
- disiplin kendiri
- irihati
 nilai
- imej kendiri
- amanah
- jati diri
- tidak mementingkan diri sendiri
- toleransi
 Kepercayaan
- Pegangan kepada konsep ketuhanan
- Amalan keagamaan
- Tawakkal / kepercayaan diri / yakin
- Kekuatan diri / spiritual
- Tidak mudah putus asa
 Budaya masyarakat
- Pemakanan
- Berinteraksi sesame rakan
- Gaya berfikir
- Kompetetif
- Gaya hidup sihat
- Integrasi kaum

11. Bagaimana penglibatan penonton dapat meningkatkan kepentingan sukan dari sudut sosial, jelaskan.
 Meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat
 Memupuk semangat kesukanan di kalangan penonton
 Membina sifat toleransi di kalangan penonton
 Memupuk semangat kerjasama di kalangan penonton
 Menambah kemeriahan / keseronokan / kepuasan di kalangan penonton
 Menambah pengetahuan
 Meningkatkan semangat kekitaan
 Meningkatkan rasa keterikatan
 Meningkatkan jati diri
 Hormat menghormati pihak lawan
 Meningkatkan semangat cintakan Negara
 Menjaga harta benda awam
 Mengikut peraturan
 Berkomunikasi / interaksi
 Peka kepada budaya orang lain
 Melepaskan tekanan / stress
 Integrasi kaum
 Meningkatkan semangat pemain

12. Nyatakan tiga kepentingan sukan dari sudut sosial yang dapat menjana perkembangan ekonomi Negara.
 Meningkatkan pendapatan sektor perkhidmatan contohnya sewaan gelanggang, pengangkutan dan
hotel
 Meningkatkan pendapatan sektor pembuatan, meningkatkan permintaan kepada alatan sukan,
sekaligus meningkatkan pendapatan kilang-kilang yang menghasilkan barangan sukan.
 Meningkatkan peluang pekerjaan, contohnya apabila permintaan barangan sukan tinggi, banyak
kilang-kilang barangan sukan akan wujud, ini sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan kepada
penduduk Malaysia.

13. Huraikan lima kesan positif penglibatan dalam sukan kepada seseorang individu
 Pembentukan watak
 Dapat membentuk individu yang berwatak positif seperti tenang, sabra dan cekal
 Kualiti kepimpinan
 Membentuk sikap dan daya kepimpinan individu khususnya dalam sukan berpasukan
 Imej kendiri positif
 Menjadikan seseorang itu sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah putus asa
 Kesihatan
 Melahirkan individu yang sihat dan tidak mempunyai penyakit berbahaya seperti kencing manis,
darah tinggi, lemah jantung, kegagalan buah pinggang dan sebagainya.
 Semangat partriotisme
 bangga apabila terpilih mewakili pasukan dan berazam menaikkan nama pasukan yang diwakili.
 Kesihatan mental
 Individu yang aktif dengan sukan, dapat mengurangkan stress mereka. Ini akan dapat melahirkan
individu yang sihat dari segi mental dan dapat menjalani kehidupan seharian tanpa tekanan.
14. Nyatakan empat cara penonton dapat mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan dalam pertandingan sukan.
 Memberi kan sokongan ketika di venue perlawanan
 Sorakan padu penyokong akan dapat meningkatkan motivasi para pemain
 Membeli tiket perlawanan
 Hasil jualan tiket dapat membantu kewangan pasukan, kewangan ambat penting bagi pasukan
dalam urusan bayaran gaji, pengurusan, pembelian barang-barang latihan dan lain-lain.
 Membeli barang-barang saguhati pasukan
 Hasil jualan barangan saguhati seperti key chain, baju jersi dan sebagainya akan juga dapat
menambah pendapatan pasukan.
 Mengikut kemana sahaja pasukan pergi walaupun ke perlawanan di luar Negara
 Kehadiran penyokong terutamanya di venue pihak lawan amat penting dalam meningkatkan
motivasi pemain.
 Sentiasa memberi kata-kata yang positif walaupun pasukan menghadapi kekalahan
 Di zaman teknologi ini, medium seperti twitter dan facebook adalah penting dalam menunjukkan
sokongan kepada sesuatu pasukan. Jika penyokong dapat memberi kata-kata yang positif di
dalam layar facebook pasukan walaupun menghadapi kelalahan, ini sedikit sebanyak akan
meningkatkan motivasi para pemain untuk bermain dengan lebih elok di perlawanan yang akan
datang.

15. Jelaskan empat kesan positif ke atas aspek sosial bagi sesuatu acara sukan.
 Penglibatan penonton
- Meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat
- Memupuk semangat kesukanan di kalangan penonton
- Membina sifat toleransi di kalangan penonton
- Memupuk semangat kerjasama di kalangan penonton
- Menambah kemeriahan / keseronokan / kepuasan di kalangan penonton
- Menambah pengetahuan
- Meningkatkan semangat kekitaan
- Meningkatkan rasa keterikatan
- Meningkatkan jati diri
- Hormat menghormati pihak lawan
- Meningkatkan semangat cintakan Negara
- Menjaga harta benda awam
- Mengikut peraturan
- Berkomunikasi / interaksi
- Peka kepada budaya orang lain
- Melepaskan tekanan / stress
- Integrasi kaum
- Meningkatkan semangat pemain
 Penyertaan individu dan masyarakat
- Tingkahlaku primer: Individu akan bermain sukan bola sepak, squasy, badminton
- Tingkahlaku sekunder: Individu menjadi pengurus pasukan, penonton, jurulatih
- Melibatkan kognitif / pengetahuan
- Melibatkan sikap
- Melibatkan undang-undang
- Melibatkan strategi
- Melibatkan perasaan / emosi
 Impak ekonomi
- Yuran penyertaan, kutipan tiket, pengeluaran dan penjualan cenderamata
- Tukaran wang asing
- Kemasukan pelancong asing
- Pelaburan
- Promosi imej Negara
- Sumber kewangan daripada penaja
- Cukai
- Pemasaran produk/publisiti
- Hak penyiaran
- Peluang pekerjaan
- Pemindahan teknologi
- Memajukan infrastruktur perhubungan awam
- Pengeluaran produk sukan / alatan sukan
- Perkhidmatan perhotelan, dobi
- Pengangkutan
- Perniagaan berasaskan sukan, futsal, bowling
 Budaya
- Manusia berbeza dari segi kepercayaan, nilai dan gaya hidup
- Sukan dapat merangsang individu untuksaling mengenali antara satu sama lain tidak
mengira bangsa dan agama
- Penglibatan dalam sukan membuka ruang untuk bersosial dan berinteraksi dengan orang
lain dan mempelajari budaya serta mengenali masyarakat lain.
- ini akan menjurus kepada asimilasi budaya
 Integrasi kaum / kemasyarakatan
- Menjadi alat untuk menyatupadukan kaum
- Masyarakat tidak kira agama dan bangsa Bersama-sama menyokong pasukan kegemaran
- Berlaku asimilasi budaya antara kaum
- Hubungan yang akrab diwujudkan semasa bersukan
- Toleransi antara kaum dapat diwujudkan
- Meningkatkan lagi kefahaman kita mengenai budaya kaum lain
- Sukan dapat membentuk kerjasama berpasukan tanpa mengira kaum
- Interaksi sosial yang baik antara kaum dapat dipupuk dalam pasukan
- Penyokong pasukan akan bersama-sama memberikan sokongan kepada pasukan
kegemaran tanpa mengira kaum

16. Bagaimana penglibatan penonton dapat meningkatkan kepentingan sukan dari sudut sosial, jelaskan.
 Meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat
 Memupuk semangat kesukanan di kalangan penonton
 Membina sifat toleransi di kalangan penonton
 Memupuk semangat kerjasama di kalangan penonton
 Menambah kemeriahan / keseronokan / kepuasan di kalangan penonton
 Menambah pengetahuan
 Meningkatkan semangat kekitaan
 Meningkatkan rasa keterikatan
 Meningkatkan jati diri
 Hormat menghormati pihak lawan
 Meningkatkan semangat cintakan Negara
 Menjaga harta benda awam
 Mengikut peraturan
 Berkomunikasi / interaksi
 Peka kepada budaya orang lain
 Melepaskan tekanan / stress
 Integrasi kaum
 Meningkatkan semangat pemain

17. Takrifkan istilah sukan


- Merujuk kepada aktiviti yang tersusun , mempunyai struktur organisasi , ada unsur
pertandingan untuk menghasilkan pemenang, mempunyai hadiah, melibatkan keupayaan
fizikal dan mental yang tingsgi serta meberikan impa yang besar kepada ekonomi.

18. Nyatakan kesan negatif penglibatan dalam sukan


 Sikap terlalu mementingkan kemenangan, meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan
 Penggunaan bahan terlarang (dadah), steroid anabolic, growth hormone
 Keagresifan dalam sukan
 Penggunaan ata-kata kesat
 Membelakangkan nilai-nilai kesukanan, contoh rasuah, berjudi
 Perbalahan antara Negara, kerana masing-masing ingin mendapatkan hak penganjuran sukan
 Pemboikotan sukan, semangat setiakawan serta kerjasama anratabangsa mungkin terjejas jika
proses penglibatan dalam sukan ini tidak ditangani dengan teliti.

Anda mungkin juga menyukai