Anda di halaman 1dari 49

PELAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI
Perancangan Strategik

Pemudah Cara

ABDUL RAZAK ALIAS


Pensyarah Kanan
Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands

0199810618 / srikemuningindah.blogspot.com
Pensyarah Kanan
Jabatan Konsultasi, Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Cawangan Genting Highlands

NPQH (IAB); Diploma Pertanian (UPM); Diploma Pendidikan (UTM), Bacelor Sains
Pertanian (UPM); Sarjana Kepengetuaan (UM)

MIM Certified Professional Coach (Malaysian Institute of Management );


PLF Professional Learning Facilitator (Goldmind Evolution); Certificate in Coaching
Practice Programme (UMCCeD); Certificate Leadership Coaching & Mentoring (IAB);
Certificate Programme on Coaching & Mentoring (The University of Waikato);
Coaching & Mentoring – Awareness (Shaker Sdn Bhd)
ABDUL RAZAK BIN ALIAS

Pengalaman Mengajar & Mentadbir Bidang Latihan di IAB

1990 Mula mengajar, SMK Kuala Krau


1992 – 1999 PK Kokurikulum SMK Kuala Krau
PK HEM, SMK Kuala Krau Coaching & Mentoring
GKMP T & V, SMK Kuala Krau
1999 – 2000 Cuti Belajar Perancangan Strategik
2001 PK Petang, SMK Mentakab Penyelesaian Masalah, Membuat Keputusan
2002 – 2009 Memangku Pengetua & Care Taker, SBPI Temerloh
PK, SBPI Temerloh
2009 PK, SMK Datuk Bahaman HP / Whatsapp 019 981 0618
2009 – 2014 Ketua Jabatan JMC, IAB abdulrazakal@iab.edu.my
2009 – Sekarang Pensyarah Kanan, IAB srikemuningindah.blogspot.com
Fasilitator Pembelajaran Profesional
PLF, Professional Learning Facilitator
Coaching & Mentoring,
Coach staf
anda!
Perancangan Strategik dan
Penyelesaian Masalah
Coaching & Mentoring: Pendekatan bagi membangunkan keupayaan
Rancang
Masa Depan
seseorang atau kumpulan bagi meningkatkan prestasi kerja atau kerjaya dan
Organisasi! seterusnya prestasi organisasi.

Perancangan Strategik: Membina pelan pembangunan organisasi jangka


masa panjang dan pendek bagi mencapai misi dan visi yang ditetapkan.
Mencipta
Penyelesaian!
Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

Hubungi:
Jam Latihan
2 jam atau 4 jam atau 2 hari atau ikut keperluan Abdul Razak Alias
Sasaran HP / Whatsapp 019 981 0618
Pemimpin atau pengurus pendidikan, guru-guru dan lain-lain abdulrazakal@iab.edu.my
srikemuningindah.blogspot.com
Bagaimanakah pelan Apakah
pembangunan indikator
MURID dan keberhasilan
SEKOLAH disusun? prestasi
MURID dan
SEKOLAH?

Ke Arah Lebih Cemerlang


KERANGKA KERJA P-O-L-C
Merancang Mengurus Memimpin Mengawal
(Planning) (Organizing) (Leading) (Controlling)
1. Menentukan 1. Merangka 1. Kepimpinan 1. Sistem, Proses
Misi & Visi Struktur dan Hala Tuju & Standard
Organisasi Organisasi 2. Motivasi 2. Menyemak
2. Menetapkan 2. Pengagihan 3. Koordinasi & Semula dan
Matlamat & Peruntukan Komunikasi Penilaian
Objektif Sumber 3. Tindakan
3. Menyusun 3. Reka Bentuk Pembetulan
Strategi Kerja
4. Rancang
Tindakan bagi
Mencapai
Matlamat
PEMIKIRAN STRATEGIK
IMBASAN PERSEKITARAN
LUARAN MASA DEPAN
Apakah yang akan berubah di
D E masa depan kita? Persekitaran
luaran yang akan memberi
C __________________________
KENDALIAN SISTEM / PROSES
kesan kepada kita
__________________________
TARIKH MASA KINI Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang
INPUT TARIKH MASA DEPAN
dari C ke A ?
Di manakah kita
OUTPUT /
A
sekarang?
OUTCOMES
Penilaian Strategi Hasil Ke manakah kita
Tindakan Diingini akan datang?
Semasa Utama
MISI
VISI
S W
B
GELUNG MAKLUM BALAS
O C
Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat dan Objektif
Bagaimanakah kita akan tahu apabila kita sampai ke
sana?
PERKAITAN ANTARA INPUT – PROSES – OUTPUT - OUTCOME

Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan

MISI
Outcome Output Proses Input
VISI

Matlamat Objektif Objektif Proses Objektif Input

Strategi / Inisiatif Program /


Projek /
Tindakan
PERKAITAN ANTARA INPUT – PROSES – OUTPUT - OUTCOME

Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan

MISI
Input Proses Output Outcome
VISI

Objektif Input Objektif Proses Objektif Matlamat

Program / Strategi / Inisiatif


Projek /
Tindakan
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI 1

FASA 1 FASA 2

Di manakah Di manakah Bagaimanakah Siapakah mesti Bagaimanakah


kita sekarang? kita mahu boleh sampai lakukan kita
berada? ke sana? sesuatu? Bila? melakukannya?
• Penilaian  Misi  Strategi /  Taktik  Melihat
Dalaman  Visi Inisiatif  Sumber Semula
• Penilaian  Matlamat  Program /  Tempoh Metrik dan
Luaran  Metrik Projek / Masa Milestone
• Andaian (Ukuran) Aktiviti /  Dashboard /
• Isu / Tema Kejayaan / Tindakan Scorecard
Keutamaan Objektif
 Nilai
Asas Keputusan Bagaimana Pelaksanaan Melihat
Perancangan / Diperlukan Semula
Situasi
1 2 3 4

• Mandat Pemikiran
Nilai &
• Pemegang Strategik &
Misi Visi Piagam
Taruh Pemikiran
• Pelanggan Pelanggan
Bersistem

5 6 7 8 9

Isu /
Indikator Pelan
Matlamat & Masalah / Inisiatif /
Kejayaan Jangkamasa
Objektif Persoalan Strategi Panjang
Sekolah
Pokok

10 11 12 13 14

Pemilihan
Pelan Program /
Program / Pelan Pelan
Jangkamasa Projek /
Projek / Taktikal Operasi
Pendek Aktiviti
Aktiviti
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

KEMENJADIAN MURID
• Pentaksiran Pusat
• Pentaksiran Bilik Darjah
• Psikometrik (9 Konstruk)
• Pelaporan Pentaksiran
Aktiviti Jasmani, sukan dan
Kokurikulum, PAJSK

SEKOLAH BERKUALITI
SKPMg2
INDIKATOR KEBERHASILAN PRESTASI
KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]
Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah terpuji Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan
akademik yang tinggi oleh oleh semua murid. kokurikulum yang tinggi sekolah yang cemerlang
semua murid oleh semua murid.

• Pentaksiran Sekolah • Sikap dan Perlakuan • Ujian Aptitud, • Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2
Tahun 6 Positif Murid Psikometrik • Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh
• Ujian Penilaian Sekolah (Pembangunan • Pentaksiran Aktiviti Guru
Rendah (UPSR) Kemahiran Insaniah - Jasmani Sukan dan • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
• Pentaksiran Sekolah soft skill) Kokurikulum, PAJSK • Prestasi Kewangan
Tingkatan 3 • Salah Laku Disiplin • Pentaksiran Standard • Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin
• Pentaksiran Pusat • Kehadiran Ke Sekolah Kecergasan Fizikal / Dapur Asrama
Tingkatan 3 (PT3) • Ujian PAFA Kebangsaan, SEGAK • Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas
• Sijil Pelajaran Malaysia • Pencapaian Sukan dan • Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
(SPM) – Tingkatan 5 Permainan • Kepuasan Pelanggan
• Literasi dan Numerasi • Pencapaian Ko- • Penglibatan Ibu Bapa
• Kemahiran Dwibahasa Akademik • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
• Pencapaian Badan • Sarana Sekolah
Beruniform • Sarana Ibu Bapa
• Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap
Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)
• dll.
STANDARD 1:
KEPIMPINAN

ASPEK 1.1: ASPEK 1.2: ASPEK 1.3:


PGB SEBAGAI PENERAJU PGB SEBAGAI PGB SEBAGAI
PEMBIMBING PENDORONG

1.1.1 PGB menetapkan 1.1.5 PGB menerajui aktiviti 1.2.1 PGB memberi 1.3.1 PGB mendorong
hala tuju sekolah secara instruksional dalam bimbingan kepada guru dan warga sekolah dengan
terancang. pelaksanaan pencerapan AKP secara profesional dan menjadi suri teladan secara
PdP secara profesional terancang. profesional dan terancang.
1.1.2 PGB mengetuai dan terancang.
penyediaan Rancangan 1.2.2 PGB memberi 1.3.2 PGB menggalakkan
Pemajuan Sekolah secara 1.1.6 PGB menerajui aktiviti bimbingan kepada barisan warga sekolah memberi
terancang dan sistematik. instruksional dalam pemimpin yang diturun input berkaitan pemajuan
pelaksanaan pemantauan kuasa secara profesional sekolah secara profesional
1.1.3 PGB mengetuai kemajuan dan pencapaian dan terancang. dan terancang.
pemantauan pengoperasian murid secara sistematik dan
sekolah secara terancang terancang. 1.3.3 PGB menggerakkan
dan sistematik. warga sekolah dalam
1.1.7 PGB menangani Melaksanakan
1.1.4 PGB menerajui aktiviti masalah pengoperasian tanggungjawab secara
instruksional dalam sekolah secara profesional terancang.
pelaksanaan PdP secara dan terancang.
profesional dan terancang.
STANDARD 2:
PENGURUSAN
ORGANISASI

ASPEK 2.1: ASPEK 2.2: ASPEK 2.3: ASPEK 2.4:


PENGURUSAN SUMBER PENGURUSAN ASET PENGURUSAN PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA KEWANGAN PENDIDIKAN

2.1.1 Sumber manusia 2.2.1 Aset alih dan aset tak 2.3.1 Kewangan diurus 2.4.1 Sumber pendidikan
diurus secara sistematik alih diurus secara sistematik secara sistematik dan diurus secara sistematik
dan terancang. dan terancang. terancang. dan terancang.

2.1.2 Pembangunan
sumber manusia diurus
secara terancang.

ASPEK 2.5: ASPEK 2.6: ASPEK 2.7:


IKLIM PENGURUSAN PEMUAFAKATAN
PERPADUAN STRATEGIK

2.5.1 Persekitaran fizikal 2.6.1 Pemahaman dan 2.7.1 Permuafakatan


diselenggara secara penerimaan terhadap strategik diusahakan secara
sistematik dan terancang. kepelbagaian masyarakat profesional dan terancang.
Malaysia diurus secara
2.5.2 Suasana yang selesa terancang.
dan harmoni diwujud dan
dikekalkan secara
sistematik dan terancang.
STANDARD 3:
PENGURUSAN KURIKULUM,
KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.1: ASPEK 3.2: ASPEK 3.3:


PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL
KURIKULUM KOKURIKULUM EHWAL MURID

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN ASPEK 3.2.1: KETETAPAN ASPEK 3.2.5: ASPEK 3.3.1: KETETAPAN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PROGRAM PELAKSANAAN HAL
KURIKULUM KOKURIKULUM KECEMERLANGAN EHWAL MURID
KOKURIKULUM
ASPEK 3.1.2: ASPEK 3.2.2: ASPEK 3.3.2:
PENGURUSAN MATA PENGURUSAN ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN DISIPLIN
PELAJARAN KELAB/PERSATUAN PENGURUSAN SUKAN MURID
UNTUK SEMUA
ASPEK 3.1.3: ASPEK 3.2.3: ASPEK 3.3.3:
PENGURUSAN MASA PENGURUSAN BADAN ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN
INSTRUKSIONAL BERUNIFORM PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
PENTAKSIRAN SEKOLAH
ASPEK 3.1.4: ASPEK 3.2.4: ASPEK 3.3.4:
PENGURUSAN PENILAIAN PENGURUSAN PENGURUSAN
MURID SUKAN/PERMAINAN KESIHATAN MURID

ASPEK 3.3.6: ASPEK 3.3.5:


PENGURUSAN PENGURUSAN BANTUAN
PERKHIDMATAN B & K PELAJARAN MURID
STANDARD 2:
PENGURUSAN
ORGANISASI

ASPEK 2.1: ASPEK 2.2: ASPEK 2.3: ASPEK 2.4:


PENGURUSAN SUMBER PENGURUSAN ASET PENGURUSAN PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA KEWANGAN PENDIDIKAN

2.1.1 Sumber manusia 2.2.1 Aset alih dan aset tak 2.3.1 Kewangan diurus 2.4.1 Sumber pendidikan
diurus secara sistematik alih diurus secara sistematik secara sistematik dan diurus secara sistematik
dan terancang. dan terancang. terancang. dan terancang.

2.1.2 Pembangunan
sumber manusia diurus
secara terancang.

ASPEK 2.5: ASPEK 2.6: ASPEK 2.7:


IKLIM PENGURUSAN PEMUAFAKATAN
PERPADUAN STRATEGIK

2.5.1 Persekitaran fizikal 2.6.1 Pemahaman dan 2.7.1 Permuafakatan


diselenggara secara penerimaan terhadap strategik diusahakan secara
sistematik dan terancang. kepelbagaian masyarakat profesional dan terancang.
Malaysia diurus secara
2.5.2 Suasana yang selesa terancang.
dan harmoni diwujud dan
dikekalkan secara
sistematik dan terancang.
STANDARD 4:
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHAN CARA

ASPEK 4.1: GURU ASPEK 4.2: GURU ASPEK 4.3: GURU ASPEK 4.4: GURU
SEBAGAI PERANCANG SEBAGAI PENGAWAL SEBAGAI PEMBIMBING SEBAGAI PENDORONG

4.1.1 Guru merancang 4.2.1 Guru mengawal 4.3.1 Guru membimbing 4.4.1 Guru mendorong
pelaksanaan PdPc secara proses pembelajaran secara murid secara profesional minda murid dalam
profesional dan sistematik. profesional dan terancang. dan terancang. melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara
4.2.2 Guru mengawal profesional dan terancang.
suasana pembelajaran
secara profesional dan 4.4.2 Guru mendorong
terancang. emosi murid dalam
melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara
ASPEK 4.5: GURU ASPEK 4.6: MURID profesional dan terancang.
SEBAGAI PENILAI SEBAGAI PEMBELAJAR
AKTIF
4.5.1 Guru melaksanakan 4.6.1 Murid melibatkan diri
penilaian secara sistematik dalam proses pembelajaran
dan terancang.. secara berkesan.
STANDARD 5:
KEMENJADIAN
MURID

ASPEK 5.1: ASPEK 5.2: ASPEK 5.3:


KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN SAHSIAH
DALAM AKADEMIK DALAM KOKURIKULUM MURID

Pencapaian Matlamat Gred Purata Sekolah. Kehadiran: Keterlibatan


Tahunan Individu dalam Salah Laku Disiplin;
(Bekerperluan Khas); GPS; Amalan Perlakuan Positif
Lulus.
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI 2

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA JANGKA MASA


PANJANG PENDEK
(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat /
Bidang
Objektif 1 … Strategi/Inisiatif 1 Pelan Operasi 1a
Keberhasilan
Utama (KRA) 1

Matlamat /
Bidang
Objektif 2 … Strategi/Inisiatif 2 Pelan Taktikal Pelan Operasi 1b
Keberhasilan
Utama (KRA) 2

Matlamat /
Bidang
Objektif 3 … Strategi/Inisiatif 3 Pelan Operasi 1c
Keberhasilan
Utama (KRA) 3
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______Tahun - ______
Tahun

___________________________________________
Organisiasi

MISI VISI NILAI


• Mengapakah sekolah wujud? Menggambarkan apakah yang • Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai Faktor kemanusiaan yang akan mendorong
organisasi lakukan sekarang (apakah perkhidmatan yang oleh sesebuah organisasi dan lazimnya mengandungi pekerjaan.
ditawarkan?) DAN bagaimanakah cara melakukannya? maklumat mengenai cita-cita organisasi. Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan
• Menggambarkan kepada siapakah perkhidmatan tersebut • Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi yang akan menyokong mematuhi janji dan sebagai
diberikan. organisasi yang dikongsi bersama. panduan mencapai visi.
• Menggambarkan hasil akhir pelanggan yang diingini.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Sasaran
Petunjuk Prestasi Utama
Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV THN 1 THN 2 THN 3 Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
Matlamat adalah Objektif merupakan ukuran Key Performance Indicators Take off Sasaran Sasaran Sasaran Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa
ukuran kejayaan kejayaan sesuatu matlamat. (KPI) – Petunjuk-petunjuk Value untuk untuk untuk depan yang diingini, seperti pencapaian matlamat atau
yang perlu dicapai Seterusnya menunjukkan prestasi utama yang ditentukan (Nilai tahun 1 tahun 2 tahun 3 penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau strategi adalah
bagi mengukur sama ada misi dan visi sebagai asas mengukur Titik usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang
kejayaan misi dan tercapai. prestasi; Sasaran Prestasi – Mula) – [Actual [Actual [Actual wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah
visi, tetapi ia masih Objektif sesuatu yang SMART Sasaran yang ditetapkan Titik di Result – Result – Result – amalan-amalan terbaik yang telah dilakukan oleh organisasi
bersifat umum dan kepada setiap KPI bagi mana Kepu- Kepu- Kepu- yang hebat. Sehingga membolehkan mereka mencapainya.
kabur. S = Specific / Spesifik; membolehkan prestasi diukur. memu- tusan tusan tusan
M = Measurable / Boleh Di lakan Sebe- Sebe- Sebe-
Ukur; Apabila dibaca sekali KPI langkah nar] nar] nar]
A = Attainable / Boleh Di dengan Sasaran dan Masa yang
Capai; ingin dicapai ianya dinamakan Di sini,
R = Reasonable / Wajar- sebagai objektif titik
Munasabah; terkahir
T = Timeline / Ada Tempoh peran-
Masa cangan
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______Tahun - ______
Tahun

___________________________________________
Organisiasi

MISI VISI NILAI


.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Sasaran
Petunjuk Prestasi Utama
Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV THN 1 THN 2 THN 3 Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama


Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV THN 1 THN 2 THN 3
Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
Tahun
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______
___________________________________________
Organisiasi

MISI VISI NILAI


• Mengapakah sekolah wujud? Menggambarkan apakah yang • Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai Faktor kemanusiaan yang akan mendorong
organisasi lakukan sekarang (apakah perkhidmatan yang oleh sesebuah organisasi dan lazimnya mengandungi pekerjaan.
ditawarkan?) DAN bagaimanakah cara melakukannya? maklumat mengenai cita-cita organisasi. Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan
• Menggambarkan kepada siapakah perkhidmatan tersebut • Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi yang akan menyokong mematuhi janji dan sebagai
diberikan. organisasi yang dikongsi bersama. panduan mencapai visi.
• Menggambarkan hasil akhir pelanggan yang diingini.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Sasaran
Petunjuk Prestasi Utama
Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV OTI 1 OTI 2 ETR Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
Matlamat adalah Objektif merupakan ukuran Key Performance Indicators Take off Sasaran Sasaran Sasaran Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa
ukuran kejayaan kejayaan sesuatu matlamat. (KPI) – Petunjuk-petunjuk Value untuk untuk sebenar depan yang diingini, seperti pencapaian matlamat atau
yang perlu dicapai Seterusnya menunjukkan prestasi utama yang ditentukan (Nilai suku suku untuk penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau strategi adalah
bagi mengukur sama ada misi dan visi sebagai asas mengukur Titik tahun 1 tahun 2 tahun usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang
kejayaan misi dan tercapai. prestasi; Sasaran Prestasi – Mula) – semasa wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah
visi, tetapi ia masih Objektif sesuatu yang SMART Sasaran yang ditetapkan Titik di [Actual [Actual amalan-amalan terbaik yang telah dilakukan oleh organisasi
bersifat umum dan kepada setiap KPI bagi mana Result – Result – [Actual yang hebat. Sehingga membolehkan mereka mencapainya.
kabur. S = Specific / Spesifik; membolehkan prestasi diukur. memu- Kepu- Kepu- Result –
M = Measurable / Boleh Di lakan tusan tusan Kepu-
Ukur; Apabila dibaca sekali KPI langkah Sebe- Sebe- tusan
A = Attainable / Boleh Di dengan Sasaran dan Masa yang nar] nar] Sebe-
Capai; ingin dicapai ianya dinamakan nar]
R = Reasonable / Wajar- sebagai objektif
Munasabah; Di sini,
T = Timeline / Ada Tempoh titik
Masa terkahir
peran-
cangan
tahun
semasa
Tahun
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______
___________________________________________
Organisiasi

MISI VISI NILAI

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Sasaran
Petunjuk Prestasi Utama
Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV OTI 1 OTI 2 ETR Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama


Matlamat Strategik OBJEKTIF TOV OTI 1 OTI 2 ETR Strategi / Inisiatif
(KPI)
[AR] [AR] [AR]
PELAN TAKTIKAL ___ / ______
Himpunan beberapa Program / Projek / Aktiviti / Tindakan bagi memenuhi strategi yang akan digunakan

Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini, seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif
STRATEGI atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik
yang telah dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka mencapainya.
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome KPI
Tindakan jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Program / Projek / Aktiviti / Siapakah yang Bilakah akan Berapakah kos Siapakah yang Apakah hasil atau akibat dari Key Performance Pelan luar jangka
Tindakan adalah usaha yang yang akan melaksana- perbelanjaan bagi mengikuti dan program / projek / aktiviti / Indicators (KPI) – / alternatif jika
lebih spesifik kena buat bagi bertanggung- kannya? Berapa menjayakannya? Dari akan menerima tindakan? Petunjuk-petunjuk sesuatu tindakan
melaksanakan strategi yang dipilih. jawab terhadap hari dan berapa manakah sumber kesan dari prestasi utama yang tidak dapat
1 strategi boleh ada satu atau program / projek kerap? diperolehi? Atau program / projek / Makna output ialah hasil ditentukan sebagai asas dilaksanakan.
beberapa program. / aktiviti / Tiada? aktiviti / tindakan? pengeluaran, keluaran: pd mengukur prestasi;
. tindakan masa ini pencapaian SPM Sasaran Prestasi –
adalah 80% lulus; Sasaran yang ditetapkan
Program kepada setiap KPI bagi
Perkataan outcome boleh membolehkan prestasi
Projek Projek juga bermaksud akibat. diukur.
Oleh yang demikian, dalam
konteks pendidikan sekadar Apabila dibaca sekali KPI
Aktiviti Aktiviti contoh, boleh membawa dengan Sasaran dan
maksud keluaran atau Masa yang ingin dicapai
Aktiviti Aktiviti produk yang bagaimana ianya dinamakan sebagai
yang ingin dihasilkan oleh objektif
sistem pendidikan kita dan
Strategi juga boleh berupa tindakan akibatnya apabila sesuatu
yang bersifat prosedur, arahan, sistem atau peraturan
peraturan dll. dilaksanakan: pd masa ini
pencapaian akademik adalah
cemerlang.
PELAN TAKTIKAL ___ / ______
Himpunan beberapa Program / Projek / Aktiviti / Tindakan bagi memenuhi strategi yang akan digunakan

STRATEGI

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome KPI
Tindakan jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
PELAN OPERASI
Huraian terhadap Program / Projek / Aktiviti / Tindakan yang akan dilaksanakan

Rujukan Pelan Taktikal ___ / ____ Siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap program
Tanggungjawab
/ projek / aktiviti / tindakan

Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa


masa depan yang diingini, seperti pencapaian matlamat Bilakah akan melaksanakannya? Berapa hari dan berapa
Tempoh / Hari
atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau strategi kerap?
adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan
Strategi masalah yang wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat
berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang telah Tempat Di manakah akan dilaksanakannya?
dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga
membolehkan mereka mencapainya
Siapakah yang mengikuti dan akan menerima kesan dari
Sasaran
program / projek / aktiviti / tindakan?
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan adalah usaha yang
yang lebih spesifik kena buat bagi melaksanakan strategi
yang dipilih. 1 strategi boleh ada satu atau beberapa Kos / Anggaran
Berapakah kos perbelanjaan bagi menjayakannya?
Nama Program / Projek / program. Perbelanjaan
Aktiviti / Tindakan .
Strategi juga boleh berupa tindakan yang bersifat
Sumber Dari manakah sumber diperolehi? Atau Tiada?
prosedur, arahan, peraturan dll.

Siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program /


Objektif Program / Projek / Aktiviti / Tindakan. Jawatankuasa
projek / aktiviti / tindakan?
Objektif Program / Projek / Objektif ini merupakan ukuran kejayaan sesuatu program /
Aktiviti / Tindakan projek / aktiviti / tindakan. Seterusnya menunjukkan sama Ringkasan program / Huraian ringkas pelaksanaan program / projek / aktiviti /
ada misi dan visi tercapai. Objektif sesuatu yang SMART projek / aktiviti / tindakan tindakan
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
• Bentang kertas kerja
• Lantikan J/Kuasa
• Tetapkan tarikh
• Anggaran kos
• Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program
• surat pemberitahuan
• surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program
Taklimat Khas kepada Kelompok;
Guru; Kakitangan; Murid;
Pegawai PPD; Ibu Bapa
7 Penilaian, Pelaporan dan Post
Mortem
• Kajian
• Mesyuarat Pelaporan dan Post
Mortem
PELAN OPERASI
Huraian terhadap Program / Projek / Aktiviti / Tindakan yang akan dilaksanakan

Rujukan Pelan Taktikal ___ / ____ Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Tempat
Strategi

Sasaran

Kos / Anggaran
Perbelanjaan

Nama Program / Projek /


Aktiviti / Tindakan
Sumber

Jawatankuasa

Objektif Program / Projek /


Aktiviti / Tindakan Ringkasan program /
projek / aktiviti / tindakan
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
• Bentang kertas kerja
• Lantikan J/Kuasa
• Tetapkan tarikh
• Anggaran kos
• Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program
• surat pemberitahuan
• surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program
Taklimat Khas kepada Kelompok;
Guru; Kakitangan; Murid;
Pegawai PPD; Ibu Bapa
7 Penilaian, Pelaporan dan Post
Mortem
• Kajian
• Mesyuarat Pelaporan dan Post
Mortem
SWOT/C
Strengths (KEKUATAN) Weaknesses (KELEMAHAN)

Opportunities (PELUANG) Threats / Challenge (ANCAMAN / CABARAN)


MATRIK COWS / TOWS
Strengths (KEKUATAN) Weaknesses (KELEMAHAN)

Opportunities (PELUANG)

Threats / Challenge (ANCAMAN / CABARAN)


MATRIK KEPUTUSAN – Pemilihan Inisiatif Berdasarkan Pemberatan
1 Sangat Rendah
2 Rendah
3 Sederhana
4 Tinggi
5 Sangat Tinggi

BIL. KRITERIA PEMILIHAN S1 S2 S3 S4 S5

1 Tahap kebolehlaksanaan proses kerja

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab

3 Penjimatan sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat

4 Kesediaan kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan*

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan

6 Andaian hasil yang dijangkakan untuk mencapai objektif, matlamat, misi dan visi

7 Akur kepatuhan dengan mandat / arahan

8 Rekod keberkesanan yang lepas

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini

JUMLAH SKOR

KEPUTUSAN

ULASAN
Kanvas Model Penyelesaian Masalah
PENYELESAIAN MASALAH
Di manakah kita sekarang? Asas perancangan / situasi Menentukan hasil yang diingini – matlamat dan objektif Mengenalpasti halangan dan rintangan yang berpotensi.
[Penilaian Dalaman; Penilaian Luaran; Andaian; Isu / Tema (ukuran kejayaan)
Keutamaan]

1
Memilih masalah dan menentukan pernyataan masalah.

2 3 4
Menyenaraikan punca masalah yang berpotensi. Mengenalpasti tindakan untuk menangani punca masalah
dan menyelesaikan masalah

5 6
Membangunkan garis masa pelaksanaan dan menugaskan tanggungjawab untuk tindakan. Melaksanakan, memantau kemajuan, dan menyemak semula
rancangan.

7 8
Kanvas Model Penyelesaian Masalah
PENYELESAIAN MASALAH

PELAN STRATEGIK
Sasaran
Matlamat OBJEKTIF Petunjuk Prestai TOV OTI 1 OTI 2 ETR Strategi / Inisiatif
[AR] [AR] [AR]

PELAN TAKTIKAL
Program /
Projek / Tarikh Kos
Tanggungjawab Sasaran Output Pelan Kontigensi
Aktiviti / Pelaksanaan (RM)
Tindakan

PELAN OPERASI
Rujuk Lampiran A (Kertas Kerja / Cadangan / Program / Projek / Aktiviti / Tindakan)
Kanvas Model Membuat Keputusan
MEMBUAT KEPUTUSAN
Di manakah kita sekarang? Asas perancangan / situasi Menentukan hasil yang anda inginkan, tujuan dan objektif Memilih alternatif terbaik.
[Penilaian Dalaman; Penilaian Luaran; Andaian; Isu / Tema anda (kemestian / kemahuan).
Keutamaan]

Menentukan keputusan yang anda ingin buat.


1

2 3 5
Mengenalpasti alternatif keputusan dan pilihan. Mengenalpasti halangan dan rintangan yang berpotensi.

4 6
Membangunkan pelan tindakan atau pelaksanaan. Melaksanakan, memantau kemajuan, dan menyemak semula
rancangan.

7 8
Terpal Model Penyelesaian Masalah
PENYELESAIAN MASALAH
Di manakah kita sekarang? Asas perancangan / situasi Menentukan hasil yang diingini – matlamat dan objektif Mengenalpasti halangan dan rintangan yang berpotensi.
[Penilaian Dalaman; Penilaian Luaran; Andaian; Isu / Tema (ukuran kejayaan) .
Keutamaan] Matlamat
Kecemerlangan akademik (lulus semua mata pelajaran) Peningkatan lulus semua mata pelajaran
masih tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. 1 Objektif
Peratus murid gagal disebabkan Sains menurun daripada
Memilih masalah dan menentukan pernyataan masalah. 10.00 peratus kepada kurang daripada 2.00 peratus dalam
Murid gagal satu mata pelajaran. 10 peratus murid gagal Ujian Pengesanan di akhir intervensi.
disebabkan oleh Sains
2 3 4
Menyenaraikan punca masalah yang berpotensi. Mengenalpasti tindakan untuk menangani punca masalah
MURID GURU • Mempraktikkan / melatih murid PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
dan menyelesaikan masalah
• Perancangan masa untuk belajar • Pelbagai kaedah PdPc – 3.2/5.0 untuk cepat memahami konsep • Guru-guru memberi galakan M1 - Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid – 1.9/5.0
seperti mengadakan jadual • Menggunakan pelbagai alat dan menguasai kemahiran asas kepada murid – 2.3/5.0 S1 Bengkel Kerja Pembelajaran Berkumpulan
waktu - 2.3/5.0 bantu mengajar – 2.8/5.0 – 2.8/5.0 • Kelas menarik – 2.8/5.0 S2 Melaksanakan Pengajaran Secara Berpasukan
• Bermotivasi – 3.0/5.0 • Menyampaikan isi pelajaran • meletakkan harapan yang • Persekitaran sekolah
• Perancangan untuk belajar secara sistematik, jelas dan terhadap terhadap pencapaian membuatkan murid mudah untuk S3 Pembinaan dan penggunaan Modul Latihan Berasaskan Aras
dengan berkesan – 2.6/5.0 mudah difahami oleh semua murid – 1.2/5.0 belajar – 2.2/5.0 Kebolehan Murid
• Tidak menangguhkan masa lapisan murid – 2.3/5.0 KEPIMPINAN/PENGURUSAN • Guru menghubungi keluarga S4 Melaksanakan Jadual Anjal (2 atau 3 kelas serentak; murid
untuk belajar hingga ke saat-saat • PdPc mengikut aras kebolehan • Kurang pencerapn PdPc – murid jika murid menghadapi dikumpulan berdasarkan pencapaian semasa
akhir peperiksaan – 1.8/5.0 murid – 1.9/5.0 3.1/5.0 masalah pembelajaran 1.0/5.0
RUJUK LAMPIRAN MATRIK COWS - TOWS / MATRIKS
• Menyiapkan tugasan yang diberi
oleh guru – 3.2/5.0
• Amat jarang kebersamaan dalam
Penyelesaian Masalah – 1.5/5.0 5 RANKING 6
Membangunkan garis masa pelaksanaan dan menugaskan tanggungjawab untuk tindakan. Melaksanakan, memantau kemajuan, dan menyemak semula
Program / rancangan.
Projek / Tarikh Kos • Pelaksanaan rancangan akan bermula sebaik sahaja
Tanggungjawab Sasaran Output Pelan Kontigensi
Aktiviti / Pelaksanaan (RM) mesyuarat pelarasan dan taklimat diadakan.
Tindakan • Pemantauan kemajuan dan menyemak semula rancangan
1 M1S1 Ketua Panitia 10 April 2017 Tiada Guru MP Guru mengajar mengikut aras akan diadakan setiap 2 minggu. Semua ketua rancangan akan
Sains kebolehan murid – meningkat menyediakan laporan semasa mesyuarat yang akan
daripada 1.9/5.0 kepada >3.0/5.0
dipengerusikan oleh Pengetua
2 M1S3 Ketua Panitia 24 April 2017 Tiada Guru MP Guru mengajar mengikut aras
Sains kebolehan murid – meningkat
daripada 1.9/5.0 kepada >3.0/5.0
7 8
Terpal Model Penyelesaian Masalah
PENYELESAIAN MASALAH
PELAN STRATEGIK
Sasaran
Matlamat OBJEKTIF Petunjuk Prestai TOV OTI 1 OTI 2 ETR Strategi / Inisiatif
[AR] [AR] [AR]

Peningkatan lulus Ujian Pengesanan Peratus Murid Gagal 10.00 <5.00 Tiada <2.00 M1 - Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid
semua mata Disebabkan Matapelajaran M1S1 Bengkel Pembelajaran Berkumpulan
pelajaran Sains M1S3 Pembinaan dan penggunaan Modul Latihan
Berasaskan Aras Kebolehan Murid

PELAN TAKTIKAL
Program /
Projek / Tarikh Kos
Tanggungjawab Sasaran Output Pelan Kontigensi
Aktiviti / Pelaksanaan (RM)
Tindakan
1 M1S1 Ketua Panitia 10 April 2017 Tiada Guru MP Guru mengajar mengikut aras
Sains kebolehan murid – meningkat
daripada 1.9/5.0 kepada >3.0/5.0
2 M1S3 Ketua Panitia 24 April 2017 Tiada Guru MP Guru mengajar mengikut aras
Sains kebolehan murid – meningkat
daripada 1.9/5.0 kepada >3.0/5.0

PELAN OPERASI
Rujuk Lampiran A (Kertas Kerja / Cadangan / Program / Projek / Aktiviti / Tindakan)
MATRIK COWS / TOWS

Strengths (KEKUATAN) Weaknesses (KELEMAHAN)

S3 Pembinaan dan penggunaan Modul Latihan Berasaskan S1 Bengkel Kerja Pembelajaran Berkumpulan
Opportunities (PELUANG) Aras Kebolehan Murid S2 Melaksanakan Pengajaran Secara Berpasukan
S4 Melaksanakan Jadual Anjal (2 atau 3 kelas serentak; murid
dikumpulan berdasarkan pencapaian semasa

Threats / Challenge (ANCAMAN / CABARAN)


MATRIK KEPUTUSAN – Pemilihan Inisiatif Berdasarkan Pemberatan
1 Sangat Rendah
2 Rendah
3 Sederhana
4 Tinggi
5 Sangat Tinggi

BIL. KRITERIA PEMILIHAN S1 S2 S3 S4 S5

1 Tahap kebolehlaksanaan proses kerja 5 2 4 2

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 5 5 5

3 Penjimatan sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 5 5 2 5

4 Kesediaan kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan* 5 5 5 2

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 5 5 5

6 Andaian hasil yang dijangkakan untuk mencapai objektif, matlamat, misi dan visi 5 3 5 4

7 Akur kepatuhan dengan mandat / arahan 5 5 5 5

8 Rekod keberkesanan yang lepas 4 4 5 4

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4

JUMLAH SKOR 48 38 40 36

KEPUTUSAN 1 3 2 4

ULASAN S1 dan S3 dipilih; keutamaan 2


Terpal Model Penyelesaian Masalah
PENYELESAIAN MASALAH
Di manakah kita sekarang? Asas perancangan / situasi Menentukan hasil yang diingini – matlamat dan objektif Mengenalpasti halangan dan rintangan yang berpotensi.
[Penilaian Dalaman; Penilaian Luaran; Andaian; Isu / Tema (ukuran kejayaan) • Tiadanya guru PSS yang memiliki kelayakan.
Keutamaan] Matlamat • Kurangnya sumber kewangan.
Pusat Sumber Sekolah (PSS) kurang memuaskan PSS mencapai tahap Memuaskan
berdasarkan Penilaian PSS. 1 Objektif
Markah Penilaian PSS meningkat melebihi 60 % pada akhir
Memilih masalah dan menentukan pernyataan masalah. tahun 2017.
Penilaian PSS belum mencapai tahap Cemerlang (markah
85 – 100 %). Sekolah berada di tahap Kurang Memuaskan
(markah 45 – 59 %). Markah Penilaian PSS adalah 55.59. 2 3 4
Menyenaraikan punca masalah yang berpotensi. Mengenalpasti tindakan untuk menangani punca masalah
BAHAGIAN A - KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN DAN BAHAGIAN B – PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS dan menyelesaikan masalah
BAHAN (11.25/15.00 MARKAH) (11.05/15.00 MARKAH) P1 Membina Pondok Ilmu di ruangan antara Blok A dan B
 A2 RUANG / KEMUDAHAN TAMBAHAN (4/12  B3 PENGURUSAN KEWANGAN PSS (3/10) - P2 Mewujudkan dan melengkapkan Laluan Ilmu dan Sudut Ilmu
MARKAH) – Pondok llmu, Laluan Ilmu, Sudut Ilmu (0/2); Merancang dan mengurus kewangan dengan bijak di ruangan strategik menjadi laluan murid dan menyediakan
Sudut Bacaan Kelas (0/2); Sudut Sejarah Sekolah / Arkib [Kertas cadangan belanjawan; aktiviti sumber kewangan; Sudut Bacaan Di Semua Kelas
Sekolah / Galeri (0/2); Taman Sumber (0/2) - imbangan perbelanjaan; lain-lain sumber kewangan] P3 Membangunkan Galeri Sekolah
 A5 BAHAN BUKAN CETAK (6/10) – Permainan Dalam (0/4); Laporan Kewangan [Lengkap; ada dokumen P4 Menyediakan Permainan-permainan Dalaman di PSS
(0/1); Laman Web Sekolah (0/1); Direktori Laman Web sokongan](0/2) P5 Membina Laman Web sekolah
Pendidikan [URL Address]; Lain-lain Bahan P&P [e-book, P6 Mengadakan Bengkel Kerja Pengurusan Kewangan sekolah
imejan, powerpoint](0/1) 5 kepada guru-guru PSS. 6
Membangunkan garis masa pelaksanaan dan menugaskan tanggungjawab untuk tindakan. Melaksanakan, memantau kemajuan, dan menyemak semula
Program / rancangan.
Projek / Tarikh Kos • Pelaksanaan rancangan akan bermula sebaik sahaja
Tanggungjawab Sasaran Output
Aktiviti / Pelaksanaan (RM) mesyuarat pelarasan dan taklimat diadakan.
Tindakan • Pemantauan kemajuan dan menyemak semula rancangan
1 P1 PK Pentadbiran Jan – Jul 10,000.00 - 2 Pondok Ilmu dibina akan diadakan setiap 2 minggu. Semua ketua rancangan akan
2 P2 Ketua Guru PSS Jan – Feb 2,000.00 - 4 lokasi dapat diwujudkan menyediakan laporan semasa mesyuarat yang akan
3 P3 KP Sejarah Jan – Jul 2,000.00 - 1 Galeri Sekolah dibangunkan
dipengerusikan oleh Pengetua
4 P4 PK Kokurikulum Mac 200.00 - 4 jenis permainan disediakan
5 P5 KP ICT Feb Tiada - Laman Web dibangunkan
6 P6 PK Pentadbiran Jan Tiada Guru-guru
PSS
Tahu, faham dan boleh mengurus
kewangan dengan baik 7 8
Terpal Model Membuat Keputusan
MEMBUAT KEPUTUSAN
Di manakah kita sekarang? Asas perancangan / situasi Menentukan hasil yang anda inginkan, tujuan dan objektif Memilih alternatif terbaik.
[Penilaian Dalaman; Penilaian Luaran; Andaian; Isu / Tema anda (kemestian / kemahuan). A1. Memastikan aktiviti perbincangan dalam kelas secara
Keutamaan] Matlamat berkumpulan terdiri berbilang kaum.
Murid-murid dapat dipupuk dan disemai dengan nilai-nilai Memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan murid A3. Memastikan penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap
perpaduan antara kaum sejak dari awal lagi 1 Objektif persatuan, kelab, pertubuhan dll.
100 peratus murid Sangat Bersetuju atau Bersetuju yang A4. Aktiviti gotong royong diadakan secara kerap.
Menentukan keputusan yang anda ingin buat. murid-murid di sekolah menghormati murid lain yang berbeza A2. Program sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina dan
Menentukan aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk dan kaum. Deepavali diadakan di sekolah dna mengenakan pakaian tradisi
menyemai nilai-nilai perpaduan antara kaum di peringkat mengikut kaum.
sekolah. 2 3 5
Mengenalpasti alternatif keputusan dan pilihan. Mengenalpasti halangan dan rintangan yang berpotensi.
A1. Memastikan aktiviti perbincangan dalam kelas secara berkumpulan terdiri berbilang kaum. • Kerjasama guru-guru
A2. Program sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali diadakan di sekolah dna mengenakan pakaian tradisi • Sumber kewangan
mengikut kaum.
A3. Memastikan penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap persatuan, kelab, pertubuhan dll.
A4. Aktiviti gotong royong diadakan secara kerap.

4 6
Membangunkan pelan tindakan atau pelaksanaan. Melaksanakan, memantau kemajuan, dan menyemak semula
rancangan.
• Pelaksanaan rancangan akan bermula sebaik sahaja
Program / Projek / Tarikh Kos
Tanggungjawab Sasaran Output mesyuarat pelarasan dan taklimat diadakan.
Aktiviti / Tindakan Pelaksanaan (RM)
1 A1 • Pemantauan kemajuan dan menyemak semula rancangan
2 A3 akan diadakan setiap 2 minggu. Semua ketua rancangan akan
3 A4 menyediakan laporan semasa mesyuarat yang akan
4 A2
dipengerusikan oleh Pengetua

7 8
AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

10. Fokus Pembangunan


STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan Kemahiran Insaniah (soft
apa dan bagaimana amalan sekolah berprestasi tinggi skill) Murid

lakukan. Amalan-amalan (spesifikasi) inilah yang sekolah


rancang, laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya
bagi mencapai keberhasilan prestasi yang tinggi berterusan. 10.3
10.1 Etika, Moral
10.5
Tanggung- dan
Komunikasi
2 jawab Sosial Profesiona-
1 3 lisme
Standard dan Jangkaan
Fokus Jelas Kepimpinan
yang Tinggi untuk Semua 10.2 10.4
dan Dikongsi Sekolah Berkesan
Murid Menghargai Kerohanian /
Alam Sekitar Spiritual
10.6
5 Berfikiran 10.8
4 6 10.10
Kurikulum, Pengajaran dan Kritikal & Kerja
Kerjasama dan Komunikasi Pemantauan Pengajaran- Pengurusan
Penilaian Selaras dengan Menyelesai- Sepasukan
Tahap Tinggi Pembelajaran yang Kerap
Standard kan Masalah
10.7 10.9
Kepimpinan Keusaha-
7 8 9 wanan
Memberi Fokus Persekitaran Pembelajaran Penglibatan Keluarga dan 10.11 10.12
Pembangunan Profesional Menyokong Komuniti Tahap Tinggi Teknologi Pembelajar-
an 12.13
Maklumat
Sepanjang Globalisasi
dan
Komunikasi Hayat
AMALAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI

3
Membangun
-kan
1 5
Organisasi
Menetap Melindungi
untuk
Hala Tuju Akauntabiliti
Menyokong
2
Amalan
Membina 4
Diperlukan
Hubungan Menambahb
dan aik Program
Membangun Pengajaran
-kan Orang 6
Sumber
Kepimpinan
(Kognitif,
Sosial,
Psikologi)
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

KUALITI
PENGAJARAN

ARAS
MASA
PENGAJARAN

INSENTIF
AMALAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI

1 Menetap Hala 2 Membina 3 Membangunkan 4 Menambahbaik 5 Mendapatkan 6 Sumber


Tuju Hubungan dan Organisasi untuk Program Pengajaran Akauntabiliti Kepimpinan
Membangunkan Menyokong Amalan Peribadi
Sumber Manusia Diperlukan
1.1 Membina misi dan 2.1 Menyediakan 3.1 Membina budaya 4.1 Perjawatan 5.1 Membina rasa Sumber Kognitif:
visi yang dikongsi sokongan dan memberi kolaboratif (usaha sama) kakitangan program akauntabiliti dalaman
bersama pertimbangan untuk dan mengagihkan pengajaran kakitangan 6.1 Penyelesaian
1.2 Mengenal pasti setiap individu kakitangan kepimpinan 4.2 Menyediakan 5.2 Memenuhi masalah
matlamat spesifik yang 2.2 Merangsang 3.2 Menstrukturkan sokongan pengajaran permintaan untuk 6.2 Pengetahuan
dikongsi pertumbuhan kapasiti organisasi untuk 4.3 Memantau kemajuan akauntabiliti luar tentang Keadaan
1.3 Mencipta harapan profesional kakitangan memudahcarakan kerja pembelajaran murid dan Sekolah dan Bilik Darjah
yang tinggi 2.3 Menjadi model nilai secara kolaboratif penambahbaikan sekolah 6.3 Pemikiran Sistem
1.4 Menyampaikan misi, dan amalan sekolah 3.3 Membina hubungan 4.4 Menampan Sumber sosial:
visi dan matlamat 2.4 Membina hubungan yang produktif dengan kakitangan daripada
dipercayai dengan keluarga dan komuniti gangguan terhadap kerja Menyedari Emosi
kakitangan, murid dan ibu 3.4 Menghubungkan mereka
bapa sekolah dengan 6.4 Mengurus Emosi
2.5 Mewujudkan persekitaran yang lebih 6.5 Bertindak dalam
hubungan kerja yang luas Cara Emosi yang Sesuai
produktif dengan wakil- 3.5 Mengekalkan
wakil kesatuan guru persekitaran yang Sumber psikologi:
selamat dan sihat
3.6 Memperuntukkan 6.6 Optimis
sumber bagi menyokong (Berkeyakinan)
misi, visi dan matlamat 6.7 Keberkesanan
sekolah Kendiri
6.8 Berdaya Tahan
Proaktif
SEKIAN. TERIMA KASIH

Pemudah Cara

ABDUL RAZAK ALIAS


Pensyarah Kanan
Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands

0199810618 / srikemuningindah.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai