Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN II

FORMAT LAPORAN
PERTANDINGAN INOVASI TERBAIK 2016
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Tajuk Inovasi : CEILING FAN BLADE CLEANING DEVICE (C.F.D)

Bil. Perkara Huraian Projek

Projek inovasi ini dinamakan sebagai CEILING FAN BLADE CLEANING DEVICE (C.F.D) kerana alat ini
direka untuk membantu serta memudahkan kerja-kerja mencuci bilah kipas siling yang berada pada
kedudukan yang tinggi khususnya kipas siling.

Bermulanya cadangan untuk membina alat ini adalah kerana kaedah mencuci bilah kipas siling secara
biasa di mana pengguna/pekerja terpaksa menggunakan tangga untuk mencapai bilah kipas siling
tersebut dan barulah kerja mencuci boleh dilakukan. Hal demikian boleh menyebabkan pengguna/pekerja
Proses terdedah kepada bahaya dan keberangkalian perkara tidak diingini boleh berlaku terutamanya pengguna
1. Pelaksanaan tersebut adalah di kalangan wanita.
Inovasi Oleh itu, pada peringkat awal kajian dijalankan dengan mengenalpasti peranti atau peralatan yang sesuai
digunakan oleh pengguna terutamanya golongan suri rumah dan pihak kontraktor pembersihan. Hasil
daripada kajian dan kaji selidik yang dilakukan peratusan yang diperolehi adalah amat menberansangkan.

Bagi projek C.F.D (Ceiling Fan Blade Cleaning Device) diharapkan produk atau alat ini dapat di
kormersialkan dan dapat membantu atau memudahkan aktiviti atau kerja mencuci bilah kipas siling di
lakukan tanpa berlakunya kemalangan.

Keseluruhan projek inovasi ini dibangunkan secara “in-house”

Proses  Proses/kaedah yang sedia ada ada secara  Terhasilnya inovasi/projek C.F.D ini ianya dapat
2. sebelum manual iaitu menggunakan tangga dan mengatasi permasalahan tersebut dan antara
pekerja terpaksa memanjat tangga untuk kelebihannya ialah :
dan selepas
capai kedudukan kipas siling yang berada
pada kedudukan yang tinggi,purata a) Sesuai pada semua aras ketinggian kipas siling.
ketinggian adalah 6 kaki.
b) Masa cucian yang cepat (3 minit/fan)

c) Penjimatan tenaga kerja

d) Hindar daripada hazard dan lebih ergonomik

Gambar 1: Menunjukkan kedudukan ketika


mencuci bilah kipas siling.

 Proses ini juga dilihat tidak ergonomik dan


terdedah kepada hazard

Gambar 2: Menunjukkan proses selepas inovasi


Gambar 3 : Menunjukkan kaedah sebelum
Gambar 4 : Menunjukkan keadaan
yang tidak ergonomik. proses selepas inovasi
Faedah-faedah Dari Inovasi Yang Telah Diperkenalkan

(a) Elemen Inovatif /  Penciptaan nilai/elemen baru/tambahbaik:


Kreativiti
 Elemen baru yang dicipta adalah proses menggerakkan berus pencuci secara
automatik dan keberkesanan cucian yang efektif dan optimum.

 Elemen mempermudahkan/penyelesaian masalah:


 Kaedah cucian menjadi lebih cepat dengan adanya berus yang diletakkan
mencakupi keseluruhan bilah kipas siling.
 Masalah ketinggian atau kedudukan bilah kipas siling dapat diatasi dengan
adanya rod yang teleskopik iaitu boleh dilaraskan ketinggian mengikut kedudukan
bilah kipas siling.
 Berus yang mampu menyerap kotoran.
 Habuk yang dihakis oleh berus pencuci tidak bertiburan ke lantai. Ini disebabkan di
3. bawah kedudukan berus pencuci di pasang alat perangkap habuk,

 Lain-lain berkaitan:
 Ergonomik

(b) Elemen  Faedah yang diperolehi daripada terhasilnya projek/inovasi ini dapat mengurangkan kos
Keberkesanan kerja pembersihan oleh pihak kontraktor di mana ianya dapat dilakukan dengan sendiri.
 Produktiviti dalam seharian dapat ditingkatkan.
 Terhasilnya projek/inovasi ini ianya dapat membantu jabatan menjana pendapatan
dimana pihak atau agensi luar telah membuat pesanan dan tempahan “CFD” untuk
kegunaan pihak mereka.

(c) Elemen  C.F.D berkonsepkan mesra pengguna di mana pengoperasian di jalankan dengan
Signifikan kaedah semi automatik dan ergonomik.
 Penjimatan masa dengan C.F.D iaitu tempoh membersihkan menjadi singkat iaitu 3 minit.
 Sumber Manusia : Hanya Seorang pekerja sahaja diperlukan
(d) Elemen Relevan  Sumbangan kepada organisasi dapat menjimatkan kos pembersihan di mana
ianya mampu di lakukan oleh kakitangan dan para pelajar.
 Kos pembersihan dapat dikurangkan dan difokuskan pada kawasan yang
mempunyai keperluan yang tinggi

 Syarikat swasta : Villa Utara Enterprise ( Kontraktor Pembersihan Kawasan)


Indie Co Distrubution ( Company Australia )- Pengilang
Pengiktirafan
4. Kipas Siling
diterima
 Agensi Kerajaan: Kolej Kediaman Universiti Malaysia Perlis
SIRIM Berhad

Gambar-gambar
5.
berkaitan
HARGA
BIL NAMA ITEM DAN SPESIFIKASI KUANTITI (RM)

1 12V,max rated 7Amp bateri for Li-Po 4 Unit 1,200.00


2 Tramitter cicuit board 2 Unit 400.00
3 Receiver circuit board 2 Unit 400.00
4 DC Motor 12V 2 Unit 400.00
5 Adjustable aluminium rod 2 Unit 100.00
6 PVC PIPE 1 1/2” 3 Unit 150.00
Bearing 32mm(High Quality) for roller
Implikasi Kewangan 7 2 Unit 400.00
6. bruses
(jika ada) 8 Roller frame iron 7” 2 Unit 100.00
9 Jointer 2" X 1" 1 Unit 100.00
10 Aluminium Square Tube 1" X 1" X 20' 1 Unit 40.00
11 Jointer 1" X 1" 3 unit 400.00
12 Aluminium Composite 4' X 8' X 3mm Black 2 Unit 360.00
13 Aluminium Composite 4' X 8' X 3mm White 2 Btg 360.00
14 Arcrylic 4' X 8' X 3mm 1 Unit 100.00
15 Arcrylic 4' X 8' X 5mm 3 Btg 450.00
16 Jointer 1" X 1" 1 Unit 400.00
17 Aluminium Anggle ¾" X ¾" X 20' 2 Btg 40.00
18 Fabricate beg 1 unit 300.00
JUMLAH 5,700.00

Projek inovasi Ceiling Fan Blade Cleaning Device (C.F.D) telah siap sepenuhnya dan sedang
digunapakai oleh beberapa kontraktor pembersihan bangunan. Dengan terhasilnya alat atau
7. Penutup peranti inovasi ini ianya dapat memudahkan dan membantu dalam kerja-kerja mencuci bilh kipas
siling di rumah kediaman dan premis kerajaan atau swasta.
Selain itu ianya dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan atau kejadian yang tidak
diingini semasa kerja-kerja mencuci bilah kipas siling dilakukan.
Harapan agar projek inovasi ini dapat dikomersialkan dalam negara atau pasaran antarabangsa.
Ini kerana sepanjang tempoh kaji selidik yang lakukan masih belum terdapat alat mencuci bilah
kipas siling secara di kawal sistem elektrikal.

*Sila convert laporan kepada format PDF terlebih dahulu sebelum dimuat naik ke dalam sistem