Anda di halaman 1dari 9

UJIAN 1

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TINGKATAN 1

NAMA :………………………………………………………. TINGKATAN :……………

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan (√) pada pernyataan yang menerangkan definisi reka bentuk dengan tepat dan (X) pada
definisi yang tidak tepat.

(a) Reka bentuk yang terhasil daripada kaedah memasukkan


satu objek pada objek yang lain.

(b) Reka bentuk yang dihasilkan menggunakan semua unsur


dan prinsip reka bentuk.

(c) Sesuatu usaha menyusun bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk.

[3 markah]

2. Isikan ruangan kosong berkaitan definisi reka bentuk dan teknologi.

penyusunan bahan gabungan pengetahuan sains dan matematik

Reka bentuk dan teknologi adalah _________________________________ tentang _____________________


___________________ secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan __________________________

( 3 Markah )

3. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menerangkan definisi reka bentuk dengan tepat dan ( X ) pada
definisi yang tidak tepat.

Reka bentuk merupakan pengaplikasian ilmu sains dan matematik dan berfungsi untuk
memudahkan tugasan manusia.

Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dan tidak mencemarkan alam sekitar.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk
yang memberi impak kepada kehidupan.
( 3 markah )

4. Lukiskan perubahan reka bentuk telefon di bawah


(3 markah)
5. Padankan elemen reka bentuk yang berikut dengan penerangan yang betul.

Elemen Reka Bentuk Penerangan


a) Garisan Merupakan objek yang mempunyai
ruang, isi padu, dan mempunyai lebih
dari satu permukaan.
[3

6. Antara warna yang berikut, tandakan (√) pada warna sekunder dan (X) pada warna
yang bukan sekunder.

(a) Merah

(b) Kuning

(c) Hijau

[3 markah]

7. Isikan jawapan yang betul bagi penerangan yang berikut.

Menunjukkan objek itu Mewakili gerakkan atau Menunjukkan daya


dekat tenaga yang berpadu gerakkan yang dinamik
Menunjukkan Menunjukkan kestabilan Mewakili ketegangan
keseimbangan dan kerehatan antara dua titik
Menunjukkan Menunjukkan Membahagikan dua ruang
pergerakkan arah atau perhubungan antara kawasan.
aliran elemen

a. Menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya pelan lantai rumah atau


jadual.
_______________________________

b. Seperti laluan papan tanda. _______________________________

c. Contohnya gear serong atau gear heliks. __________________________


d. Seperti garisan lurus pada tali gitar ___________________________

e. Seperti garisan melintang pada batu-bata. _________________________

f. Contohnya garisan menegak pada tali jam. __________________________

g. Seperti garisan serong pada kotak. _________________________

h. Contohnya paip air. ______________________________

i. Garisan tebal digunakan bagi ___________________________


( 9 markah)

8. Padankan keterangan yang berikut dengan prinsip reka bentuk yang betul.

Prinsip Reka Bentuk Penerangan


Keringkasan Semua bahagian elemen
bergabung untuk membentuk
imej,tema atau idea yang
sempurna
(3
markah)

9. Tandakan (√) pada pernyataan yang menerangkan kepentingan reka bentuk dan
teknologi dan (X) pada pernyataan yang tidak berkaitan.

(a) Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.

(b) Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden.

(c) Memupuk semangat mementingkan diri untuk kemajuan sendiri.


[3 markah]
10. Senaraikan elemen reka bentuk berikut
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
d. ___________________________________
e. ___________________________________
f. ___________________________________
( 3 markah)

11. Namakan rupa geometri (2D) berikut.

( 3 markah)
12. Senaraikan tiga warna yang panas.
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
( 3 markah)

13. Senaraikan tiga warna yang sejuk.


a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
( 3 markah)
14. Senaraikan warna-warna yang diketogorikan sebagai warna asas.
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
( 3 markah)

15. Senaraikan warna sekunder yang terhasil daripada campuran warna asas yang berikut.
MERAH + BIRU =
KUNING + MERAH =
BIRU + KUNING =
( 3 markah)

16. Padankan elemen reka bentuk yang berikut dengan penerangan yang betul
Elemen Reka bentuk Penerangan

Merupakan objek yang mempunyai ruang, isipadu dan


Garisan mempunyai lebih dari satu permukaan. Bentuk 3D
dinamakan bentuk ilusi (gambaran).
Tekstur Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai
ukuran panjang dan jarak.
Bentuk Kesan pada permukaan objek atau lukisan sama ada
berkeadaan kasar, halus, licin, kesat, lembut, keras dan
berkilat.
( 3 Markah )

17. Antara gambar berikut, tandakan (√) bagi gambar yang menunjukkankeseimbangan asimetri

( 3 markah)
18. Lukiskan dan WARNAKAN elemen RUPA geometri 2D menggunkan BULATAN dan SEGI EMPAT
TEPAT sehingga membentuk sebuah imej robot.
( 3 markah)

_________________TAMAT________________

Anda mungkin juga menyukai