Anda di halaman 1dari 65

Versi 2019_01

Dasar dan Hala Tuju


2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Tahunan
2018

1
2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

3
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan
atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKSS dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

5
NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

6
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

7
OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.
1.2. Kurang daripada 4.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018
1.3. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 70.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.
1.4 Kurang daripada 28.20 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2018.
1.5 Kurang daripada 1.80 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2018.
1.6 Lebih daripada 2.50 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2018.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.

1C Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 (PST3)

1.8. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018
1.9. Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018
1.10. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.
1.11 Kurang daripada 4.30 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.
1.12 Kurang daripada 1.70 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2018.
1.13 Lebih daripada 3.75 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang)
semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2018.

8
1.14 Kurang daripada 5.23 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2018.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 95.50 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
1.16 Lebih daripada 1.25 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
1.17 Kurang daripada 5.25 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2018.

1F Literasi dan Numerasi

1.18 Lebih daripada 98.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun
2018.
1.19 Lebih daripada 97.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2018.
1.20 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2018.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 71.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2018.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.2 Lebih daripada 56.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik
Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.3 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.4 Lebih daripada 49.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.5 Lebih daripada 69.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.6 Lebih daripada 74.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.8 Lebih daripada 34.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.9 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 94.00 peratus mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13


sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan senarai
semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2018.
1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 -
Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; 7 -

9
Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 - Globalisasi;.]

2.11 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada
tahun 2020.

2C Salah Laku Disiplin

2.12 Lebih daripada 97.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2018.
2.13 Lebih daripada 98.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2018.
2.14 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2018.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.15 Lebih daripada 92.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2018.
2.16 Lebih daripada 95.50 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2018.

2E Ujian PAFA

2.17 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2018.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 97.60 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2018.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2018.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2018.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.5 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan


dan permainan pada tahun 2018.
3.6 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2018.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.7 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-


akademik pada tahun 2018.
3.8 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2018.

10
3E Pencapaian Badan Beruniform

3.9 1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan


beruniform pada tahun 2018.
3.10 Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan bernuform
pada tahun 2018 (sedang dalam pembentukan pasukan yang mantap).

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

a.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2020.
a.2 Taraf Sekolah Baik berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2018.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2018.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 70.00
peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan pada tahun 2018.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2018.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap


memuaskan pada tahun 2018.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
memuaskan pada tahun 2018.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun
2018.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada
tahun 2018.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun
2018.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2018.

11
4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 50.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2018.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2018.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Sederhana aspek Iklim Sekolah pada tahun 2018.


4.15 Tahap Sederhana aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2018.
4.16 Tahap Sederhana aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2018.
4.17 Tahap Sederhana aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2018.
4.18 Tahap Sederhana aspek Keputusan Bersama pada tahun 2018.
4.19 Tahap Sederhana aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2018.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 40.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak pada tahun 2018.
4.22 Lebih daripada 15.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun
2018

12
Jadual 1A_2018

SMK SRI TERBILANG 2018

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran


Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 82.00 - - 96.00 STRATEGI UTAMA


prestasi Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ]
akademik yang Tahun 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan
tinggi oleh kurangnya ‘Tahap 3’ [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus Orang;
semua murid. Semua Mata Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
Pelajaran
S2 Meningkatkan Kualiti Guru
% Murid Belum 8.00 - - 4.00 [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik Darjah; Penilaian
Mencapai Tahap [ ] Formatif; Kompetensi Pekerti]
Penguasaan
Minimum Sekurang- S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
kurangnya ‘Tahap 2’ Pentaksiran
atau ‘Tahap 1’ Satu
Mata Pelajaran’ S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Bermakna
% Murid Mencapai 2.00 - - 18.00 [Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]
‘Tahap 6’ Semua [ ]
Mata Pelajaran S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
[Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’; Membuat
1B Ujian % Murid Mencapai 50.00 56.00 62.00 70.00 Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat Menghormati dan
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] Galakan Pembelajaran]
Sekolah Minimum Sekurang-
Rendah (UPSR) kurangnya ‘D’ S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
Semua Mata [Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar; Etika, Moral
Pelajaran dan Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual; Komunikasi;
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat; Globalisasi]

13
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
% Murid Belum 40.00 38.00 34.00 28.20
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya Satu
Mata Pelajaran ‘E’

% Murid Belum 10.00 7.00 4.00 1.80


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan
Minimum Semua
Mata Pelajaran ‘E’

% Murid 1.20 1.60 2.00 2.50


Memperoleh ‘A’ [ ] [ ] [ ]
Semua Mata
Pelajaran

Gred Purata 4.00 3.60 3.20 2.80


Sekolah [ ] [ ] [ ]

1C Pentaksiran % Murid Mencapai 50.00 - - 96.00


Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
Tingkatan 3 Minimum Sekurang-
(PBD) kurangnya ‘Tahap 3’
Semua Mata
Pelajaran

% Murid Belum 6.00 5.00 4.50 4.00


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya ‘Tahap 2’
atau Tahap 1’ Satu
Mata Pelajaran’

% Murid Mencapai 7.00 - - 18.00


‘Tahap 6’ Semua [ ] [ ] [ ]
Mata Pelajaran

1D Pentaksiran % Murid Mencapai 61.00 72.00 3.00 94.00


Pusat Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
Tingkatan 3 Minimum
(PT3) Sekurang-
kurangnya ‘E’
Semua Mata
Pelajaran

14
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

% Murid Belum 36.60 25.80 15.00 4.30


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan
Minimum Sekurang-
kurangnya Satu
Mata Pelajaran ‘F’

% Murid Belum 2.40 2.20 2.00 1.70


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan
Minimum Semua
Mata Pelajaran ‘F’

% Murid 1.20 2.00 2.80 3.75


Memperoleh ‘A’ [ ] [ ] [ ]
Semua Mata
Pelajaran

Gred Purata 6.20 5.90 5.60 5.23


Sekolah [ ] [ ] [ ]

1E Sijil % Murid Layak 75.60 82.23 88.86 >95.50


Pelajaran Mendapat Sijil [ ] [ ]
Malaysia, (Lulus BM, SJ) [ ]
Tingkatan 5
(SPM) % Murid 0.00 0.42 0.83 1.25
Memperoleh ‘A’ [ ] [ ] [ ]
Semua Mata
Pelajaran

Gred Purata 5.50 5.42 >5.34 <5.25


Sekolah [ ] [ ] [ ]

1F Linus % Murid Menguasai 85.50 89.62 93.74 98.00


Literasi Bahasa [ ] [ ] [ ]
Melayu

% Murid Menguasai 56.60 70.07 83.54 7.00


Literasi Bahasa [ ] [ ] [ ]
Inggeris

% Murid Menguasai 84.50 89.33 94.16 99.00


Numerasi [ ] [ ] [ ]

15
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
1G Kemahiran % Murid Menguasai 70.00 70.30 70.60 71.00
Dwibahasa Bahasa Melayu dan [ ] [ ] [ ]
Bahasa Inggeris
(Tahap Minimum)

2. Pencapaian 2A Pentaksiran % Murid


sahsiah terpuji Psikometrik, Memperoleh Tahap
oleh semua Ujian Aptitud
murid (Inventori 1 Verbal Linguistik
Kecerdasan Tinggi N/A - - 26.00
Pelbagai, IKeP) [ ]
Sederhana N/A - - 30.00
[ ]
Rendah N/A - - 44.00
[ ]
2 Logik Matematik
Tinggi N/A - - 52.00
[ ]
Sederhana N/A - - 32.00
[ ]
Rendah N/A - - 16.00
[ ]
3 Intrapersonal
Tinggi N/A - - 9.00
[ ]
Sederhana N/A - - 16.00
[ ]
Rendah N/A - - 5.00
[ ]
4 Visual Ruang
Tinggi N/A - - 45.00
[ ]
Sederhana N/A - - 34.00
[ ]
Rendah N/A - - 21.00
[ ]
5 Naturalistik
Tinggi N/A - - 45.00
[ ]
Sederhana N/A - - 24.00
[ ]
Rendah N/A - - 11.00
[ ]

16
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
6 Interpersonal
Tinggi N/A - - 70.00
[ ]
Sederhana N/A - - 22.00
[ ]
Rendah N/A - - 8.00
[ ]
7 Kinestetik
Tinggi N/A - - 56.00
[ ]
Sederhana N/A - - 29.00
[ ]
Rendah N/A - - 15.00
[ ]
8 Muzik
Tinggi N/A - - 30.00
[ ]
Sederhana N/A - - 25.00
[ ]
Rendah N/A - - 45.00
[ ]
9 Eksistensial
Tinggi N/A - - 79.00
[ ]
Sederhana N/A - - 15.00
[ ]
Rendah N/A - - 6.00
[ ]

2B Sikap dan % Murid 92.00 - - 94.00


Perlakuan mengamalkan [ ]
Positif Murid sekurang-
(Pembangunan kurangnya 8
Kemahiran daripada 13 sikap
Insaniah - soft dan perlakuan
skill) positif yang terpuji
dan boleh diteladani
(berdasarkan
senarai semak
Pembangunan
Kemahiran Insaniah
- soft skill)

1. Tanggungja-
wab Sosial
2. Menghargai
Alam Sekitar

17
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
3. Etika, Moral
dan
Profesional-
isme
4. Kerohanian /
Spiritual;
5. Komunikasi;
6. Berfikiran
Kritikal &
Menyelesai-kan
Masalah;
7. Kepimpinan;
8. Kerja
Sepasukan;
9. Keusaha-
wanan;
10. Pengurusan;
11. Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi;
12. Pembelajar-an
Sepanjang
Hayat;
13. Globalisasi;.

% Murid 97.00 97.25 97.50 98.00


Menunjukkan [ ] [ ] [ ]
Amalan Baik
(Berdasarkan
SSDM)

2C Salah Laku % Murid Tidak 97.00 100.00 98.62 97.25


Disiplin Tercatat Melakukan [ ] [ ] [ ]
Kes Ringan

% Murid Tidak 98.00 100.00 99.12 98.25


Tercatat Melakukan [ ] [ ] [ ]
Kes Sederhana

% Murid Tidak 98.75 100.00 99.50 99.00


Tercatat Melakukan [ ] [ ] [ ]
Kes Berat

2D Kehadiran % Kehadiran 90.23 100.00 96.00 92.00


Ke Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 *95.00
[ ] [ ] [ ]

18
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

% Murid Hadir Ke 95.00 100.00 97.75 95.50


Sekolah Melebihi [ ] [ ] [ ]
95.00 Peratus
Kehadiran Setahun

2E PAFA % Lulus 8.00 98.67 99.34 100.00


[ ] [ ] [ ]

3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.40 - - 97.60


prestasi Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C [ ]
kokurikulum Sukan dan
yang tinggi oleh Kokurikulum >Penglibatan;
semua murid. (PAJSK) >Penyertaan
>Prestasi
Sukan / >Nama Jawatan
Permainan; >Anugerah Khas
Kelab / >Khidmat Masy.
Persatuan; >Program Nilam
Badan
Beruniform Gred A 5.60 - - 5.80
Ekstra [ ]
Kurikulum Gred B 68.90 - - 68.90
[ ]
Gred / Markah Gred C 22.90 - - 22.90
A 80 - 100 [ ]
B 60 - 79 Gred D 2.40 - - 2.40
C 40 - 59 [ ]
D 20 - 39 Gred E 0.20 - - -
E 00 - 19 [ ]
TL 0.00 - - -
[ ]

3B Pentaksiran % Murid 97.00 - - 97.50


Standard Memperoleh Indeks [ ]
Kecergasan Jisim Badan (BMI)
Fizikal Tahap Normal
Kebangsaan
SEGAK % Murid 92.20 - - 93.20
Memperoleh Tahap [ ]
Kecergasan Sangat
Tinggi atau Tinggi
atau Cergas Ujian
Kecergasan Fizikal

19
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

Gred / Markah Kecergasan STg 9.50 - - 9.70


A 18 – 20 KcST [ ]
B 15 – 17 KcT Kecergasan Tg 38.80 - - 38.80
C 12 – 14 C [ ]
D 08 – 11 KC Cergas 43.90 - - 44.70
E 04 – 07 TC [ ]
Kurang Cergas 6.20 - - 6.20
[ ]
Tidak Cergas 0.80 - - 0.60
[ ]
Tidak Lengkap 0.80 - - 0.00
[ ]

3C Pencapaian Bilangan 3 2 1 3
Sukan dan Pencapaian Bola [ ] [ ] [ ]
Permainan Sekurang- Sepak
(Ruj. Lamp. XX) kurangnya Tempat Bola
Ke Tiga Di Jaring
Peringkat Daerah Hoki
Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan 1 1 - 1
Pencapaian Tempat Sepak [ ] [ ] [ ]
Pertama Di Takraw
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

3d Pencapaian Bilangan 2 2 1 3
Ko-Akademik Pencapaian Pantun [ ] [ ] [ ]
(Ruj. Lamp. XX) Sekurang- Bahas BI
kurangnya Tempat
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan 1 1 - 1
Pencapaian Tempat Bahas [ ] [ ] [ ]
Pertama Di BM
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

20
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

3E Pencapaian Bilangan 1 1 - 1
Badan Pencapaian Penga- [ ] [ ] [ ]
Beruniform Sekurang- kap
(Ruj. Lamp. XX) kurangnya Tempat
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan - - - -
Pencapaian Tempat [ ]
Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

4. Pencapaian 4A Penarafan Penarafan Sekolah


prestasi Sekolah Berdasarkan
kepimpinan dan Berdasarkan SKPMg2
pengurusan SKPMg2
sekolah yang Taraf Sekolah Baik - - Baik
cemerlang Cemerlang 85.20 - - >87.20
(90 – 100%) [ ]
Baik [ ]
(80 – 89%)
Sederhana % Standard 1 – 90.00 - - >92.00
(50 – 79%) Kepimpinan [ ]
Lemah
(20 – 49%) % Standard 2 – 86.00 - - >88.00
Sangat Lemah Pengurusan [ ]
(00 – 19%) Oganisasi

% Standard 3 – 87.00 - - 89.00


Pengurusan Kuri., [ ]
Koku. dan HEM

% Standard 4 – 83.00 - - 85.00


Pembelajaran dan [ ]
Pemudahcaraan

% Standard 5 – 80.00 - - 82.00


Kemenjadian Murid [ ]

21
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

4B PdPc Guru % Peratus Guru 80.00 - - 85.00


Memperolehi Tahap [ ]
Cemerlang PdPc
(berdasarkan
instrumen
pencerapan PdP)

4C Penilaian % Markah 65.00 - - 70.00


Pusat Sumber (Berdasarkan [ ]
Sekolah Instrumen Penilaian
Pusat Sumber
Sekolah
Kebangsaan)

4D Prestasi Laporan Audit T_TM - - TT_M


Kewangan [ ]
T_TM – Berteguran,
Tidak Memuaskan
T_KM – Berteguran,
Kurang Memuaskan
TT_M – Tanpa
Teguran,
Memuaskan
TT_B – Tanpa
Teguran, Baik
TT_SB – Tanpa
Teguran, Sangat
Baik

4E Penarafan Status Keselamatan Bahaya Memuas. Memuas. Memuas.


Prestasi Makanan Kantin [ ] [ ] [ ]
Keselamatan
Makanan Kantin Status Keselamatan Berisiko Memuas. Memuas. Memuas.
/ Dapur Asrama Makanan Dapur [ ] [ ] [ ]
Asrama

4F Penarafan Status Kebersihan Memuas. Memuas. Baik Baik


Prestasi Tandas [ ] [ ] [ ]
Kebersihan
Tandas

4G Penarafan Status Sekolah Berisiko Memuas. Memuas. Memuas.


Prestasi Selamat [ ] [ ] [ ]
Sekolah
Selamat

22
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

4H Kepuasan Bilangan Aduan 20 - - 15


Pelanggan Pelanggan [ ]

Skor Tahap 3.75 - - 3.80


Kepuasan [ ]
Pelanggan

4I Penglibatan % Kehadiran 40.00 - - 50.00


Ibubapa Ibubapa Ke [ ]
Program Sekolah

4J Hubungan Bil. Sekolah Luar Tiada - - 2


Luar Hadir [ ]
Penandaarasan

4K Sarana Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Sekolah Aspek Iklim Sekolah [ ]

Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Aspek Komunikasi [ ]
Berkesan

Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Aspek Sokongan [ ]
Terhadap Kejayaan
Murid

Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Aspek [ ]
Tanggungjawab
Bersama

Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Aspek Keputusan [ ]
Bersama

Tahap Pencapaian Asas - - Sederha.


Aspek Kerjasama [ ]
Dengan Komuniti

4L Sarana Ibu % Tahap Asas 50.00 - - 40.00


Bapa Penglibatan Ibu [ ]
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-
anak.

23
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

% Tahap 45.00 - - 45.00


Sederhana [ ]
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-
anak.

% Tahap 5.00 - - 15.00


Cemerlang [ ]
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-
anak.

4M Suara- Skor Persepsi Guru


suara Guru, Terhadap Iklim 3.74 - - 4.00
Murid dan Ibu Sekolah [ ]
Bapa Terhadap
Iklim Sekolah Skor Persepsi Murid
(Teachers, Terhadap Iklim 3.90 - - 4.00
Students, Sekolah [ ]
Parents Voice)
Skor Persepsi Ibu
Bapa Terhadap 3.93 - - 4.00
Iklim Sekolah [ ]

1 – Sangat Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)

24
PELAN TAKTIKAL 1 / 2018

STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pelaksanaan Dasar-dasar Sekolah dan KPM

1.1 Pembangunan, Perkongsian dan Pengetua Disember Tiada Semua warga Sasaran mengetahui, memahami dan
Penilaian Semula Dasar dan Hala Tuju sekolah melaksanakan DHTS secara bersama-
Sekolah (DHTS) 2018 - 2020 sama.

1.2 Sebar luas perkara-perkara berkaitan Warga sekolah yang Sasaran mengetahui, memahami dan
dengan dasar-dasar KPM (Dasar-dasar Baru dikenal pasti melaksanakan dasar-dasar KPM yang
dll.) baru.

a. Pentaksiran PT3
b. PAJSK
c. SEGAK
d. Ujian Psikometrik
e. Kurikulum Baru, 2017
f. Sekolah Tanpa Streaming Kelas
g. Pemansuhan Peperiksaan Tahap 1

4 Dialog Profesional – Pemantapan Cara Pengetua Januari RM 200.00 / Semua guru dan Sasaran berupaya melaksanakan kerja
Gaya Bekerja XXX AKP dengan penuh integriti, cekap dan
berkesan
a. Tanggungjawab Guru dan AKP (Anggota
Kumpulan Pelaksana) dalam
Membangunkan Potensi Individu Murid
b. Etika Kerja Perkhidmatan Awam

5 Latihan – Pemantapan Kemahiran PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya membimbing
Kepimpinan dalam Coaching dan Mentoring XXX Penolong Kanan, subordinat dengan cekap dan berkesan
Guru Kanan Mata
Contoh Lain-lain Kemahiran Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti
a. Perancangan Strategik (Strategic yang akan menjadi
Planning) pembimbing
b. Penyelesaian Masalah (Problem
Solving)
c. Kesedaran Kendiri (Self- awareness
d. Coaching dan Mentoring – Kemahiran
Membimbing (Coaching and Mentoring)

25
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
e. Kemahiran Interpersonal (Interpersonal
Skills)
f. Pemberian / Penurunan Kuasa kepada
orang lain (Empowering others)
g. Memotivasi orang lain (Motivates
others)
h. Motivasi Diri (Self Motivation)
i. Mencipta Visi (Creates vision)
j. Mengurus Perubahan (Manages
Change)
k. Emotional Intelligence (Kecerdasan
Emosi)
l. Membina Pasukan (Builds Teams)
m. Pengurusan Konflik (Conflict
Management)
n. Mengenar secara Aktif (Active
Listening)
o. Membuat Keputusan (Makes Decisions)
p. Mewakilkan atau Menyerahkan kepada
orang lain (Delegates to othares)
q. Mengurus Masa (Manage Time)
r. Menetap Matlamat (Goal Setting)
s. Memahami orang lain (Understands
People)
t. Kepimpinan Merentasi Budaya (Cross-
cultural Leadership)
u. Kemahiran Manusia (People Skills)
v. Memacu Keputusan (Drives Results)

6 Latihan – Kepimpinan Abad ke 21; Pengetua Januari RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya memimpin sekolah
Pendedahan kepada pemimpin sekolah XXX Penolong Kanan, dengan cekap dan berkesan.
berhubung dengan apakah ciri-ciri Guru Kanan Mata
kepimpinan abad ke 21 Pelajaran

7 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / PK Pentadbiran, JK Sasaran berupaya mengurus unit
Kurikulum XXX Kurikulum Kurikulum dengan cekap dan berkesan.
a. Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
b. Pengurusan Mata Pelajaran
c. Pengurusan Masa Instruksional
d. Pengurusan Penilaian Murid

26
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Hal PK Hal Ehwal Januari RM 200.00 / PK Hal Ehwal Murid, Sasaran berupaya mengurus unit Hal
Ehwal Murid – berkaitan dengan Dasar, Murid XXX Ketua Unit / JK Hal Ehwal Murid dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Ehwal Murid
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Pengurusan Disiplin Murid;


b. Pengurusan Keselamatan;
c. Pengurusan Kesihatan;
d. Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid;
e. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling.

9 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Kokurikulum Januari RM 200.00 / PK Kokurikulum, Sasaran berupaya mengurus unit
Kokurikulum – berkaitan dengan Dasar, XXX Ketua Unit / JK Kokurikulum dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Kokurikulum
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Sukan Permainan
b. Kelab dan Persatuan,
c. Badan Beruniform

10 Pengurusan Aset Ketua Pembantu Januari RM 200.00 / JK Aset Sasaran berupaya mengurus aset dengan
Tadbir XXX cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyedia,
mengguna, menyelenggara aset alih dan
aset tak alih, merekod dan mengambil
tindakan susulan hasil pemeriksaan
mengikut prosedur yang ditetapkan,
berdasarkan keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.

11 Pengurusan Kewangan Ketua Pembantu Januari RM 200.00 / JK Kewangan Sasaran berupaya mengurus kewangan
Tadbir XXX dengan cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyediakan
anggaran perbelanjaan, melaksanakan
perbelanjaan dan mengambil tindakan
susulan hasil pemantauan perbelanjaan
dengan mematuhi peraturan, mengikut
keperluan dan secara menyeluruh.

27
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

12 Latihan - Pemantapan pengurusan sumber PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / JK PSS Sasaran berupaya mengurus PSS dengan
pendidikan berkaitan dengan: XXX cekap dan berkesan

a. menyediakan alat / bahan, bahan cetak


/ elektronik dan TMK
b. imenyimpan dan menyusun atur alat /
bahan, bahan cetak / elektronik dan
TMK
c. imenggunakan alat / bahan, bahan
cetak / elektronik dan TMK
d. merekodkan penggunaan alat / bahan,
bahan cetak / elektronik dan TMK
e. melaksanakan penyeliaan
penggunaanalat / bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK.

13 Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran PK Hal Ehwal Januari Tiada JK Menangani Sasaran berupaya meningkatkan
Murid Ke Sekolah dan melaksanakan Murid Ketidakhadiran kehadiran murid ke sekolah
intervensi menanganinya Murid Ke Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 10 hari
setahun

14 Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran PK Kokurikulum Januari Tiada JK Menangani Sasaran berupaya meningkatkan
Murid Ke Aktiviti Kokurikulum Sekolah dan Ketidakhadiran kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum
melaksanakan intervensi menanganinya Murid Ke Aktiviti sekolah
Kokurikulum
Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 3 kali
setahun

28
PELAN TAKTIKAL 2 / 2018

STRATEGI S2 Meningkatkan Kualiti Guru

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pembudayaan PAK21dalam PdPc (Bermula


sepenuhnya dengan Tingkatan 1 dan 2)

1.1 Penerangan tentang “Mengapa PAK21”?. PK Januari Tiada Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
Pentadbiran serta komit dengan pelaksanaan
pendekatan pengajaran berasaskan
PAK21

1.2 Perkongsian amalan oleh guru yang PK Januari RM 200.00 / Semua guru -sda-
dikenal pasti melaksanakan PAK21 dalam PdPc Pentadbiran XXX

1.3 Menyusun atur bilik darjah berasaskan PK Hal Januari Tiada Semua kelas T1, T2 Susun atur bilik darjah sasaran
PAK21 dan memantau secara berterusan Ehwal Murid menggunakan susun atur PAK21

1.4 Latihan – Kaedah dan Teknik Pengajaran PK Februari, RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengamalkan
PAK21 (Baru) Pentadbiran Mei XXX pendekatan pengaran PAK21

1.5 Mewujudkan Kumpulan Peer Coaching PK Mac Tiada Semua guru T1, T2 -sda-
bagi membantu meningkatkan keupayaan PdPc Pentadbiran
menggunakan PAK21

2 Pengupayaan KBAT

2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menyediakan item
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid Pentadbiran XXX soalan-soalan KBAT dengan baik
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan, PK Januari RM 200.00 / Semua guru -sda-
80 peratus adalah item / soalan yang Pentadbiran XXX
diklasifikasi soalan KBAT

3 Bengkel Kerja Pemantapan Teknik Penandaan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menanda kertas
Kertas Pentadbiran XXX latihan / ujian / peperiksaan mengikut
prosedur yang ditetapkan

29
STRATEGI S2 Meningkatkan Kualiti Guru

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

4 Melaksanakan Post-mortem setiap kali Ujian / PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menggunakan data
Peperiksaan dan membuat pelan tindakan Pentadbiran XXX keputusan ujian / peperiksaan dalam
penambahbaikan mengenalpasti isu dan intervensi yang
diperlukan

5 Latihan – Pemantapan Pengurusan Bilik Darjah PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus kelas
(Rekod kehadiran, peraturan bilik darjah, Ehwal Murid XXX dengan cekap dan berkesan.
kawalan kelas, susun atur kelas dan keceriaan)

6 Latihan – Psikologi Remaja PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
Ehwal Murid XXX psikologi remaja dan berupaya mengurus
murid dengan bijak dan berkesan

7 Latihan – Pengurusan Disiplin (Undang-undang PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus disiplin
berkaitan, surat-surat pekeliling dan tatacara Kokurikulum XXX murid dengan cekap dan berkesan.
pengurusan disiplin murid dll)

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Unit / Kelab PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus unit / kelab /
/ Persatuan untuk Kokurikulum Kokurikulum XXX persatuan unit beruniform dengan cekap
dan berkesan.

9 Latihan – Menyediakan guru-guru dengan sijil PK Januari RM 200.00 / Guru yang dikenal Sasaran boleh menjadi ketua untuk
kejurulatihan sukan permainan atau unit Kokurikulum XXX pasti mengurus unit / kelab / persatuan unit
beruniform yang dikenal pasti (satu unit / beruniform dengan cekap dan berkesan.
pasukan : satu guru yang memiliki sijil
kejurulatihan)

10 Latihan – Pemantapan Pengurusan Kewangan Ketua Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus kewangan
(penyediaan anggaran belanja mengurus setiap Pembantu XXX dengan cekap dan berkesan
unit yang berkaitan, pungutan / kutipan wang, Tadbir
pesanan dan pembelian barang dll.

30
PELAN TAKTIKAL 3 / 2018

STRATEGI S3 Menjajarkan Antara Pedagogi dengan Kurikulum Dan Pentaksiran

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pencerapan Bilik Darjah bagi memastikan PdPc


berkesan dan sejajar dengan dasar KPM

1.1 Pencerapan PdPc dan dikuti dengan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran melaksanakan PdPc sejajar
melaksanakan sesi Coaching dan Mentoring Pentadbiran XXX dengan Kurikulum (Dokumen Standard)
dan Pentaksiran

1.2 Bengkel kerja pemantapan pencerapan PK Januari RM 200.00 / Semua pencerap Sasaran berupaya melaksanakan
berkesan (coaching dan mentoring dalam Pentadbiran XXX yang dikenal pasti pencerapan dan sesi coaching mentoring
pencerapan bilik darjah) dengan cekap dan berkesan

a. Pencerapan PdP
b. Pencerapan Buku Latihan

2 Pengupayaan pembinaan item KBAT Nota


Rujuk dalam
2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan Strategi 2
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan,


80 peratus adalah item / soalan yang
diklasifikasi soalan KBAT

31
PELAN TAKTIKAL 4 / 2018

STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Memastikan murid memiliki cita-cita yang jelas, Guru Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran memiliki cita-cita yang jelas tahu
di mana mereka akan pergi. Tahu dan faham Bimbingan XXX hala tuju masa depan dalam menjadikan
mengapa serta bagaimana untuk sampai ke dan pembelajaran bermakna
sana. 1 Murid 1 Cita-cita Kaunseling

2 Motivasi Belajar Murid

2.1 Kemahiran Belajar Guru Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran memiliki kemahiran belajar
Bimbingan XXX tingkatan 1 dan 4 dalam menjadikan pembelajaran
dan bermakna
Kaunseling

2.2 Kesedaran Kendiri – Motivasi Belajar Guru Januari RM 200.00 / Semua murid yang Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
Bimbingan XXX dikenal pasti dengan baik
dan pencapaian masih
Kaunseling tahap rendah (gagal
melebihi 3 mata
pelajaran)

Semua murid yang


dikenal pasti
ketidakhadiran lebih
daripada 10 hari
pada tahun sebelum

3 2.3 Lawatan ke Pusat Pengajian Tinggi, Pusat- Guru Januari RM 200.00 / Murid yang dikenal Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
pusat Latihan dsb. Bimbingan XXX pasti berdasarkan dengan baik dan mencapai cita-cita
dan potensi kerjaya
Kaunseling

2.4 Anugerah Kecemerlangan Akademik PK Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
Pentadbiran XXX dengan baik dan mencapai cita-cita

4 Program Pembimbing:Coach (Guru) – Coachee PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru dan Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
(Murid). Guru akan menjadi pembimbing Ehwal Murid XXX murid dengan baik
kepada murid berkaitan dengan pembelajaran
dan sahsiah murid. 5 murid : 1 guru

32
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

5 Menyusun atur kelas dengan meletak murid PK Hal Januari RM 200.00 / Semua kelas, Sasaran dapat fokus dalam pembelajaran
yang perlu di beri perhatian lebih dekat dengan Ehwal Murid XXX semua murid yang dan kawalan kelas dapat dilaksanakan
guru dan menguatkuasa secara berterusan dikenal pasti perlu dengan baik
perhatian yang lebih

6 Menggalakkan murid untuk datang ke sekolah PK Hal Sepanjang Tiada Semua guru dan Meningkatkan kualiti hubungan
dengan memantapkan Kempen Hadir Ke Ehwal Murid tahun murid interpersonal di antara murid, guru, dan
Sekolah dan menyambut kehadiran dan kakitangan
memaparkan rasa sayang warga sekolah
terhadap keberadaan murid di sekolah melalui
program Sekolah Penyayang

7 Menyusun atur penglibatan atau penyertaan PK Januari Tiada Semua murid Sasaran memiliki peluang yang seimbang
murid secara maksimum ke pertandingan atau Kokurikulum antara penglibatan dan penyertaan dalam
program peringkat sekolah, daerah atau negeri kokurikulum bagi memberi peluang
dalam aktiviti kelab / persatuan, sukan / mendapat skor yang tinggi dalam PAJSK
permainan, badan beruniform – 1 Murid, 1
Penglibatan, 1 Penyertaan

8 Anugerah Kecemerlangan Akademik, Hal Ehwal PK Hal Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran menerima pengiktirafan di atas
Murid dan Kokurikulum Ehwal Murid XXX sumbangan, penglibatan, penyertaan dan
pencapaian dan bermotivasi dalam
pembelajaran, perlakuan dan menyertai
sebarang aktiviti kokurikulum.

9 Kem Bina Pasukan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran dapat menjalinkan hubungan
Pentadbiran XXX kerjasama, semangat kerja pasukan yang
kuat dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab.

10 Mewujudkan media-media yang boleh PK Januari RM 200.00 / Warga sekolah Warga sekolah dapat menerima maklumat
menyampaikan maklumat secara cekap dan Pentadbiran XXX secara cepat dan tepat.
berkesan

a. Laman Sesawang;
b. Kumpulan Whatsapp;
c. Buletin Bulanan Sekolah

33
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

11 Pengurusan Keselamatan Murid – Menyebar


luas dan menguatkuasakan peraturan dan
prosedur operasi standard keselamatan,
merancang dan melaksanakan program
pencegahan dan kesedaran keselamatan
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
ketetapan, mengikut keperluan sekolah, secara
menyeluruh dan berterusan.

a. Kempen Sekolah Selamat (Bersama Polis, PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Semua murid Skor tahap keselamatan sekolah berada
JPJ, AAD Kebangsaan)\ Ehwal Murid tahun XXX pada tahap cemerlang

b. Pemantauan berterusan berkaitan PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, -sda-


keselamatan sekolah dengan kerjasama Ehwal Murid tahun XXX Komuniti Setempat /
Sekolah, PIBG dan Komuniti Setempat / NGO yang dikenal
NGO. pasti

c. Pemantapan pengurusan aktiviti murid PK Hal Januari Tiada Guru, murid, ibu -sda-
dengan melihat semula pekeliling sedia ada Ehwal Murid bapa penjaga
dan membuat hebahan kepada semua guru,
murid, ibu bapa penjaga

a. Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi


Dan Balik Sekolah
b. Keselamatan Murid Semasa
Pengajaran & Pembelajaran dan
Waktu Rehat
c. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Kokurikulum, Sukan Dan Permainan
d. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Lawatan dan Perkhemahan

d. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur PK Sepanjang Tiada Bangunan dan -sda-


Sekolah – Menyediakan jadual Pentadbiran tahun infrastruktur sekolah
pemantauan berkala

e. Pengurusan Sosial – Mewujudkan sosial PK Hal Januari Tiada Semua warga -sda-
media yang boleh membantu mengawal Ehwal Murid sekolah dan pihak
keselamatan murid. Menjadikan facebook yang dikenal pasti
sebagai medium yang akan digunakan dan
dihebahkan kepada warga sekolah dan

34
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
pihak luar yang dikenal pasti. [Social
management techniques exist on two very
distinct levels. First, in the corporate world,
they refer to the process of getting
stakeholders, the community and media
involved in hearing from clients and the
public. At the same time, social
management is also a form of social
manipulation where companies use
resources at their disposal (such as
Facebook, newspaper ads or web pages)
to justify certain projects to the public that
cause anxiety such as genetic engineering,
nuclear power or waste disposal.]

12 Pengurusan Krisis / Bencana – Mewujudkan PK Hal Sepanjang Tiada Sekolah, PIBG, Sasaran akan mengurus krisis atau
Pasukan Pengurusan Krisis Sekolah yang akan Ehwal Murid tahun Komuniti Setempat / bencana yang dihadapi sekolah
menangani setiap krisis atau bencana. NGO yang dikenal
pasti Draw up a crisis intervention and support
Crisis management is the identification of plan
threats to an organization and its stakeholders, a. Evaluate the impact of the crisis on
and the methods used by the organization to the school
deal with these threats. b. Collect and disseminate updated
a. Safety: to ensure the immediate safety of all information and clarify whenever
students and staff. necessary
b. Stability: to re-establish the stability of the c. Coordinate all resources, in and
school routine as soon as possible. outside school, and provide timely
c. Consistency: to control the flow of and appropriate intervention and
information in order to eliminate the spread support as needed
of rumor. d. Provide support to teachers, students
d. Identification of needs: to identify at-risk and parents
students and staff for necessary intervention e. Monitor the progress of crisis
to address feelings of distress. intervention and support
e. Psychological Support: to provide f. Evaluate the crisis intervention and
appropriate counselling support to facilitate support plan
adjustment of individuals and groups, and to g. Coordinate the follow up work
mitigate crisis reactions.
f. Empowerment: to enhance students’ and
staff’s personal growth through adaptive
coping with the crisis situation.

35
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
12 ATAU 13

13 Pengurusan Risiko – Mewujudkan Pasukan PK Hal Sepanjang Tiada Sekolah, PIBG, Sasaran akan mengurus krisis atau
Pengurusan Risiko Sekolah yang akan Ehwal Murid tahun Komuniti Setempat / bencana yang dihadapi sekolah
menangani setiap risiko. NGO yang dikenal
[Pengurusan risiko adalah mengenal pasti, pasti
menilai, dan mengatur kepentingan risiko diikuti
oleh penggunaan sumber secara teratur dan
ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan
mengawal kemungkinan dan/ kesan peristiwa
tidak diingini atau bagi memaksimakan
penzahiran peluang]

14 Pemajuan Tandas Bersih dan Ceria PK Hal Januari RM 200.00 / Tandas Blok A Penarafan tandas mencapai tahap
Ehwal Murid XXX cemerlang
a. Naik Taraf Tandas
b. Pemantauan Berterusan

15 Pemajuan Kantin Ceria PK Hal Januari RM 1,000.00 Kantin Penarafan kantin mencapai tahap
Ehwal Murid / XXX cemerlang
a. Ubahsuai Peraturan Berurusan di Kantin
b. Tingkatkan Keceriaan

16 Pemajuan Pusat Sumber Gemilang PK Sepanjang RM 1,000.00 PSS Penarafan PSS mencapai tahap
Pentadbiran tahun / XXX cemerlang

17 Pemajuan Bilik Darjah 5 Bintang PK Hal Sepanjang Tiada Semua bilik darjah Penarafan bilik darjah mencapai tahap
Ehwal Murid tahun cemerlang

18 Pembinaan Pondok Rehat PK Januari RM 5,000.00 Sekolah, PIBG, Kecukupan dan keselesaan tempat rehat
Kokurikulum / XXX Komuniti Setempat / murid
NGO yang dikenal
pasti

19 Program Bimbingan; Coach (Guru) – Coachee Guru Sepanjang Tiada Semua guru dan Sasaran (murid) menerima bimbingan
(Murid) Bimbingan tahun murid daripada guru berkaitan dengan
dan pembelajaran, sahsiah dan perkara lain
Kaunseling berkaitan

36
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
20 Guru Muda PK Sepanjang Tiada Murid cemerlang Tanggungjawab terhadap rakan sejawat
Pentadbiran tahun dan murid perlu dapat dibina; dan harapan yang tinggi
dibantu yang dikenal diberikan kepada semua murid
pasti

21 Naik Taraf Padang Sekolah PK Januari RM10,000 / JPN Padang sekolah dapat digunakan dengan
Kokurikulum XXX baik

22 Pemantapan pengurusan persekitaran fizikal


agar diselenggara secara sistematik dan
terancang:

a. Mewujudkan sistem pemantauan secara Ketua Sepanjang Tiada Pihak kontraktor Sekolah memperolehi penarafan
berkala bagi memastikan pihak kontraktor Pembantu tahun pembersihan kebersihan, keceriaan pada tahap
pembersihan kawasan membersihkan Tadbir kawasan cemerlang
kawasan, bangunan dan kemudahan
sekolah secara teratur

b. Menceriakan kawasan, bangunan dan Ketua Januari RM 500.00 / PIBG, Jabatan -sda-
kemudahan sekolah – menanam pokok Pembantu XXX Perhutanan
peneduh di kawasan tepi padang Tadbir

c. Memulihkan kawasan, bangunan dan Ketua Sepanjang Tiada Pihak kontraktor -sda-
kemudahan sekolah – saliran longkang Pembantu tahun pembersihan
tidak berfungsi dengan baik Tadbir kawasan

d. Mewujudkan ciri-ciri keselamatan – bilik-bilik PK Januari Tiada Semua bilik khas Sekolah memperolehi penarafan
khas Pentadbiran keselamatan pada tahap cemerlang

23 Pemantapan pengurusan perpaduan -


Pemahaman, penerimaan dan penghayatan
terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia
diurus secara terancang.

a. Menyebarluaskan maklumat tentang Ketua Januari RM 200.00 / Semua murid Nilai perpaduan dapat ditanamkan dalam
agama, bangsa, budaya dan bahasa – Bidang XXX diri sasaran
Kempen Perpaduan Kemanusia-
an

b. Merancang dan melaksanakan program Ketua Januari RM 200.00 / Semua murid -sda-
yang berteraskan perpaduan dan silang Bidang XXX
budaya – Hari Perpaduan

37
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Kemanusia-
an

c. Merancang dan melaksanakan program PK Januari – RM 200.00 / Murid dan sekolah -sda-
jaringan / jalinan yang berteraskan Kokurikulum Mei XXX yang dikenal pasti
perpaduan dan silang budaya – RIMUP

24 Pemantapan Pengurusan Sukan untuk Semua


– Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan
Untuk Semua dengan mematuhi ketetapan
kokurikulum, mengikut keperluan, secara kreatif
dan inovatif serta menyeluruh.

a. Kejohanan merentas desa PK Februari RM 200.00 / Semua murid Sasaran terlibat secara maksimum dalam
Kokurikulum XXX aktiviti kokurikulum (sukan) bagi
pembinaan sahsiah terpuji

b. Sukan tara PK Mac RM 200.00 / Semua murid -sda-


Kokurikulum XXX

c. Kejohanan tahunan olahraga sekolah PK Mac RM 200.00 / Semua murid -sda-


Kokurikulum XXX

d. Pertandingan antara tingkatan / kelas / PK Julai RM 200.00 / Semua murid -sda-


rumah / dorm asrama / kelab sukan Kokurikulum XXX
Sekolah

25 Pemantapan Pengurusan Disiplin Murid – PK Hal Sepanjang Tiada Semua guru, ibu Sasaran mengetahui, memahami dan
Menyebar luas dan menguatkuasakan Ehwal Murid tahun bapa dan penjaga mematuhi peraturan sekolah
peraturan sekolah, menganalisis dan dan murid
memanfaatkan data disiplin serta merancang
dan melaksanakan program pendidikan disiplin
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
arahan yang berkuat kuasa, secara jelas dan
berterusan.

26 Pemantapan Pengurusan Kesihatan Murid – PK Hal Sepanjang Tiada Semua guru dan Sasaran mengetahui, memahami dan
Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang Ehwal Murid tahun murid mematuhi peraturan berkaitan dengan
dan melaksanakan program pencegahan dan kesihatan
kesedaran kesihatan dan mewujudkan
persekitaran yang bermaklumat dengan
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan

38
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan
berterusan.

a. Aedes-Denggi
b. Pemakanan Sihat
c. Kecergasan Fizikal
d. Suntikan Pelalian
e. Keselamatan Makanan Kantin Sekolah dan
Asrama
f. Penyakit Berjangkit

27 Memperkemaskan Pengurusan Bantuan PK Hal Sepanjang Tiada Semua murid yang Sasaran dapat mengikuti pembelajaran
Pembelajaran Murid - Mengenal pasti jenis Ehwal Murid tahun dikenal pasti dan dengan baik
bantuan dan murid yang layak, menyelaras Jabatan Kebajikan
proses bantuan, merekodkan maklumat dan Msyarakat
memantau prestasi murid dengan mekanisme
yang sesuai, mematuhi ketetapan, mengikut
keperluan murid dan secara berterusan.

a. Biasiswa
b. Cermin Mata
c. Orang Kurang Upaya

28 Pemantapan Pengurusan Perkhidmatan Guru Sepanjang Tiada Guru-guru Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan
Bimbingan dan Kaunseling – Merancang dan Bimbingan tahun Bimbingan dan Kaunseling cekap dan berkesan
melaksanakan sesi dan program bimbingan dan dan Kaunseling
kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, Kaunseling
mengikut arahan yang berkuat kuasa,
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

39
PELAN TAKTIKAL 5 / 2018

STRATEGI S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa PK Hal 3 kali RM 200.00 / Ibu bapa dan Ibu bapa dan Komuniti menyokong
(Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang Ehwal Murid setahun XXX penjaga yang pemajuan sekolah
kehadiran, menggunakan media dan dikenal pasti
mengukuhkan hubungan pelbagai agensi,
menyokong sekolah melalui garis panduan
yang jelas mengenai kuasa-kuasa berkaitan
ketidakhadiran)

2 Mewujudkan dan melaksanakan komuniti PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
pembelajaran profesional bagi menangani Ehwal Murid tahun XXX Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
masalah pembelajaran di kalangan murid NGO yang dikenal
pasti
a. Ketidakhadiran Ke Sekolah
b. Rendahnya Motivasi Belajar
c. Kurangnya Sokongan Ibu Bapa

3 Mewujudkan dan melaksanakan komuniti PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
pembelajaran profesional bagi menangani Ehwal Murid tahun XXX Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
masalah salah laku displin murid NGO yang dikenal
pasti
a. Merokok
b. Ponteng Sekolah
c. Salahlaku Penggunaan Dadah
d. Buli

4 Menubuhkan Jawatankuasa Pemuakatan PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
Strategik bagi menangani bersama masalah Ehwal Murid tahun XXX Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
sekolah. Permuafakatan strategik diusahakan NGO yang dikenal
secara terancang. pasti

a. Merancang program yang melibatkan ibu


bapa, komuniti dan pihak swasta
b. Melaksanakan program yang melibatkan ibu
bapa, komuniti dan pihak swasta
c. Mendapatkan sumbangan / sokongan /
khidmat kepakaran
d. Mewujudkan rangkaian komuniti.

40
STRATEGI S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

5 Seminar Keibubapaan – “Kelangsungan PK Hal Januari RM 200.00 / Semua ibu bapa dan Ibu bapa dan Komuniti menyokong
Pembelajaran Anak-anak Di Rumah” Ehwal Murid XXX penjaga pemajuan sekolah

6 Mengelola penglibatan ahli perniagaan, agensi- PK Hal Sepanjang Tiada Komuniti Setempat / Murid yang dikenal pasti dapat hadir ke
agensi perkhidmatan sosial dalam membantu Ehwal Murid tahun NGO / Swasta yang sekolah untuk belajar dengan selesa.
murid dari keluarga miskin dikenal pasti; Murid
yang dikenal pasti

7 Mengelola penglibatan ibu bapa atau pihak luar PK Sepanjang Tiada Pihak atau orang Ibu bapa dan Komuniti menyokong
sebagai jurulatih dalam pasukan-pasukan Kokurikulum tahun perseorangan yang pemajuan sekolah
sukan / permainan atau pasukan akademik di kenal pasti;
permainan yang
dikenal pasti

41
PELAN TAKTIKAL 6.1 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Tanggungjawab Sosial

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pembimbing Rakan Sebaya – Guru Sepanjang Tiada Murid Berprestasi Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Melatih murid sekolah sebagai para belia dan Bimbingan Tahun Tinggi, yang baik dalam Tanggungjawab Sosial
remaja agar dapat menguasai kemahiran dan Murid Berprestasi
membantu supaya mereka dapat membantu Kaunseling Rendah di Semua Sasaran berupaya memperoleh tahap
rakan murid yang memerlukan pertolongan dari Tingkatan tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
segi mental, sosial atau emosional, di samping Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
melatih mereka membantu diri sendiri. Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Kem Jati Diri – Menyediakan murid dengan sifat PK Hal Julai RM 200.00 / Murid Tahun 4, 5 -sda-
jati diri / glokal yang mampu berdaya saing di Ehwal Murid XXX dan Tingkatan 1, 3,
peringkat global (antarabangsa), tetapi berakar 5
umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal
(tempat tumpah darah sendiri).

3 Sambutan Bulan Kemerdekaaan dan Hari PK Hal Ogos – RM 200.00 / Semua Warga -sda-
Malaysia – Menyediakan murid dengan Ehwal Murid September XXX Sekolah
semangat patriotik.

4 Menganjurkan aktiviti kejiranan atau komuniti PK Hal Jun, Oktober RM 200.00 / Murid Tahun 5 dan -sda-
bagi meningkatkan kesedaran murid terhadap Ehwal Murid XXX Tingkatan 3
tanggungjawab sosial
a. Lawatan ke rumah orang tua
b. Lawatan ke rumah anak yatim
c. Mengadakan gotong royong membantu
penduduk setempat

5 Bimbingan secara individu atau berkelompok Guru Sepanjang Tiada Murid yang dikenal -sda-
berdasarkan salah laku disiplin Bimbingan tahun pasti melakukan
dan salah laku merokok,
Kaunseling ponteng sekolah,
penyalahgunaan
dadah dan buli

42
PELAN TAKTIKAL 6.2 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Menghargai Alam Sekitar

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Program Kesedaran Alam Sekitar PK Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Kokurikulum XXX yang baik dalam Menghargai Alam Sekitar
a. Ceramah Kesedaran Alam Sekitar oleh
Pegawai Penguatkuasa Perbadanan Sasaran berupaya memperoleh tahap
Pengurusan Sisa Pepejal dan tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Pembersihan Awam) Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
b. Hari Kitar Semula Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Menyertai Sambutan Minggu Alam Sekitar PK Januari RM 200.00 / Murid yang dikenal -sda-
Malaysia Kokurikulum XXX pasti

a. Kem Kesedaran Alam Sekitar


b. Program Wira Alam
c. Program Sekolah Lestari-Anugerah Alam
Sekitar
d. Program Pertandingan berkaitan Alam
Sekitar

3 Mengadakan gotong-royong menghijaukan PK Januari RM 200.00 / Semua murid -sda-


kawasan sekolah. Program penghijauan ini Kokurikulum XXX
dilakukan dengan menanam pokok-pokok di
sekitar kawasan sekolah.

4 Mengenakan peraturan bagi penggunaan air PK Sepanjang Tiada Semua warga --sda-
dan elektrik di sekolah. Hal ini bertujuan bagi Pentadbiran tahun sekola
mengawal penggunaan elektrik dan air daripada
terus dibazirkan.

5 Melaksanakan program Kitar Semula PK Hal Sepanjang Tiada Semua warga -sda-
Ehwal Murid tahun sekolah

43
PELAN TAKTIKAL 6.3 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Etika, Moral dan Profesionalisme

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Latihan – Protokol dan Etiket PK Hal Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Ehwal Murid Tahun Tingkatan 4 yang baik dalam Etika, Moral Dan
Profesionalisme

Sasaran berupaya memperoleh tahap


tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Melantik murid menjadi urus setia protokol dan PK Hal Sepanjang Tiada 20 murid -sda-
etiket bagi setiap majlis di sekolah di bawah Ehwal Murid Tahun dikenalpasti
bimbingan guru sebagai mentor

44
PELAN TAKTIKAL 6.4 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerohanian / Spiritual

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan bacaan Doa Pagi setiap hari PK Hal Sebelum Tiada Semua Murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
sebelum kelas bermula Ehwal Murid kelas yang baik dalam Kerohanian / Spiritual
bermula
setiap hari Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Melaksanakan Bacaan Yasin (Setiap Jumaat) PK Hal sepanjang Tiada Semua guru dan -sda-
Ehwal Murid tahun murid

3 Melaksanakan Solat Hajat setiap kali sebelum PK Hal September RM 2,000.00 Semua Murid Tahun -sda-
peperiksaan awam bermula Ehwal Murid / XXX 6, Tingkatan 3 dan 5
bersama ibu bapa
UPSR: September atau penjaga
PT3: Oktober
SPM: November

4 Melaksanakan Solat Berjemaah setiap kali PK Hal Sepanjang Tiada Semua Murid -sda-
waktu zohor Ehwal Murid Tahun

5 Melaksanakan Kursus Imam Perdana PK Hal Januari RM 200.00 / Murid yang dikenal -sda-
Ehwal Murid XXX pasti

6 Melaksanakan Kursus Pengurusan / Mandi PK Hal Januari RM 200.00 / Semua Murid Darjah -sda-
Jenazah Perdana Ehwal Murid XXX 6 dan Tingkatan 5

7 Sambutan Perayaan Islam PK Hal RM 5,000.00 Semua Murid -sda-


a. Laylat Ul Isra dan Mikraj Ehwal Murid April / XXX
b. Bulan Ramadhan dan Hari Raya Aidil Fitri Mei, Jun
c. Nuzul Al Quran Mei, Jun
d. Laylat al-Qadr Jun
e. Qurban dan Hari Raya Aidil Adha Jun
f. Maal Hijrah September
g. Ashura September
h. Sambutan Maulidur Rasul Disember

45
PELAN TAKTIKAL 6.5 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Komunikasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di peringkat sekolah PK Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
yang memberi peluang kepada semua murid Kokurikulum tahun / XXX yang baik dalam Komunikasi
untuk terlibat dan menyertai pertandingan di
peringkat daerah atau lain-lain Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Rendah Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Pidato Kinestetik; Muzik; Eksistensial
Pantun
Bercerita Tahap 1
Bercerita Tahap 2
Sahibba
Syarahan
Mencari Perkataan Tersembunyi
Bicara Berirama

Story Telling
Action Song
Public Speaking
Choral Speaking
Scrabble
Poetry

Tarian
Koir

Saintis Muda
Bercerita Sains Dlm. B. Inggeris
EUREKA

National Robotic Competition


F1 In Schools

Menengah

Bahas B. Melayu Ala Parlimen


Pantun
Forum Remaja

46
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Komunikasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Drama Komsas
Sahibba
Pidato
Deklamasi Puisi dan Syair
Bicara Berirama

Bahasa B. Inggeris Ala Parlimen


Drama Bahasa Inggeris
Public Speaking
Choral Speaking

Pertandingan Kombo Sekolah


Pertandingan Nyanyian Solo
Kuiz Sejarah & Patriotisme

Dapur Solar
Bot Solar
Kereta Solar
Pelancaran Roket
Saintis Muda
Inovasi Sains & Kejuruteraan

National Robotic Competition


F1 In Schools

Lain-lain

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Syarahan Agama
Nasyid

47
PELAN TAKTIKAL 6.6 / 2018

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
STRATEGI
Masalah

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di peringkat sekolah PK Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
yang memberi peluang kepada semua murid Kokurikulum tahun / XXX yang baik dalam Berfikiran Kritikal &
untuk terlibat dan menyertai pertandingan di Menyelesaikan Masalah
peringkat daerah atau lain-lain
Sasaran berupaya memperoleh tahap
Rendah tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Pidato Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Pantun Kinestetik; Muzik; Eksistensial
Bercerita Tahap 1
Bercerita Tahap 2
Sahibba
Syarahan
Mencari Perkataan Tersembunyi
Bicara Berirama

Story Telling
Action Song
Public Speaking
Choral Speaking
Scrabble
Poetry

Tarian
Koir

Saintis Muda
Bercerita Sains Dlm. B. Inggeris
EUREKA

National Robotic Competition


F1 In Schools

Menengah

Bahas B. Melayu Ala Parlimen


Pantun
Forum Remaja

48
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
STRATEGI
Masalah

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Drama Komsas
Sahibba
Pidato
Deklamasi Puisi dan Syair
Bicara Berirama

Bahasa B. Inggeris Ala Parlimen


Drama Bahasa Inggeris
Public Speaking
Choral Speaking

Pertandingan Kombo Sekolah


Pertandingan Nyanyian Solo
Kuiz Sejarah & Patriotisme

Dapur Solar
Bot Solar
Kereta Solar
Pelancaran Roket
Saintis Muda
Inovasi Sains & Kejuruteraan

National Robotic Competition


F1 In Schools

Lain-lain

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Syarahan Agama
Nasyid

49
PELAN TAKTIKAL 6.7 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid menjawat satu PK Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
jawatan dalam kepimpinan atau pengurusan di Kokurikulum tahun yang baik dalam Kepimpinan
sekolah (Sama ada Kelab / Persatuan atau
Pasukan Badan Beruniform atau Sukan / Sasaran berupaya memperoleh tahap
Permainan atau Ekstra Kurikulum) - 1 Murid 1 tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Jawatan Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Latihan – Kepimpinan Pengawas Sekolah PK Hal Januari RM 200.00 / Ketua Murid,


Ehwal Murid XXX Penolong Ketua
Murid dan semua
Pengawas

3 Latihan – Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Hal Januari RM 200.00 / Ketua Asrama,


Penolong-penolong Asrama dan Dorm Ehwal Murid XXX Penolong Ketua
Asrama, Ketua-
ketua Dorm

4 Latihan – Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber PK Januari RM 200.00 / Ketua PSS,


Sekolah Pentadbiran XXX Penolong Ketua
PSS dan Semua
Pengawas PSS

5 Latihan – Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Hal Januari RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Ketua Kelas Ehwal Murid XXX Penolong Ketua
Kelas

6 Latihan – Kursus Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Januari RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Kelab dan Persatuan Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Kelab dan
Persatuan

7 Latihan – Kursus Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Januari RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Pasukan Sukan / Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Permainan Pasukan Sukan /
Permainan

50
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

8 Latihan – Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Januari RM 200.00 / Semua Ketua dan


Penolong-penolong Pasukan Badan Beruniform Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Pasukan Badan
Beruniform

9 Latihan – Kepimpinan Pembimbing Rakan Guru Januari RM 200.00 / Semua Pembimbing


Sebaya Bimbingan XXX Rakan Sebaya
dan
Kaunseling

51
PELAN TAKTIKAL 6.8 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerja Sepasukan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksana program Pembimbing Rakan Guru Sepanjang Tiada Murid Berprestasi Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Sebaya (PRS) brerdasarkan kumpulan belajar. Bimbingan tahun Tinggi, Murid yang baik dalam Kerja Sepasukan
Murid berprestasi tinggi akan membimbing dan Berprestasi Rendah
murid berprestasi rendah Kaunseling Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

52
PELAN TAKTIKAL 6.9 / 2018
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Keusahawanan
STRATEGI Keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar
(environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).
Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Latihan – Asas Keusahawanan PK Januari RM 200.00 / Murid yang dikenal Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Kokurikulum XXX pasti dan 20 orang yang baik dalam Keusahawanan
murid yang
2 Latihan – Penyediaan Rancangan Perniagaan PK Januari RM 200.00 / berpencapaian Sasaran berupaya memperoleh tahap
& Idea Perniagaan Kokurikulum XXX prestasi akademik tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
rendah Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
3 Lawatan Perniagaan PK Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kokurikulum Februari RM 200.00 / Kinestetik; Muzik; Eksistensial
XXX
4 Kem Jati diri Keusahawanan PK
Kokurikulum Mac RM 200.00 /
XXX
5 Bengkel Pembangunan Usahawan Fotografi PK
Kokurikulum April RM 200.00 /
XXX
6 Bengkel Rawatan SPA & Kecantikan PK
Kokurikulum Mei RM 200.00 /
XXX
7 Dialog Bersama Usahawan Berjaya PK
Kokurikulum Jun Tiada

53 10.9-1
PELAN TAKTIKAL 6.10 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pengurusan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid menjawat satu PK Sepanjang Tiada Semua Murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
jawatan dalam kepimpinan atau pengurusan di Kokurikulum tahun yang baik dalam Pengurusan
sekolah (Sama ada Kelab / Persatuan atau
Pasukan Badan Beruniform atau Sukan / Sasaran berupaya memperoleh tahap
Permainan atau Ekstra Kurikulum) - 1 Murid 1 tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Jawatan Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

-sda-
2 Kursus Setiausaha dan Bendahari PK Januari RM 200.00 / Semua Setiausaha,
Kokurikulum XXX Penolong
a. Badan Pengawas Sekolah Setiausaha,
b. Badan Pengawas Asrama Bendahari Unit-unit
c. Badan Pusat Sumber Sekolah Dalam Kelab /
d. Pengurusan Kelas Persatuan, Pasukan
e. Kelab dan Persatuan Sukan / Permainan,
f. Pasukan Sukan / Permainan Pasukan Badan
g. Pasukan Badan Beruniform Beruniform dan
Ekstra Kurikulum

54
PELAN TAKTIKAL 6.11 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan Pembelajaran dan PK Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Pemudahcaraan menggunakan teknologi Pentadbiran tahun yang baik dalam Teknologi Maklumat dan
maklumat dan komunikasi dalam latihan yang Komunikasi
diberikan kepada murid
Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

55
PELAN TAKTIKAL 6.12 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pembelajaran Sepanjang Hayat

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur atau menyertai mana-mana Summit Guru Mac RM 200.00 / Semua murid / Sasaran memiliki kemahiran insaniah
/ Konferens / Simposium / Konvensyen / Bimbingan XXX murid-murid di yang baik dalam Pembelajaran Sepanjang
Persidangan / Kolokium dan daerah Hayat
Kaunseling
Sasaran berupaya memperoleh tahap
2 Menganjur atau menyertai Seminar / Bengkel / PK Februari – RM 200.00 / Semua murid / tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Kursus / Wacana / Diskusi / Dialog / Sayembara Kokurikulum Jun XXX murid-murid di Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
/ Debat / Bual Bicara / Ceramah / Forum daerah Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial
3 Penyelidikan Bersama / Projek Bersama / PK Julai - RM 200.00 / Murid Tingkatan 4, 5
Pertukaran Amalan Terbaik / Perkongsian Kokurikulum November XXX bersama dengan
Pintar / murid sekolah
Kajian Kes / Kajian Tindakan terbaik daerah /
sekolah berprestasi
tinggi

56
PELAN TAKTIKAL 6.13 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Globalisasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyertai atau menganjurkan Pertandingan PK Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
atau Perlawanan Persahabatan / Sukan / Kokurikulum Tahun / Peruntukan yang baik dalam Globalisasi
Pertandingan (kurikulum & kokurikulum) Khas
Karnival / Kerja Amal / Konsert (e.g prog. Sasaran berupaya memperoleh tahap
Kerjasama Kebudayaan) tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
2 Menyertai atau menganjurkan Attachment / PK Hal Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Homestay / Pertukaran Pelajar atau Staf / Ehwal Murid Tahun / Peruntukan Kinestetik; Muzik; Eksistensial
Apparentis Khas

57
Dasar dan Hala Tuju
2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Operasi
2018

58
59
PELAN OPERASI

Strategi : S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Nama Program / Projek : Latihan – Coaching dan Mentoring

Objektif Program / Projek : Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing berupaya
membimbing subordinat dengan cekap dan berkesan

Tanggungjawab : Penolong Kanan Pentadbiran

Tempoh / Hari : Januari

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru


yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 1,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Pengerusi


Penolong Kanan Pentadbiran Timbalan Pengerusi 1
GKMP Bahasa Setiausaha
Semua Penolong Kanan AJK
Semua GKMP

Ringkasan Program : Sasaran program adalah kepada semua yang akan menjadi
pembimbing kepada guru-guru. Mereka yang akan
melaksanakan pencerapan bilik darjah.

60
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Output / Outcome Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Pentadbiran 5 Januari 2018 Kertas cadangan JK Pelaksana
diluluskan
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat - - - -

3 Mempromosikan program Setiausaha 6 Januari 2018 Surat makluman Semua Penolong


diedarkan Kanan, Guru Kanan
- surat pemberitahuan Mata Pelajaran, Guru
- surat jemputan yang dikenalpasti

4 Penyediaan bahan AJK 7 Januari 2018 Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 25 Januari 2018 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha 26 Januari 2018 Keakuran jadual Semua Penolong


Kanan, Guru Kanan
Mata Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 2 Februari 2018 Kajian Persepsi JK Pelaksana
Kajian Terhadap DHTS
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem

61
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______
[Tahun]

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran


Matlamat Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
(KPI) [AR] [AR] [AR]
Matlamat adalah Objektif Key Performance Take off Sasar- Sasar- Sasar- Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini,
ukuran kejayaan merupakan Indicators (KPI) – Value an an an seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau
yang perlu dicapai ukuran kejayaan Petunjuk-petunjuk (Nilai untuk untuk sebenar strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud.
bagi mengukur sesuatu prestasi utama yang Titik suku suku untuk Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang
kejayaan misi dan matlamat. ditentukan sebagai Mula) – tahun 1 tahun 2 tahun telah dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka
visi, tetapi ia Seterusnya asas mengukur Titik di semasa mencapainya.
masih bersifat menunjukkan prestasi; Sasaran mana [Actual [Actual
umum dan kabur. sama ada misi Prestasi – Sasaran memu- Result Result [Actual
dan visi tercapai. yang ditetapkan lakan – Kepu- – Kepu- Result
Objektif sesuatu kepada setiap KPI langkah tusan tusan – Kepu-
yang SMART bagi membolehkan Sebe- Sebe- tusan
prestasi diukur. TOV di nar] nar] Sebe-
S = Specific / sini nar]
Spesifik; Apabila dibaca sekali adalah
M = Measurable / KPI dengan Sasaran nilai titik Di sini,
Boleh Di Ukur; dan Masa yang ingin mula titik
A = Attainable / dicapai ianya kelom- terakhir
Boleh Di Capai; dinamakan sebagai pok peran-
R = Reasonable / objektif berke- cangan
Wajar- naan. tahun
Munasabah; Sekira- semasa
T = Timeline / nya
Tempoh Masa murid
TG3 –
TOV
adalah
penca-
paian
TG2

62
PELAN TAKTIKAL ___ / ______
Himpunan beberapa Program / Projek / Aktiviti / Tindakan bagi memenuhi strategi yang akan digunakan.

STRATEGI

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos /
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome Pelan Kontingensi
Tindakan jawab Sumber
Kekerapan
Program / Projek / Aktiviti / Siapakah Bilakah akan Berapakah kos Siapakah yang Apakah hasil atau akibat dari program / projek / Pelan luar jangka /
Tindakan adalah usaha yang yang akan melaksana- perbelanjaan bagi mengikuti dan aktiviti / tindakan? alternatif jika sesuatu
yang lebih spesifik kena buat bertanggung- kannya? menjayakannya? akan menerima tindakan tidak dapat
bagi melaksanakan strategi jawab Berapa hari Dari manakah kesan dari Makna output ialah hasil pengeluaran, keluaran: dilaksanakan.
yang dipilih. 1 strategi boleh ada terhadap dan berapa sumber diperolehi? program / pd masa ini pencapaian SPM adalah 80% lulus;
satu atau beberapa program. program / kerap? Atau Tiada? projek / aktiviti /
. projek / aktiviti tindakan? Perkataan outcome boleh juga bermaksud
Program / tindakan akibat. Oleh yang demikian, dalam konteks
pendidikan sekadar contoh, boleh membawa
maksud keluaran atau produk yang bagaimana
Projek Projek yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan kita
dan akibatnya apabila sesuatu sistem atau
Aktiviti Aktiviti peraturan dilaksanakan: pd masa ini pencapaian
akademik adalah cemerlang.

Aktiviti Aktiviti

Strategi juga boleh berupa


tindakan yang bersifat prosedur,
arahan, peraturan dll.

63
PELAN OPERASI
Huraian terhadap Program / Projek / Aktiviti / Tindakan yang akan dilaksanakan.

Rujukan Pelan Taktikal ___ / ____

Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini,
seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau
strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud.
Strategi Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang
telah dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka
mencapainya

Program / Projek / Aktiviti / Tindakan adalah usaha yang yang lebih spesifik
kena buat bagi melaksanakan strategi yang dipilih. 1 strategi boleh ada satu
atau beberapa program.
.
Program

Projek Projek
Nama Program / Projek /
Aktiviti / Tindakan
Aktiviti Aktiviti

Aktiviti Aktiviti

Strategi juga boleh berupa tindakan yang bersifat prosedur, arahan, peraturan
dll.
Objektif Program / Projek / Aktiviti / Tindakan.

Objektif ini merupakan ukuran kejayaan sesuatu program / projek / aktiviti /


tindakan. Seterusnya menunjukkan sama ada misi dan visi tercapai. Objektif
sesuatu yang SMART
Objektif Program / Projek /
Aktiviti / Tindakan S = Specific / Spesifik;
M = Measurable / Boleh Di Ukur;
A = Attainable / Boleh Di Capai;
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa

Siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap program / projek / aktiviti /


Tanggungjawab tindakan

Tempoh / Hari Bilakah akan melaksanakannya? Berapa hari dan berapa kerap?

Tempat Di manakah akan dilaksanakannya?

Siapakah yang mengikuti dan akan menerima kesan dari program / projek /
Sasaran aktiviti / tindakan?

Kos / Anggaran Perbelanjaan Berapakah kos perbelanjaan bagi menjayakannya?

Sumber Dari manakah sumber diperolehi? Atau Tiada?

Siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program / projek / aktiviti /


Jawatankuasa tindakan?

Ringkasan program / projek /


Huraian ringkas pelaksanaan program / projek / aktiviti / tindakan
aktiviti / tindakan

64
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program
Taklimat Khas kepada Kelompok
Guru
Kakitangan
Murid
Pegawai PPD
Ibu Bapa
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem
Kajian
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem

65

Anda mungkin juga menyukai