Anda di halaman 1dari 10

Contoh RPH pendidikan moral 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan : 3 Cerdas
Tahap : Sederhana
Masa : 40 minit
Bidang : 2.3 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
Pengetahuan Sedia Ada : Mengetahui contoh tradisi keluarga
Kandungan Akademik :Tradisi Kekeluargaan pengikat keluarga bahagia
-Amalan adat dan pantang larang memelihara keharmonian
kekeluargaan.
 Amalan adat dan pantang larang memelihara
keharmonian keluarga
- Kelahiran
- Perkahwinan
- Kematian
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran ini pelajar dapat,
i) Kognitif
Menerangkan kepentingan adat dan pantang larang dalam
keluarga.
ii) Afektif
Mengenalpasti amalan adat dan pantang larang dalam
keluarga.
iii)Psikomotor
Membina sebuah buku skrap yang mengandungi adat dan
pantang larang keluarga
Pendekatan : Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Kooperatif
Teknik : Perbincangan
BBM : LCD, Laptop, Pen Marker, projektor, Pembesar suara dan
Keratan Gambar.
Contoh RPH pendidikan moral 7

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STRATEGI/ KAEDAH/


Langkah / Isi Kandungan BBM/ NILAI/ KBKK
Masa Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

Pengurusan Persediaan i) Guru mengarahkan para pelajar i) Pelajar memberi respon kepada KBKK:
Awal Kelas Meminta pelajar- menyimpan buku , alat tulis dan guru. Nilai:
(3 minit) pelajar bersedia mengarahkan para pelajar memberi ii) Pelajar membaca doa mengikut Kepercayaan kepada
sebelum P &P perhatian agama masing-masing Tuhan ,mematuhi arahan
ii) Guru mengarahkan para pelajar yang di berikan dan
berada dalam keadaan senyap serta memberi tumpuan
meminta para pelajar meberi fokus
kepada proses P & P.
iii)Guru meminta semua pelajar
membaca doa mengikut agama
masing-masing

Set Induksi Menarik minat Keratan Gambar i) Pelajar memerhatikan gambar BBM:
(5 minit) pelajar terhadap (Rujuk Dalam Lampiran 13): yang dipaparkan oleh guru Keratan Gambar,
pelajaran. i) Guru memaparkan beberapa helaian ii) Pelajar memberi perhatian Projektor
i) Memupuk minat gambar menggunakan projektor terhadap gambar yang dipaparkan.
terhadap tajuk yang mengenai:
Contoh RPH pendidikan moral 7

akan dipelajari dan i) perkahwinan mengikut kaum.


menarik perhatian ii) adat menyambut kelahiran bayi
murid-murid mengikut kaum.
terhadap tajuk iii) adat kematian mengikut kaum.
yang akan diajar

Aktiviti Perbincangan i) Guru bertanya kepada pelajar- i) Pelajar memberi perhatian KBKK:
1 i) Berkongsi idea pelajar apa yang pelajar faham tentang terhadap penerangan guru i) Menghubung-kaitkan
(10 minit) antara guru dan gambar yang dipaparkan melalui ii) Pelajar mengemukakan soalan paparan gambar dengan
pelajar. projektor. jika terdapat sebarang pendapat pelajar-pelajar.
ii) membuka minda ii) Guru menjelaskan mengenai ketidakfahaman i) menguji kefahaman
pelajar-pelajar gambar-gambar yang dipaparkan dan pelajar.
tentang isi meminta pelajar memberi maklum
pembelajaran. balas.
Contoh RPH pendidikan moral 7

Aktiviti Menggalakkan Aktiviti Berkumpulan i) Pelajar membentuk 3 kumpulan BBM: Jadual


2 Pelajar i) Guru membahagikan pelajar-pelajar iaitu kumpulan A,B dan C. KBKK:
(10 minit) berkerjasama di dalam tiga kumpulan iaitu Kumpulan ii)Pelajar bergerak dalam kum Memberikan jawapan dan
dalam kumpulan A, B, dan C. pulan masing-masing. alasan mengenai jawapan
i) untuk menilai ii) Guru mengedarkan jadual amalan iii) Murid dikehendaki berbincang tersebut.
pelajar-pelajar adat perkahwinan mengikut keluarga. dan mengisi jadual tersebut.
sama ada iv) Wakil setiap kumpulan
memahami membentangkan hasil catatan
sepenuhnya isi masing-masing.
pembelajaran
tersebut.
ii) Jadual rujuk
lampiran 14
Contoh RPH pendidikan moral 7

Penilaian i)Pelajar di beri peta minda untuk diisi i)Pelajar dikehendaki


oleh pelajar. melengkapkan peta minda tentang
(7minit)
ii)Peta minda rujuk lampiran 15 kepentingan amalan adat
perkahwinan bagi sesebuah
keluarga.

Penutup Rumusan Membuat Kesimpulan i) Pelajar bertanya kepada guru KBKK :


( 5 minit) i) Mengenai pasti i) Guru menerangkan kepentingan adat ii) Pelajar memberikan pendapat Boleh merumuskan dan
amalan adat dan dan pantang larang dalam mengikat mereka. membuat kesimpulan apa
pantang larang keluarga bahagia. iii) Pelajar memberi perhatian yang dipelajari.
dalam keluarga. ii) Guru menjelaskan bahawa adat dan terhadap penerangan guru Nilai :
ii) Menghormati pantang larang di dalam sesebuah iv) Pelajar mengemukakan soalan Berani, yakin, terbuka,
dan menghargai keluarga perlu ada bagi memastikan jika terdapat sebarang dan mampu merumuskan
adat dan pantang ianya tidak dilupakan. ketidakfahaman pembelajaran yang
larang yang dipelajari.
terdapat dalam
keluarga.

Refleksi :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Contoh RPH pendidikan moral 7

Lampiran 13

ADAT PERKAHWINAN

Kaum India Kaum Cina

Kaum Melayu Baba dan Nyonya

Suku Iban Suku Bajau


Contoh RPH pendidikan moral 7

ADAT MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI

Kaum India Kaum Melayu

ADAT KEMATIAN

Kaum Melayu Kaum Cina

Kaum India
Contoh RPH pendidikan moral 7

Lampiran 14

Jadual Amalan Adat Perkahwinan Mengikut Keluarga

Bil. Melayu Cina India Iban Lain-lain


1. Merisik oleh
pihak lelaki
tentang
calon isteri

2. Meminang
oleh pihak
lelaki

3. Bertunang

4. Akad nikah

5. Bersanding
semasa
majlis
perkahwinan

6. Bertandang
ke rumah
sanak
saudara
Contoh RPH pendidikan moral 7

Lampiran 15

Arahan
Anda dikehendaki melengkapkan peta minda tentang kepentingan amalan adat
perkahwinan bagi sesebuah keluarga.

Kepentingn
Amalan Adat
Perkahwinan
Bagi
Sesebuah
Keluarga
Contoh RPH pendidikan moral 7

Skema Jawapan Lampiran 14

Cina
1. Pihak Lelaki merisik bagi mengenal calon isteri mereka.
2. Meminang oleh pihak lelaki
3. Bertunang.
4. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki
5. Majlis Perkahwinan (bersanding)

India
1. Merisik
2 Meminang
3. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki
4. Majlis perkahwinan( bersanding)

Iban
1. Pihak Lelaki merisik bagi mengenal calon isteri mereka.
2. Meminang oleh pihak lelaki
3. Bertunang.
4. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki
5. Majlis Perkahwinan (bersanding)

Lain-lain
1. Merisik
2 Meminang
3. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki
4. Majlis perkahwinan( bersanding)

Skema Jawapan Lampiran 15


1. Menyambung keturunan
2. Menjadi kebanggaan keluarga
3. Memberitahu kepada masyarakat sesekeliling
4. Supaya di hormati oleh kaum kerabat
5. Mengekalkan tradisi.

Anda mungkin juga menyukai