2.

1

FALSAFAH SEKOLAH

________________________________________________________________________

2.2

MISI

________________________________________________________________________

1

FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM

2.3

MATLAMAT

________________________________________________________________________

2

FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM

4 NILAINILAI-NILAI TERAS ________________________________________________________________________ 3 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .2.

4 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

3.1 Carta Organisasi Struktur Pengurusan Sekolah CARTA ORGANISASI SEKOLAH ________________________________________________________________________________________________________________ PENGETUA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU PERSATUAN ALUMNI GURU PENOLONG KANAN GURU PENOLONG KANAN (HEM) GURU PENOLONG KANAN (KOKU) Pengurusan Akademik Sokongan Akademik Pentadbiran Asrama Disiplin Keselamatan Kebajikan Guru Bimbingan dan Kaunseling Penyelaras Persatuan & Kelab Penyelaras Badan Beruniform S/U Sukan & Permainan Penyelaras Persembahan Sekolah Penyelaras R&D 5 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

1 Carta Struktur Pengurusan Guru Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid Hal__________________________________________________________________________________________________________ GURU PENOLONG KANAN HEM Asrama Disiplin Keselamatan Kebajikan Bimbingan Dan Kaunseling Warden Penasihat Badan Dakwah Penyelia Asrama Lembaga Disiplin/ Tatatertib Sekolah Selamat Rekod/ Sijil / Testimonial Biasiswa Sahsiah SPBT Biro makanan Pembantu Penyelia Asrama Retan Pengawas Jati Diri Kesihatan SBiro Sukan dan Rekreasi Biro Kebajikan SMM Kewangan Asrama RIMUP Kantin KWAMP SSDM Bantuan Lain KPJ Insuran/ Takaful PPDA SLAD Akademik Mento mentee PLKN 6 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .3.

7 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

Pengurusan Kebajikan Murid dan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.Pengurusan Sistem Rumah.1 4.4 8 . Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.Hal4.2 Senarai Tugas 4. Kanan Hal-Ehwal Murid ______________________________________________________________________________ 4.2.3 4. Senarai Tugas Guru Pen. 2.2.1 Bidang Tugas 1.Pengurusan Disiplin. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan Asrama. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. 4. 3.2 Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua Pengurusan Asrama a) Mengurus Mesyuarat Jk Asrama b) Mengurus Takwim Aktiviti Asrama c) Menguruskan Perlantikan Warden d) Menyediakan Jadual Warden Bertugas e) Menyelia Keselamatan Murid f) Memantau Pelaksanaan Tugas Warden g) Mengawal Selia Keluar Hujung Minggu(Outing)Bermalam Murid h) Memantau Urusan Keluar Masuk Pelawat Ke Kawasan Sekolah/Asrama i) Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Asrama j) Memantau Penyelenggraan Asrama k) Memantau Perkhidmatan Dewan Makan l) Memantau Dan Menyelia Aktiviti Badan Dakwah m) Menguruskan Kemudahan Pengangkutan Asrama n) Menyelia Stok/Inventori Asrama o) Membantu Mengawal Pengurusan Kewangan Asrama p) Menguruskan Bayaran Tuntutan Bekalan Makanan Bermasak Asrama q) Membantu Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (Asrama) Menguruskan Pembayaran ( Menjadi Penandatangan Ketiga Bagi Akaun r) Sekolah) Pengurusan Disiplin a) Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah b) Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid c) Menguatkuasakan Peraturan Sekolah d) Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin e) Menguruskan Pemilihan Pengawas f) Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas g) Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah h) Mengurus Program Rimup i) Sistem Seliaan Disiplin Murid j) Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj) Keselamatan FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM 4.2.2.

2.2.6 m) Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah n) Menguruskan Pendaftaran Murid o) Menguruskan Pertukaran Murid p) Menyelia Jadual Kedatangan Murid Bimbangan dan Kaunseling a) Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling b) Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid c) Baru d) Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid e) Memproses Penyertaan PLKN Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan f) AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah g) (SLAD) h) Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee i) Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid 9 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .5 a) Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan b) Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan a) Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid Memproses Tuntutan Insuran Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) Mengurus Retan Mengurus Bantuan Lain Mengurus Tabung Kebajikan Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful 4.4.

10 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

2 Mengurus Takwim Aktiviti Asrama Menyediakan Draf 2.pandangan dan kelulusan 2.3 Mengurus Perlantikan Warden Mencalonkan warden 11 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .PAR Warden KPT PTR 2. Pengurusan Asrama Sektor Kemanusiaan JPN Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.1 Menguruskan Mesyuarat JK Asrama Memanggil mesyuarat Warden Pengurus Dewan Makan Pengurus Pembersihan Kawasan Pengurus Kawalan Keselamatan Penolong Kanan PK Koku GKMP Guru Kaunseling Warden Penyelia Asrama PTR. Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua Mengajar (Pengajaran dan Pemelajaran) Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia 2.5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain Sekolah : Jawatan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua Semua perkara berkaitan Pengurusan Akademik Penolong Kanan Hal – Ehwal murid Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan 1.

4 Menyediakan Jadual Warden Bertugas 2. Keselamatan Ibu bapa / Pelawat 2.7 Mengawal selia keluar hujung minggu(Outing) /bermalam murid 2. Mengadakan latihan kebakaran/kecemasan 2.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Warden Bomba Polis Perhubungan Sekolah Luruteknik Warden Keselamatan Peng.8 Memantau urusan keluar masuk pelawat ke kawasan sekolah / asrama Peng. Mengenal pasti/melaporkan kerosakan 2.10 Memantau Penyelenggaraan Asrama Penyelia Asrama Juruteknik Warden KPT 12 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM . Keselamatan Warden 2.5 Menyelia Keselamatan Murid Menyediakan draf Menyediakan pelan kebakaran. keselamatan Peng.9 Memantau Kebersihan dan Keceriaan Asrama Kontraktor/PRA Penyelia Asrama Warden 2.6 Memantau Perlaksaan Tugas Warden Memberi bimbingan berdasarkan Fail Meja Warden Mencadangkan tarikh meluluskan permohonan murid Menyediakan draf cadangan peraturan keluar masuk Memastikan prosedur keluar masuk diikuti Memastikan Kontrak Perjanjian dan Piawaian Kualiti Asrama (PKA) dipatuhi Mematikan kontrak perjanjian dalam tempoh kecacatan dipatuhi.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Penyelia Asrama KPT 2.4 Menyemak dan memantau rekod disiplin 13 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .2 Merancang dan menyelia dan kelulusan program pemantapan disiplin murid 3. Pengurusan Disiplin Menyediakan draf peraturan sekolah untuk kelulusan Menyediakan draf program Pegawai bahagian sekolah /JPN / PPD / PPG / PTR / PAR Setiausaha Disiplin Guru Kaunseling Pengawas Ahli Lembaga Disiplin Semua Guru Pengawas Setiausaha Disiplin 3.12 Mengurus pembayaran tuntutan bekalan makanan bermasak asrama 2. pandangan.pandangan 3.Makan KPT Penyelia Asrama KPT Menyediakan anggaran perbelanjaan Menandatangani Cek KPT Pengetua 3.13 Membantu menyediakan anggaran belanjawan mengurus (Asrama) 2.1 Menyebar maklumat Semua perkara peraturan sekolah berkaitan tugas untuk semakan.11 Membantu mengawal pengurusan kewangan asrama JPN / PPD Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.ulasan dan kelulusan 2.3 Menguatkuasakan peraturan sekolah Memberi taklimat Memantau Perlaksaan Merujuk Buku Panduan Tatacara disiplin sekolah untuk Guru besar dan Guru 3.14 Mengurus pembayaran (Menjadi penandetangan ketiga) Memantau perbelanjaan Menyelia pesanan dan pembayaran Penyelia Asrama Kontraktor D.

6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas 3.8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 3.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru Pengawas 3.5 Menguruskan pemilihan pengawas 3.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan Disiplin Murid (SSDM) Guru RIMUP Guru Disiplin Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSDM Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling Guru KPJ 3.7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah Menyediakan criteria pemilihan Membentuk JK Guru Pengawas Guru Kaunseling JK Pengawas Guru Pengawas Warden Menyediakan instrument pemantauan memantau tugas Membentuk JK 3.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 14 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat 15 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM . Keselamatan KS Kemanusiaan JPN Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan markah Membentuk JK Membuat penilaian Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras sistem rumah JK sistem rumah Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras 4.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan 4. pandangan dan ulasan 4.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan 5.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid 5. Kebajikan Murid 5.1 Mengurus permohonan biasiswa/ bantuan murid JPN Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan. PAR Guru Biasiswa Guru Tingkatan PTR Guru Insuran/ Takaful Guru Tingkatan Pembantu Tadbir. Guru KWAPM Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid (SSM) Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Mendapatkan maklumat dan data Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSM 5.6 Mengurus Retan Guru Retan Guru Tingkatan Guru SSM PTR 5.3 Memproses Tuntutan Insuran Memantau pengeluaran wang biasiswa Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data Guru biasiswa Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.7 Mengurus Bantuan Lain Guru Bantuan Guru Tingkatan Guru SSM PTR 16 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .4 Mengurus KWAPM Mendapatkan maklumat dan data 5. 5. pandangan dan keputusan 5.

12 Insuran Menguruskan tuntutan murid 5.11 Kantin Memantau perkhidmatan kantin sekolah Memastikan Kontrak perjanjian dipatuhi.13 Mengurus Pengeluran Testimonial dan Sijil Berhenti Menyediakan draf Menyemak dokumen Penolong Kanan PK Kokurikulum Peny.9 Skim pinjaman Buku Teks Menyelia pengurusan SPBT Mendapatkan maklumat dan data Penyelaras SPBT Guru Tingkatan Guru-Guru Kelab BOSS Pembantu Tadbir PAR Peg. Takaful KPT 5.5.8 Mengurus Tabung Kebajikan Mendapatkan maklumat dan data Guru Kebajikan Guru Tingkatan 5.Memberi Bimbingan/teguran 5.PAR JK Pendaftaran Guru kaunseling Peny.10 Kesihatan Menyelia pengurusan Buku Rekod Kesihatan Murid 5.Kesihatan Pengusaha Kantin Jawatankuasa Kantin Guru Bertugas PIBG Sykt.PAR 5. Jab.PTR.Jab.14 Mengurus Pendaftaran Murid Menempatkan di asrama dan kelas 17 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM . Kesihatan Penyelia Asrama Warden Guru Bertugas Guru Kesihatan Peg. Tingkatan Guru tingkatan Penyelaras PTR. Sisitem Rumah Guru tingkatan Warden KPT.

PAR Peny. Sistem Rumah Guru Tingkatan Warden Guru SPBT Guru Biasiswa Su Peperiksaan Bendahari PIBG Bendahari Koperasi KPT.5.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid Menyemak buku Jadual Kedatangan Murid 18 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .15 Mengurus Pertukaran Murid Menyemak borang permohonan Guru Kaunseling Peny.PTR. Tingkatan Guru Tingkatan PAR 5.

2 Menyemak dan untuk memantau rekod/ laporan semakan.4 Memantau program pembangunan sahsiah murid Merujuk Modul Pembangunan sahsiah Murid KPM 2005 PDRM.3 Merancang dan melaksanakan Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru Menyediakan draf memantau perlaksanaan JK Pendaftaran Guru Tingkatan Guru Kaunseling Koperasi.6 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Merujuk Modul PPDA 19 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .1 menyelia perlaksaan Program Bimbingan dan Kaunseling Merujuk Buku Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Guru Kaunseling Guru Tingkatan Mentor Semua perkara berkaitan tugas 6. Bimbingan dan Kaunseling Pegawai bahagian sekolah/JPN/PPD/ PPG Pengetua 6.PTR Guru Kaunseling Warden JK Program 6.Guru Data PT.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan 6.5 Memproses Penyertaan PLKN Mengumpul data Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling JK Sekolah Selamat PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling 6. Pegawai Bomba PPD/PPG Pengetua 6.PIBG Penyelia Asrama Warden.pandangan dan keputusan 6.pandangan Bimbingan dan Kaunseling dan keputusan Menggunakan Instrumen pemantauan Guru Kaunseling Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.

6.9 Memantau Program Jati Diri Murid Merujuk Buku Panduan Pembinaan Jati diri Murid SBP KPM 2005 Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling Jk Program 20 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .8 Memantau Pelaksanaan Program Mentor-Mentee Mengagihkan murid / guru Guru Kaunseling Mentor 6.7 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Skim Lencana AntiDadah (SLAD) Merujuk Modul SLAD PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling 6.

21 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .

1 6.3/1999 Pekeliling Iktisas Bil.1.1 Proses Kerja Aktiviti Subaktiviti 6.2/1981 Pekeliling Iktisas Bil.12/2004 8 9 10 11 22 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .6.1/1999 7 Pekeliling Iktisas Bil.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN PENGETUA Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/3 Proses Kerja 1 2 3 4 5 6 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian) Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru Mengambil tindak ikut selanjutnya Undang-undang / Peraturan Pekeliling Iktisas Bil.

1 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN PENGETUA Menulis rancangan pengajaran Muka surat ini 1/3 Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan Pengajaran dan Pemelajaran beserta penerapan nilai murni Membuat penilaian Objektif tercapai ? Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan pengajaran dan pemelajaran Mengucapkan terima kasih kepada guru Membuat tindak ikut selanjutnya Proses kerja PK HEM 23 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .1.Carta Aliran Aktiviti Subaktiviti 6.

1.1 6.Senarai Semak/Cheklist Aktiviti Subaktiviti 6. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru Mengambil tindak ikut selanjutnya 24 FAIL MEJA Guru Penolong Kanan HEM .1 PENGURUSAN PENTADBIRAN MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN PENGETUA Aktiviti Tindakan Muka surat ini 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Catatan Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful