Anda di halaman 1dari 10

A.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
6.

1
B. Warnakan pada kalimah yang sama
huruf dan baris.

Contoh:

.7

.9 .8

.11 .10

2
C. Tandakan (X) pada kalimah yang sama
bunyinya.
Contoh :

.12

.14 .13

.16 .15

3
D. Sambungkan huruf-huruf di bawah.

.17

.18

.19

.20

4
E. Lengkapkan ayat di bawah.

.21

.22

.23

.24

.25

5
F. Namakan alat-alat Istinjak di bawah.

G. Suaikan salasilah keturunan Nabi .

.26
.27

.29
.28 .28

6
G. Suaikan salasilah keturunan Nabi

.30

.31

.32

.33

.34

.35

7
H.

36.

37.

38.

39.

40.

8
I. Tulis berdasarkan gambar.

9
J. Suaikan gambar dengan perkataan

.46

.47
.41

.48
.43 .42

.49

.45 .44

.50

10

Anda mungkin juga menyukai