Anda di halaman 1dari 6

CUTI PERTENGAHAN

SEMESTER 2
24 / OGOS /2020
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH : 25 OGOS 2020 HARI : SELASA

KEMAHIRAN
BAHASA MEMAHAMI
TINGKATAN 3 DINAMIK
MASA 9.30 AM -10.30am
TEMA DAN TAJUK
DIRGAHAYU NEGARAKU
STANDARD 1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
KANDUNGAN 2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan bahasa
dan meluaskan pengetahuan bagi pembangunan diri.
STANDARD 1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, ditonton atau dibaca
PEMBELAJARAN dalam situasi formal secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan pendapat yang rasional tentang
pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen.
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
PENGAJARAN 1. Mengemukakan pendapat berkaitan sesuatu isu secara formal dan bertatasusila
DAN 2. Membaca bahan yang diberikan menggunakan teknik KWLH.
PEMBELAJARAN 3. Mengemukakan pendapat yang rasional.
KRITERIA Pada akhir pengajaran, murid dapat:
KEJAYAAN 1.Mengenal pasti lima perkataan sukar
2.Menulis lima ayat menggunakan rangkai kata dengan betul.

KRITERIA Ilmu : Nilai Murni


MERENTAS
KURIKULUM Nilai: Bekerjasama
KAEDAH Latihan bertulis
PENTAKSIRAN PEMBENTANGAN

KURIKULUM Kemahiran
KBAT : Alat Berfikir
Lembaran pengurusan
grafik
Peta minda

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH : 26 OGOS 2020 HARI : RABU

KEMAHIRAN
BAHASA MENULIS
TINGKATAN 3 DINAMIK
MASA 10.30am -11.30am
TEMA DAN TAJUK
DIRGAHAYU NEGARAKU
STANDARD 3.4 Menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang.
KANDUNGAN
STANDARD 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
PENGAJARAN 1.Menulis 4 perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan
DAN kreatif.
PEMBELAJARAN
KRITERIA Pada akhir pengajaran, murid dapat:
KEJAYAAN i. Mengenal pasti sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan betul
dan tepat.
ii. Menerangkan maksud sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan
betul dan tepat.

KRITERIA Ilmu : Nilai Murni


MERENTAS
KURIKULUM Nilai :BAIK HATI
KAEDAH Latihan bertulis
PENTAKSIRAN KUIZ
KURIKULUM Kemahiran
a) KBAT : Mentafsir Bahasa
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH : 27 OGOS 2020 HARI : KHAMIS

KEMAHIRAN
BAHASA MENULIS
TINGKATAN 3 EFEKTIF
MASA 8.30-9.30AM
TEMA DAN TAJUK
DIRGAHAYU NEGARAKU
STANDARD 3.4 Menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang.
KANDUNGAN
STANDARD 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
PENGAJARAN
DAN 1.Menulis 4 perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan
PEMBELAJARAN kreatif.
KRITERIA Pada akhir pengajaran, murid dapat:
KEJAYAAN i. Mengenal pasti sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan betul
dan tepat.
ii. Menerangkan maksud sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan
betul dan tepat.

KRITERIA Ilmu : Nilai Murni


MERENTAS
KURIKULUM Nilai :BAIK HATI
KAEDAH Latihan bertulis
PENTAKSIRAN PEMBENTANGAN
KURIKULUM Kemahiran
b) KBAT : Mentafsir Bahasa
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH : 27 OGOS 2020 HARI : KHAMIS

KEMAHIRAN
BAHASA MENULIS
TINGKATAN 3 DINAMIK
MASA 10.30-11.30AM
TEMA DAN TAJUK
DIRGAHAYU NEGARAKU
STANDARD 3.4 Menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang.
KANDUNGAN
STANDARD 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
PENGAJARAN
DAN 1.Menulis 4 perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan
PEMBELAJARAN kreatif.
KRITERIA Pada akhir pengajaran, murid dapat:
KEJAYAAN iii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan betul
dan tepat.
iv. Menerangkan maksud sekurang-kurangnya enam rangkai kata dengan
betul dan tepat.

KRITERIA Ilmu : Nilai Murni


MERENTAS
KURIKULUM Nilai :BAIK HATI
KAEDAH Latihan bertulis
PENTAKSIRAN PEMBENTANGAN
KURIKULUM Kemahiran
c) KBAT : Mentafsir Bahasa
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH : 28 OGOS 2020 HARI : JUMAAT

KEMAHIRAN
BAHASA MEMBACA
TINGKATAN 3 DINAMIK
MASA 10.30-11.30AM
TEMA DAN TAJUK
DIRGAHAYU NEGARAKU
STANDARD 4.2 Memahami dan menggunakan bandingan semacam, peribahasa, kata-kata hikmat,
KANDUNGAN kiasan madah pujangga, dan bahasa berirama dalam komunikasi dan penulisan
STANDARD 4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan betul mengikut konteks.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
PENGAJARAN 4. Mengemukakan pendapat berkaitan sesuatu isu secara formal dan bertatasusila
DAN 5. Membaca bahan yang diberikan menggunakan teknik KWLH.
PEMBELAJARAN 6. Mengemukakan pendapat yang rasional.
KRITERIA Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
KEJAYAAN
1.Menyenaraikan kiasan dan peribahasa.
2.Menggunakannya dalam konteks yang betul.
KRITERIA Ilmu : Nilai Murni
MERENTAS
KURIKULUM Nilai: Bekerjasama
KAEDAH Latihan bertulis
PENTAKSIRAN SOAL JAWAB
KURIKULUM Kemahiran
d) KBAT : Mentafsir Bahasa
REFLEKSI