Anda di halaman 1dari 2

JURNAL MINGGUAN

Bilangan Jurnal : 11/12


Minggu Praktikum : Kesebelas
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 29 April 2019 – 3 Mei2019
Tajuk Jurnal : Murid-murid tidak menyiapkan tugasan yang diberikan guru

1. Masalah / Peristiwa
Terdapat tiga orang pelajar tidak menyiapkan tugasan yang diberi.

2. Analisis
Setelah dibuat pemantauan, saya mendapati pelajar tersebut tidak dapat menyelesaikan
tugasan yang diberi kerana malu dan takut untuk bertanya dengan guru kerana terdapat
beberapa soalan yang mereka tidak faham. Tamir (1985) telah menyenaraikan kesan pemberian
kerja rumah kepada para pelajar. Antara faedah yang ditemui dari amalan ini ialah para pelajar
dapat menguasai isi pelajaran dengan baik. Kerja rumah juga memberi peluang kepada para
pelajar untuk belajar dari berbagai-bagai sumber. Dengan cara ini, para pelajar akan
memperbaiki kelemahan mereka di bilik darjah. Namun, usaha guru dalam memberikan kerja
rumah kepada murid-murid ibarat ‘mencurah air ke daun keladi’ apabila terdapat segelintir
daripada mereka yang sering tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Ini kerana, di dalam
kelas sendiri murid enggan bertanya kepada guru tentang pelajaran yang tidak difahami.
Justeru, itu dijadikan alasan untuk tidak menyiapkan kerja rumah.

3. Cadangan Tindakan Susulan


Untuk mengatasi masalah ini, saya telah melantik beberapa orang pelajar sebagai guru muda
sebagai mentor bagi membimbing pelajar yang lemah. Dalam masa yang sama, saya perlu
memastikan pelajar tersebut menyiapkan terlebih dahulu tugasan yang diberikan di dalam
kelas. Kemudian, saya akan membuka sesi soal jawab secara terbuka dan memberikan
peneguhan positif kepada murid yang bertanya soalan. Secara tidak langsung pelajar yang
lemah tidak berasa malu untuk bertanya apabila terdapat kemusykilan. Hal ini kerana guru
muda boleh membimbing mereka di samping mereka tidak merasa tersisih.

1
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Tempoh : 6 Mei 2019 sehingga 10 Mei 2019

Guru perlu sentiasa mengingatkan semua murid agar jujur dan amanah terhadap diri masing-
masing. Setiap murid berperanan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan tanpa sebarang
alas an yang tidak munasabah. Sekiranya perlu, guru akan mengenakan beberapa tindakan
kepada murid-murid ini seperti berikut :

1) Memberi amaran sekiranya perkara ini masih berlanjutan.

2) Menghubungi ibu bapa murid dan memaklumkan tentang tingkah laku murid yang enggan
menyiapkan kerja rumah.

3) Membawa murid berjumpa dengan guru disiplin atau pihak pentadbir.

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

Tandatangan : …………………….. Tandatangan : ……………………...

Nama : …………………….. Nama : ………………………

Tarikh : …………………….. Tarikh : ………………………