Anda di halaman 1dari 16

CONTOH CATATAN REKOD ANEKDOT

DAN

REKOD BERTERUSAN

Dua Cara Merekod Tingkah Laku Kanak-kanak adalah dengan merekodkan tingkah laku kanak-
kanak daripada aspek Perkembangan Sosial iaitu Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan.

Rekod anekdot

Adalah satu catatan yang ringkas, tepat dan padat mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku
murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkodkan. Maklumat yang perlu ada
dalam rekod anekdot ialah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku,
ulasan guru dan cadangan atau tindakan guru. Catatan ringkas ini akan membantu guru
memahami kanak-kanak berkenaan.

Rekod anekdot hendaklah ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di
mana berlaku.

Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis rekod anekdot ialah:


- Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku
. - Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek
perkembangan kanak-kanak, merangkumi kelebihan dan kekurangan.
- Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku
- Menulis apa yang dilihat secara objektif
- Maklumat yang biasanya direkodkan adalah berpandukan peristiwa
menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola
interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah.

Panduan Merekod:
- Membuat catatan dalam buku nota bagi memastikan peristiwa yang
direkodkan tidak tercicir.
- Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. –
Mencatat tingkah laku dan apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak. –
Masukkan respons orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku
Kanak-kanak yang diperhatikan.
- Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan
- Maklumat yang direkodkan hendaklah berpandukan peristiwa yang
menggambarkan perkembangan kanak-kanak.

REKOD ANEKDOT

Nama Murid : __________________________________ Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________


Nama Guru : ______________________________________________

Item : Kebolehan Membaca ( Contoh )

Catatan Ulasan

**Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan

REKOD ANEKDOT

Nama Murid : __________________________________ Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : Kebolehan Mengira ( Contoh )


Catatan Ulasan

REKOD ANEKDOT ( CONTOH 1 )

Nama Murid : Sudin bin Sulaiman Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : Kebolehan Membaca ( Contoh )


Catatan Ulasan

Selepas mengikuti sesi bacaan bersama


Sudin anak sulung dalam keluarga sangat rapat
gurukelas, Sudin menarik tangan Zaki, Rosli
dengan Zaki, Rosli dan Zahar. Mereka ini sentiasa
danZahar ke pusat bahasa untuk mencari buku.
patuh dan hormat  pada Sudin. Sudin sudah mula
Sudin memilih buku bergambar sama dengan
berminat pada buku, cuba membaca walau pun masih
buku yangdibaca oleh gurunya tadi.
belum mengenal semua huruf.

Dengar saya nak baca buku ini´. Sudin pun


membuka buku lalu membaca dengan gaya
seperti Cikgu Rusnani. Zaki,Rosli dan Zahar
mendengar dengan penuh minat.³ Sedap tak
ceritanya?´ Tanya Sudin kepadamereka.
“Hei, Sudin kau dah boleh baca?´”
TanyaZahar kepada Sudin.
Sudin tunduk dan terus diam. “Bagus,
Sudin,´ Cikgu Rusnani memuji sambil
bertepuk tangan.
Sudin tersenyum dan kelihatan riang.

**Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan

REKOD ANEKDOT ( CONTOH 2 )

Nama Murid : Muhammad Munir Bin Mohtar Umur : _____ tahun.

Tarikh : ____________ Masa : ___________Tempat : Taman Permainan Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Item : Main Bebas ( Di Taman Permainan )

Catatan Ulasan

Munir memiliki sifat empati pada rakan.


Semasa aktiviti bermain di taman permainan Selain itu, dia juga mempunyai sifat
prasekolah. Kelihatan Munir, Hazeem, Faris, interpersonal yang positif serta sudah
memahami bahawa dia perlu mengikut
dan Iskandar beratur untuk memanjat peraturan-peraturan tertentu semasa
bermain di taman permainan.
tangga gelungsur. Tiba-tiba, Haikal
berlari menujuke arah kumpulan
Cadangan:
kanak-kanak yang sedang beratur

tadi lalu menolak Faris hingga terjatuh. Guru harus menonjolkan sifat terpuji
yang dimiliki Munir dengan
Faris kelihatan memarahi Haikal kerana menceritakan semula peristiwa yang
berlaku di hadapan rakan-rakan yang lain
berebut hendak memanjat gelungsur
agar menjadi teladan kepada orang lain.
dahulu. Tambahan pula, tangannya

sakit. Munir dengan segera

membangunkan Faris. Dia berkata

kepada Haikal bahawa tidak baik

berbuat demikian. Katanya, cikgu

sudah beritahu kalau bermain mesti

ikut giliran.Haikal kelihatan mengangguk-

angguk seolah-olah mengiakan

kata-kata Munir. Munir menyuruh

Haikal bersalam dan

meminta maaf pada Faris. Haikal

dan Faris pun bersalam.

REKOD ANEKDOT ( CONTOH 3 )

Nama Murid : SYED SAFWAN B SYED SALIM Umur : _____ tahun.

Tarikh : ____________ Masa : ___________Tempat : Taman Permainan Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Item : Main Bebas ( Di Taman Permainan )

Catatan Pemerhatian Ulasan


Guru meminta Safwan melukis tumbuh-tumbuhan
yang dia ketahui secara bebas yang biasa dilihat di azam merupakan murid yang sederhana
halaman rumah berpandukan contoh lukisan pencapaiannya dan  pendiam. Beliau
tumbuhan seperti pokok bunga, pokok kelapa, tidak suka bertanya  jika ada kekeliruan.
pokok  pisang dan beberapa tumbuhan yang telah Arahan yang diberi tidak diikuti
ditunjukkan oleh guru sebelumnya. Safwan mula sepenuhnya dan  beliau lebih suka
bertanya apakah jenis pokok yang perlu dilukis dan berimaginasi sendiri tanpa melihat contoh
berapakah jumlahnya dan berapa besar saiz pokok yang diberikan oleh guru dan melihat
yang perlu dilukis. Safwan ingin melukis bunga kawan-kawannya yang lain. Beliau
matahari dan mula bertanya berapakah kelopak seolah-olah yakin dengan diri sendiri
bunga matahari yang perlu dilukis. Safwan terus walaupun hasilnya agak kurang tepat.
melukis dengan panduan jawapan guru tanpa Teknik mewarna masih lemah untuk
mempedulikan rakan-rakan lain yang terpinga- dikuasai. Penggunaan pensel semasa
pinga untuk mula melukis. Beliau dilihat melukis melukis juga tidak mengikut teknik yang
dengan dengan yakin. Beliau melukis dimulakan betul. Ditanya kenapa mewarna
dengan kelopak, batang dan daun. Kelopak yang menggunakan 2 warna sahaja, kerana 2
dilukisnya agak besar dan panjang seperti daun warna itu yang tinggal kerana diambil
lalang dan  jarang. Selesai melukis setelah oleh rakan atau hilang. Ia  berlaku
bertanyakan pendapat guru tentang lukisannya, mungkin kerana ia seorang  pendiam dan
beliau terus mewarna lukisan tersebut dan hasilnya mudah dibuli rakan. Beliau juga seorang
adalah seperti yang dijangkakan iaitu kemas, yang pembersih dan menjaga hasil
penggunaan warnanya agak relevan dan cantik lukisannya supaya kelihatan kemas,
Safwan merupakan pelajar yang  paling pintar sebab itu di menggunakan pembaris
dalam kelas 6 Prasekolah. Beliau mendengar arahan untuk melukis batang bunga, katanya
guru dengan teliti dan suka bertanya  jika ada supaya ia kelihatan kemas
sesuatu perkara yang tidak difahaminya. Beliau
merupakan anak kakitangan kerajaan dan
latarbelakang sosioekonominya agak  baik . Beliau
suka berminat melukis  pokok bunga matahari
kerana menurutnya pokok tersebut ditanam oleh
ibunya di dalam pasu dihalaman rumah. Teknik
mewarnanya agak  baik kerana mendapat
pendedahan melukis dan mewarna di dalam kelas
kreatif yang dihadirinya setiap hujung minggu di
bandar.
REKOD ANEKDOT ( CONTOH 4 )

Nama Murid : MUHAMMAD AFIQ IRWAN BIN SAFLI


Umur : _____ tahun. Tarikh : ____________ Masa : __________

Tempat :______________________ Nama Guru ___________________________________

Item :

Catatan Pemerhatian Ulasan


Guru meminta Afiq melukis tumbuh-tumbuhan Muhammad Afiq merupakan seorang
yang dia ketahui secara bebas yang biasa dilihat di pelajar yang sederhana  pencapaiannya.
halaman rumah berpandukan contoh lukisan Beliau merupakan murid yang paling
tumbuhan seperti pokok bunga, pokok kelapa, aktif dan berani  bertanya di dalam kelas.
pokok  pisang dan beberapa tumbuhan yang telah Setiap ingin sebarang perlakuan atau
ditunjukkan oleh guru sebelumnya. Seperti biasa menerima arahan, beliau akan bertanya
Afiq seorang murid yang paling kerap bertanya dari sama ada perkara yang dibuat betul atau
kalangan murid yang lain. Dari pertanyaan tidak. Beliau seolah-olah tidak boleh
penggunaan media seperti pensel, jenis bunga, berdikari dan tidak boleh membuat
jumlah kelopak, saiz kecil atau besar hinggalah keputusan sendiri. Akibat daripada
perkara yang kecil yang lain. Setiap garisan dan tersebut tidak yakin atau ragu-ragu  jelas
bentuk yang dilukisnya, beliau akan datang kelihatan padanya. Kemahiran kawalan
bertanya kepada guru sama ada betul atau tidak tangannya boleh ditingkatkan dengan
gambar yang dilukisnya. Jika ada berlaku sedikit pengukuhan- pengukuhan lain.
kesalahan, beliau akan terus memadamkannya,
menyebabkan kertas lukisannya kelihatan comot
dan kotor. Akibatnya  beliau mengambil masa yang
agak lama untuk menyiapkan hanya sekuntum
bunga. Gambar bunga yang dihasilkan agak
menjadi tetapi kreativitinya agak terbatas. Susunan
daun dan kelopak bunga juga relevan. Garisan yang
dilukisnya agak terkawal, menampakkan
kematangan dalam kawalan tangannya. Dalam
mewarna pula beliau kelihatan tidak mahir
menentukan warna asas bunga dan kerap  bertanya
kepada guru dalam pemilihan warna.

REKOD ANEKDOT ( CONTOH 5 )

Nama Murid : MUHAMMAD ADAM HARRIS BIN YAZID Umur : _____ tahun.

Tarikh : ____________ Masa : __________

Tempat :______________________ Nama Guru ___________________________________

Item :

Catatan Pemerhatian Ulasan


Guru meminta Adam melukis tumbuh-tumbuhan Muhammad Adam merupakan pelajar
yang dia ketahui secara bebas yang biasa dilihat di yang sering dilihat banyak termenung di
halaman rumah berpandukan contoh lukisan dalam kelas dan banyak mengantuk di
tumbuhan seperti pokok bunga, pokok kelapa, dalam kelas. Bila ditanya kenapa selalu
pokok  pisang dan beberapa tumbuhan yang telah mengantuk, beliau menjawab kerana tidur
ditunjukkan oleh guru sebelumnya. Adam dilihat lewat. Menurut ibunya  beliau seorang
banyak termenung dan sambil menjeling jeling suka menghabiskan masanya dengan
perlakuan rakan sebelahnya Afiq. Setelah ditegur tidur bila ada masa lapang. Banyak
beberapa kali barulah beliau mula melukis. Beliau tumpuan perlu diberikan kepadanya
dilihat mula melukis pasu bunga dahulu, diikuti supaya ia tidak terus leka. Teknik
batangnya dan kemudiannya  bunganya tetapi kawalan pensel  juga dilihat boleh
banyak masa yang diperlukan oleh Adam untuk diperbaiki dan ditingkatkan di masa
menyiapkan sebatang pokok yang  berbunga, depan. Pelajar ini juga telah ditunjukkan
kerana setiap kali siap melukis satu  bahagian bunga mewarna dengan betul iaitu mewarna
maka ia akan berhenti dan termenung, setelah dengan arah yang sama supaya hasil
ditegur oleh guru, maka beliau akan lukisan akan kelihatan kemas dan
menyambungnya semula. Dari segi keseimbangan menarik.
objek yang dilukis adalah tidak tepat dimana pasu
dilukis lebih besar daripada pokok  bunga manakala
daun dilukis lebih besar daripada  bunga. Dalam
mewarna pula Adam dilihat dapat mengunakan
warna yang sesuai. Teknik mewarnanya agak lemah
dimana beliau mewarna dalam pelbagai arah
menyebabkan lukisannya dilihat tidak menarik

REKOD BERTERUSAN

Panduan Menyediakan Rekod Berterusan

Bagi menyediakan rekod berterusan, beberapa panduan perlu


dititikberatkan bagi semua guru bagi memperoleh rekod berterusan yang tepat dan padat.
Antaranya ialah :

a. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Adakah tingkah


laku kanak-kanak, ruang atau sudut pembelajaran yang akandiperhatikan
sesuai?
 
b. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid satu per satu. Rekodkan apa yang
dilakukan oleh murid secara terperinci.
 
c. Rekod dengan tepat dan padat. Jelaskan bagaimana setiap aksi itu berlaku.
 
d. Rekod hanya perkara sebenar yang berlaku dan gunakan satu ayat
bagi menerangkan setiap aksi.
 
e. Guna bahasa yang mudah difahami.
 
f. Pastikan rekod dicatat mengikut urutan peristiwa.
 
g. Tentukan masa.
 
h. Perlu tulus dan ikhlas.
 
i. Guna singkatan semasa merekodkan.
 

Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas
individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa
yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian yang
terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 3 hingga 8 minit.

Prosedur pemerhatian: - Fokus kepada kanak-kanak yang ingin diperhatikan. - Pastikan item
yang akan difokuskan semasa pemerhatian. - Rekodkan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak
secara terperinci. - Rekod hendaklah tepat dan padat. - Catatkan dengan jelas setiap perlakuan
mengikut urutan.

Panduan menulis: - Merekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. - Gunakan bahasa


yang boleh difahami. - Gunakan singkatan semasa mencatat. - Tulis secara terperinci tentang
tingkah laku yang ingin diperhatikan. - Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif atau “
Judgemental”.

- Pastikan buku nota atau kertas catatan diletak di tempat yang strategik atau sulit.

Rekod berterusan merupakan satu rekod yang lengkap dan tidak terhad kepada suatu aspek atau kejadian
sahaja. Ini membantu guru bagi mengkaji dan mengesan masalah perkembangan yang ada pada setiapmurid.
Selain itu, rekod jenis ini juga, lebih bersifat terbuka dan guru boleh mencatatkan apa sahaja yang berlaku
sepanjang pemerhatian yangdibuat. Rekod berterusan juga tidak memerlukan sesorang guru itu mahir dalam
kemahiran pemerhatian yang khusus. Setiap tingkah laku dan perbualan murid dapat dijadikan data mentah yang
berguna dalam penilaian.

CONTOH REKOD BERTERUSAN

Nama Murid : __________________________________ Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : KEPIMPINAN ( Contoh )

Catatan Pemerhatian Ulasan

REKOD BERTERUSAN

Nama Murid : __________________________________ Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : MAIN SENDIRIAN ( Contoh )

Catatan Pemerhatian Ulasan


REKOD BERTERUSAN ( Contoh 1 )

Nama Murid : Nur Arifah Aqilah Binti Sulaiman Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : KEPIMPINAN

Catatan Pemerhatian Ulasan


Aqilah bermain bersama sekumpulan
Aqilah memiliki ciri-ciri seorang ketua
5 orang di pusat main pasir. dan pemimpin. Rakan-rakan lain akan
mendengar kata dan arahan darinya.
Mereka bermain dengan beberapa
peralatan main pasir seperti pengorek, Ciri-ciri pemimpin dan teleransi yang baik
dapat dilihat dalam diri Aqilah.
pencedok, cawan, baldi, dan sebagainya.
Semasa aktiviti baru bermula, kedengaran Pujian harus diberikan kepada Aqilah,
supaya dapat dijadikan dorongan dan
Aqilah memberi cadangan kepada inspirasi kepada murid lain.

kanak-kanak yang lain.


Aqilah : Mari kita buat rumah dengan pasir.
Lepas buat rumah, kita buatlah bukit dan
sungai di belakang rumah, buat pagar
di sekeliling rumah. Nanti tentu rumah kita
cantik. Kanak-kanak yang lain bersetuju.
Aqilah membahagikan peralatan
permainan pasir kepada kawan-kawannya. Jadi Setiap seorang
mempunyai alat mainan
tersebut.
Aqilah: Ambil seorang satu benda-benda ni. Jom kita buat
rumah kita cantik-cantik.
Nanti kita kongsi-kongsi guna alat-alat ni.
Akhirnya rumah pasir pun siap dibina tanpa sebarang konflik
hasil daripada peranan yang dimainkan Aqilah

REKOD BERTERUSAN ( Contoh 2 )

Nama Murid : Nur Dhia Batrisya Binti Jaafar Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : SETIAKAWAN

Catatan Pemerhatian Ulasan


Dhia sedang menyiapkankan Dhia seorang murid yang memiliki sifat setiakawan.
tugasan kolaj bentuk epal untuk
Tunjang Bahasa Inggeris di kelas.
Auni di sisi, masih menangis kerana Rajin membantu dan memberi nasihat.
gagal membuat tampalan kolaj
dengan baik. Pandai memujuk.

Dhia : Kenapa ni Auni? Buatla..

Auni : Susahla. Melekat je gam ni.


( Sambil menangis lagi ...)
Dhia : Sekejap ya. Nanti saya tolong kalau saya
dah siap.

Dhia membantu Auni selepas siap kolaj


tugasannya.

Dhia : Ha... bukannya susah sangat. Awak


jangan guna gam banyak-banyak. Memangla
melekat.

Auni : Saya punya dah nak siap!


( Auni tersenyum gembira kerana Dhia
membantu )

REKOD BERTERUSAN ( Contoh 3 )

Nama Murid :Ainon binti Amirudin Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : MAIN SENDIRIAN ( Contoh )

Pemerhatian Ulasan

Ainon sedang bermain pasir dengan beberapa 1. Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama.
orang rakannya.

Dia bangun dan mengatakan

³Penatlah main pasir, jom main jongkang jongkit.


Ainon memanggil rakan-rakannya.Beberapa
orang murid berebut-rebut menaiki jongkang-jongkit
itu.

Ainon : Janganlah berebut-rebut

Liza : Saya pun nak naik juga


Ainon : Gilir-gilirlah. OK.Minah, Rozi
duduk di hujung sana. Noni dan Milah dihujung
sini, ya! 2. Memahami konsep matematik

Milah : Saya tak boleh dengan Noni, sebab


Saya dua-dua kurus, tentu lebih ringan, nanti
tak sama
3. Memahami konsep keseimbangan
Ainon : ya betul, nanti tak sama

Rozi : Ala… Tak mau, saya nak duduk dengan


Minah juga

Ainon : OK. Som pun kurus, tolong duduk depan


Noni. Hah, baru sama berat.

REKOD BERTERUSAN ( Contoh 4 )

Nama Murid : Najwa Amira bte Suhail Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : KECENDERUNGAN MEMBERI IDEA

Catatan Pemerhatian Ulasan


Najwa sedang melihat Yana menyusun lego dan kereta kecil.
Yana sering bersungut susah untuk mencantumkan lega dan
laluan kereta kecilnya selalu diganggu oleh rakan lain Najwa
yang seorang yang prihatin
turut sama bermain di sudut manipulatif.

Yana : Ish... Janganla lalu sini. Tak nampak


ke saya nak main kereta ni?

Najwa memerhati tingkah laku Yana.


Najwa : Yana... Kenapa awak duduk situ?
Kan susah nak main kat situ?
Boleh memberi cadangan dan idea.
Yana : Saya yang sampai dulu.
Ni tempat sayala.

Najwa : Mari sini main kat sini. Kosong ni.

Yana : Tak nak. Saya dah susun banyak ni.


Ni jalan raya. Penat saya susun lego ni.

Najwa : Mari saya buatkan awak


jalan raya macam cikgu buat haritu. Dapat memberi pengaruh positif
kepada rakan.
Yana : Cikgu beri ke kita buat?

Najwa : Ala... Pakai selotape je.


Bolehkan cikgu? Cikgu boleh tak
buatkan jalan raya
pakai selotape macam haritu?
Yana ni...nak main kereta dia..

REKOD BERTERUSAN ( Contoh 5 )

Nama Murid : Mohd Razif bin Jalani Umur : _____ tahun.

Tarikh : ________________________ Masa : ___________________

Nama Guru : ______________________________________________

Item : KESEDIAAN MEMBANTU GURU

Catatan Pemerhatian Ulasan


Razif seorang anak yatim. Seorang murid yang pelat
dan masih berusai 5 tahun.
Razif murid aktif
Sangat agresif di kelas.

Semasa aktiviti Main Bebas, guru


dan PPM menggunakan pam untuk
meniup belon.

Razif : Cikgu, susah ke nak pam ni?


Sedia membantu orang di sekeliling.
Cikgu : Susahla Razif. Sebab tangan Mungkin kerana telah diberi pendedahan sejak dari rumah
cikgu tak kuat. setelah ketiadaan bapanya, anak ini lebih banyak berdikar

Razif : Cikgu biar saya buat. Dapat memberi idea kepada guru.

Cikgu : Tak apa Razif. Cikgu boleh buat.

Razif : Biar saya buat. Tangan saya


kuat. Mama saya panggil
saya “ Abang Sado”.
Dapat mengawal keadaan.
Cikgu senyum dan mengizinkan Razif membantu.

Razif : Jangan berebut ya. Nanti


saya bagi semua orang dapat
belon. Jangan berebut.

Anda mungkin juga menyukai