2010

Modul Sejarah Tingkatan 1
BAB 1: SEJARAH DAN KITA.
PENGERTIAN SEJARAH

 Istilah Sejarah berasal daripada perkataan Bahasa ……………..yang bermaksud:

Pohon atau pokok

Salasilah

Syajaratun

Keturunan
Riwayat

Asal-usul
( Buku Teks mukasurat: 3)

Ibn Khaldun

Penceritaan tentang …………..manusia dan………………..mereka melakukannya.

( Buku Teks mukasurat: 4

Rieyzal81@yahoo.com

http://ckgurieyzal.blogspot.com

SHAHRIZAL/SMKTMR09

2010

Modul Sejarah Tingkatan 1
Ciri-ciri
Sejarah

Fakta yang tepat
dan benar

Sebab dan
akibat

Peristiwa, tempat, tokoh, dan
tarikh dapat dibuktikan
……………………., disebut …………
……………………..
Fakta sejarah tidak boleh
…………….. dan ……………………..
………………………… serta perlu
(dipertanggungjawab) dari segi
sumber dan _________.

Peristiwa bersejarah merupakan
peristiwa yang …………………… dan
memberi …………… kepada pelajar,
ahli keluarga, masyarakat, dan
………………………..
Ia juga merupakan peristiwa yang
………………………….

Sejarah merupakan bidang ilmu
yang bertujuan mencari
…………………….. tentang sesuatui
peristiwa masa lalu.

(Buku Teks mukasurat:5-8)
Sunber Sejarah

Huraian
-sumber primer
-Belum diolah dan dicetak
-bersifat asli dan belum ditafsir

Rieyzal81@yahoo.com

Contoh
-fosil
-……………………
…………………….
………………………
………………………
……………………….
………………………..

http://ckgurieyzal.blogspot.com

SHAHRIZAL/SMKTMR09

2010

Modul Sejarah Tingkatan 1
-sumber sekunder
-bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan
bertulis
-merupakan bahan yang telah diolah, dicetak, dan
disebarkan kepada umum

Sumber kedua

-buku
-

(Buku Teks mukasurat: 9)
Fosil

Artifak

Kaedah ini dinamakan kaedah lisan kerana maklumat
diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,
penceritaan, pengkisahan, dan perbualan.
Terdapat kelemahan pada sumber lisan kerana wujud unsur
tokoh tambah yang bercampur dengan unsur dongeng, mitos
dan legenda.

1. …………………

KAEDAH
PENGKAJIAN
SEJARAH

Manuskrip

-

(Buku Teks mukasurat: 9)

Kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang
…………………………...............................................

2. Kaedah Bertulis

…………………………………………………………

3. ………………...

Rieyzal81@yahoo.com

-

Ahli arkeologi mendapatkan maklumat daripada bahan
tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses ………….

-

Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah disahkan
melalui ……………………….seperti (Buku Teks mukasurat: 10-12)
http://ckgurieyzal.blogspot.com

SHAHRIZAL/SMKTMR09

2010

Modul Sejarah Tingkatan 1
PENTAFSIRAN SEJARAH

1. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa , ……………………..atau sebaliknya.
2. Usaha untuk membuat tafsiran sejarah yang betul dan tepat memerlukan seseorang sejarawan melakukan ……………………).
3. Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin ………………… antara sejarawan.
4. Tafsiran sejarah antara seseorang sejarawan dengan sejarawan yang lain berbeza disebabkan ……………………………………….
5. Sejarawan perlu ……………dan ………………….dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang
………………….dan ………………………….
(Buku Teks mukasurat: 13-14)

KEPENTINGAN SEJARAH
1. ……………………dan ……………………sejarah negara.
2. ……………………..menjadi warganegara
3. …………………….mempertahankan negara

1.

Sejarah

boleh

dijadikan

…………….dan

……………..

untuk

………………..masa kini dan masa hadapan.
Tujuan dan Faedah Mempelajari Sejarah

2.

Memupuk semangat ………………… serta …………… akan negara
sendiri

3.

………………….serta

……………………..kemerdekaan

dan

kedaulatan negara.

(Buku Teks mukasurat: 17)

Rieyzal81@yahoo.com

http://ckgurieyzal.blogspot.com

SHAHRIZAL/SMKTMR09

2010

Modul Sejarah Tingkatan 1
BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH

Zaman Prasejarah

Ciri-ciri Penempatan

Kegiatan

Peralatan

Kepercayaan

1. Hidup pindah randah

1. memburu binatang

1. menggunakan alat

1.

2. ……………………….

2.

batu seperti:

…………………

(200,000-300,000

3. ……………………….

………………………………

-……………………

tahun dahulu)

4. ……………………….

3.

-……………………

1. Paleolitik

Lokasi di Malaysia
1. Perak (………………

2. upacara
perkuburan.

……………………..)
2. Sarawak (…………..).
3. Sabah (……………..).

………………………………
1. Sistem bermasyarakat

1. Beliung

2. …………………………

………………..

2. ……………………

3. …………………………

2. bercucuk tanam

……………………

………………………….
2. …………………….

1. Mencipta tembikar dengan

…………………………..

3. Menangkap …………..dan
……………………..
4. berburu dan pungut hasil

(7000 tahun dahulu)

hutan.

1. Kelantan(…………)
1.

2. Sabah (……………..)

…………………

3. tembikar seperti
…………..,
……….
dan …………….

5. berdagang ………………..
6. menggunakan
………………

3. …………………..
(………tahun
dahulu)

1. Hidup …………………

1. menghasilkan alat

1. kapak gangsa

2. masih dalam ………….

…………..

3. masih tepi ……………..
4. …………………….

(……………..dan besi)
2. bercucuk tanam, ………….

1. …………….dan

1. Pahang (…………….)

2. …………………..

……………….

2. Perak (………………)

3. …………………..

yang tertentu

4. Perak (………………)

4. …………………...

2.

…………….. dan berburu

…………………

3. …………….(tukar barang)

guna kepingan
batu.

(Buku Teks mkasurat: 21-26)

Rieyzal81@yahoo.com

http://ckgurieyzal.blogspot.com

SHAHRIZAL/SMKTMR09

Keadaan ini disebabkan alat batu seperti alat batu Hoabinh telah wujud di …………………………………... wujud …………………yang bercirikan alat batu ……………......Zaman Mesolitik.............com (Buku Teks mukasurat:23 & 25) http://ckgurieyzal.......2010 Modul Sejarah Tingkatan 1  Penyelidik terdahulu mendapati selepas Zaman Paleolitik..... telah membuktikan Malaysia …………………. (Buku Teks mukasurat: 20-21) …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............ kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu iaitu pada ………………………………... Pemukul kulit kayu …………………………………………….... Rieyzal81@yahoo........................di Vietnam.....  Penyelidikan terkini oleh ………………………………. Di sini telah ditemui alat dan perkakasan yang telah digunakan oleh manusia Zaman Mesolitik...yang terdapat di ……………………...  Hoabin ialah salah satu nama ……………….............. Alat penetak ………………………………………… Alat Repihan Menggali tanah dan ………………… ………………. Animisme …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Manusia Perak (Buku Teks mukasurat: 21 & 23) Peralatan Fungsi Menetak pokok dan memotong daging...blogspot...

. KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA Kerajaan Agraria ……………… ……… 1. cendana.berasaskan ……………………... Pelabuhan dilengkapi dengan pelbagai ……………. yang mendapat …………………….. seperti bekalan air. Menjalankan kegiatan ………………. Menjalankan kegiatan yang …………………………… 3. ………. 5. Pusat ………………tertumpu di kawasan ………………. dan ……………………… 4.. ………………….dan …………………….. Menjalankan kegiatan ……………….com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . 7. ……………………. 9.blogspot.Menjalankan kegiatan pertanian ialah ubi taro. 3. tempat ……………………. Terletak di kawasan ………………. dan ……. India dan …………….merupakan kegiatan terpenting... …………………..Mahir membuat ………….. 11..……. di kuala sungai.com http://ckgurieyzal. Terletak di kawasan …………………………………. …………berfungsi sebagai …………………… ke kawasan……………………. dan menguasai ………………. Aktiviti membuat kapal dan ……………………. Kegiatan ………………. dan 2. lembangan sungai... Pelabuhan muncul sebagai ……………………….... ………………………. ……………. 2.. ………………………… 2..dan kawasan …………………. Kerajaan …………… >Contoh Kerajaan Maritim: 1.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 3: KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA.. 8.Barangan yang dikumpulkan ialah hasil hutan. ………………………… 10... dan menjadi … ……………………………… dari kawasan pedalaman danpulau-pulau yang berhampiran. di Eropah.. 5. 6. 1. mengutip hasil hutan.sehingga mampu 3 Rieyzal81@yahoo.. Berfungsi sebagai ……………………...……………….. 4. >Contoh Kerajaan Agraria: 1..

com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot. dan takungan air dibina untuk sawah Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai D j Hindu-Buddha agama utama Angkor Wat bukti wujud kerajaan Hindu-Buddha Pusat kerajaan di Vyadhapura Kerajaan Funan Bekalan air daripada Sg. saliran.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Diasaskan pada abad ke-7 masihi Bina baray untuk kemudahan sistem pertanian Zaman kegemilangan semasa Suryavarman II Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Hilir Sg. Mekong. Mekong jadi jalan perhubungan perdagangan (Buku Teks mukasurat:33) Rieyzal81@yahoo. Kerajaan Angkor Kawasan pertanian utamanya di sekiatar tasik T l S Empangan. Mekong dan persisiran pantai KERAJAAN AGRARIA Raja dibantu oleh kerabat dalam pentadbirannya Diasaskan pada abad pertama masihi Fan Shi-man seorang jeneral agung Raja pertama ialah Kaundiya yang bergelar Kurung Benam Pelabuhan utamanya ialah Oc-Eo Sg.com http://ckgurieyzal.

Pusat pertukaran barang dan tempat persinggahan pelayar Arab.. Mengamalkan konsep Devaraja.  Sistem pemerintahan …………. dan Timur Tengah... dan Laut Jawa untuk mengawa perdagangan. Hasil tempatan seperti beras.. dan Sri Langka. KERAJAAN MARITIM Kerajaan Kedah Tua            Kerajaan awal yang terkenal di Semenanug Tanah Melayu.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Pengeluar padi utama kerana bentuk mukabumi yang rata. India.pentadbiran ketenteraan.  Pelabuhannya yang terkenal ialah Inderapura  Ditadbir oleh 14 dinasti  Akhir kurun ke-13. …………………………  Diasaskan oleh …………...M).com Kerajaan Majapahit. Diasaskan oleh Raden Wijaya yang menerima pengaruh Hindu-Buddha. (abad ke…….(Kedah Tua) dan Temasik. China..  Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara. Sistem pentadbiran berasaskan Undang-unadng Manu. Diasaskan pada abad ke-5 M.. bijih timah.blogspot. Selat Sunda.  Raja dibantu oleh ……………………….  Antara pelabuhan utamanya ialah Kataha.mengikut corak pemerintahan ………………. Parsi.      Undang-undang Manu: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Devaraja : ………………………………………………………………… http://ckgurieyzal.  Catatan batu bersurat (683 M) di Telaga Batu: terdapat 3 bahagian pentadbiran iaitu:-Pentadbiran diraja. Zaman kegemilangan semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Raja Senegara) yang dibantu oleh Perdana Menteri Patih Gajah Mada. emas.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Kerajaan Champa  Diasaskan sekitar abad tahun 192 M oleh Chu-Lien. yang menerima pengaruh  Diasaskan sekitar abad ke-7 M dan berpusat di Palembang..  Catatan Arab: Raja dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. rotan..  Raja berkuasa mutlak..  Raja Champa dipengaruhi agama Hindu  Dalam pentadbirannya terdapat pegawai pemungut cukai. Catatan I-Ching: Kedah Tua di sebut Cheh-Cha. Raja dibantu oleh Perdana Menteri dan 4 orang menteri. Dipengaruhi oelh agama Buddha diikuti Hindu.. dipengaruhi China tapi berakhir pada kurun ke-15..  Sumber Sanskrit: diterajui oleh Bh d (400 M) Kerajaan Srviijaya ……………………  Catatan I-Ching: Chih Tu bermaksud …. Dienali juga sebagai Kataha. India.  Tempat perdagangan utama pada abad ke-15 M. Bukti pengaruh Hindu-Buddha ialah penemuan candi di Lembah Bujang.  Diketuai oleh seorang raja berkuasa ……... lada hitam... dan pentadbiran daerah.  Pelabuhan terpenting di Palembang.  Menguasai Selat Melaka. Pelabuhan utama pada peringkat awal di Sungai Mas sebelum berpindah ke Lembah Bujang. tanduk dan gading. Zaman kegemilangannya semasa Sultan al-Mutawakil (847-861 M) melalui penemuan wang Perak dan manik dari India serta Rieyzal81@yahoo.  Menteri-menterinya menjadi perantara raja dan rakyat.. dammar.

dan Rieyzal81@yahoo. Parameswara__________ ______________________ ______________________ ____________ ke ________ Bahawa kedudukan tempat tersebut amat baik kerana ______________________ ______________________ ________ dan memudahkan urusan ________ Selat Melaka. Temasik pada masa itu ______________ _____________________.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA.blogspot. Pemerintah Temasik iaitu ________. KEDATANGAN Selepas kejatuhan kerajaan __________yang berpusat di _________. raja Majapahit bertindak ______________________ ____________Palembang.com Bentukm muka bumi yang __________ boleh dijadikan _______ bagi Parameswara berpendapat Selepas tinggal di ______. muncul pula kerajaan _____________. Parameswara berusaha ___________ Palembang daripada ____________.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . _________. Penguasaan ___________ ditentang oleh raja _______ dan puteranya. Walaubagaimanapun. Parameswara bersamasama dengan pengikutnya ______________________ melalui Mereka tiba di sebuah _____________________. Penduduknya terdiri daripada orang _________. Setelah ______________. ___________ Ini adalah berdasarkan kedudukan Temasik yang _________. __________ dan api-api boleh dijadikan _________ _________ dan _________ http://ckgurieyzal. Parameswara berusaha menuntut hak _________ dan pengikutnya telah ___ ________________ oleh Untuk menjadi pemerintah Temasik kerana ______________________ _______________. Kerajaan ini telah berjaya __________ kawasankawasan Srivijaya termasuk _________ dan _________ Pembunuhan Temagi oleh Parameswara ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ____________Untuk mengelakkan serangan______________ ______________________ ______________________ ______________________ _________ Parameswara Di Temasik.

... _______________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Sistem Pemerintahan yang teratur Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka............. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………...... Menurut mitos Hindu dalam karya Skanda Purana (bahagian berjudul “Vaishnava Khanda”........................XII........... Rieyzal81@yahoo.. Pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai ________.... Kemudahan Pelabuhan …………………………………………… …………………………………………… Ikatan Konsep Daulat Bantuan orang laut ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………….............. Pokok ini __________________ _________________________________________________ Hubungan Diplomatik ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………...........com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………….blogspot....com http://ckgurieyzal..............................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Asal-Usul Nama Melaka Berasal daripada nama pokok Berasal daripada istilah Arab Menurut Sejarah Melayu.................... halaman 9-23)...........________________________________ _________________ ...............

blogspot.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .com http://ckgurieyzal. 6 Faktor Kegemilangan Melaka 3 5 6 Perluasan Kuasa Peranan Istana Rieyzal81@yahoo.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 5: Kegemilangan Melaka 1 4 Pusat Pengembangan Agama Islam Pentadbiran yang sistematik 2 Pemangkin kemajuan perdagangan Di Melaka.

.......................... SISTEM PEMBESAR EMPAT LIPATAN PERANAN TEMENGGUNG: PERANAN SULTAN: 1........................................ 3............................... 2............... ...................................................................... rakyat 1........ Menjadi ...................... 3....................................................................................................................................................................................................................... PERANAN PENGHULU BENDAHARI: PEMBESAR ENAM BELAS PEMBESAR TIGA PULUH DUA ....................................... 3........................ ........................................................................... ...................................................................................................................... Mengetuai ... 4...................... ...............................................................................................................................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .... ........................ ............................................................................................................................................................................................................... 4..................................................................... .................... http://ckgurieyzal....com PERANAN LAKSAMANA: 1................................................................................................ Melayu 5........................................................................................... ......... ............................ ................... 5....................................... Menyelaraskan semua kegiatan .......... 1.............................. ......................................................................................................... 3.................................................................. negeri............................................................. ........................................................................................................................................ 4......... ............................................................................................ ...................... dan .................... 4....................... 2.......................................................... 3.............................................. 2.............................................................. ........ Rieyzal81@yahoo.........................................blogspot.......................................... ....................................................................... Mengetuai ..... Menjadi ............2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK PERANAN BENDAHARA: RAJA/SULTAN PEMBESAR BEREMPAT PEMBESAR BERLAPAN 1. 2.......................................................................... 2................. ..... 6.......... 4.....

..... Pada lazimnya... Rieyzal81@yahoo........... Hulubalang 8........................ Temasik 4.............................................. daripada .................................. Mengapakah wujud kawasan pegangan dan kawasan pemakanan? Untuk meningkatkan .......................... pembesar-pembesar akan datang ........................................................................................dan ..... dan mempersembahkan .........2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 1........................................ 2..... .... PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN 2..................... 6.. SUSUNAN BENDAHARA DALAM KERAJAAN MELAKA: 1............................................................................... ........... 5........blogspot............................. ..........................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ......... ... ................. 7.. Bendahara Sening Ujung dan .............................................................. kepada sultan.... ................................................................................ ............................................ Temenggung 3............... .............. kawasannya kepada ...................com http://ckgurieyzal.........................

.......................................................................................... terlindung daripada ....................................................... membolehkan ......................................... pula dapat menghalang pelabuhan Melaka daripada ....com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .......... Muara sungai Melaka yang ....................... dan......................................... antara ................................... kepada pedagang untuk ...................blogspot..................................................... ......... menjadi .............................. laluan .. dan mendapatkan ..............com http://ckgurieyzal.................. Rieyzal81@yahoo..................................... Melaka yang ..........untuk ............ berlabuh dengan .... tiupan angin tersebut......................................................................................... ............................................. bukit-bukau menjadi .......2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 RUJUK M/S 60 Terletak di .....untuk ........dan ..............keselamatan Selat Melaka. Bentuk .........dapat ..................... PUSAT PERDAGANGAN KEDUDUKAN GEOGRAFI Pelabuhan Melaka juga .............................. di perairan Selat Melaka....... barang .............................. Selain itu. keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan ..........kerana ..........

............................................ mata wang ...................................................... ........... dan Surat ................................................ ............... Keberkesanan UndangUndang Laut Melaka Terdapat 24 fasal yang mengandungi: ..... Yang dibawa dari Pedir..... 4.....................................................................pedagang dari Cina dan Jepun...................................................... .............................. 2..dan........ bekalan makanan dan minuman http://ckgurieyzal....... Rieyzal81@yahoo............blogspot........................... ........com -6% pedagang dari .... Di samping itu.... ........................dan wang ..... 6........ ...................... 3................ .................... Pusat pengumpulan dan pengedaran Mata wang logam daripada timah yang dipanggil .............................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .................... . Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh............... ............................ Gudang.......................................... dan ... 8 PEMANGKIN KEMAJUAN PERDAGANGAN DI MELAKA Bahasa perantaraan Sistem ............................................... Perairan ......................................................................... ............... ..........................3% pedagang yang tinggal.................. tempat membaiki kapal...................................... 5.......................tempatan.....................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Tugas-Tugas Syahbandar: 1........................ ....... Peranan Syahbandar Peranan Laksamana dan orang laut Bertanggungjawab menjaga .................................

.............. dan ........ ke .............. Hubungan kerajaan Melaka dengan .................ke Melaka........... Hubungan dengan Ryukyu (Jepun) 1............2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR MELAKA HUBUNGAN SERANTAU 1......................... Kepada Melaka dan memerlukan .. Bermula apabila kerajaan Melaka menghantar ............ Kerajaan Melaka mengambil keputusan ................. melawat Melaka 2................... Kerajaan Melaka memberi taraf ...... ........... dengan .......................................... dengan ......... Mereka juga ...... dengan Jawa............................................................................................................. dengan .......................... Menurut ...................... Melaka juga menjalin hubungan ................ apabila ........................................ Hubungan Tanah Arab................ Kerajaan Melaka menakluki Kampar dan Siak untuk ............................. Kedudukan kerajaan Melaka dan Pasai dianggap ....Jawa membekalkan ............................... dan ..... 3..................... pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan ......com http://ckgurieyzal...................... terjalin apabila kerajaan Melaka . Melaka...................................................... Balasan surat raja Ryukyu kepada Sultan Mansor Shah membuktikan raja Ryukyu ........ dengan Siam bagi ................ kedua-dua buah kerajaan tersebut menggunakan istilah . ............... 5..................................... Apabila berutus surat ke Melaka...... .................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ........... daripada China....... dan ....... 7........... Hubungan dengan Siam: 1.......... 6.....terhadap .....kerajaan Melaka serta ........ berbanding Melaka........ Siam membekalkan ..................... Terjalin melalui kegiatan .. Sultan ........... kerana kerajaan Melaka mendapat . dan ............. Siak dan Kampar pula membekalkan . 2................. ......................................................................................... dan ..... ........... dan ......... untuk kegiatan ....................................................... dengan kerajaan Melaka...... Hubungan dengan Gujerat: 1........ 3..................................... Ini menunjukkan taraf kerajaan Kampar dan Siak .....antara sultan Melaka.......... Bermula pada tahun . kedua-dua kerajaan ini menggunakan istilah .Kampar dan Siak juga mesti menghantar ................. Hubungan kerajaan Melaka dan China memberi ............ dari Kepulauan Melayu... atau ......................... HUBUNGAN ANTARABANGSA Hubungan dengan China: 1............................................... dari ........................... Pedagang Gujerat juga menyebarkan ajaran ........... 4........................... Apabila ................................ srta ....................... di Melaka............... dan .. Rieyzal81@yahoo........ 2............................................ dan ........... dan ...............Pedagang Gujerat membekakan .................. Hubungan dengan Pasai juga terjalin dalam bentuk ............... Terjalin dalam bentuk hubungan .. 1.... Selain Pasai. dari ...................... .... Kerajaan Melaka menjalin hubungan .....blogspot...... ............. Yang terdiri daripada ...tersebut.... pernah menutus surat kepada raja Ryukyu untuk memberitahu .................................................................. 2........... dan ............... hubungan Melaka dengan Pasai terjalin melalui ................... Pedagang dari Tanah Arab yang berdagang di Melaka membeli ......... ke Melaka dalam bentuk ...............

...Disebarkan oleh mubaligh arab: 3................... http://ckgurieyzal.......... dengan penduduk tempatan............................................ Berjaya mengislamkan ...2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris....................................blogspot... untuk membantu kegiatan ........... 4.............................................. Megat Iskandar Shah memeluk agama islam pada abad ke-15 Rieyzal81@yahoo.............. .....Perkahwinan sultan Melaka: ......................... dari ......dan .... Cara Kedatangan Agama Islam ke Melaka Terengganu A G A M A I S L A M 2..... Kedah pada abad ke -9 P U S A T P E N G E M B A N G A N Bernama .. .............. Membawa bersama-sama mereka ..................... ...............................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .......................................................com Ada di kalangan mereka ................................ Di samping berniaga.Sifat Agama Islam: Meliputi semua .. 1............................. Bukti: ............................. mereka turut ...........................Pedagang islam dari Arab dan India................................................

2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Pada abad ke-15.blogspot. KEUNGGULAN MELAKA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN AGAMA ISLAM Faktor perkembangan agama islam di Melaka Peranan raja Melaka Rieyzal81@yahoo.com http://ckgurieyzal.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Melaka menjadi pusat Penyebaran dan pengajian agama islam.

...com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . ........... yang ......... 2........ 2..... Kampar..... masyarakat bukan islam menganuti agama tersebut.............. secara tidak langsung telah menyebarkan agama Islam di Siak. Perkahwinan ........ agama islam di tempat asal mereka.. 1....... TENTERA UPAHAN 1................................. PENAKLUKAN 1.................................................................. jajahan takluk Melaka semakin luas dan meliputi ........ Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah yang dibantu oleh ........ Kebanyakan raja di ..... negeri dan menunjukkan ..........yang tidak berbelah bagi kepada sultan Melaka 4. http://ckgurieyzal................. PERKAHWINAN 1...................... telah ........... Melaka mempunyai ramai ...... 2.................. dari .................................................... Semasa berkhidmat dengan Melaka..... untuk mengajar raja-raja dari Pahang. mereka .... 1..... PERANAN AHLI AGAMA 1..................... antara putera atau puteri sultan Melaka dengan putera atau puteri raja kerajaan lain. 3................... dan ...... dan .. Misalnya............ PERANAN PEMERINTAH MELAKA 1........ . 2.......... Melaka mempunyai ........... Apabila mereka pulang....... Sultan Alauddin riayat Shah misalnaya..................com 6............... Mereka berdakwah dengan cara .................... 2....... Pendakwah dari Melaka telah menyebarkan islam sehingga ke .................... Mereka turut ....................... Pemerintah Melaka memberi .. Melaka turut .... 6 Faktor Penyebaran islam ke Rantau Asia Tenggara....... 3................................. Keadaan ini telah .. 5............................ agama islam apabila pulang ke tanah air........ Tindakan ini bagi ..................... dengan putera .................................. perkahwinan antara puteri ...................... Melaka merupakan pusat .................. 4...... ada di kalangan mereka .... dan inderagiri..................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 KEGIGIHAN MELAKA MENYEBARKAN AGAMA ISLAM KE ASIA TENGGARA 2............... dan menjadi .. PERDAGANGAN 3............................... 2....... kepada pendakwah untuk menyebarkan agama islam........................... Rieyzal81@yahoo.............blogspot.......................

Budaya hidup masyarakat Melaka dipengaruhi islam: Rieyzal81@yahoo.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 SINAR ISLAM DI MELAKA 1. Perundangan Islam: Pengaruh/Kesan-Kesan Perkembangan Islam di Melaka 4. 3. Sistem Pendidikan berasaskan pengajian al-Quran: 5. Kewujudan Institusi Kesultanan menggantikan sistem beraja: 2.com http://ckgurieyzal.blogspot.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Pemerintahan dan pentadbiran: I.

. sebagai ilmu pengetahuan....... .......................................................................... http://ckgurieyzal. kitab agama Islam  Kedatangan islam ke Melaka telah menjadikan ................ 3. alim ulama mengenai ......... 2.... Mengarang surat .............  Hikayat-hikayat ini digunakan sebagai ..................... Tugas Golongan golongan cerdik pandai yang terdiri Cerdik Pandai di daripada ................................... dan ................... dan .......................................... ...... Bahasa Melayu digunakan sebagai ...... karya sastera dari ............................... yang menjadi kitab utama yang berkaitan ...................................... ......................blogspot............... Melaka pada ketika itu sudah dapat menguasai ...................... ............................... ..........................................  Terdapat kegiatan ................. ...................... dan ......2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 PUSAT KEGIATAN ILMU Jurutulis:  Golongan ....................................  ................................ .........................  .......... .................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............................................. untuk .............................................................. Pengarang: Pembahagian Peranan Istana sebagai Pusat Kegiatan intelektual Istana menjadi tempat ....... terdapat juga: ......  ................................... Mengarang sejarah 2. .. membahaskan .............  Hikayat Melayu juga dihasilkan iaitu .......................... Menjadi guru kepada ....................................................  Tulisan yang digunakan ialah tuliasan ............................ iaitu memberi ... . dan bahasa .......... 3..........  Contohnya..................... Ulama: 1............................ (digubal semasa Sultan Muhammad Shah dan dilengkapkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan disusun semula semasa pemerintahan sultan Mahmud Shah)  Istana Melaka juga dijadikan tempat ................................. ....  Istana Melaka juga menjadi tempat mengadakan ...... . dan ....................... dalam kegiatan dakwah..................  Kebanyakan karya ini bersifat ....... Rieyzal81@yahoo............. dan ...... yang ditambah dengan huruf yang berasaskan huruf Arab iaitu .............................................. istana Melaka 1........ dan ......  Di samping hikayat............................................ 4..................................................... 1...................com Karya Sastera terjemahan: Karya Sastera saduran:      Hikayat Bulan Belah ............................................................. ....................... buku-buku yang ditulis oleh penulis ........

............... Kerajaan Melaka turut memberi bantuan kepada kerajaan lain yang menghadapi huru-hara dalam negeri...................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 PERLUASAN KUASA Cara-cara Perluasan Kuasa 2..................................... ...................................................................................................................................................................... Rieyzal81@yahoo........................................... ....... .................................... ...................................................................... Penaklukan .. Kerelaan RajaNegeri lain ...............................................................blogspot....................... ..... ..com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ..................com http://ckgurieyzal.................................... Perkahwinan ................................................................................... ................ 3.......... Sultan zainal abidin yang hendak digulingkan daripada tahta Membantu Pasai mengalahkan kerajaan Aru yang mengancam Pasai dan Melaka.......................................................... ....... ................................. .............................................................. 1................................................................................ Membantu raja Pasai.......................

.............. usaha Pahang........................................................................................ ketika berperang dengan ....... ........................................................................... (Sejarah Melayu)..................................................................... ................................... ............................. ...................... -memilih .................................................................................................................................................................... Sultan Mansor Shah: -Menghantar . ..... ............ http://ckgurieyzal.................. Tunggal.................. -. Rieyzal81@yahoo...................................................................... 2............... .............................. dan Rupat ............................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ........ .............................................. ................................................... 40 kati emas setahun Lingga.blogspot............................................................. -mengambil berat tentang .................................................................................com k h l k k 3...........................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ........................ Kampar dan Inderagiri membebaskan diri -menyelesaikan .........................................................................................................................................Perak dan Jugra ................................................................ .............................. terhadap Melaka..................................... ..................................................................... menghadapi serangan ..................................................................................... di istana.................. dan ........................................ Sultan Muzaffar Shah: -berjaya menguasai ........................dan ................................. ............................(Hang Tuah) Kawasan jajahan takluk: Bentuk ufti: Klang.......................................... sebagai rakyat biasa untuk .............................................. dengan .................................. .... -...................................................... -berjaya menguasai .............................. ...................................................... ................................................ Bernam......................................................... ................................................................................................................... -Menjalin hubungan ............................... ...............................................................................................................................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Kebijaksanaan Pemimpin 1............................................. Sultan Alauddin Riayat Shah: -seorang pemimpin yang ......................... ............ .................. b l h Bendahara Tun Perak: ............................................................................................. antara orang .................................. dengan ........................................................................ -seorang pemimpin yang .................................................... Rokan............ ..........................................

com Melaka http://ckgurieyzal. Faktor Kemerosotan dan Kedatangan Portugis Kejatuhan Kelemahan Askar Melaka Rieyzal81@yahoo.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA Uhan Masalah Perpaduan Kelemahan Kepemimpinan .

. -Portugis terpaksa berundur -Alfonso melancarkan ................................................... oleh Melaka dan diberi .............. .......... ..... untuk merampas Melaka dilancar untuk merampas semula ........................................... pada ..................... semua tuntutan Alfonso.................................. -mereka dihantar oleh raja Portugis untuk memulakan........................ dan ................ pada ..kepada pihak Portugis..... .... di Melaka............ -Raja Portugal menghantar angkatan lautnya yang dipimpin oleh .... di Bentan Sultan Mahmud Shah ................... -Sultan Mansor Shah bertindak berani dengan ............................................................................................................................................................................. -perkara ini disampaikan kepada Bendahara Tun Mutahir....................................... -apabila tiba di Melaka.... 2...... ke ....................... dan meminta untuk .2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Pada tahun 1509: -.......blogspot............... -mereka ............................................................................ ..................... -baginda sekali lagi berundur ke ....... daripada Portugis.......... -Pada tahun 1510: -Semangat juang askar Melaka membara apabila mendengar Kisah Hikayat ...................... -Pedagang Islam dari ....... Alfonso berjaya menguasai Melaka...... dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka............... -Sultan Ahmad Shah dan ayahandanya Sultan Mahmud Shah bersama keluarganya .................................................... bersama angkatannya tiba di ................................................................................... mendapat maklumat bahawa kedatangan Portugis adalah untuk : 1......................... beliau menuntut ............. tetapi Lopez deSequeira dan beberapa pengikutnya berjaya ................... -Tun Mutahir menasihati sultan supaya menangkap orang Portugis............................................ Melaka menyerang balas dibawah pimpinan ...... Rieyzal81@yahoo.. -Portugis melancarkan . termasuk Pegawai kanan ...... selepas kemangkatan anaknya Sultan Ahmad Shah.............. -beberapa .......................... pembesar....................com http://ckgurieyzal............... -beberapa orang portugis ............................. dan rakyat berundur ke ................. -Kejayaan ini disebabkan maklumat kekuatan pertahanan Melaka telah diberikan oleh ......com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............... dan pada ........ -ada juga yang .......untuk .......................

2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot.com http://ckgurieyzal. Kelemahan Pentadbiran Kelemahan Pertahanan negeri Portugis (Ogos 1511) Melaka dikuasai Portugis Perpecahan di kalangan penduduk Kelemahan Teknologi peperangan Melaka Pergerakan Sultan Mahmud Bersemayam sementara Melaka Menerima bantuan Bina kubu Portugis di Melaka Serangan Portugis Serangan balas Sultan Mahmud Shah Mengumpul kekuatan tentera Menerima bantuan berundur (tahun 1521 hingga 1526) (Pulau Riau) 1528 Sultan Mahmud Mangkat Rieyzal81@yahoo.

yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka............................................ Penduduk tempatan menyebutnya sebagai Johor............... Tugas Seri Nara Diraja ialah ..... Pada abad ke 16............com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............... Penerusan Warisan Melaka Nama asal Johor ialah ......blogspot......2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 PENGASASAN KERAJAAN JOHOR. Seri Nara Diraja ialah gelaran bagi jawatan . dan ..... ............................ Ha.....Baginda juga dikenali sebagai Raja Ujong Tanah dan Bentan.......com http://ckgurieyzal...... Ujong Tanah dikenali dengan nama Johor sehingga sekarang.. Putera Sultan Mahmud Shah....... Jim................ Rieyzal81@yahoo........ Ra yang disebut Jauhar yang bermakna .. Perkataan johor berasal daripada perkataan ......... dilantik sebagai sultan yang baru dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528-1564). Raja Ali.......... PENGASASAN KERAJAAN JOHOR...........................

Johor masih belum dapat merampas semula Melaka daripada Penjajah. Angkatan perang Johor telah bergabung dengan angkatan Perak. KEBANGKITAN ACHEH: Rieyzal81@yahoo. Setelah Portugis berjaya dikalahkan. Mereka ialah tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil.blogspot. Belanda telah menduduki Melaka. Pahang. Terdapat dua orang pembesar Johor yang terlibat dalam usaha menawan semula Melaka.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . dan Japara (Jawa). Ini bermakna .com http://ckgurieyzal. Usaha Johor Usaha terbesar telah dilakukan pada bulan Jun 1551.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 USAHA JOHOR MENGUASAI MELAKA.

...... Keadaan ini mengakibatkan ini berlakunya peperangan selama seratus tahun dan dikenali sebagai ...blogspot.................... dan Portugis telah bersaing bagi menguasai ....... Acheh.......... Johor meyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis Portugis Rieyzal81@yahoo....................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 PERSAINGAN ANTARA JOHOR DENGAN ACHEH DAN PORTUGIS...... di Selat Melaka.com Acheh http://ckgurieyzal..... Johor..com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ..................

Batu Pahat.blogspot. Faktor Kegemilangan Kemajuan dalam kegiatan Perdagangan (Johor sebagai Pusat Perdagangan) Kecekapan Sultan dan Pembesar   Rieyzal81@yahoo. Muar. Siak . Kampar. -Johor juga menguasai Bengkalis.Klang.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .com Perkembangan Bidang Persuratan  http://ckgurieyzal. dan Pahang.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 KEGEMILANGAN KERAJAAN JOHOR 1641 Jajahan Takluk Johor -Meliputi wilayah Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu termasuk Klang hingga Singapura seperti Bentan dan Lingga.

com http://ckgurieyzal.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Johor Sebagai Pusat Perdagangan Perkembangan Persuratan Melayu (abad ke-17) Rieyzal81@yahoo.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot.

blogspot. Perang Johor-Jambi 2. Perebutan Kuasa 5 Faktor Kemerosotan Kerajaan Johor Rieyzal81@yahoo.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .com http://ckgurieyzal.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 1.

blogspot.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .com http://ckgurieyzal. 5.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 4. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda(VOC) Rieyzal81@yahoo. Perebutan Tahta 3. Penglibatan Bugis di Johor.

........ .............. 2.. atau Kadaram Pedagang Arab Sai Rieyzal81@yahoo...............com http://ckgurieyzal...... 1....... Kerajaan-Kerajaan Melayu Kelantan .... Kedah Asal-usl nama Orang Cina ............blogspot................. .......2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU ......... Kerajaan Melayu yang baru 1... 2..... Kataha....... Perak 3...................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .. ....... ............ 1...... Kalagam. 3................. 4...............

.....................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .................................................... Rieyzal81@yahoo........................................................................  Negeri Kedah terkenal sebagai sebuah pelabuhan ..................... dan .2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Pembentukan Kerajaan Kedah Keistimewaan dan Keunikan kerajaan Kedah  Kedudukan Kedah yang ........................com http://ckgurieyzal.................................................... turut memudahkan urusan perdagangan  Antara hasil temapatan ialah ........................ kerana semenanjung Tanah Melayu merupakan negara perdagangan sejak tahun 1800  Kedah menggunakan .... menarik minat pedagang ..........................blogspot......................... dalam menguruskan pelabuhannya  Pengenalan .....

blogspot.com Keistimewaan & Keunikan http://ckgurieyzal. Perak Asal-usul nama Perak Pembentukan Kerajaan Perak Rieyzal81@yahoo.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 2.

dan hasil hutan seperti kayu kapur gaharu dan kapur barus. Pahang menghasilkan beras bijih timah.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 3.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .com http://ckgurieyzal.blogspot. Rieyzal81@yahoo. Pahang Asal-usul nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan & Keunikan  Catatan Portugis dan China.

Kelantan terletak di laluan perdagangan antara Timur dan Barat. dan China. menyatakan nama Kelantan adalah gabungan antara perkataan ‘Kolam’ yang bermaksud tanah dengan ‘autam’ yang Keistimewaan & Keunikan  Catatan Rentse. Kemboja. Kelantan Asal-usul nama Pembentukan Kerajaan  618M-907M.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 1.com http://ckgurieyzal.  Negeri Kelantan juga mengeluarkan wang emas yang dinamakan dinar dan wang pitis  Negeri Kelantan juga dikenali dengan panggilan ‘Negeri Cik Siti Wan Kembang’ Rieyzal81@yahoo.  Kuala Sungai Kelantan menjadi tempat persinggahan yang terkenal di kalangan peniaga sebelum ke Teluk Siam.sejarawan China Shen-Yau dari dinasti Tang mencatatka nama Kelantan sebagai Ho-lo-tan atau Kuo-lotan  Gerini.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot. pengarang Research On Ptolemy’s Goegraphy of Aastern Asia.

...........................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakilwakilnya menjaga urusan perdagangan..2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 2... negeri Terengganu wujud sebelum 1386 di mana nama Terengganu disebut ..  Catatan Cina... Keistimewaan & Keunikan  Muncul sebagai salah sebuah pelabuhan terpenting di kepulauan melayu  Sultan Mansor Shah I... Terengganu Asal-usul nama Pembentukan Kerajaan  Sultan Omar (Sultan Terengganu ke9).. emas..... Anu merujuk sebutan bagi harimau.asal-usul nama Terengganu bermula dengan sebutan taring anu......... dan bijih timah  Hasil keluarannya berjumlah lebih kurang 30 000 Dolar Sepanyol Rieyzal81@yahoo. dan .......blogspot.  Antara barang yang diperdagangkan ialah lada hitam....com http://ckgurieyzal. Wang Ta Yuan.

2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 3. Selangor Asal-usul nama Pembentukan Kerajaan  Tidak diketahui dengan jelas. Keistimewaan & Keunikan  Selangor maju sebagai negeri pengeluar bijih timah.namun  Dipercayai asal nama Selangor diperolehi sempena mengambil nama Sungai Selangor.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot.com http://ckgurieyzal. Rieyzal81@yahoo.

 Berdasarkan sembilan daerah atau Luak yang terdiri daripada Sungai Ujong. dan Jempul Rieyzal81@yahoo.com http://ckgurieyzal. beras. Terachi.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 4. Negeri Sembilan Asal-usul nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan & Keunikan  Negeri Sembilan mengeluarkan bijih timah.blogspot. Gunung Pasir. Johol. dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangannya.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Rembau. Inas. Ulu Muar. Jelebu.

........... Ciri-ciri seperti ____________... ________..... _______... _______dan _____________..... ________________ yang digunakan untuk __________________ dan sebagai __________________________ kerajaan.. _______________.................. ________. Sistem Pemerintahan Beraja: . 10................................... 7......................... Kedaulatan sultan diperkukuhkan dengan_________________________....... Tulah ialah _________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________..............2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU. Alat-alat muzik nobat terdiri daripada __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ 11....................... dan ______________ sultan menentang ________ merupakan unsur ________ untuk mengukuhkan __________................. _____________ raja atau sultan dapat dilihat melalui ______________ melaksanakan ______________ dengan ______....... ________________................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ... 4................ Payung Putih ________________________........ 6................ _______............. dan ______................................ 5............... Rakyat __________________________________________________________ 12........... manakala _______________________________________________________......................... Nobat merupakan _________________ ____ yang dimainkan dalam upacara_____________.blogspot............ Struktur Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu.. 9.................... ________________________... Sultan menggunakan “____________________” atau dikenali sebagai _______________ seperti ____________________________________ __________________________________________________. Raja atau sultan Pentadbiran peringkat ____________diketuai oleh raja atau sultan Raja atau sultan menjadi ____________________________ negeri...... __________ dan ___________ serta __________________________.... ... Warna kuning digunakan sebagai ___________________....... dan _______________________________________.com http://ckgurieyzal..... 1.. Antara alat-alat kebesaran yang lain ialah tengkolok atau ______..... ......... Rieyzal81@yahoo........... 3.......... ................ _____________......................................... Rakyat yang ____________ dan ___________________ sultan akan ________________................. 8..... Misalnya...... Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Definisi/maksud: . 2.....

Mereka diberi ____________ _____________ dan _______________________________________. Mereka juga berdakwah. _________________________________ __________________ dan ____________________________________________________________ 3. _______________________________. Mereka mempunyai pengetahuan tentang ______________________________________________________________________ 9. 2. Mereka menjadi ________________ sultan. ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 6. Ketua kampung juga dikenali sebagai ____________ dan ______________. 4.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Rieyzal81@yahoo. ____________________________________________________________________. Tugas utama pembesar jajahan dan daerah ialah __________ dan _______________________. ___________________________ _________________________ dan ___________________________________ serta ____________________________________ 1. Jajahan dan daerah _________ oleh __________ yang ___________________ oleh _______ melalui _______________________ 2. 1. 8.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Pembesar peringkat negeri Pembesar peringkat daerah dan jajahan Penghulu peringkat kampung 1. Pembesar di peringakat negeri ____________________________ dan _________________________________.com http://ckgurieyzal. Mereka juga ____________ menjadi _______________________________________________________. Tugas mereka ialah _______________________. 5. _____________ seperti _________ dan _________ mahir dalam bidang ______________ 7.blogspot. Mereka berkebolehan dan berkemahiran ____________ dan ____________________ penyakit. Golongan agama merupakan kumpulan ________________________________________________________________________.

8.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan Adat Perpatih VS __________________ Negeri-negeri lain di Malaysia 1. orang mahir __________ dan ______________ hukum dinamakan ___________ Struktur Pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan Rieyzal81@yahoo.blogspot. ______________________ dan ____________________________________ 3.com http://ckgurieyzal. Adat Perpatih pula diasaskan oleh _______________________________________________________________ 6. Adat Temenggung diasaskan oleh _______________________________________________________________ 4. Adat ini terbentuk apabila seorang ___________ di Sumatera _______________ kawasan pentadbiran kepada _________________ anaknya iatu. Adat ini dibawa masuk ke __________________ pada abad _______ setelah keturunan ___________________ datang ke __________ 5. Adat Temenggung diamalkan di __________________________________________ kecuali ________________ dan ____________ yang mengamalkan adat Perpatih.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 . Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 7. Dalam undang-undang adat ini. Adat Perpatih dan adat Temenggung berasal dari _______________________ 2.

............... Pemilihan pemimpin dalam Adat Perpatih Masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih hidup secara bersuku-suku..... Antara alat kebesaran tersebut ialah __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ Rieyzal81@yahoo....................... Terdapat empat Luak yang diperintah oleh Undang iaitu _________________......... dan menjadi _____________________________________________________________________________________ 15...................blogspot..... dan _____________............ Antara peranan Lembaga ialah _______________________......................... ........................ __________ adalah _________ bagai segala __________ atau _________.. Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan ialah ____________________ atau sekarang dikenali sebagai _________________________............... ____________ merupakan _______________ atau _________....... ___________..................com http://ckgurieyzal............ 11.................... 17. 16......................... 10.................... 14.................. _______________________________ ______________________....... _______________________ dan _______________................................... .. Daerah lain diperintah oleh _____________ Antara tugas utama Undang ialah ________________________________.......... ............. __________.. _____________ pula merupakan ________________ dan setiap ____________________ merupakan __________________........ 13.....................................................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 9............. .. Antara suku tersebut ialah...................... 12................................... ............ ____________________________________________...................................... Buapak menjadi tempat rujukan _____________________________________________________________________________. Negeri Sembilan mempunyai _____________________________ yang menjadi ______________________ dan _____________________________ 18.............. .........com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ......

............................................................................................................................................................. .............................. Adat Temenggung Rieyzal81@yahoo................................................................................................ 5..........2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Undang-undang Adat: 1................................................................................................................................................................................................................................................... Undang-undang Bertulis: 1................................................................................................................................................................................................ 4.................................................. .................................................................................................................................... ... ........ Undang-undang bertulis merupakan himpunan ....................... .................................................................................................................................................................com Adat Perpatih http://ckgurieyzal........................... ....... ... 2............................................... .......... Undang-undang adat merupakan ................................................................................................................ ..................... ...... .............................................................. ................................. ............................................................ ....... 2............................................................................. 3........blogspot.................................................................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .... .........................................................

............................ ...................... http://ckgurieyzal........................................................................... ........ ................................................................................... ................................................................. 4....... Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini......................................... 3......... .. ..... .. ................................................................... ................. 3............................................. 2........................... ...................................................... ................. ....................................................................................... Undang-Undang Bertulis 1......... ............................................... .blogspot.............................................................. Undang-Undang Kedah Undang-Undang Kedah dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu: 1....com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .. ...................................... ............................................................................................................................................................ ........................................................... .................................................. ......................................................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Laut Melaka Hukum Kanun Melaka merupakan dokumen undang-undang yang mengandungi 44 fasal.. 2............. .. 2................................... ............... ....... .................................................................................................... . ..................................com Berasal daripada Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke-18........................................................................................................................................................ 5............................................ ............ .................................................................................................................................................. ...... ........ ..................... ................................................. ............... .............. .......... ............................ ................ 5....... .......................... ................................ ................... Rieyzal81@yahoo..................... ........................................................................................................................... Antara kandungannya termasuklah: 1............ Antara kandungannya termasuklah: 1............................................................................................................................................................................... ...................... ................................................ 3................................................................................ ..................................................................... 2........ ................................................. Antara kandungannya termasuklah: 1...................................... 4... Undang-Undang 99 Perak Undang-Undang Pahang Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin Shah.......... Antara kandungannya termasuklah: Digubal bagi menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan.....................................................................................

......................... ........................................ .................... Kaedah:............................................................................................................................................ ....................................blogspot.................................................................................................................................................... ..... ........................................................... ............................... .................................. ............... ........................................... .................................................. Jenis Tanam:.......... .......................................... Perikanan Sumber:.......................... ............................................................................................................................................. .... .............................................. Rieyzal81@yahoo................................................................................. Kegiatan Ekonomi di Negeri-Negeri Melayu Perlombongan Jenis logam/galian: .... Lokasi/tempat:.................... Pertanian Peralatan: ........................................................................................................ ......................... .... ..................................................................................................................................................................... ............. ...... Hasil/produk: ............................. .. .............. ....................... Kraftangan Hasil/produk: ................................................ ...com http://ckgurieyzal...............................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............ .........2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Peralatan: .. Hasil/produk: ................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... ...

....... ........... .....................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Sistem Percukaian Maksud Cukai: ............... ................................................ .............. ........................................ ........................ ...................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ............................................ .................................. ................................. ....................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................blogspot................................................................................ ................... ............................................................................ ......................................................................... ................................................... ............................................................................................................................................................................................. ........... .................... ........................ ...................................................... ........................ ............. ..... ........................................... ............................................... ............................. ........................... .................................................................................................................... Cukai Kepala: ................................com http://ckgurieyzal................................ ......................................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ....... .................................................... .................................. ............ ..................................................................................................................................................... .............................................................................. Cukai Labuh Batu: ... ................................................................. ................................... ....................................................................................... Cukai Bebas Kuala: ........................ ............... Sistem Serah Sistem Kerah .. ............................................ ......................................................................................... ....... ................................................ Cukai Tanaman: ......... ............................................... .......................... ............................................................. Rieyzal81@yahoo.... .......................... . .................................................................................

..................... ................ Pusat ........ ................ kawasan Pelabuhan Melaka _________ dan ________ Pelabuhan ............. Kayu kayan Kumpul hasil hutan ...............................................................blogspot............ Hasil Hutan 2... .... Rieyzal81@yahoo............... ............ rempah ...................... 3............................................................................com .. 2..com 5........... 4........................ ................ kegiatan perdagangan Perdagangan Pemodal Pembesar Pasar Penjaja ..................................... 1.... Kaedah ........................................................... ............................................................................................. Barang dagangan Utama Peringkat awal Sistem Matawang Kulit siput: 1.. ............... http://ckgurieyzal.......... SHAHRIZAL/SMKTMR09 ................................ ....... ............ contoh Pelabuhan .............................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Tukar barang atau .................... Matawang logam ........... barangan dari ________ dan __________ Pelabuhan ...............

dan Ukuran Kegunaan Peralatan/ Unit Ukuran Mengukur __________sesuatu benda Sukatan ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Relung (Kedah) Timbangan Kependekan jarak sesuatu benda Ukuran Jarak antara kampung dengan kampung ________________________________________ _______ Pengangkutan Jalan darat Gajah _______ __________ Jalur _______ _______ _______ Rieyzal81@yahoo. Sukatan.blogspot.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Timbangan.com http://ckgurieyzal.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .

................................ .......... 9.............................................................. dan .... Golongan diperintah terdiri daripada golongan ....................................... Terdapat ulama tempatan dan luar yang membantu kerajaan ...... Rakyat asing tidak ketinggalan membantu kerajaan dengan menjadi ................... 7... Sultan menjalankan pentadbiran......................... mengikut ......................... Merangkumi corak ........................... raja dibantu oleh ....... Kumpulan pemerintah terdiri ......................... 4................................. ... 3.................. mereka juga bertugas sebagai ......................................... 8..................................... dan .............................................. ...................... Golongan pembesar merupakan ...................... Rakyat biasa menjadi .. Baginda bertanggungjawab ................................ ini terbukti melalui ........................................... Sistem penggantian raja di Perak menggunaka ............................................... atau .............................................................. ................ Kedudukan individu boleh berubah melalui 2 cara........................... Raja atau sultan merupakan ............ wujud berasaskan sikap ......................... Pertama...............2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Sosiobudaya Corak kehidupan Struktur masyarakat merupakan ....... 5........................ rakyat supaya ......................blogspot.................................................... Terdapat 3 jenis hamba iaitu ..................................................................... Hubungan antara golongan ....... 2......................... 6............................ Kerabat diraja juga dilantik menjadi ..................... 11........................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .................................... http://ckgurieyzal......................... yang ........... .......... Jawatan pembesar disandang secara ............................................. Kedua.... Ada di kalangan mereka ............................................................ M a K S U d .............. 5................................. 9............................................................................................................ Golongan Diperintah: 1........ oleh ........................................................... 7........................................................................................................................ . 6................................................................ 2................................ 8.. Golongan hamba pula .... 10.............com ....... Golongan Pemerintah: Rakyat/Hamba 1................................................................ di ....... Golongan merdeheka ialah ......... Terdapat juga golongan pendeta yang pakar dalam bidang............................................................ Mereka membuat kerja-kerja berkaitan ............ .............................................................................................................................................................. Rieyzal81@yahoo........................................................................................... . .. Selain menjadi ....................... di jajahan.. 3................................................... dan ...... Dalam pentadbiran.................................................................................. masing-masing....... 4.............

......................................................................... .................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... ................................................................................................................ ................................ ........................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... .................................. ....................................................................................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Gaya Hidup Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Rakyat ................. .......................................................................................................................................blogspot....................................................................................................................................................................................................... .......................... ........................ Rieyzal81@yahoo........................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................... .................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... ....... .................. .................................................................................... ........................ .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... .......................... .................................................................................................................................... ................... ............................................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ............................................................................................ .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................... ......................................................................................................... ................................................................................. .......................... ...................................................................................................... ..... .............................. ............................................................................................................................................................................. ....... ................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... ........................... ........................................... ... ...................................................................................com http://ckgurieyzal...................................................... ...................................................................

................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ................................................................................................................................................................................. Kegiatan Karya Seni Rakyat: ................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................................................. .................... . ........ ........................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .... ......... .................................... ....................................................blogspot......................................................................................... ............................................................................................... .......................... ..................................................................................... http://ckgurieyzal.......................................... ............................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................ Rieyzal81@yahoo...................................... ................................ ............................................................................................................................................................................................................ .................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................................................................com SHAHRIZAL/SMKTMR09 ................................. ........................................ .......................................................................................... ........................ .................................. ........................................................... ...................................................................................................................................... ................................... ... ............................ ................................................... .................................................................................................................................................................................................. ....... .......................... ...................................... ............................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................. ....................com Sosiobudaya Adat Resam: ............................................................................................................................... ................................................................................................................... ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................... ......................................................................................................................................................................2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 Kegiatan Masa Lapang: Karya Persuratan: ....................................................................................................... ................. .............................................................................................................................................................................................................................. ................

com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .blogspot.com http://ckgurieyzal.2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 10: SARAWAK Latar Belakang Sejarah Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sarawak Kegiatan Sosiobudaya Rieyzal81@yahoo.

com http://ckgurieyzal.blogspot.com SHAHRIZAL/SMKTMR09 .2010 Modul Sejarah Tingkatan 1 BAB 11: SABAH Latar Belakang Sejarah Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sosiobudaya Masyarakat Sabah Rieyzal81@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful