Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini

STPM 2013 (966/1)

1.
a) Nyatakan tiga kepentingan sukan dari sudut sosial yang dapat menjana perkembangan ekonomi
Negara. (3 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Berikan empat faktor yang menyebabkan seseorang atlet professional mengalami mobility sosial
yang mendadak hasil daripada penglibatannya dalam sukan. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

STPM 2013 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1

2. Datuk Nicole Anne David, yang merupakan juara skuasy dunia ialah contoh atlet wanita yang berjaya
menyumbang kea rah kemajuan sukan di Malaysia.

a) Nyatakan tiga faktor penggalak bagaimana kejayaan Datuk Nicole Anne David itu dapat
menyumbang kepada kemajuan wanita dalam sukan di Malaysia. (3 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Perihalkan empat langkah bagaimana institusi keluarga dapat melahirkan lebih ramai atlet wanita
yang berjaya seperti Datuk Nicole Anne David. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
STPM 2015 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1
STPM 2016 (966/1)

3.
a) Isu penglibatan wanita sering diperkatakan dalam sukan, contohnya tentang larangan memakai
tudung kepala (berhijab) oleh penganjur Sukan Asia tahun 2014 kepada pasukan bola keranjang
wanita Qatar. Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah ini. (3 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Wanita juga sering “dipergunakan” sebagai bahan komersial untuk mempopularkan sesuatu sukan.
Nyatakan empat tindakan yang boleh diambil untuk mengelak berlakunya eksploitasi wanita dalam
sukan. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

STPM 2016 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1


STPM 2017 (966/1)

4. Situasi 1 : Ali bermain sepak raga bulatan bersama-sama dengan rakannya pada waktu senggang.

Sitasi 2 : Ali dan rakannya mengambil bahagian dalam pertandingan sepak takraw mewakili sekolah di
peringkat daerah.

a) Nyatakan konsep asas kesukanan yang ditunjukkan dalam situasi 1 dan situasi 2. (2 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Berikan satu ciri bagi setiap konsep asas kesukanan di (a). (2 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
c) Senaraikan tiga faedah dari aspek kemasyarakatan yang dilakukan oleh Ali dan raknnya hasil daipada
penglibatan mereka dalam aktiviti di atas. (3 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2017 & KERTAS 1 2018

5. Integrasi kaum dapat dicerminkan melalui sukan. Walaubagaimanapun, secara tradisinya, permainan bola
keranjang digemari oleh kaum Cina, sepak takraw digemari oleh kaum Melayu, manakala kabaddi digemari
oleh kaum India.

a) Beri empat faedah sukan yang dapat membantu integrasi kaum di Malaysia. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Nyatakan empat kesan dominasi sesuatu kaum dalam sukan di Malaysia. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2018 & KERTAS 1 2019

6. Amin merupakan seorang pelajar yang aktif dalam sukan, tetapi ibunya meminta Amin menumpukan
sepenuh perhatian terhadap pelajaran. Walaubagaimanapun, Amin tetap melibatkan dirinya dalam sukan
dan telah menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan dan bidang pelajaran.

a) Nyatakan empat faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan Amin dalam bidang sukan. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Nyatakan empat nilai dalam bidang sukan yang membantu kejayaan Amin dalam bidang pelajaran.
(4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2019 & KERTAS 1 2020

7. Razif Sidek, Jalani Sidek, dan Rashid Sidek adalah antara tonggak kepada pasukan Badminton Malaysia dalam
kejohanan Piala Thomas pada tahun 1992 sehingga berjaya menjulang kejuaraan seperti yang ditunjukkan
dalam gambar rajah di bawah.

a) Apakah proses sosialisasi sukan yang dilalui oleh Razif Sidek, Jalani Sidek, dan Rashid Sidek apabila
mereka menceburi bidang sukan badminton? (1 markah)

__________________________________________________________________________________
b) Nyatakan empat faktor luaran yang mendorong ahli pasukan badminton negara melibatkan diri
dalam sukan itu. (4 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) Berdasarkan gambar pada halaman 2, nyatakan tiga faktor yang menentukan kejayaan sesebah
pasukan itu hasil daripada integrasi kaum. (3 markah)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Bahagian B

STPM 2013 (966/1)

1. Penglibatan dalam sukan banyak memberi kesan positif kepada individu, mesyarakat, dan Negara. Naun
demikian, penglibatan sukan juga boleh membawa kesan negatif.

a) Takrifkan istilah sukan (2 markah)

b) Huraikan lima kesan positif penglibatan dalam sukan kepada seseorang individu. (10 markah)

c) Berikan tiga kesan negatif penglibatan dalam sukan kepada seseorang individu jika penglibatannya
tidak diawasi. (3 markah)

STPM 2013 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1

2. Industri sukan di negara ini menjana pendapatan sebanyak RM30.2 bilion kepada pendapatan negara atau
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2009. Penyumbang utama KDNK dalam sukan merangkumi
perbelanjaan penonton dan media.

a) Perihalkan strategi untuk membangunkan sukan sebagai satu industry. (7 markah)

b) Huraikan bagaimana pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui kehadiran penonton dari luar
negara dalam sesuatu acara sukan yang dianjurkan. (8 markah)

STPM 2015 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1


STPM 2016 (966/1)

3. Agen sosialisasi seperti komuniti, pasukan, dan rakan sebaya boleh mempengaruhi tingkah laku atlet dalam
aktiviti sukan. Bincangkan lima cara bagi setiap agen tersebut dapat memainkan peranan dalam
mewujudkan proses sosialisasi dalam sukan. (15 markah)

STPM 2016 (966/1) / ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1


STPM 2017 (966/1)

4. Kesedaran mengenai gangguan seksual dalam sukan dalam kalangan atlet di Malaysia masih di tahap yang
rendah. Fenomena ini menyebabkan peningkatan kes gangguan seksual berlaku dalam pasukan.

a) Nyatakan empat bentuk gangguan seksual yang kerap berlaku dalam sukan. (4 markah)

b) Nyatakan enam sebab mengapa kebanyakan kes gangguan seksual dalam sukan tidak dilaporkan .
(6 markah)

c) Bagaimanakan pengurus pasukan dapat mencegah berlakunya gangguan seksual dalam sukan dalam
kalangan atlet? (5 markah)
KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2017 & KERTAS 1 2018

5. Proses sosialisasi ke dalam sukan boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Faktor ini mampu
mempengaruhi minat atau kecenderungan individu untuk melibatkan diri dalam sukan. Pembentukan
personaliti atau sahsiah seseorang boleh dibentuk melalui penglibatan individu dalam sukan.

a) Takrifkan sosialisasi ke dalam sukan. (1 markah)

b) Jelaskan empat faktor persekitaran yang mendorong kepada penglibatan individu dalam sukan.
(8 markah)

c) Huraikan tiga tingkah laku positif yang terbentuk apabila seseorang individu melibatkan diri dalam
sukan. (6 markah)

KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2018 & KERTAS 1 2019

6. Pada era 80-an, pencapaian pasukan bola sepak Malaysia berada pada tahap terbaik sehingga layak ke Sukan
Olimpik di Moscow, Rusia. Antara pemain terkenal pada masa itu ialah Datuk Hassan Sani, Datuk R.
Arumugam, Datuk Soh Chin Aun, Datuk James Wong, dan Khalid Ali. Kesepaduan yang ditunjukkan oleh
pemain yang terdiri daripada pelbagai kaum telah membentuk sosialisasi menerusi sukan dan boleh
dijadikan contoh kepada generasi muda pada hari ini.

a) Takrifkan sosialisasi menerusi sukan. (1 markah)

b) Jelaskan empat cara pembentukan semangat patriotik dapat dipupuk dalam kalangan pemain
pelbagai kaum. (8 markah)

c) Jelaskan tiga aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjayakan program sukan komuniti yang dapat
menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. (6 markah)

KERTAS ULANGAN KERTAS 1 PENGGAL 1 2019 & KERTAS 1 2020

7.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan sukan? (3 markah)

b) Nyatakan empat cara penonton dapat mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan dalam
pertandingan sukan. (4 markah)

c) Jelaskan empat kesan positif ke atas aspek sosial bagi sesuatu acara sukan. (8 markah)