Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS SOALAN SEJARAH P3 NEGERI-NEGERI 2019

BAHAGIAN B : SEJARAH ASIA TENGGARA

SABAH

4.Bincangkan struktur masyarakat di Indonesia sebelum kedatangan kuasa Barat.

5. Bincangkan perkembangan ekonomi Myanmar semasa penjajahan British pada abad ke 19


hingga 20.

6. Huraikan penglibatan Thailand dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada abad ke-20.

KELANTAN SET 1

4. Bincangkan sistem pemerintahan pembesar di Vietnam pada abad ke-19.

5. Bincangkan usaha-usaha Raja Thibaw untuk mengukuhkan kuasanya di Myanmar antara tahun
1878-1885.

6. Bincangkan dasar-dasar ekonomi yang dilakukan oleh Kerajaan Thailand pada tahun 1932-1970.

KELANTAN SET 2

4. Bincangkan struktur dan peranan pembesar di Thailand sebelum penjajahan Barat.

5. Bincangkan Parti Nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga


tahun 1945.

6. terangkan bentuk demokrasi berparlimen di Filipina pada abad ke-20.

PAHANG

4. Bincangkan sistem pembesar di Vietnam pada abad ke-19.

5. Kepentingan ekonomi British di Myanmar menjadi faktor utama Perang Inggeris Burma Pertama
(1924-1926). Bincangkan pernyataan di atas.

6. Bincangkan sistem Raja Berperlembagaan di Thailand pada abad ke 20.

SABAH, LAHAD DATU

4. Bincangkan susun lapis masyarakat feudal di Indonesia sebelum campur tangan kuasa Barat.

5. Sebelum penguasaan Barat di Vietnam pada abad ke-19, pembesar mempunyai sistem dan
peranan yang tersendiri. Bincangkan.

6. Bincangkan usaha pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Filipina pada tahun 1953 hingga
1992.
SARAWAK

4. Bincangkan peranan pembesar di Thailand pada abad ke-19.

5. Bagaimanakah pendudukan Jepun mempengaruhi Gerakan kebangsaan di Indonesia dan


Myanmar pada abad ke-19.

6. Huraikan penglibatan Filipina dalam Pertubuhan Negera-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada
abad ke-20.

PERAK

4. Bincangkan tentang golongan pemerintah di Indonesia sebelum kedatangan kuasa Belanda.

5. Penentangan masyarakat tempatan Myanmar terhadap British disebabkan isu kasut.


Bincangkan.

6. Jelaskan langkah-langkah kemerdekaan Indonesia selepas pendudukan Jepun antara tahun


1945-1949.

SELANGOR

4. Huraikan susun lapis masyarakat di Indonesia sebelum campur tangan kuasa Barat pada abad
ke-19.

5. Bincangkan usaha-usaha Raja Thibaw dalam menangani perluasan Barat di Myanmar pada
tahun 1878-1885.

6. Nilaikan dasar luar Filipina dari tahun 1945 hingga tahun 1963.

TERENGGANU

JOHOR

4. Jelaskan konsep dan susun lapis masyarakat di Indonesia pada abad yang ke 19.

5.Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa British di Myanmar pada awal abad ke 19.

6. Huraikan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Thailand selepas berlakunya Revolusi Thai
pada tahun 1932.