Anda di halaman 1dari 6

MINGGU

KSSR T56 19

Jam Jam
BIL MATA PELAJARAN
Tahunan mingguan

1 Bahasa Melayu 67 3.5


2 Bahasa Inggeris 56 2.9
3 Matematik 50 2.6
4 Sains 30 1.6
5 Pendidikan Islam 45 2.4
6 Pendidikan Moral 45 2.4
7 Pen. Jasmani dan Kesihatan 30 1.6
9 Pendidikan Seni Visual 20 1.1
10 Pendidikan Musik 9 0.5
12 Bahasa Arab 15 0.8
13 Perhimpunan 0 0.0
JUMLAH 367 19.3
MINIT MINGGU PdP
30 19

Waktu Bundar Ubah Jam Tahunan


Waktu Beza
mingguan Mingguan suai Diperolehi

7.1 7 8 76.0 9.0


5.9 6 8 76.0 20.0
5.3 5 6 57.0 7.0
3.2 3 4 38.0 8.0
4.7 5 6 57.0 12.0
4.7 5 4 38.0 -7.0
3.2 3 3 28.5 -1.5
2.1 2 2 19.0 -1.0
0.9 1 1 9.5 0.5
1.6 2 3 28.5 13.5
0.0 0 0 0.0 0.0
38.6 39 45 428 61
MINGGU
KSSM T123 21

Jam Jam
BIL MATA PELAJARAN
Tahunan mingguan

1 Bahasa Melayu 55 2.6


2 Bahasa Inggeris 45 2.1
3 Matematik 70 3.3
4 Sains 77 3.7
5 Sejarah 24 1.1
6 Pendidikan Islam 60 2.9
7 Pen. Jasmani dan Kesihatan 28 1.3
8 Geografi 24 1.1
9 Reka Bentuk Teknologi/ASK 24 1.1
10 Pen. Seni Visual 14 0.7
11 Pendidikan Moral 20 1.0
12 Bahasa Arab 48 2.3
13 Perhimpunan 0 0.0
JUMLAH 489 23.3
MINIT MINGGU PdP
30 21

Waktu Bundar Ubah Jam Tahunan


Waktu Beza
mingguan Mingguan suai Diperolehi

5.2 5 5 52.5 -2.5


4.3 4 5 52.5 7.5
6.7 7 6 63.0 -7.0
7.3 7 6 63.0 -14.0
2.3 2 2 21.0 -3.0
5.7 6 5 52.5 -7.5
2.7 3 2 21.0 -7.0
2.3 2 2 21.0 -3.0
2.3 2 2 21.0 -3.0
1.3 1 2 21.0 7.0
1.9 2 2 21.0 1.0
4.6 5 4 42.0 -6.0
0.0 0 0 0.0 0.0
46.6 47 43 452 -38
MINGGU
KSSR T56 20

Jam Jam
BIL MATA PELAJARAN
Tahunan mingguan

1 Bahasa Melayu 67 3.4


2 Bahasa Inggeris 67 3.4
3 Matematik 50 2.5
4 Sains 40 2.0
5 Pendidikan Islam 40 2.0
6 Pendidikan Moral 40 2.0
7 Pen. Jasmani dan Kesihatan 30 1.5
8 Sejarah 12 0.6
9 Pendidikan Seni Visual 20 1.0
10 Pendidikan Musik 9 0.5
11 ***Reka Bentuk dan teknologi 20 1.0
12 Bahasa Arab 15 0.8
13 Perhimpunan 0 0.0
JUMLAH 410 20.5
MINIT MINGGU PdP
30 20

Waktu Bundar Ubah Jam Tahunan


Waktu Beza
mingguan Mingguan suai Diperolehi

6.7 7 8 80.0 13.0


6.7 7 8 80.0 13.0
5.0 5 6 60.0 10.0
4.0 4 4 40.0 0.0
4.0 4 6 60.0 20.0
4.0 4 4 40.0 0.0
3.0 3 3 30.0 0.0
1.2 1 2 20.0 8.0
2.0 2 2 20.0 0.0
0.9 1 1 10.0 1.0
2.0 2 2 20.0 0.0
1.5 2 3 30.0 15.0
0.0 0 0 0.0 0.0
41.0 41 49 490 80