Anda di halaman 1dari 92

BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TINGKATAN : 1 TEMA : TEMA 10: PELANCONGAN


KELAS : 1B TAJUK : UNIT 19 : Pesona Malaysia
MASA : 8.45 TO 8.15 KEMAHIRAN : Mendengar dan Bertutur
STANDARD
KANDUNGAN 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
Pada
1.8.1 akhir sesi pengajaran
Menerangkan sesuatudan pembelajaran,
perkara murid dan
dengan bernas akankritis
dapat:secara jelas menggunakan ayat yang
STANDARD betul, tepat dan gramatis.
PEMBELAJARAN 2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang
sesuai.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan
gramatis.
2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan
/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
intonasi yang betul dan nada yang sesuai.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
nday, January 1, 2018, ::

unakan ayat yang


an nada yang

KTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table
KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz

rnas dan kritis


at dan

sebutan dan
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
TEMA 1 : AMALAN GA UNIT 1 : Sihat Membawa Kejayaan Mendengar dan Bertutu
1 Kec1
TEMA 1 : AMALAN GA UNIT 2 : Amalan Kesejahteraan Hidup Mendengar dan Bertutu
2 MC1
3 CR1 TEMA 2 : BERINGAT UNIT 3 : Sayangi Nyawa Anda Mendengar dan Bertutu

4 Pro1 TEMA 2 : BERINGAT UNIT 4 : Keselamatan di Mana-mana Mendengar dan Bertutu

5 Kur1 TEMA 3 : CAHAYA P UNIT 5 : Serasi Bersama Mendengar dan Bertutu

6 Mes1 TEMA 3 : CAHAYA P UNIT 6 : Perpaduan Mendengar dan Bertutu

7 Kuc1 TEMA 4 : SENI BERS UNIT 7 : Citra Bangsa Mendengar dan Bertutu

8 1 TEMA 4 : SENI BERS UNIT 8 : Tautan Seni Subur Harmoni Mendengar dan Bertutu

9 1 TEMA 5 : JATI DIRI UNIT 9 : Rakyat Berjasa Negara Terbilang Mendengar dan Bertutu

10 1 TEMA 5 : JATI DIRI UNIT 10 : Jasamu Pemimpin Mendengar dan Bertutu

11 1 TEMA 6 : SAINS, TEK UNIT 11 : Sinar Masa Depan Mendengar dan Bertutu

12 1 TEMA 6 : SAINS, TEK UNIT 12 : Sains Merentas Kehidupan Mendengar dan Bertutu

13 1 TEMA 7 : TEKNOLOGI UNIT 13 : Lestarikan Kehijauan Bumi Mendengar dan Bertutu

14 1 TEMA 7 : TEKNOLOGI UNIT 14 : Selamatkan Bumi Kita Mendengar dan Bertutu

15 1 TEMA 8 : SEKTOR P UNIT 15 : Pertanian Satu Perniagaan Mendengar dan Bertutu

16 1 TEMA 8 : SEKTOR P UNIT 16 : Dunia Baru Tani Mendengar dan Bertutu

17 1 TEMA 9 : EKONOMI UNIT 17 : Pengurusan Kewangan Berhemat Mendengar dan Bertutu

18 1 TEMA 9 : EKONOMI UNIT 18 : Urus Tadbir Kewangan Membaca

19 1 TEMA 10: PELANCON UNIT 19 : Pesona Malaysia Membaca

20 1 TEMA 10: PELANCON UNIT 20 : Indahnya Bumi Bertuah Membaca

21 1 TEMA 11 : SEJARAH UNIT 21 : Sejarah Mengejar Erti Kehidupan Membaca

22 1 TEMA 11 : SEJARAH UNIT 22 : Seni Warisan Anak Bangsa Membaca

23 1 TEMA 12 : SUKAN DA UNIT 23 : Jasmani Cergas Membaca

24 1 TEMA 12 : SUKAN DA UNIT 24 : Cergas Aktif Membaca

25 1 TEMA 13 : PENGANT UNIT 25 : Malaysia Hab Industri Makanan Menulis

26 1 TEMA 13 : PENGANT UNIT 26 : Usahawan Berwibawa Menulis

27 1 TEMA 14 : WADAH IL UNIT 27 : Menuju Puncak Jaya Menulis

28 1 TEMA 14 : WADAH IL UNIT 28 : Pendidikan Bestari Negara Lestari Menulis

29 1 TEMA 15 : BAHASA UNIT 29 : Bahasa Disulam Sastera Dianyam Menulis

30 1 TEMA 15 : BAHASA UNIT 30 : Merekayasa Bahasa Menulis

31 1 TEMA 16 : KERJAYA UNIT 31 : Kerjaya Impian Menulis

32 1 TEMA 16 : KERJAYA UNIT 32 : Rentak Kejayaan Menulis

33 1 TEMA 17 : INTEGRITI UNIT 33 : Sempurnakan Diri Menulis

34 1 TEMA 17 : INTEGRITI UNIT 34 : Tonggak Sejahtera Menulis

35 1 TEMA 18 PENTADBIRAUNIT 35 : Dataran Merdeka Menulis

36 1 TEMA 18 PENTADBIRAUNIT 36 : Nilai Demokrasi Aspek Seni Bahasa

37 1 KOMSAS : Puisi Tradisi


Pantun Dua kerat
Aspek Seni Bahasa

38 1 KOMSAS : Puisi Tradisi


Syair - PohonBuluh
Aspek Seni Bahasa

39 1 KOMSAS : Puisi Moden


Sajak - Kita Umpama Sehelai Daun
Aspek Seni Bahasa
40 1 KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - Kuingin Berterima Kasih
Aspek Seni Bahasa

41 1 KOMSAS : Puisi Moden


Sajak - Aku
Aspek Seni Bahasa

42 1 KOMSAS : Puisi Moden


Sajak - Kunci Bahasa
Aspek Seni Bahasa

43 1 KOMSAS : Prosa Tradis


Asal Padi
Aspek Tatabahasa

44 1 KOMSAS : Cerpen
Oren
Aspek Tatabahasa

45 1 KOMSAS : Cerpen
Hadiah
Aspek Tatabahasa

46 1 KOMSAS : Cerpen
Kuih Bakul Limau Mandarin
Aspek Tatabahasa

1 KOMSAS : Drama
Hadiah
Aspek Tatabahasa

1 NOVEL FORMULA TERMODINAMIK Aspek Tatabahasa

1 Aspek Tatabahasa

1 Aspek Tatabahasa

1 Aspek Tatabahasa
5 6 7 2 3 4 5
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1 Mendengar, mengenal dan menyeb
1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul
TEMAUNIT 1.1 1.8.1 Menerangkan
1.2 Mendengar dan memahami perkat
1.2.1 Mendengar dan memahami perka
TEMAUNIT 21.2 M1.8.2 Mengulas peris
1.2 Mendengar dan memahami perkat
1.2.2 Mendengar dan memahami aya
TEMA 2 : B 1.2 Mendengar dan memaha
1.3 Mendengar dan memahamimaklum 1.3.1 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pelbagai wacana dengan memberikan res
TEMA 2 : B 1.3 Mendengar dan memaha
1.3 Mendengar dan memahamimaklum 1.3.2 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan dengan memb
TEMA 3 : 1.3 Mendengar dan memaha
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi yang
TEMA 3 : 1.4 Berbicara tentang sesua
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.2 Berbicara untuk memulakan dan mengakhiri perbualan, bertanya khabar, serta menyatakan terima k
TEMA 4 : S 1.4 Berbicara tentang sesua
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.3 Menceritakan pengalaman diri dan orang lain dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi ya
TEMA 4 : S 1.4 Berbicara tentang sesua
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.1 Mengemukakan soalan bertumpu untuk mengetahui pesanan, arahan, panduan dan tunjuk cara denga
TEMA 5 : J 1.5 Bersoal jawab tentang
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.2 Memberikan jawapan yang sesuai tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan secara bertatasus
TEMA 5 : J 1.5 Bersoal jawab tentang
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan menggunakan soalan bertumpu dan mengemukakan jawapan yang se
TEMA 6 : S 1.5 Bersoal jawab tentang
1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta tentang sesuatu perkara dengan betul dan jelas menggunakan ayat ya
TEMA 6 : S 1.6 Menyampaikan makluma
1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Menyampaikan maklumat dalam bentuk ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jelas, intona
TEMA 7 : T 1.6 Menyampaikan makluma
1.7 Berbincang dan berunding tenta1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara yang didengar atau dilihat untuk bertukar-tukar pandangan se
TEMA 7 : T 1.7 Berbincang dan berundi
1.7 Berbincang dan berunding tenta1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan bagi sesuatu tawaran tentang sesuatu perkara secara r
TEMA 8 : 1.7 Berbincang dan berundi
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu a1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul,
TEMA 8 : 1.8 Mengulas sesuatu perka
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu a1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 9 : 1.8 Mengulas sesuatu perka
2.1 Membaca secara mekanis pelbag 2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi yang
TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSN
2.1 Membaca secara mekanis pelbag 2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.
TEMA 10: PELANCONGAN
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.1 Membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glo
TEMA 10: PELANCONGAN
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat daripada arahan dalam pelbagai bahan dengan memberikan re
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.3 Membaca untuk memahami idea keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan betul dan tepat se
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN
2.3 Membaca untuk memproses mak 2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tep
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI
2.4 Membaca secara ekstensif pel 2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan pengu
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI
3.1 Menulis untuk menerangkan mak 3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN IN
3.2 Menulis untuk mengemukakan m 3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yan
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN IN
3.3 Menulis untuk melengkapkan m3.3.1 Menulis untuk melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.
TEMA 14 : WADAH ILMU
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas
TEMA 14 : WADAH ILMU
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.2 Menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan seca
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTER
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.3 Menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTER
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan bah
TEMA 16 : KERJAYA
3.5 Menulis untuk meringkaskan da 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis
TEMA 16 : KERJAYA
3.6 Menulis untuk mengolah makluma 3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk prosa bentuk puisi dan ben
TEMA 17 : INTEGRITI
3.6 Menulis untuk mengolah makluma 3.6.2 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada perenggan dan bahan prosa atau p
TEMA 17 : INTEGRITI
3.7 Mengedit dan memurnikan pelbag 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah maksud
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
4.1 Memahami dan mengapresiasi k4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan memberikan respons peribadi tentang sinopsis,
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
4.1 Memahami dan mengapresiasi k4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang bentuk, hur
KOMSAS : Puisi Tradisional
4.1 Memahami dan mengapresiasi k4.1.3 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi dari aspek pengu
KOMSAS : Puisi Tradisional
4.2 Memahami dan menggunakanperb 4.2.1 Memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan penulisan dengan betul
KOMSAS : Puisi Moden
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen dengan mengaplikasikan kerangka penulisan sastera secara terancang
KOMSAS : Puisi Moden
KOMSAS : Puisi Moden
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan4.3.2 Menghasilkan syair secara terancang dan tertib, menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang

4.4 Mempersembahkan karya prosa,4.4.1 Mempersembahkan pengacaraan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yan
KOMSAS : Puisi Moden
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas yang tunggal dan yang mengalami
KOMSAS : Prosa Tradisional
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengi
KOMSAS : Cerpen
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal
KOMSAS : Cerpen
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : Cerpen
5.2 Memahami dan menggunakan ka
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda maj
KOMSAS : Drama
5.3 Memahami dan menggunakan kata
5.3.1 Memahami dan menggunakan awalan dan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.
NOVEL
5.4 Memahami dan menggunakan fra
5.4.1 Memahami dan menggunakan frasa nama dengan betul mengikut konteks.

5.5 Memahami dan membina pelbag5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikutkonteks.

5.6 Menganalisis dan membetulkan 5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah.
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.8.1 Menerangkan Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL Adil
Pendekatan Induk
1.8.2 Mengulas peris Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah
1.2 Mendengar dan memahami Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL Baik Hati
1.3 Mendengar dan memaham Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL Bekerjas
1.3 Mendengar dan memaham Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL Berani
1.4 Berbicara tentang sesuatFan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL Berazam /
1.4 Berbicara tentang sesuatRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari
1.4 Berbicara tentang sesuatRound Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisiplin
1.5 Bersoal jawab tentang Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati
1.5 Bersoal jawab tentang Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi
1.5 Bersoal jawab tentang Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL Berjimat Cermat
1.6 Menyampaikan maklumat Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu
1.6 Menyampaikan maklumat Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NIL Bersimpati
1.7 Berbincang dan berundi Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun
1.7 Berbincang dan berundi Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NIL Bersyukur
1.8 Mengulas sesuatu perkaraTeam Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL Bertanggungjawa
1.8 Mengulas sesuatu perkaraHot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih
ONOMI DAN PENGURUSNRole Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi
ELANCONGAN The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas
ELANCONGAN Montaj LembaraNILAI-NIL Jujur
EJARAH DAN WARISAN Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang
EJARAH DAN WARISAN Stensilan NILAI-NIL Kebebasan
UKAN DAN REKREASI Poster NILAI-NIL Kesederhanaan
UKAN DAN REKREASI Tiupan NILAI-NIL Mematuhi Undang
ENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA Ikatan dan Celup NILAI-NIL Mencintai alam sek
ENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa
ADAH ILMU Asemblaj NILAI-NIL Menghargai Masa
ADAH ILMU Stabail NILAI-NIL Menghormati
AHASA DAN KESUSASTERAAN Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersih
AHASA DAN KESUSASTERAAN Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /
Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik
Alat Perhiasan DirNILAI-NIL Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun
NTADBIRAN DAN POLITIK Latih Tubi NILAI-NIL Rasional
NTADBIRAN DAN POLITIK Main Peranan NILAI-NIL Sabar
uisi Tradisional Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh
uisi Tradisional Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
rosa Tradisional Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Bu
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbaga
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRAMembuat kaitan
Stensilan KEMAHIRAMembanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRAMengkelaskan
Ikatan dan Celup KEMAHIRAMenyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan ‘b
Asemblaj KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Stabail KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Tekat KEMAHIRAMengenal pasti sebab dan m
Tenunan KEMAHIRAMengenal pasti akibat dan m
Alat Pertahanan DKEMAHIRAMembuat inferens atau kesim
Alat Perhiasan DirKEMAHIRAMembuat generalisasi atau h
Pualaman KEMAHIRAMentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRAMengenal pasti idea utama, i
Renjisan dan per KEMAHIRAMerumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRAMembuat keputusan
Diorama KEMAHIRAMenyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKO
Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan d
Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
Bridge MBerdisiplMengenaNaturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersih Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis

Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
tnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
jaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 2 DATE: Wednesday, January 1, 2020, ::
TINGKATAN : 2 TEMA : TEMA 1 : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
KELAS : 2 Arif TAJUK :
MASA : 8.45 TO 9.45 KEMAHIRAN : Membaca
STANDARD
KANDUNGAN 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD
2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan
PEMBELAJARAN dan intonasi yang betul.serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang
betul.serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.

2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: sebutan dan intonasi yang betul serta mengenal pasti maksud
tersurat dan tersirat.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
esday, January 1, 2020, ::
KEBERSIHAN

an dengan sebutan

g betul serta

KTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz

an tidak rasmi
nasi yang
n tersirat.

dengan
l pasti maksud
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
TEMA 1 : KESIHATAN UNIT 1 : Anda Sihat Anda Ceria Mendengar dan Bertutu
1 Kecemasan 2
TEMA 1 : KESIHATAN UNIT 2 : Kebersihan Lambang Keperibadian Mendengar dan Bertutu
2 MC 2
3 CRK 2 TEMA 2 : MENIMBA I UNIT 3 : Indahnya Menuntut Ilmu Mendengar dan Bertutu

4 Program Sek2 TEMA 2 : MENIMBA I UNIT 4 : Ilmu Penyuluh Hidup Mendengar dan Bertutu

5 Kursus 2 TEMA 3 : KERJAYA K UNIT 5 : Cita-cita Setinggi Bintang Mendengar dan Bertutu

6 Mesyuarat 2 TEMA 3 : KERJAYA UNIT 6 : Budi Disemai, Bakti Dituai Mendengar dan Bertutu

7 Kucing Beran2 TEMA 4 : INTEGRITI UNIT 7 : Remaja Berintegriti Mendengar dan Bertutu

8 2 TEMA 4 : INTEGRITI UNIT 8 : Integrasi Teras Kehidupan Mendengar dan Bertutu

9 2 TEMA 5 : BAHASA DA UNIT 9 : Bahasaku Di Persada Dunia Mendengar dan Bertutu

10 2 TEMA 5 : BAHASA DA UNIT 10 : Indah Sastera, Cantik Bahasa Mendengar dan Bertutu

11 2 TEMA 6 : TELADANI UNIT 11 : Sejarah Kita Mendengar dan Bertutu

12 2 TEMA 6 : TELADANI UNIT 12 : Pusaka Tanah Air Mendengar dan Bertutu

13 2 TEMA 7 : INDAH SEN UNIT 13 : Warna-Warni Budaya Mendengar dan Bertutu

14 2 TEMA 7 : INDAH SEN UNIT 14 : Segalanya Bermula Di Sini Mendengar dan Bertutu

15 2 TEMA 8 : UTAMAKAN UNIT 15 : Keselamatan Diri Mendengar dan Bertutu

16 2 TEMA 8 : UTAMAKAN UNIT 16 : Anda Prihatin, Anda Selamat Mendengar dan Bertutu

17 2 TEMA 9 : SUKAN DAN UNIT 17 : Sukan Milik Semua Mendengar dan Bertutu

18 2 TEMA 9 : SUKAN DAN UNIT 18 : Seronoknya Beriadah Mendengar dan Bertutu

19 2 TEMA 10: SELAMAT DUNIT 19 : Kenali Malaysia Membaca

20 2 TEMA 10: SELAMAT DUNIT 20 : Cintai Malaysia Membaca

21 2 TEMA 11 : PERPADUAUNIT 21 : Indahnya Ukhwah Membaca

22 2 TEMA 11 : PERPADUAUNIT 22 : Teras Keharmonian Membaca

23 2 TEMA 12 : NEGARA JAUNIT 23 : Semarak Negara Membaca

24 2 TEMA 12 : NEGARA JAUNIT 24 : Hayati Rukun Negara Membaca

25 2 TEMA 13 : EKONOMI UNIT 25 : Ekonomi dan Perniagaan Membaca

26 2 TEMA 13 : EKONOM UNIT 26 : Bijak Wang Menulis

27 2 TEMA 14 : BERBUDI UNIT 27 : Suburnya Bumiku Menulis

28 2 TEMA 14 : BERBUDI UNIT 28 : Di tanah dan Di air Menulis

29 2 TEMA 15 : SAINS, TE UNIT 29 : Hebatnya Teknologi Menulis

30 2 TEMA 15 : SAINS, TE UNIT 30 : Dunia Kreativiti Menulis

31 2 TEMA 16 : PELESTAR UNIT 31 : Dunia Hanya Pinjaman Menulis

32 2 TEMA 16 : PELESTAR UNIT 32 : Buana Menguntum Senyum Menulis

33 2 TEMA 17 : ERA BAHA UNIT 33 : Industri Berdaya Saing Menulis

34 2 TEMA 17 : ERA BAHA UNIT 34 : Industri Berdaya Maju Menulis

35 2 TEMA 18 PENTADBIRAUNIT 35 : Patriot Bangsa Menulis

36 2 TEMA 18 PENTADBIRAUNIT 36 : Pemimpin Berjasa, Negara Berjaya Aspek Seni Bahasa

37 2 KOMSAS : Puisi Tradisi


Pantun Empat Kerat Aspek Seni Bahasa

38 2 KOMSAS : Puisi Tradisi


Syair Nasihat Aspek Seni Bahasa

39 2 KOMSAS : Puisi Moden


Sajak - Kucari Dami Di Sini Aspek Seni Bahasa
40 2 KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - Pada Sekuntum Mawar Aspek Seni Bahasa

41 2 KOMSAS : Puisi Moden


Sajak - Roti Aspek Seni Bahasa

42 2 Pelanduk Memijak Anak Memerang


KOMSAS : Prosa Tradis
Aspek Seni Bahasa

43 2 KOMSAS : Cerpen
Alif Sesat Di Mekah Aspek Seni Bahasa

44 2 KOMSAS : Cerpen
Kasih Semanis Jala Mas Aspek Tatabahasa

45 2 KOMSAS : Cerpen
Talia dan Raksasa QadQad Aspek Tatabahasa

46 2 KOMSAS : Drama
Mahkamah Aspek Tatabahasa

2 NOVEL JEJAK MONPUS Aspek Tatabahasa

2 Aspek Tatabahasa

2 Aspek Tatabahasa

2 Aspek Tatabahasa

2 Aspek Tatabahasa

2 Aspek Tatabahasa
5 6 7 2 3 4 5
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1 Mendengar, mengenal dan menyeb
1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelba
TEMAPantu2.1 2.1.1 Membaca sur
1.1 Mendengar, mengenal dan menyeb
1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan
TEMASyair 2.1 M2.1.2 Membaca syair d
1.2 Mendengar dan memahami perkat
1.2.1 Mendengar dan memahami perka
TEMA 2 : M 2.2 Membaca untuk memah
1.2 Mendengar dan memahami perkat 1.2.2 Mendengar dan memahami ayat majmuk serta menggunakannya dalam pelbagai ujaran dengan betul
TEMA 2 : M 2.2 Membaca untuk memah
1.3 Mendengar dan memahamimaklum 1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti maklumat dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons secar
TEMA 3 : K 2.2 Membaca untuk memah
1.3 Mendengar dan memahamimaklum 1.3.2 Mendengar dan menyusun panduan, tunjuk cara dan arahan dengan memberikan respons yang ses
TEMA 3 : 2.3 Membaca untuk mempro
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.1 Berbual dengan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan komuniti menggunakan sebutan yang betul da
TEMA 4 : I 2.4 Membaca secara eksten
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.2 Berbicara untuk memohon dan memberi kemaafan terhadap seseorang dalam situasi formal secara b
TEMA 4 : INTEGRITI AMALAN KITA
1.4 Berbicara tentang sesuatu perka1.4.3 Menceritakan peristiwa yang didengar dan dilihat dalam situasi formal dan tidak formal dengan sebut
TEMA 5 : BAHASA DAN SASTERA
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.1 Mengemukakan soalan bercapah untuk mencungkil pendapat yang sesuai secara bertatasusila.
TEMA 5 : BAHASA DAN SASTERA
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.2 Memberikan jawapan dengan pelbagai penyelesaian masalah tentang sesuatu perkara dengan betul,
TEMA 6 : TELADANI SEJARAH HARGAI
1.5 Bersoal jawab tentang sesuat 1.5.3 Bersoal jawab dengan menggunakan soalan bercapah dalamdalam perbincangan dan memberikan jawa
TEMA 6 : TELADANI SEJARAH HARGAI
1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Menyaring dan menyampaikan maklumat yang tepat dan menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 7 : INDAH SENI GAH BUDAYA
1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Menjana dan menyampaikan maklumat dalam bentuk panduan dan pesanan dengan betul dan jelas,
TEMA 7 : INDAH SENI GAH BUDAYA
1.7 Berbincang dan berunding tenta1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk memberikan dan mendapatkan penjelasan secara rasion
TEMA 8 : UTAMAKAN KESELAMATAN
1.7 Berbincang dan berunding tenta1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan tentang sesuatu perkara secara rasional dengan ayat ya
TEMA 8 : UTAMAKAN KESELAMATAN
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu a1.8.1 Menghuraikan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul,
TEMA 9 : SUKAN DAN REKREASI
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu a1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat dengan jelas dan berna
TEMA 9 : SUKAN DAN REKREASI
2.1 Membaca secara mekanis pelbag 2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan dan in
TEMA 10: SELAMAT DATANG KE MALA
2.1 Membaca secara mekanis pelbag 2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul serta mengenal pas
TEMA 10: SELAMAT DATANG KE MALA
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.1 Membaca untuk memahami makna rangkai kata yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan g
TEMA 11 : PERPADUAN
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.2 Membaca untuk memahami dan menaakul maklumat berbentuk pesanan daripada pelbagai bahan d
TEMA 11 : PERPADUAN
2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.3 Membaca secara luncuran dan imbasan untuk memahami serta meneroka maksud keseluruhan darip
TEMA 12 : NEGARA JATI DIRIKU
2.3 Membaca untuk memproses mak 2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat.
TEMA 12 : NEGARA JATI DIRIKU
2.4 Membaca secara ekstensif pel 2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meneroka maklumat bah
TEMA 13 : EKONOMI, KEUSAHAWANAN
3.1 Menulis untuk menerangkan mak 3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta menggunakannya d
TEMA 13 : EKONOMI, KEUSAHAWANA
3.2 Menulis untuk mengemukakan m 3.2.1 Menulis untuk menyatakan maklumat yang betul dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada daripad
TEMA 14 : BERBUDI KEPADA ALAM
3.3 Menulis untuk melengkapkan m3.3.1 Menulis untuk melengkapkan perenggan dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.
TEMA 14 : BERBUDI KEPADA ALAM
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.1 Membina kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang.
TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INO
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.2 Menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat pen
TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INO
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis.
TEMA 16 : PELESTARIAN ALAM
3.4 Menulis untuk menghasilkan pr 3.4.4 Menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik.
TEMA 16 : PELESTARIAN ALAM
3.5 Menulis untuk meringkaskan da 3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramat
TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI
3.6 Menulis untuk mengolah makluma 3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat daripada bahan dialog dan bahan prosa kepada puisi menggunakan
TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI
3.7 Mengedit dan memurnikan pelbag 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah maksu
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
4.1 Memahami dan mengapresiasi k4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajar
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
4.1 Memahami dan mengapresiasi k4.1.2 Memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan penekanan kepada aspek maksud, tema, p
KOMSAS : Puisi Tradisional
4.2 Memahami dan menggunakanperb 4.2.1 Memahami, menerangkan makna dan menggunakan kata-kata hikmat dan bahasa berirama dengan b
KOMSAS : Puisi Tradisional
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan4.3.1 Menghasilkan papan cerita berasaskan idea dan tema yang mudah menggunakan bahasa yang betul
KOMSAS : Puisi Moden
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan4.3.2 Menghasilkan sajak daripada bahan rangsangan dan tema yang diberi berdasarkan pengalaman muri
KOMSAS : Puisi Moden
4.4 Mempersembahkan karya prosa,4.4.1 Mempersembahkan karya prosa secara kreatif.
KOMSAS : Puisi Moden
4.4 Mempersembahkan karya prosa,4.4.2 Mempersembahkan pantun dengan sebutan, intonasi dan nada secara kreatif.
KOMSAS : Prosa Tradisional
4.4 Mempersembahkan karya prosa,4.4.3 Mempersembahkan iklan dan promosi melalui teknik yang menarik dan berkesan.
KOMSAS : Cerpen
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks..
KOMSAS : Cerpen
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif jarak, pancaindera, ukuran dan sifatan dengan betul men
KOMSAS : Cerpen
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi
KOMSAS : Drama
5.1 Memahami dan menggunakan perk
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.
NOVEL
5.2 Memahami dan menggunakan ka
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ganda separa tunggal dan separa berimbuhan dalam pelbagai ay

5.3 Memahami dan menggunakan kata


5.3.1 Memahami dan menggunakan apitan bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.

5.4 Memahami dan menggunakan fra


5.4.1 Memahami dan menggunakan pelbagai frasa adjektif dengan betul dan tepat mengikut konteks.

5.5 Memahami dan membina pelbag5.5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan jenis ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.

5.6 Menganalisis dan membetulkan 5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu ayat.
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
2.1.1 Membaca sur Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL Adil
Pendekatan Induk
2.1.2 Membaca syair dSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah
2.2 Membaca untuk memahami Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL Baik Hati
2.2 Membaca untuk memahami Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL Bekerjas
2.2 Membaca untuk memahami Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL Berani
2.3 Membaca untuk mempros Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL Berazam /
2.4 Membaca secara ekstenRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari
TEGRITI AMALAN KITA Round Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisiplin
HASA DAN SASTERA Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati
HASA DAN SASTERA Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi
LADANI SEJARAH HARGAILyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL Berjimat Cermat
LADANI SEJARAH HARGAIWho Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu
DAH SENI GAH BUDAYA Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NIL Bersimpati
DAH SENI GAH BUDAYA Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun
AMAKAN KESELAMATAN Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NIL Bersyukur
AMAKAN KESELAMATAN Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL Bertanggungjawa
KAN DAN REKREASI Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih
KAN DAN REKREASI Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi
ELAMAT DATANG KE MALAThe Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas
ELAMAT DATANG KE MALAYSIA Montaj LembaraNILAI-NIL Jujur
ERPADUAN Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang
ERPADUAN Stensilan NILAI-NIL Kebebasan
EGARA JATI DIRIKU Poster NILAI-NIL Kesederhanaan
EGARA JATI DIRIKU Tiupan NILAI-NIL Mematuhi Undang
KONOMI, KEUSAHAWANAN DN PENGURUSAN KEWANGAN Ikatan dan Celup NILAI-NIL Mencintai alam sek
KONOMI, KEUSAHAWANAN DN PENGURUSAN KEWANGAN Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa
ERBUDI KEPADA ALAM Asemblaj NILAI-NIL Menghargai Masa
ERBUDI KEPADA ALAM Stabail NILAI-NIL Menghormati
AINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersih
AINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /
ELESTARIAN ALAM Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik
ELESTARIAN ALAM Alat Perhiasan DirNILAI-NIL Pemurah
RA BAHARU INDUSTRI Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin
RA BAHARU INDUSTRI Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun
NTADBIRAN DAN POLITIK Latih Tubi NILAI-NIL Rasional
NTADBIRAN DAN POLITIK Main Peranan NILAI-NIL Sabar
uisi Tradisional Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh
uisi Tradisional Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
rosa Tradisional Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Bu
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbaga
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRAMembuat kaitan
Stensilan KEMAHIRAMembanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRAMengkelaskan
Ikatan dan Celup KEMAHIRAMenyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan ‘b
Asemblaj KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Stabail KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Tekat KEMAHIRAMengenal pasti sebab dan m
Tenunan KEMAHIRAMengenal pasti akibat dan m
Alat Pertahanan DKEMAHIRAMembuat inferens atau kesim
Alat Perhiasan DirKEMAHIRAMembuat generalisasi atau h
Pualaman KEMAHIRAMentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRAMengenal pasti idea utama, i
Renjisan dan per KEMAHIRAMerumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRAMembuat keputusan
Diorama KEMAHIRAMenyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKO
Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan d
Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
Bridge MBerdisiplMengenaNaturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersih Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis

Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
tnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
jaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 2 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 3 TEMA : Tema 1: SULUH MASA DEPAN
KELAS : 1B TAJUK : TIADA
MASA : 10.15 TO 8.15 KEMAHIRAN : Membaca
STANDARD
KANDUNGAN 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
2.1.1 Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan dan berita dengan sebutan dan intonasi
STANDARD
PEMBELAJARAN yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
2.1.2 Membaca dan memahami laras bahasa cerpen dengan sebutan, intonasi yang betul dan nada
yang sesuai.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Teori Kecerdasan Pelbagai Perbincangan Papan putih Rally Table

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)


KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: dan berita dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang
sesuai serta kepantasan yang wajar.

2.1.2 Membaca dan memahami laras bahasa cerpen dengan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
sebutan, intonasi yang betul dan nada yang sesuai.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
11
11
12
12
1
1
2
2
nday, January 1, 2018, ::
PAN

ebutan dan intonasi

g betul dan nada

KTIVITI PA21
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz

suatu laporan
etul, nada yang

rpen dengan
suai.
2 3
- TINGKATAN TEMA TAJUK
1 Kecemasan 3 Tema 1: SUL SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH
2 cuti sakit 3 Tema 2: BER BERKREATIVITI DI ALAM SEMFO
3 CRK 3 Tema 3: KE KE MANAKAH KITA?
4 Hari Sukan Sekolah3 Tema 4: WASALAM TERBENTANG MENJADI G
5 Kursus 3 Tema 5: DI BANTU DIRI ANDA!
6 Mesyuarat 3 Tema 6:INTEGPESAN DOKTOR
7 Seminar 3 Tema 7: PE BERSIHKAN HATIMU
8 Bengkel 3 Tema 8: SUB FOBIA TANPA TELEFON BIMBIT?
9 Merentas Desa 3 Tema 9: IND HARUM MEMIKAT HATI
10 Hari Anugerah Kec 3 Tema 10: S KAYUHAN RIA SEJAHTERA
11 Mesyuarat Agong P3 Tema 11: AL LARIAN BENDANG
12 3 Tema 12: TU MEMACU MUTU SUKAN NEGARA
13 3 Tema 13: PE CHINLONE,OH, CHINLONE
14 3 Tema 14: E SEBUTIR PERMATA DI PERSADA
15 3 Tema 15: DESJAGALAH DIRI
16 3 Tema 16: ME BERIADAH DENGAN SELAMATNY
17 3 KOMSAS: PUIBERHEMAH DIJALAN RAYA
18 3 KOMSAS:PUIBERHATI-HATI DI ALAM SIBER
19 3 KOMSAS : PRAWAS,PENYAKIT BERJANGKIT!
20 3 KOMSAS : C SEMANGAT WAJA
21 3 KOMSAS : D BERKIBAR MEGAH
22 3 NOVEL : JUS NEGARAKU TERCINTA
23 3 KERANAMU MALAYSIA
24 3 KISAH TELADAN
25 3 FIKIR DAHULU SEBELUM BUAT
26 3 INTEGRITI MAJU SEIRING WAKT
27 3 TUMBUK RUSUK!
28 3 IKRAR DILAUNGKAN, KASIH DIJ
29 3 SIKAP TERPUJI
30 3 HULURKAN TANGAN,RINGANKAN
31 3 DI BAWAH SATU BUMBUNG
32 3 MISI KEMANUSIAAN SEJAGAT
33 3 KAMI MEMAHAMI DERITAMU!
34 3 NBIDUK BERLALU KIAMBANG B
35 3 DIRGAHAYU BAHASAKU
36 3 KENALI DAN HARGAI TULISAN J
37 3 KARYA SASTERA JENDELA DUNI
38 3 BERJUANG DENGAN PENA
39 3 MENGASAH BAKAT
40 3 LAT TA LI LAT THAM PLOM
41 3 WARISAN GAMELAN
42 3 PEMBUGARAN SENI DAN BUDAY
43 3 ADIGURU KRAF
44 3 CITA RASA RAKYAT MALAYSIA
45 3 HEBATNYA ROBOT!
46 3 Seloka Santap Istiadat
3 Syair Burung Nuri
3 Sajak - Bintang
3 Sajak - Senja Di Palang Besi
3 Sajak - Kijang Yang Lelah
3 Sajak - Pesan Ibu Beribu-Ribu
Bahagia Sesudah Derita
Legasi Tapai Ubi
Sekeping Tanah
Bawod
Tenang-Tenang Air Di Tasik
JUSTERU IMPIAN DIJARING
4 5 6 7 2 3
KEMAHIRAN SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
Mendengar dan1.1 Mendengar, menge 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan,tiadara tiada
Mendengar dan1.1 Mendengar, menge 1.1.2 Mendengar, meng tiada tiada
Mendengar dan1.2 Mendengar dan me 1.2.1 Mendengar dan tiada tiada
Mendengar dan1.2 Mendengar dan me 1.2.2 Mendengar dan menerangkan maksud ayat dalam pelbagai tiada tiada
Mendengar dan1.3 Mendengar dan m 1.3.1 Mendengar dan mengkategorikan maklumat yang terdapat tiada tiada
Mendengar dan1.3 Mendengar dan m 1.3.2 Mendengar dan menganalisis maklumat yang terdapat datiada tiada
Mendengar dan tiada tiada
1.4 Berbicara tentang1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, di
Mendengar dan1.4 Berbicara tentang1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar,tiada
d tiada
Mendengar dan1.5 Bersoal jawab t 1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea secara kritis dan tiada tiada
Mendengar dan1.6 Menyampaikan ma 1.6.1 Menjana idea dan menyampaikan pidato dengan betul, jetiada tiada
Mendengar dan1.7 Berbincang dan b1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk menerima ata tiada tiada
Mendengar dan1.7 Berbincang dan b1.7.2 Berunding untuk membuat pertimbangan tentang sesuatutiada tiada
Mendengar dan1.8 Mengulas sesuatu1.8.1 Mengkritik secara membina tentang sesuatu isu kemasyartiada tiada
Mendengar dan1.8 Mengulas sesuatu1.8.2 Mengulas dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tertiada tiada
Membaca 2.1 Membaca secara2.1.1 Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan dan tiada tiada
Membaca 2.1 Membaca secara2.1.2 Membaca dan memahami laras bahasa cerpen dengan sebu tiada tiada
Membaca 2.2 Membaca untuk m 2.2.1 Membaca dan menerangkan maksud istilah yang tepat daltiada tiada
Membaca 2.2 Membaca untuk m 2.2.2 Membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai tiada tiada
Membaca 2.2 Membaca untuk m 2.2.3 Membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruh tiada tiada
Membaca 2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai tekstiada tiada
Membaca 2.4 Membaca secara2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan pendapattiada yan tiada
Menulis 3.1 Menulis untuk me3.1.1 Menulis dan menerangkan makna kata, rangkai kata, istil tiada tiada
Menulis 3.2 Menulis untuk m 3.2.1 Menulis untuk mengemukakan pendapat yang rasional tentiada tiada
Menulis 3.3 Menulis untuk m 3.3.1 Menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai baha tiada tiada
Menulis 3.3 Menulis untuk m 3.3.2 Menulis dan menjawab pelbagai soalan secara kritis dengatiada tiada
Menulis 3.4 Menulis untuk me3.4.1 Menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara tiada tiada
Menulis 3.4 Menulis untuk me3.4.2 Menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan menggun tiada tiada
Menulis 3.4 Menulis untuk me3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secaratiada tiada
Menulis 3.4 Menulis untuk me3.4.4 Menulis perenggan penutup penulisan yang lengkap sert tiada tiada
Menulis 3.4 Menulis untuk me3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap tiada tiada
Menulis 3.5 Menulis untuk me3.5.1 Menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasatiada tiada
Menulis 3.6 Menulis untuk men3.6.1 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan prosa kepada pe tiada tiada
Menulis 3.6 Menulis untuk men3.6.2 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan grafik kepada tiada tiada
Menulis 3.7 Mengedit dan mem 3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanp tiada tiada
Aspek Seni B 4.1 Memahami dan me 4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan menyat tiada tiada
Aspek Seni B 4.1 Memahami dan me 4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberik tiada tiada
Aspek Seni B 4.2 Memahami dan me 4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan betul mengik KOMSAS : Puisi Tradisiona
Aspek Seni B 4.3 Menghasilkan kar4.3.1 Menghasilkan cerpen secara terancang dengan menggunak KOMSAS : Puisi Tradisiona
Aspek Seni B 4.3 Menghasilkan kar4.3.2 Menghasilkan puisi berdasarkan bahan rangsangan yang KOMSAS : Puisi Moden
Aspek Seni B 4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan karya prosa dalam bentuk ilustrasi meKOMSAS : Puisi Moden
Aspek Seni B 4.4 Mempersembahkan 4.4.2 Mempersembahkan puisi dalam pelbagai media secara kreaKOMSAS : Puisi Moden
Aspek Seni B 4.4 Mempersembahkan KOMSAS : Puisi Moden
4.4.3 Mempersembahkan karya prosa dan puisi secara kreatif da
Aspek Tataba5.1 Memahami dan men 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjama KOMSAS : Prosa Tradision
Aspek Tataba5.1 Memahami dan men 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif dalam ayat men KOMSAS : Cerpen
Aspek Tataba5.1 Memahami dan men 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata tugas dalam ayat meng KOMSAS : Cerpen
Aspek Tataba5.1 Memahami dan men 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dalam ayat mengi KOMSAS : Cerpen
Aspek Tataba5.2 Memahami dan m5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganda dalamKOMSAS a : Drama
Aspek Tataba5.3 Memahami dan men 5.3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata terbitan dalam NOVEL
Aspek Tataba5.4 Memahami dan me 5.4.1 Memahami dan menggunakan pelbagai frasa dalam ayat m
Aspek Tataba5.5 Memahami dan m5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tep
Aspek Tataba5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan menggunakan tatabahasa yang betul da
4 5 6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1
2.1 2.1.1 Membaca dan Rally Table ARIF 1 Pendekatan Induk
Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL
2.1 M2.1.2 Membaca dan mem
Same Different ALIM 2 Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL
2.2 Membaca untuk memahami
Timed Pair Share 3 Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL
2.2 Membaca untuk memahami
Talking Chips 4 Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL
2.2 Membaca untuk memahami
Team Stand-N-Share 5 Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL
2.3 Membaca untuk memprosFan-N-Pick 6 Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL
2.4 Membaca secara ekstenRally Robin 7 Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL
Round Robin 8 Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL
Mix-N-Match 9 Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL
Gallery Walk 10 Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL
Lyrical Lessons 11 Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL
Who Am I? 12 Projek GambarNILAI-NIL
Think-Pair-Share 13 SumbangsaraBahan bNILAI-NIL
Spin-N-Think 14 Lawatan Radio NILAI-NIL
Traveling File 15 Pertandingan PerakamNILAI-NIL
Team Project 16 Teka-Teki Televis NILAI-NIL
Hot Seat 17 Perbahasan Buku TeNILAI-NIL
Role Play 18 Lukisan Video NILAI-NIL
The Yarn Yarn 19 Catan Papan pNILAI-NIL
20 Montaj LembaraNILAI-NIL
21 Cetakan NILAI-NIL
22 Stensilan NILAI-NIL
23 Poster NILAI-NIL
24 Tiupan NILAI-NIL
25 Ikatan dan Celup NILAI-NIL
26 Arca Timbul NILAI-NIL
27 Asemblaj NILAI-NIL
28 Stabail NILAI-NIL
29 Tekat NILAI-NIL
30 Tenunan NILAI-NIL
31 Alat Pertahanan D NILAI-NIL
32 Alat Perhiasan DirNILAI-NIL
33 Talaqqi Musyafa NILAI-NIL
34 Bercerita NILAI-NIL
35 Latih Tubi NILAI-NIL
36 Main Peranan NILAI-NIL
KOMSAS : Puisi Tradisional 37 Perbincangan NILAI-NIL
KOMSAS : Puisi Tradisional 38 Permainan NILAI-NIL
KOMSAS : Puisi Moden 39 Penyelesaian MaNILAI-NIL
KOMSAS : Puisi Moden 40 Tasmik NILAI-NIL
KOMSAS : Puisi Moden 41 Kuiz PETA I-TH
KOMSAS : Puisi Moden 42 Lakonan PETA I-TH
KOMSAS : Prosa Tradisional Soal Jawab PETA I-TH
KOMSAS : Cerpen Projek PETA I-TH
KOMSAS : Cerpen Sumbangsaran PETA I-TH
KOMSAS : Cerpen Lawatan PETA I-TH
KOMSAS : Drama Pertandingan PETA I-TH
Teka-Teki PETA I-TH
Perbahasan KECERDAS
Lukisan KECERDAS
Catan KECERDAS
Montaj KECERDAS
Cetakan KECERDAS
Stensilan KECERDAS
Poster KECERDAS
Catan KECERDAS
Kolaj KEMAHIRA
Stensilan KEMAHIRA
Tiupan KEMAHIRA
Ikatan dan Celup KEMAHIRA
Arca Timbul KEMAHIRA
Asemblaj KEMAHIRA
Stabail KEMAHIRA
Tekat KEMAHIRA
Tenunan KEMAHIRA
Alat Pertahanan DKEMAHIRA
Alat Perhiasan DirKEMAHIRA
Pualaman KEMAHIRA
Ikatan dan celup KEMAHIRA
Renjisan dan per KEMAHIRA
Mobail KEMAHIRA
Diorama KEMAHIRA
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMULFORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI P
Amanah Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah d
Baik Hati Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjas Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Berazam /Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Berdikari Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
BerdisiplinBridge MBerdisiplMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas Ikhlas
Jujur Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersihMenjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)
Bahasa
Logik Matematik
Ruang
Muzik
Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
kannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 4 TEMA : UNIT 1: SENARIO MASYARAKAT KITA
KELAS : 1B TAJUK : Masyarakat Malaysia Alaf Baru
MASA : 8.45 TO 8.15 KEMAHIRAN : Estetik
STANDARD
KANDUNGAN 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.
PEMBELAJARAN
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
keseluruhan.

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
karya.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
nday, January 1, 2018, ::
RAKAT KITA

KTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table
KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz

ra

m sesebuah
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec4 UNIT 1: SENARIO MA Masyarakat Malaysia Alaf Baru Interpersonal

2 MC4 UNIT 1: SENARIO MA Kegiatan Kejiranan Interpersonal


3 CR4 UNIT 2 : AMBANG RE Remaja dan Cabaran Interpersonal

4 Pro4 UNIT 2 : AMBANG RE Remaja dan Keluarga , Disiplin Remaja dan Kokurikulum Interpersonal
5 Kur4 UNIT 2 : AMBANG RE Disiplin Remaja dan Kokurikulum Interpersonal
6 Mes4 UNIT 3: DUNIA SEMA Kad Elektronik Interpersonal

7 Kuc4 UNIT 3: DUNIA SEMA Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi Interpersonal
8 4 UNIT 3: DUNIA SEMA E-mel dan Anda Interpersonal
9 4 UNIT 4 : KERANAMU Patriotik Interpersonal

10 4 UNIT 4 : KERANAMU Malaysia Alaf Baharu Interpersonal


11 4 UNIT 4 : KERANAMU Pengorbananku Interpersonal
12 4 UNIT 5 : MELESTARI Pendidikan Alam Sekitar, Kualiti udara Interpersonal

13 4 UNIT 5 : MELESTARI Pencemaran sungai kita Interpersonal


14 4 UNIT 5 : MELESTARI Kualiti Udara Interpersonal
15 4 UNIT 6 : RIADAH Hobi, Sukan, dan Rekreasi Interpersonal

16 4 UNIT 6 : RIADAH Cabaran di Puncak Kinabalu & Hobi dan cabaran Interpersonal

17 4 UNIT 6 : RIADAH Hobi dan Cabarab Interpersonal

18 4 UNIT 7 : GENERASI KI Wawasan Generasi Kita Interpersonal

19 4 UNIT 7 : GENERASI KI Patriotisme dan Generasi Muda Interpersonal


20 4 UNIT 7 : GENERASI KI Generasi Pelapis Interpersonal
21 4 UNIT 8 : GAYA HIDUP Amalan Hidup Sihat Interpersonal

22 4 UNIT 8 : GAYA HIDUP Remaja dan Kesihatan & Obesiti dan Pencegahannya Interpersonal
23 4 UNIT 9 : KERJAYA Minggu Kerjaya Interpersonal
24 4 UNIT 9 : KERJAYA Cita-Cita dan Kerjaya Maklumat

25 4 UNIT 9 : KERJAYA Surat Permohonan Maklumat


26 4 Maklumat
UNIT 10 : WARISAN N Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah & Warisan
27 4 UNIT 10 : WARISAN N Pemuliharaan Warisan Sejarah Maklumat

28 4 UNIT 11 : INDUSTRI Kebudayaan dan Pelancongan Maklumat

29 4 UNIT 11 : INDUSTRI Malaysia dan Destinasi Pelancongan Maklumat


30 4 UNIT 11 : INDUSTRI Warna-warna Malaysia Marisa

31 4 KOMSAS : Puisi TradisiGurindam Dua Belas Fasal Yang Ketiga Maklumat


32 4 KOMSAS : Puisi TradisiSyair Bidasari Maklumat
33 4 KOMSAS : Puisi ModenSajak - Sang Gembala Kuda Maklumat

34 4 KOMSAS : Puisi ModenSajak - Gelanggang Maklumat


35 4 KOMSAS : Puisi ModenSajak - Aku Membaca Lagi Maklumat
36 4 KOMSAS : Puisi ModenSajak - www.sibermerdeka.com.my Maklumat

37 4 KOMSAS : Prosa TradisKepimpinan Melalui Teladan Maklumat


38 4 KOMSAS : Cerpen Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul Maklumat
39 4 KOMSAS : Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja Maklumat
40 4 KOMSAS : Cerpen Munsyi Maklumat
41 4 KOMSAS : Drama Berkhidmat Untuk Negara Maklumat
42 4 NOVEL PANTAI KASIH Estetik

43 4 Estetik
44 4 Estetik
45 4 Estetik

46 4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik

4 Estetik
5 6 7 2 3 4 5
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, UNIT Masya10.0 10.3 Menyatakan be
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.2 Mendengar dan memberikan respons UNIT Kegiat10.0 M10.4 Menyatakan jenis
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.3 Menyampaikan maksud yang tersu UNIT 2 : A 10.0 M10.5 Menghuraikan ma
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. UNIT 2 : A 10.0 M10.6 Mengulas karya s

1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. UNIT 2 : A 11.0 Menguasai gaya bahasa
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.6. Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalk UNIT 3: DU 11.0 Menguasai gaya bahasa

2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.3 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. UNIT 3: DU 11.0 Menguasai gaya bahasa
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.4 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. UNIT 3: DU 12.0 Menghasilkan penulisan
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.5 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. UNIT 4 : K 12.0 Menghasilkan penulisan
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.6 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. UNIT 4 : K 12.0 Menghasilkan penulisan
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.7 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. UNIT 4 : K 12.0 Menghasilkan penulisan
3.0 Berunding secara santun untuk 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.UNIT 5 : M 12.0 Menghasilkan penulisan

3.0 Berunding secara santun untuk 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka Untuk mencapai kata sUNIT 5 : M 12.0 Menghasilkan penulisan

3.0 Berunding secara santun untuk 3.3Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKIT
3.0 Berunding secara santun untuk 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapa UNIT 6 : RIADAH
4.0 Membuat pertimbangan untuk m4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah UNIT 6 : RIADAH

4.0 Membuat pertimbangan untuk m4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak yang terl UNIT 6 : RIADAH
5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan UNIT 7 : GENERASI KITA

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situaUNIT 7 : GENERASI KITA

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain UNIT 7 : GENERASI KITA
6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan d UNIT 8 : GAYA HIDUP SIHAT

6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan baranganUNIT 8 : GAYA HIDUP SIHAT

6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmat UNIT 9 : KERJAYA

7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tenUNIT 9 : KERJAYA

7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. UNIT 9 : KERJAYA
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. UNIT 10 : WARISAN NEGARA
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan ba UNIT 10 : WARISAN NEGARA
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. UNIT 11 : INDUSTRI PELANCONGAN M
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. UNIT 11 : INDUSTRI PELANCONGAN M
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. UNIT 11 : INDUSTRI PELANCONGAN M
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. KOMSAS : Puisi Tradisional
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. KOMSAS : Puisi Tradisional
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolakKOMSAS : Puisi Moden

8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. KOMSAS : Puisi Moden
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. KOMSAS : Puisi Moden
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9 t .1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk m KOMSAS : Puisi Moden

9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9 t .2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. KOMSAS : Prosa Tradisional
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9 t .3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. KOMSAS : Cerpen
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9 t .4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. KOMSAS : Cerpen
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. KOMSAS : Cerpen
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. KOMSAS : Drama
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. NOVEL
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

10.0 Memahami dan memberikan resp


10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

10.0 Memahami dan memberikan resp


10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandan

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan buka

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulis

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang koheren

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
10.3 Menyatakan be Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL Adil
Pendekatan Induk
10.4 Menyatakan jenis,Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah
10.5 Menghuraikan makTimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL Baik Hati
10.6 Mengulas karya sTalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL Bekerjas
11.0 Menguasai gaya bahasaTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL Berani
11.0 Menguasai gaya bahasaFan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL Berazam /
11.0 Menguasai gaya bahasaRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari
12.0 Menghasilkan penulisanRound Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisiplin
12.0 Menghasilkan penulisanMix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati
12.0 Menghasilkan penulisanGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi
12.0 Menghasilkan penulisanLyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL Berjimat Cermat
12.0 Menghasilkan penulisanWho Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu
12.0 Menghasilkan penulisanThink-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NIL Bersimpati
LESTARIKAN ALAM SEKIT Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun
Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NIL Bersyukur
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL Bertanggungjawa
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih
NERASI KITA Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi
NERASI KITA The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas
NERASI KITA Montaj LembaraNILAI-NIL Jujur
YA HIDUP SIHAT Cetakan NILAI-NIL Kasih Sayang
YA HIDUP SIHAT Stensilan NILAI-NIL Kebebasan
Poster NILAI-NIL Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi Undang
Ikatan dan Celup NILAI-NIL Mencintai alam sek
ARISAN NEGARA Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa
ARISAN NEGARA Asemblaj NILAI-NIL Menghargai Masa
DUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA Stabail NILAI-NIL Menghormati
DUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersih
DUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /
uisi Tradisional Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik
uisi Tradisional Alat Perhiasan DirNILAI-NIL Pemurah
Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin
Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NIL Rasional
Main Peranan NILAI-NIL Sabar
rosa Tradisional Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh
Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Bu
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbaga
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRAMembuat kaitan
Stensilan KEMAHIRAMembanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRAMengkelaskan
Ikatan dan Celup KEMAHIRAMenyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan ‘b
Asemblaj KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Stabail KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Tekat KEMAHIRAMengenal pasti sebab dan m
Tenunan KEMAHIRAMengenal pasti akibat dan m
Alat Pertahanan DKEMAHIRAMembuat inferens atau kesim
Alat Perhiasan DirKEMAHIRAMembuat generalisasi atau h
Pualaman KEMAHIRAMentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRAMengenal pasti idea utama, i
Renjisan dan per KEMAHIRAMerumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRAMembuat keputusan
Diorama KEMAHIRAMenyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKO
Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan d
Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
Bridge MBerdisiplMengenaNaturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersih Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis

Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
tnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
jaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 5 TEMA : UNIT 2 : PENDIDIKAN ALAF INI
KELAS : 1B TAJUK : Pendidikan Maya
MASA : 8.45 TO 8.15 KEMAHIRAN : Interpersonal
STANDARD
KANDUNGAN 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
Pada akhir sesi dan
1.2 Mendengar pengajaran dan pembelajaran,
memberikan murid
respons secara lisanakan dapat: tentang sesuatu yang diperihalkan
dan bertulis
STANDARD oleh orang lain.
PEMBELAJARAN 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan
menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat
/ 0 orang murid berjaya dan dapat: berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan
kata dan ungkapan yang sesuai.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
nday, January 1, 2018, ::
F INI

yang diperihalkan
emukakan dengan

KTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table
KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz

a lisan dan
h orang lain.
ersirat
menggunakan
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec5 UNIT 1 : RUMAH TER Rumah Terbuka Aidilfitri Interpersonal

2 MC5 UNIT 1 : RUMAH TER Rumah Terbuka Malaysia Interpersonal


3 CR5 UNIT 1 : RUMAH TER Kemanusiaan Sejagat Interpersonal

4 Pro5 UNIT 2 : PENDIDIKAN E- Pendidikan Interpersonal


5 Kur5 UNIT 2 : PENDIDIKAN Pendidikan Maya Interpersonal
6 Mes5 UNIT 2 : PENDIDIKAN Kepentingan Ilmu Dalam Era Globalisasi Interpersonal

7 Kuc5 UNIT 3 : PENGANGKUTTren ERL Interpersonal


8 5 UNIT 3 : PENGANGKUTKejayaan Negara dalam Perindustrian Interpersonal
9 5 UNIT 3 : PENGANGKUTTren Laju Interpersonal

10 5 UNIT 3 : PENGANGKUTHarapan Masa Depan Interpersonal


11 5 UNIT 4 : BANDAR PI Putrajaya Mercu Tanda Kemajuan Negara Interpersonal
12 5 UNIT 4 : BANDAR PI Bandar dalam Taman Interpersonal

13 5 UNIT 4 : BANDAR PI Perpaduan Menjamin Keamanan Interpersonal


14 5 UNIT 5 : ALAM PEKER Impian, Usaha dan Kejayaan Interpersonal
15 5 UNIT 5 : ALAM PEKER Usaha dan Kejayaan Interpersonal

16 5 UNIT 6 : PENDIDIKAN Pendidikan Industri di IPT Interpersonal

17 5 UNIT 6 : PENDIDIKAN Cabaran Pendidikan Industri Interpersonal

18 5 UNIT 6 : PENDIDIKAN Pendidikan Industri Teras Pembangunan Negara Interpersonal

19 5 UNIT 7 : BIOLEMBAN Bioteknologi Dalam Pertanian Interpersonal


20 5 UNIT 7 : BIOLEMBAN Perkembangan Pertanian Interpersonal
21 5 UNIT 7 : BIOLEMBAN Kejayaan Melalui Pertanian Interpersonal

22 5 UNIT 7 : BIOLEMBAN Pelaburan Dalam Sektor Hartanah Interpersonal


23 5 UNIT 8 : PELABURAN Pelaburan Mengubah Masa Depan Interpersonal
24 5 UNIT 8 : PELABURAN Pelaburan Menerusi Sektor Saham Amanah. Maklumat

25 5 UNIT 9 : TELEPERUB Kesihatan Sepanjang Hayat Maklumat


26 5 UNIT 9 : TELEPERUB Amalan Pemakanan Seimbang Maklumat
27 5 UNIT 9 : TELEPERUB Cegah Sebelum Parah Maklumat

28 5 UNIT 10 : SUKAN SEA Sukan Mengharumkan Nama Negara Maklumat

29 5 UNIT 10 : SUKAN SEA Malaysia Jaguh Sukan SEA Maklumat


30 5 UNIT 10 : SUKAN SEA Malaysia Penganjur Sukan Antarabangsa Maklumat

31 5 UNIT 11 : KOMUNIKASInternet Dan Dunia Tanpa Sempadan. Maklumat


32 5 UNIT 11 : KOMUNIKASMykad Ciptaan Kita Maklumat
33 5 UNIT 11 : KOMUNIKASSeni Sastera Khazanah Bangsa Maklumat

34 5 UNIT 12 : PELESTAR Adat Perkahwinan Masyarakat Malaysia Maklumat


35 5 UNIT 12 : PELESTAR Memelihara Budaya Bangsa Maklumat
36 5 UNIT 12 : PELESTAR Anugerah Seni Negara Maklumat

37 5 KOMSAS : Puisi TradisiGurindam Beberapa Petua Hidup Maklumat


38 5 KOMSAS : Puisi TradisiSeloka Berbuat Istana Zaman Dahulu Maklumat
39 5 KOMSAS : Puisi ModenSajak Erti Hidup Bererti Maklumat
40 5 KOMSAS : Puisi ModenSajak Sejadah Rindu Estetik
41 5 KOMSAS : Puisi ModenSajak Kudup Perang Estetik
42 5 KOMSAS : Puisi ModenSajak Pesan Lelaki Kecil Kepada Gadis Kampus Estetik

43 5 KOMSAS : Prosa TradisBurung Terbang Dipipiskan Lada Estetik


44 5 KOMSAS : Cerpen Cinta Ahamd Mutawakkil Estetik
45 5 KOMSAS : Cerpen Gerhana Manusia Estetik

46 5 KOMSAS : Cerpen Hipertensi Estetik

5 KOMSAS : Drama Bukan Gila Estetik

5 NOVEL BIMASAKTI MENARI Estetik

5 Estetik

5 Estetik

5 Estetik

5 Estetik

5 Estetik

5 Estetik

5 Estetik
5 6 7 2 3 4 5
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidu pan harian yang menyentuh diri UNIT E- Pe1.0 B1.1 Berbual dan be
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.2 Mendengar dan memberikan respons UNIT Pendid1.0 Be1.2 Mendengar dan me
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.3 Menyampaikan maksud yang tersu UNIT Kepent1.0 Be1.3 Menyampaikan ma
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.4 Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. UNIT 2 : PE 1.0 Be1.4 Bersoal jaw ab se

1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. UNIT 2 : PE 1.0 Be1.5 Berbincang dan me
1.0 Berinteraksi untuk menjalin da 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalk UNIT 2 : PE 1.0 Be1.6 Menyatakan peras

2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pe ndapat dalam perbincangan. UNIT 3 : P 2.0 Memberikan pendapat ya
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. UNIT 3 : P 2.0 Memberikan pendapat ya
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. UNIT 3 : P 2.0 Memberikan pendapat ya
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.4 Mengemukakan cadang an yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. UNIT 3 : P 2.0 Memberikan pendapat ya
2.0 Memberikan pendapat yang ber 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dik UNIT 4 : B 2.0 Memberikan pendapat ya

3.0 Berunding secara santun untuk 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.UNIT 4 : B 3.0 Berunding secara santun

3.0 Berunding secara santun untuk 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pan dangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata UNIT 4 : B 3.0 Berunding secara santun

3.0 Berunding secara santun untuk 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. UNIT 5 : A 3.0 Berunding secara santun
3.0 Berunding secara santun untuk 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapa UNIT 5 : A 3.0 Berunding secara santun
4.0 Membuat pertimbangan untuk m4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah UNIT 6 : P 4.0 Membuat pertimbangan u

4.0 Membuat pertimbangan untuk m4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimban gan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlUNIT 6 : P 4.0 Membuat pertimbangan u

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.0 Berbicara dan merayu dengan mengg unakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapatmemberikan kesan UNIT 6 : P 5.0 Memujuk untuk mempeng

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situaUNIT 7 : B 5.0 Memujuk untuk mempeng

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pi5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. UNIT 7 : B 5.0 Memujuk untuk mempeng
6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mend apatkan barangan UNIT 7 : B 6.0 Berurus dengan pihak ter

6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan baranganUNIT 7 : B 6.0 Berurus dengan pihak ter

6.0 Berurus dengan pihak tertentu 6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmat UNIT 8 : P 6.0 Berurus dengan pihak ter

7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tenUNIT 8 : PELABURAN

7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. UNIT 9 : TELEPERUBATAN
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. UNIT 9 : TELEPERUBATAN
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan ba UNIT 9 : TELEPERUBATAN
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.5 Memaha mi dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.6 Membezakan fakta dengan pandan gan dalam bahan yang dirujuk. UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA
7.0 Mendapat maklumat daripada pel7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai jenis penulisan prosa. UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasif ikasi. UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WAR
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WAR
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, mena mbah, atau menolak UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WAR
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. KOMSAS : Puisi Tradisional
8.0 Memproses maklumat untuk kepe 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. KOMSAS : Puisi Tradisional
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9 t .1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk m KOMSAS : Puisi Moden
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9
t .2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. KOMSAS : Puisi Moden
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9
t .3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. KOMSAS : Puisi Moden
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9
t .4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. KOMSAS : Puisi Moden
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. KOMSAS : Prosa Tradisional
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. KOMSAS : Cerpen
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. KOMSAS : Cerpen
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. KOMSAS : Cerpen
10.0 Memahami dan memberikan resp
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. KOMSAS : Drama
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek w atak dan perw atakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pand NOVEL
10.0 Memahami dan memberikan resp

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggun akannya dalam penulisan buka

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulis

11.0 Menguasai gaya bahasa dan lar11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.1 Berbual dan be Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL Adil
Pendekatan Induk
1.2 Mendengar dan membSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah
1.3 Menyampaikan mak Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL Baik Hati
1.4 Bersoal jaw ab se Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL Bekerjas
1.5 Berbincang dan meTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL Berani
1.6 Menyatakan perasaFan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL Berazam /
2.0 Memberikan pendapat yaRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari
2.0 Memberikan pendapat yaRound Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisiplin
2.0 Memberikan pendapat yaMix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati
2.0 Memberikan pendapat yaGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi
2.0 Memberikan pendapat yaLyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL Berjimat Cermat
3.0 Berunding secara santunWho Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu
3.0 Berunding secara santunThink-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NIL Bersimpati
3.0 Berunding secara santunSpin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun
3.0 Berunding secara santunTraveling File Pertandingan PerakamNILAI-NIL Bersyukur
4.0 Membuat pertimbangan uTeam Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL Bertanggungjawa
4.0 Membuat pertimbangan uHot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih
5.0 Memujuk untuk mempenga Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi
5.0 Memujuk untuk mempenga The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas
5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu Montaj LembaraNILAI-NIL Jujur
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmataCetakan NILAI-NIL Kasih Sayang
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmataStensilan NILAI-NIL Kebebasan
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmataPoster NILAI-NIL Kesederhanaan
Tiupan NILAI-NIL Mematuhi Undang
EPERUBATAN Ikatan dan Celup NILAI-NIL Mencintai alam sek
EPERUBATAN Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa
EPERUBATAN Asemblaj NILAI-NIL Menghargai Masa
KAN SEANTERO DUNIA Stabail NILAI-NIL Menghormati
KAN SEANTERO DUNIA Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersih
KAN SEANTERO DUNIA Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /
OMUNIKASI GLOBAL Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik
OMUNIKASI GLOBAL Alat Perhiasan DirNILAI-NIL Pemurah
OMUNIKASI GLOBAL Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin
LESTARIAN BUDAYA WARISAN Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun
LESTARIAN BUDAYA WARISAN Latih Tubi NILAI-NIL Rasional
LESTARIAN BUDAYA WARISAN Main Peranan NILAI-NIL Sabar
uisi Tradisional Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh
uisi Tradisional Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong
Tasmik NILAI-NIL Yakin
Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
rosa Tradisional Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Bu
Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbaga
Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDAS Bahasa
Lukisan KECERDAS Logik Matematik
Catan KECERDAS Ruang
Montaj KECERDAS Muzik
Cetakan KECERDAS Kinestetik
Stensilan KECERDAS Interpersonal
Poster KECERDAS Intrapersonal
Catan KECERDAS Naturalistik
Kolaj KEMAHIRAMembuat kaitan
Stensilan KEMAHIRAMembanding dan membeza
Tiupan KEMAHIRAMengkelaskan
Ikatan dan Celup KEMAHIRAMenyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan ‘b
Asemblaj KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Stabail KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
Tekat KEMAHIRAMengenal pasti sebab dan m
Tenunan KEMAHIRAMengenal pasti akibat dan m
Alat Pertahanan DKEMAHIRAMembuat inferens atau kesim
Alat Perhiasan DirKEMAHIRAMembuat generalisasi atau h
Pualaman KEMAHIRAMentafsir
Ikatan dan celup KEMAHIRAMengenal pasti idea utama, i
Renjisan dan per KEMAHIRAMerumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRAMembuat keputusan
Diorama KEMAHIRAMenyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKO
Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan d
Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
Bridge MBerdisiplMengenaNaturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersih Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis

Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
tnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
jaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
TINGKATAN : 6 SEMESTER : 1
KELAS : 1B TEMA : 1. Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu
MASA : 8.45 TO 8.15 TAJUK : 1.1 Asal Usul Bahasa Melayu
STANDARD
KANDUNGAN 1.1.1 Konsep Melayu (a) Definisi awal istilah Melayu
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu;
PEMBELAJARAN
(b) menerangkan konsep Melayu;
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
Double Bubble Map (Peta Buih PELBAGAI
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu;

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: (b) menerangkan konsep Melayu;

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
nday, January 1, 2018, ::

hasa Melayu

KTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table
KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang
ar dengan

Kuiz
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
2 MC6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
3 CR 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
4 Pro6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
5 Kur6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
6 Mes6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
7 Kuc6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
8 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
9 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
10 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
11 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
12 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
13 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
14 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
15 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
16 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
17 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
18 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
19 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
20 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
21 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
22 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
23 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
24 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.1 Asal Usu
25 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
26 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
27 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
28 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
29 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
30 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
31 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
32 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
33 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
34 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
35 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
36 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.2 Bahasa
37 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
38 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
39 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
40 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
41 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
42 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
43 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
44 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
45 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
46 6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.3 Bahasa M
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.5 Unsur As
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 1. Sejarah & Perkembangan Ba 1.4 Bahasa
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.1 Definisi
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.2 Penggolo
6 1 2. Fonologi 2.3 Struktur
6 1 2. Fonologi 2.3 Struktur
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.4 Sistem E
6 1 2. Fonologi 2.5 Tanda ba
6 1 2. Fonologi 2.5 Tanda ba
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis3. Pembacaan
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 1 4. Penulisan Esei Tidak BerformBidang tajuk
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.1 Definisi
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.2 Bentuk k
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.3 Golongan
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 1. Morfologi 1.4 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.1 Definisi
6 2 2. Sintaksis 2.1 Definisi
6 2 2. Sintaksis 2.1 Definisi
6 2 2. Sintaksis 2.1 Definisi
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.2 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.3 Jenis dan
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.4 Pola ayat
6 2 2. Sintaksis 2.5 Susunan
6 2 2. Sintaksis 2.5 Susunan
6 2 2. Sintaksis 2.5 Susunan
6 2 2. Sintaksis 2.5 Susunan
6 2 2. Sintaksis 2.5 Susunan
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.6 Ragam a
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.7 Jenis aya
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.8 Bentuk a
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 2. Sintaksis 2.9 Proses p
6 2 3. Analisis Kesalahan Bahasa Kesalahan b
6 2 3. Analisis Kesalahan Bahasa Kesalahan b
6 2 3. Analisis Kesalahan Bahasa Kesalahan b
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 2 4. Penulisan Esei Berformat Bentuk forma
6 3 1. Wacana 1.1 Konsep
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.2 Ciri waca
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 1. Wacana 1.3 Jenis pe
6 3 2. Retorik 2.1 Konsep re
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.2 Jenis reto
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 2. Retorik 2.3 Teknik p
6 3 3. Variasi bahasa 3.1 Konsep v
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 3. Variasi bahasa 3.2 Jenis var
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 4. Laras bahasa 4.2 Jenis dan
6 3 5. Semantik 5.1 Konsep s
6 3 5. Semantik 5.2 Makna de
6 3 5. Semantik 5.3 Konsep,
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.4 Perkaitan
6 3 5. Semantik 5.5 Perubah
6 3 5. Semantik 5.5 Perubah
6 3 5. Semantik 5.5 Perubah
6 3 5. Semantik 5.5 Perubah
6 3 6. Pragmatik 6.1 Konsep p
6 3 6. Pragmatik 6.2 Bahasa d
6 3 6. Pragmatik 6.2 Bahasa d
6 3 6. Pragmatik 6.2 Bahasa d
6 3 6. Pragmatik 6.2 Bahasa d
6 3 6. Pragmatik 6.2 Bahasa d
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 6. Pragmatik 6.3 Kesantun
6 3 7. Penulisan Ilmiah 7.1 Penulisan
6 3 7. Penulisan Ilmiah 7.1 Penulisan
6 3 7. Penulisan Ilmiah 7.1 Penulisan
6 3 7. Penulisan Ilmiah 7.1 Penulisan
5 6 7 2 3 4 5
SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN
1.1.1 Konsep Melayu (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Se1.1 A1.1.1
1.1.1 Konsep Melayu (b) menerangkan ko 1 1. Sej 1.1 As1.1.1
1.1.1 Konsep Melayu (c) mengelompokkan 1 1. Sej 1.1 As1.1.1
1.1.1 Konsep Melayu (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.1
1.1.1 Konsep Melayu (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (b) menerangkan konsep Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (b) menerangkan konsep Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.1 Konsep Melayu (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.1 Konsep Melayu (
1.1.2 Salasilah bah (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.2 Salasilah bahas
1.1.2 Salasilah bah (b) menerangkan konsep Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.2 Salasilah bahas
1.1.2 Salasilah bah (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, 1 1. Sej 1.1 As1.1.2 Salasilah bahas
1.1.2 Salasilah bah (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.2 Salasilah bahas
1.1.3 Hipotesis ten (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tenta
1.1.3 Hipotesis ten (b) menerangkan konsep Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tenta
1.1.3 Hipotesis ten (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tenta
1.1.3 Hipotesis ten (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tentang
1.1.3 Hipotesis ten (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tentang
1.1.3 Hipotesis ten (b) menerangkan konsep Melayu; 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tentang
1.1.3 Hipotesis ten (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tentang
1.1.3 Hipotesis ten (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Mel 1 1. Sej 1.1 As1.1.3 Hipotesis tentang
1.2.1 Konsep bahas(a) menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.1 Konsep bahas(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.1 Konsep bahas(c) menyatakan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa Me(a) menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa Me(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa Me(c) menyatakan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa M(a) menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa M(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.2 Ciri bahasa M(c) menyatakan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.3 Bahan bukti : (a) menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.3 Bahan bukti : (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno; 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.2.3 Bahan bukti : (c) menyatakan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu 1 1. Sej 1.2 Bahasa Melayu Kuno
1.3.1 Konsep bahas(a) menjelaskan konsep bahasa Melayu klasik; 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.2 Ciri bahasa Me(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik; 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.2 Ciri bahasa Me(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik; 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.2 Ciri bahasa M(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik; 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.3 Perkembangan (c) memerihalkan perkembangan aksara Jawi; 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.4 Bahan bukti (a(d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa M 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.4 Bahan bukti (b(d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa M 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.4 Bahan bukti (d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa M 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.4 Bahan Bukti ( (d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa M 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.4 Bahan bukti (e(d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa M 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.5 Fungsi bahasa(e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.5 Fungsi bahasa(e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.5 Fungsi bahasa(e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.5 Fungsi bahas (e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.3.5 Fungsi bahasa(e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1 1. Sej 1.3 Bahasa Melayu klasik
1.4.1 Konsep baha (a) menjelaskan konsep bahasa Melayu moden; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.2 Tahap perke (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.2 Tahap perke (c) menjelaskan perancangan taraf dan fungsi bahasa Mel 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.2 Tahap perke (d) menjelaskan perancangan korpus bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.3 Sumbangan to(e) menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.4 Sumbangan to(e) menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.5 Sumbangan per (e) menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.6 Bahasa Mela (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.6 Bahasa Mela (c) menjelaskan perancangan taraf dan fungsi bahasa Mel 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.6 Bahasa Mela (d) menjelaskan perancangan korpus bahasa Melayu; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.7 Akta-akta ya (f) menjelaskan fungsi bahasa Melayu berdasarkan perle 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.8 Penubuhan d (g) menjelaskan perkembangan sistem ejaan Rumi; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4.9 Perancangan (h) membandingkan ciri bahasa Melayu kuno dengan bah 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.1 Latar belaka (a) mengenal pasti unsur asing/pinjaman dan bahasa sum 1 1. Sej 1.5 Unsur Asing dalam Baha
1.5.2 Bahasa sumber (b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber (d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumbe(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, imbuh 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
1.5.2 Bahasa sumber(d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. 1 1. Sej 1.4 Bahasa Melayu Moden
2.1.1 Konsep bunyi (a) Menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik 1 2. Fonologi
2.1.1 Konsep bunyi (b) Menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, h 1 2. Fonologi
2.1.1 Konsep bunyi (c) Menentukan fonem dan alofon 1 2. Fonologi
2.1.2 Konsep fonem(a) Menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik 1 2. Fonologi
2.1.2 Konsep fonem(b) Menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, h 1 2. Fonologi
2.1.2 Konsep fonem(c) Menentukan fonem dan alofon 1 2. Fonologi
2.1.3 Konsep alofon(a) Menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik 1 2. Fonologi
2.1.3 Konsep alofon(b) Menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, h 1 2. Fonologi
2.1.3 Konsep alofon(c) Menentukan fonem dan alofon 1 2. Fonologi
2.1.4 Konsep huruf (a) Menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik 1 2. Fonologi
2.1.4 Konsep huruf (b) Menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, h 1 2. Fonologi
2.1.4 Konsep huruf (c) Menentukan fonem dan alofon 1 2. Fonologi
2.1.5 Konsep suku (a) Menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik 1 2. Fonologi
2.1.5 Konsep suku (b) Menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, h 1 2. Fonologi
2.1.5 Konsep suku (c) Menentukan fonem dan alofon 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (a) Menyatakan definisi vokal, konsonan dan diftong 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara penghasi 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (c) Menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan kosonan pi 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilann 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (f) Melukis dan melabelkan rajah alat pertuturan 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (g) Mengenal pasti lambang fonetik dan Mentranskripsi 1 2. Fonologi
2.2.1 Vokal (h) Melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluar 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (a) Menyatakan definisi vokal, konsonan dan diftong 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara penghasi 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (c) Menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan kosonan pi 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilann 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (f) Melukis dan melabelkan rajah alat pertuturan 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (g) Mengenal pasti lambang fonetik dan Mentranskripsi 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (h) Melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluar 1 2. Fonologi
2.2.2 Konsonan asl (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (a) Menyatakan definisi vokal, konsonan dan diftong 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara penghasi 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (c) Menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan kosonan pi 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilann 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (f) Melukis dan melabelkan rajah alat pertuturan 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (g) Mengenal pasti lambang fonetik dan Mentranskripsi 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (h) Melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluar 1 2. Fonologi
2.2.3 Diftong (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam 1 2. Fonologi
2.3.1 Struktur suku ka) Mengenal pasti struktur suku kata bahasa Melayu 1 2. Fonologi
2.3.2 Struktur suku b) membezakan struktur suku kata asli dan suku kata pi 1 2. Fonologi
2.4.1 Pola keselara (a) menjelaskan konsep kelarasan vokal 1 2. Fonologi
2.4.1 Pola keselara (b) mengenal pasti pola keselarasan vokal dan kekecualia 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (a)(c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (b)(c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (c)(c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (d (c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (e)(c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2 Pengejaan (f) (kc) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan betul 1 2. Fonologi
2.4.2.6 frasa sendi (d) membezakan pengejaan “di” dan “ke” sama ada sebaga 1 2. Fonologi
2.5 Tanda baca (a) mengenal pasti jenis-jenis tanda baca; 1 2. Fonologi
2.5 Tanda baca (b) menggunakan tanda baca dengan betul 1 2. Fonologi
3. Pembacaan Kritis(a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau per 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(c) membezakan fakta dengan pendapat penulis; 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(e) membuat inferens, ramalan, parafrasa dan kesimpulan 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
3. Pembacaan Kritis(g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. 1 3. Pembacaan Kritis dan Analitis
4.1 ekonomi (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.1 ekonomi (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.1 ekonomi (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.1 ekonomi (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.2 pendidikan (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.2 pendidikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.2 pendidikan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.2 pendidikan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.3 sukan dan rekre(a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.3 sukan dan rekre(b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.3 sukan dan rekre(c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.3 sukan dan rekre(d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.4 bahasa/seni/bud(a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.4 bahasa/seni/bud(b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.4 bahasa/seni/bud(c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.4 bahasa/seni/bud(d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.5 sains dan teknol(a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.5 sains dan teknol(b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.5 sains dan teknol(c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.5 sains dan teknol(d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.6 kemanusiaan d (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.6 kemanusiaan d (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lanca 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.6 kemanusiaan d (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang s 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
4.6 kemanusiaan d (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 1 4. Penulisan Esei Tidak Berformat
1.1.1 Konsep morf (a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.1 Konsep morf (b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.1.2 Jenis morfem (a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.2 Jenis morfem (b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.1.2 Jenis morfem (a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.2 Jenis morfem (b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.1.3 Konsep alomo(a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.3 Konsep alomo(b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.1.4 Konsep morfo(a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.4 Konsep morfo(b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.1.5 Konsep kata (a) menyatakan definisi bidang morfologi; 2
1.1.5 Konsep kata (b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, morfofonem, dan 2
1.2.1 Kata tunggal (a) mengenal pasti dan mengkategorikan kata mengikut b 2
1.2.1 Kata tunggal (b) menganalisis bentuk kata; 2
1.2.1 Kata tunggal (c) membezakan jenis kata terbitan, kata ganda, dan kata 2
1.2.2 Kata terbitan (a) mengenal pasti dan mengkategorikan kata mengikut b 2
1.2.2 Kata terbitan (b) menganalisis bentuk kata; 2
1.2.2 Kata terbitan (c) membezakan jenis kata terbitan, kata ganda, dan kata 2
1.2.3 Kata majmuk (a) mengenal pasti dan mengkategorikan kata mengikut b 2
1.2.3 Kata majmuk (b) menganalisis bentuk kata; 2
1.2.3 Kata majmuk (c) membezakan jenis kata terbitan, kata ganda, dan kata 2
1.2.4 Kata ganda (a) mengenal pasti dan mengkategorikan kata mengikut b 2
1.2.4 Kata ganda (b) menganalisis bentuk kata; 2
1.2.4 Kata ganda (c) membezakan jenis kata terbitan, kata ganda, dan kata 2
1.3.1 Kata nama (a (a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.1 Kata nama (a (b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.1 Kata nama (a (c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.1 Kata nama (b)(a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.1 Kata nama (b)(b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.1 Kata nama (b)(c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.1 Kata nama (c)(a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.1 Kata nama (c)(b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.1 Kata nama (c)(c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.2 Kata kerja (a) (ta) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.2 Kata kerja (a) (tb) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.2 Kata kerja (a) (tc) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.2 Kata kerja (b) (ta) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.2 Kata kerja (b) (tb) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.2 Kata kerja (b) (tc) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.3 Kata adjektif (a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.3 Kata adjektif (b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.3 Kata adjektif (c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.4 Kata tugas (a (a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.4 Kata tugas (a (b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.4 Kata tugas (a (c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.4 Kata tugas (b)(a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.4 Kata tugas (b)(b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.4 Kata tugas (b)(c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.4 Kata tugas (c)(a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.4 Kata tugas (c)(b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.4 Kata tugas (c)(c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.3.4 Kata tugas (d (a) mengenal pasti golongan kata; 2
1.3.4 Kata tugas (d (b) mengkategorikan kata mengikut golongan dan jenisnya 2
1.3.4 Kata tugas (d (c) menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan 2
1.4.1 Pengimbuhan (a) mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.1 Pengimbuhan (a) ( mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.1 Pengimbuhan (a) ( mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.2 Pemajmukan (a (b) mengenal pasti jenis kata majmuk; 2
1.4.2 Pemajmukan (b (b) mengenal pasti jenis kata majmuk; 2
1.4.2 Pemajmukan ((b) mengenal pasti jenis kata majmuk; 2
1.4.3 Penggandaan(a) mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.3 Penggandaan(a) mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.3 Penggandaan(a) mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna imbuhan dan 2
1.4.4 Pengakronima(e) mengenal pasti akronim dan jenisnya; 2
1.4.4 Pengakronima(e) mengenal pasti akronim dan jenisnya; 2
1.4.4 Pengakronima(e) mengenal pasti akronim dan jenisnya; 2
1.4.4 Pengakronima(e) mengenal pasti akronim dan jenisnya; 2
2.1.1 Konsep ayat (b) menjelaskan konsep ayat, klausa, dan frasa; 2
2.1.2 Konsep klaus (b) menjelaskan konsep ayat, klausa, dan frasa; 2
2.1.3 Konsep frasa (b) menjelaskan konsep ayat, klausa, dan frasa; 2
2.1.4 Konsep subjek(c) menjelaskan konsep subjek dan predikat 2
2.2.1 Frasa nama (a) mengenal pasti jenis frasa; 2
2.2.1 Frasa nama (b) mengenal pasti rumus frasa dan unsur yang membina f 2
2.2.1 Frasa nama (c) membina frasa berdasarkan rumus dengan betul 2
2.2.2 Frasa kerja (a) mengenal pasti jenis frasa; 2
2.2.2 Frasa kerja (b) mengenal pasti rumus frasa dan unsur yang membina f 2
2.2.2 Frasa kerja (c) membina frasa berdasarkan rumus dengan betul 2
2.2.3 Frasa adjektif (a) mengenal pasti jenis frasa; 2
2.2.3 Frasa adjektif (b) mengenal pasti rumus frasa dan unsur yang membina f 2
2.2.3 Frasa adjektif (c) membina frasa berdasarkan rumus dengan betul 2
2.2.4 Frasa sendi (a) mengenal pasti jenis frasa; 2
2.2.4 Frasa sendi (b) mengenal pasti rumus frasa dan unsur yang membina f 2
2.2.4 Frasa sendi (c) membina frasa berdasarkan rumus dengan betul 2
2.3.1 Klausa bebas (a) mengenal pasti jenis klausa; 2
2.3.1 Klausa bebas (b) mengenal pasti unsur- unsur yang membina klausa; 2
2.3.1 Klausa bebas (c) membina klausa berdasarkan rumus yang betul. 2
2.3.2 Klausa tak be (a) mengenal pasti jenis klausa; 2
2.3.2 Klausa tak be (b) mengenal pasti unsur- unsur yang membina klausa; 2
2.3.2 Klausa tak be (c) membina klausa berdasarkan rumus yang betul. 2
2.4.1 FN + FN (a) mengenal pasti ciri-ciri ayat dasar dan rumusnya; 2
2.4.1 FN + FN (b) membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal; 2
2.4.1 FN + FN (c) membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu; 2
2.4.1 FN + FN (d) menganalisis binaan ayat dasar. 2
2.4.2 FN + FK (a) mengenal pasti ciri-ciri ayat dasar dan rumusnya; 2
2.4.2 FN + FK (b) membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal; 2
2.4.2 FN + FK (c) membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu; 2
2.4.2 FN + FK (d) menganalisis binaan ayat dasar. 2
2.4.3 FN + FA (a) mengenal pasti ciri-ciri ayat dasar dan rumusnya; 2
2.4.3 FN + FA (b) membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal; 2
2.4.3 FN + FA (c) membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu; 2
2.4.3 FN + FA (d) menganalisis binaan ayat dasar. 2
2.4.4 FN + FS (a) mengenal pasti ciri-ciri ayat dasar dan rumusnya; 2
2.4.4 FN + FS (b) membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal; 2
2.4.4 FN + FS (c) membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu; 2
2.4.4 FN + FS (d) menganalisis binaan ayat dasar. 2
2.5.1 Susunan bias (a) mengenal pasti susunan konstituen ayat; 2
2.5.2 Susunan song(b) menukarkan ayat susunan biasa kepada susunan song 2
2.5.2 Susunan song(c) menganalisis binaan ayat. 2
2.5.2 Susunan song(b) menukarkan ayat susunan biasa kepada susunan song 2
2.5.2 Susunan song(c) menganalisis binaan ayat. 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebalikny 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(c) membezakan jenis ayat aktif transitif dengan ayat aktif ta 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(d) mengkategorikan jenis ayat aktif tak transitif; 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(e) membezakan jenis dan binaan ayat pasif; 2
2.6.1 Ayat aktif (a) a(f) membina ayat aktif dan pasif dengan betul. 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebalikny 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(c) membezakan jenis ayat aktif transitif dengan ayat aktif ta 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(d) mengkategorikan jenis ayat aktif tak transitif; 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(e) membezakan jenis dan binaan ayat pasif; 2
2.6.1 Ayat aktif (b) a(f) membina ayat aktif dan pasif dengan betul. 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebalikny 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (c) membezakan jenis ayat aktif transitif dengan ayat aktif ta 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (d) mengkategorikan jenis ayat aktif tak transitif; 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (e) membezakan jenis dan binaan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (a) (f) membina ayat aktif dan pasif dengan betul. 2
2.6.2 Ayat pasif (b (a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (b (b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebalikny 2
2.6.2 Ayat pasif (b (c) membezakan jenis ayat aktif transitif dengan ayat aktif ta 2
2.6.2 Ayat pasif (b (d) mengkategorikan jenis ayat aktif tak transitif; 2
2.6.2 Ayat pasif (b (e) membezakan jenis dan binaan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (b (f) membina ayat aktif dan pasif dengan betul. 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebalikny 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (c) membezakan jenis ayat aktif transitif dengan ayat aktif ta 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (d) mengkategorikan jenis ayat aktif tak transitif; 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (e) membezakan jenis dan binaan ayat pasif; 2
2.6.2 Ayat pasif (c) (f) membina ayat aktif dan pasif dengan betul. 2
2.7.1 Ayat penyata (a) mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis; 2
2.7.1 Ayat penyata (b) membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2
2.7.2 Ayat tanya (a) mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis; 2
2.7.2 Ayat tanya (b) membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2
2.7.3 Ayat perintah (a) mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis; 2
2.7.3 Ayat perintah (b) membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2
2.7.4 Ayat seruan (a) mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis; 2
2.7.4 Ayat seruan (b) membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2
2.8.1 Ayat tunggal (a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.1 Ayat tunggal (b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.1 Ayat tunggal (c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.1 Ayat tunggal (d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.8.2 Ayat majmuk g (a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.2 Ayat majmuk g (b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.2 Ayat majmuk g (c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.2 Ayat majmuk g (d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.8.2 ayat majmuk pa(a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.8.2 ayat majmuk p (a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk p (b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk p (c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.2 ayat majmuk p (d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.8.2 ayat majmuk pa(a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.2 ayat majmuk pa(d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.8.2.3 ayat majmuk (a) mengenal pasti dan membezakan bentuk ayat; 2
2.8.2.3 ayat majmuk (b) menganalisis bentuk dan binaan ayat; 2
2.8.2.3 ayat majmuk (c) mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk; 2
2.8.2.3 ayat majmuk (d) membina pelbagai bentuk ayat dengan betul. 2
2.9.1 Konsep ayat te(a) menjelaskan konsep ayat terbitan; 2
2.9.2 Proses penerb(b) mengenal pasti proses penerbitan ayat; 2
2.9.2 Proses penerb(c) menganalisis ayat terbitan; 2
2.9.2 Proses penerb(d) menganalisis dan membina ayat berdasarkan rajah po 2
2.9.2 Proses penerb(e) membina ayat terbitan mengikut proses yang betul. 2
2.9.2 Proses penerb(b) mengenal pasti proses penerbitan ayat; 2
2.9.2 Proses penerb(c) menganalisis ayat terbitan; 2
2.9.2 Proses penerb(d) menganalisis dan membina ayat berdasarkan rajah po 2
2.9.2 Proses penerb(e) membina ayat terbitan mengikut proses yang betul. 2
2.9.2 Proses penerb(b) mengenal pasti proses penerbitan ayat; 2
2.9.2 Proses penerb(c) menganalisis ayat terbitan; 2
2.9.2 Proses penerb(d) menganalisis dan membina ayat berdasarkan rajah po 2
2.9.2 Proses penerb(e) membina ayat terbitan mengikut proses yang betul. 2
3.1 Ejaan, Tanda ba(a) mengenal pasti kesalahan bahasa; 2
3.1 Ejaan, Tanda ba(b) menjelaskan sebab kesalahan bahasa; 2
3.1 Ejaan, Tanda ba(c) membetulkan kesalahan bahasa. 2
4.1 Laporan (a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.1 Laporan (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.1 Laporan (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
4.2 Syarahan/Cerama(a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.2 Syarahan/Cerama(b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.2 Syarahan/Cerama(c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
4.3 Memorandum (a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.3 Memorandum (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.3 Memorandum (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
4.4 Minit mesyuarat (a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.4 Minit mesyuarat (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.4 Minit mesyuarat (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
4.5 Kertas cadangan (a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.5 Kertas cadangan (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.5 Kertas cadangan (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
4.6 Surat kiriman ras (a) menulis esei mengikut bentuk format yang dikehendaki 2
4.6 Surat kiriman ras (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 2
4.6 Surat kiriman ras (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 2
1.1.1 Konsep waca Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep wacana. 3
1.2.1 Kohesi (a) menjelaskan ciri wacana; 3
1.2.1 Kohesi (b) mengenal pasti kohesi dan koheren dalam teks; 3
1.2.1 Kohesi (c) menggunakan kohesi dan koheren dalam penulisan. 3
1.2.2 Koheren (a) menjelaskan ciri wacana; 3
1.2.2 Koheren (b) mengenal pasti kohesi dan koheren dalam teks; 3
1.2.2 Koheren (c) menggunakan kohesi dan koheren dalam penulisan. 3
1.3.1 Penanda pen (a) mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis; 3
1.3.1 Penanda pen (b) menggunakan penanda wacana dalam konteks yang be 3
1.3.1 Penanda pen (c) menganalisis sesebuah wacana; 3
1.3.1 Penanda pen (d) menghasilkan wacana yang utuh. 3
1.3.2 Penanda ruju (a) mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis; 3
1.3.2 Penanda ruju (b) menggunakan penanda wacana dalam konteks yang be 3
1.3.2 Penanda ruju (c) menganalisis sesebuah wacana; 3
1.3.2 Penanda ruju (d) menghasilkan wacana yang utuh. 3
1.3.3 Penanda peng(a) mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis; 3
1.3.3 Penanda peng(b) menggunakan penanda wacana dalam konteks yang be 3
1.3.3 Penanda peng(c) menganalisis sesebuah wacana; 3
1.3.3 Penanda peng(d) menghasilkan wacana yang utuh. 3
1.3.4 Penanda leksi(a) mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis; 3
1.3.4 Penanda leksi(b) menggunakan penanda wacana dalam konteks yang be 3
1.3.4 Penanda leksi(c) menganalisis sesebuah wacana; 3
1.3.4 Penanda leksi(d) menghasilkan wacana yang utuh. 3
1.3.5 Penanda elips(a) mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis; 3
1.3.5 Penanda elips(b) menggunakan penanda wacana dalam konteks yang be 3
1.3.5 Penanda elips(c) menganalisis sesebuah wacana; 3
1.3.5 Penanda elips(d) menghasilkan wacana yang utuh. 3
2.1.1 Konsep retorikCalon seharusnya dapat menjelaskan konsep retorik. 3
2.2.1 Pemerian (a) mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri- 3
2.2.1 Pemerian (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 3
2.2.2 Pemujukan (a) mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri- 3
2.2.2 Pemujukan (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 3
2.2.3 Penceritaan (a) mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri- 3
2.2.3 Penceritaan (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 3
2.2.4 Pendedahan (a) mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri- 3
2.2.4 Pendedahan (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 3
2.2.5 Penghujahan (a) mengenal pasti dan membezakan jenis retorik dan ciri- 3
2.2.5 Penghujahan (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 3
2.3.1 Deduksi (a) mengesan teknik penyampaian idea dalam teks; 3
2.3.1 Deduksi (b) menyampaikan idea berdasarkan teknik yang sesuai. 3
2.3.2 Induksi (a) mengesan teknik penyampaian idea dalam teks; 3
2.3.2 Induksi (b) menyampaikan idea berdasarkan teknik yang sesuai. 3
2.3.3 Analogi (a) mengesan teknik penyampaian idea dalam teks; 3
2.3.3 Analogi (b) menyampaikan idea berdasarkan teknik yang sesuai. 3
2.3.4 Eklektik (a) mengesan teknik penyampaian idea dalam teks; 3
2.3.4 Eklektik (b) menyampaikan idea berdasarkan teknik yang sesuai. 3
3.1.1 konsep variasCalon seharusnya dapat menjelaskan konsep variasi baha 3
3.2.1 Dialek (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.1 Dialek (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.2 Idiolek (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.2 Idiolek (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.3 Pijin (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.3 Pijin (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.4 Kreol (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.4 Kreol (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.5 Slanga (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.5 Slanga (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.6 Bahasa formal(a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.6 Bahasa formal(b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.7 Bahasa tak fo (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.7 Bahasa tak fo (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.8 Bahasa halus (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.8 Bahasa halus (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.9 Bahasa kasar (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.9 Bahasa kasar (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.10 Bahasa ista (a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.10 Bahasa ista (b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.11 Bahasa basa(a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.11 Bahasa basa(b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.12 Bahasa baku(a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.12 Bahasa baku(b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.13 Bahasa mesr(a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.13 Bahasa mesr(b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
3.2.14 Bahasa pasa(a) mengenal pasti dan membezakan jenis variasi bahasa d 3
3.2.14 Bahasa pasa(b) mengemukakan contoh variasi bahasa yang betul. 3
4.2 Jenis dan ciri la Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep laras bahas 3
4.2 Jenis dan ciri la (a) menjelaskan ciri laras bahasa; 3
4.2 Jenis dan ciri la (b) mengenal pasti dan membezakan jenis laras bahasa da 3
4.2 Jenis dan ciri la (c) mengemukakan contoh laras yang betul; 3
4.2 Jenis dan ciri la (d) merumuskan jenis laras berdasarkan cirinya; 3
4.2 Jenis dan ciri la (e) menghasilkan pelbagai laras. 3
5.1 Konsep semantiCalon seharusnya dapat menjelaskan konsep semantik. 3
5.2 Makna denotatifCalon seharusnya dapat menjelaskan maksud dan memberik 3
5.3 Konsep, perkataCalon seharusnya dapat menjelaskan pengertian makna/ko 3
5.4.1 sinonim (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.1 sinonim (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.1 sinonim (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.1 sinonim (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.4.2 antonim (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.2 antonim (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.2 antonim (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.2 antonim (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.4.3 hiponim (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.3 hiponim (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.3 hiponim (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.3 hiponim (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.4.4 homonim (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.4 homonim (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.4 homonim (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.4 homonim (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.4.5 polisemi (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.5 polisemi (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.5 polisemi (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.5 polisemi (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.4.6 mironim (a) mengenal pasti dan membezakan perkaitan makna perka 3
5.4.6 mironim (b) memberikan contoh yang betul bagi kata yang mempunya 3
5.4.6 mironim (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkata 3
5.4.6 mironim (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leks 3
5.5.1 Peluasan mak(a) menjelaskan maksud perubahan makna; 3
5.5.1 Peluasan mak(b) memberikan contoh perkataan yang mengalami perub 3
5.5.2 Penyempitan (a) menjelaskan maksud perubahan makna; 3
5.5.2 Penyempitan (b) memberikan contoh perkataan yang mengalami perub 3
6.1.1 Konsep pragmat C alon seharusnya dapat menjelaskan konsep pragmatik. 3
6.2.1 Peribahasa (a) menjelaskan makna peribahasa; 3
6.2.1 Peribahasa (b) mengenal pasti dan membezakan ragam bahasa; 3
6.2.1 Peribahasa (c) mengemukakan contoh peribahasa dan ragam bahasa 3
6.2.1 Peribahasa (d) menentukan atau memadankan sesuatu peribahasa den 3
6.2.2 Ragam bahas(e) menggunakan sesuatu peribahasa atau ragam bahasa 3
6.3.1 Konsep kesan(a) menjelaskan konsep kesantunan berbahasa dan ciriny 3
6.3.2 Ciri kesantun (b) mengenal pasti dan membezakan bentuk sapaan dan ge 3
6.3.2.1 Penggunaan(c) mengemukakan contoh dan menggunakan ungkapan berta3
6.3.2.2 Penggunaan(d) merumuskan jenis- jenis ungkapan bertatasusila, kata 3
6.3.2.3 Penggunaan(d) merumuskan jenis- jenis ungkapan bertatasusila, kata 3
6.3.2.4 Penggunaan(e) bertutur dengan menggunakan intonasi dan gaya (bah 3
7.1.1 Hasil penyelidik (a) menulis esei ilmiah mengikut format yang betul; 3
7.1.1 Hasil penyelidik (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meya 3
7.1.1 Hasil penyelidik (c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk denga 3
7.1.1 Hasil penyelidik (d) membentangkan esei secara berkumpulan dengan men 3
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
(a) menjelask Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NIL Adil
Pendekatan Induk
(b) menerangkanSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NIL Amanah
(c) mengelompok Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NIL Baik Hati
(d) menjelaskan Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NIL Bekerjas
1.1.1 Konsep Melayu (b)Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NIL Berani
1.1.1 Konsep Melayu (b)Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NIL Berazam /
1.1.1 Konsep Melayu (b)Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NIL Berdikari
1.1.1 Konsep Melayu (b)Round Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NIL Berdisiplin
1.1.1 Konsep Melayu (Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NIL Berhati-hati
1.1.1 Konsep Melayu (Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NIL Berhemah Tinggi
1.1.1 Konsep Melayu (Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NIL Berjimat Cermat
1.1.1 Konsep Melayu (Who Am I? Projek GambarNILAI-NIL Bersatu padu
1.1.2 Salasilah bahas Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NIL Bersimpati
1.1.2 Salasilah bahas Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NIL Bersopan santun
1.1.2 Salasilah bahas Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NIL Bersyukur
1.1.2 Salasilah bahas Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NIL Bertanggungjawa
1.1.3 Hipotesis tenta Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NIL Berterima Kasih
1.1.3 Hipotesis tenta Role Play Lukisan Video NILAI-NIL Bertoleransi
1.1.3 Hipotesis tenta The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NIL Ikhlas
1.1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (a) Kawasan Asia TengMontaj LembaraNILAI-NIL Jujur
1.1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (b) Kawasan NusantaraCetakan NILAI-NIL Kasih Sayang
1.1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (b) Kawasan NusantaraStensilan NILAI-NIL Kebebasan
1.1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (b) Kawasan NusantaraPoster NILAI-NIL Kesederhanaan
1.1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (b) Kawasan NusantaraTiupan NILAI-NIL Mematuhi Undang
1.2 Bahasa Melayu Kuno Ikatan dan Celup NILAI-NIL Mencintai alam sek
1.2 Bahasa Melayu Kuno Arca Timbul NILAI-NIL Menepati Masa
1.2 Bahasa Melayu Kuno Asemblaj NILAI-NIL Menghargai Masa
1.2 Bahasa Melayu Kuno Stabail NILAI-NIL Menghormati
1.2 Bahasa Melayu Kuno Tekat NILAI-NIL Menjaga kebersih
1.2 Bahasa Melayu Kuno Tenunan NILAI-NIL Menjaga Maruah /
1.2 Bahasa Melayu Kuno Alat Pertahanan D NILAI-NIL Patriotik
1.2 Bahasa Melayu Kuno Alat Perhiasan DirNILAI-NIL Pemurah
1.2 Bahasa Melayu Kuno Talaqqi Musyafa NILAI-NIL Prihatin
1.2 Bahasa Melayu Kuno Bercerita NILAI-NIL Rajin / Tekun
1.2 Bahasa Melayu Kuno Latih Tubi NILAI-NIL Rasional
1.2 Bahasa Melayu Kuno Main Peranan NILAI-NIL Sabar
1.3 Bahasa Melayu klasik Perbincangan NILAI-NIL Taat / Patuh
1.3 Bahasa Melayu klasik Permainan NILAI-NIL Tabah / Cekal
1.3 Bahasa Melayu klasik Penyelesaian MaNILAI-NIL Tolong menolong
1.3 Bahasa Melayu klasik Tasmik NILAI-NIL Yakin
1.3 Bahasa Melayu klasik Kuiz PETA I-THCircle Map (Peta Bulatan)
1.3 Bahasa Melayu klasik Lakonan PETA I-THBubble Map (Peta Buih)
1.3 Bahasa Melayu klasik Soal Jawab PETA I-THDouble Bubble Map (Peta Bu
1.3 Bahasa Melayu klasik Projek PETA I-THTree Map (Peta Pokok)
1.3 Bahasa Melayu klasik Sumbangsaran PETA I-THBrace Map (Peta Dakap)
1.3 Bahasa Melayu klasik Lawatan PETA I-THFlow Map (Peta Alir)
1.3 Bahasa Melayu klasik Pertandingan PETA I-THMulti-flow Map (Peta Pelbaga
1.3 Bahasa Melayu klasik Teka-Teki PETA I-THBridge Map (Peta Titi)
1.3 Bahasa Melayu klasik Perbahasan KECERDAS Bahasa
1.3 Bahasa Melayu klasik Lukisan KECERDAS Logik Matematik
1.3 Bahasa Melayu klasik Catan KECERDAS Ruang
1.4 Bahasa Melayu Moden Montaj KECERDAS Muzik
1.4 Bahasa Melayu Moden Cetakan KECERDAS Kinestetik
1.4 Bahasa Melayu Moden Stensilan KECERDAS Interpersonal
1.4 Bahasa Melayu Moden Poster KECERDAS Intrapersonal
1.4 Bahasa Melayu Moden Catan KECERDAS Naturalistik
1.4 Bahasa Melayu Moden Kolaj KEMAHIRAMembuat kaitan
1.4 Bahasa Melayu Moden Stensilan KEMAHIRAMembanding dan membeza
1.4 Bahasa Melayu Moden Tiupan KEMAHIRAMengkelaskan
1.4 Bahasa Melayu Moden Ikatan dan Celup KEMAHIRAMenyusun atur
1.4 Bahasa Melayu Moden Arca Timbul KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan ‘b
1.4 Bahasa Melayu Moden Asemblaj KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
1.4 Bahasa Melayu Moden Stabail KEMAHIRAMengenal pasti pernyataan b
1.4 Bahasa Melayu Moden Tekat KEMAHIRAMengenal pasti sebab dan m
1.5 Unsur Asing dalam Bahasa Melayu Tenunan KEMAHIRAMengenal pasti akibat dan m
1.4 Bahasa Melayu Moden Alat Pertahanan DKEMAHIRAMembuat inferens atau kesim
1.4 Bahasa Melayu Moden Alat Perhiasan DirKEMAHIRAMembuat generalisasi atau h
1.4 Bahasa Melayu Moden Pualaman KEMAHIRAMentafsir
1.4 Bahasa Melayu Moden Ikatan dan celup KEMAHIRAMengenal pasti idea utama, i
1.4 Bahasa Melayu Moden Renjisan dan per KEMAHIRAMerumus atau meringkas
1.4 Bahasa Melayu Moden Mobail KEMAHIRAMembuat keputusan
1.4 Bahasa Melayu Moden Diorama KEMAHIRAMenyelesaikan masalah
1.4 Bahasa Melayu Moden Stabail
1.4 Bahasa Melayu Moden Capan
1.4 Bahasa Melayu Moden Lipatan dan Guntingan
1.4 Bahasa Melayu Moden Renjisan dan Percikan
1.4 Bahasa Melayu Moden Mobail
1.4 Bahasa Melayu Moden Boneka
1.4 Bahasa Melayu Moden Topeng
1.4 Bahasa Melayu Moden Anyaman
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
1.4 Bahasa Melayu Moden
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
bacaan Kritis dan Analitis
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
ulisan Esei Tidak Berformat
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle MAdil Membuat
Bahasa Aktiviti pe Penilaian PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKO
Bubble AmanahMembanLogik Matem Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan d
Double Baik HatMengkelRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerja MenyusuMuzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani Mengenal Kinestetik
Flow Map BerazamMengenalInterpersonal
Multi-fl BerdikarMengenal
Intrapersonal
Bridge MBerdisiplMengenaNaturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah Tinggi BerhemaMembuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat Cermat Berjima Membuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu Bersatu Mentafsir
Bersimpati Bersimpa Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santun BersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
Bertanggungjawa BertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndangMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sek Mencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasaMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersih Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah /Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolong Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis

Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci


Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
tnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
jaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.