Anda di halaman 1dari 2

EDUP3043 Semester 3

2020
TAJUK- TAJUK TUTORIAL
Bil. Tajuk Tutorial Jam Topik Catatan
Tutorial
1 1 1
Perbincangan secara kreatif dan inovatif tentang
konsep pengurusan bilik darjah dengan mengenal
pasti kekuatan dan kelemahan pengurusan bilik darjah
serta mengemukakan cadangan untuk memperbaiki
pengurusan bilik darjah.

2 Membincangkan dengan kritis peranan guru sebagai 1 2


pembentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif
dan implikasi apabila guru gagal menjadi guru yang
efektif.

3 Membincangkan secara kreatif dan inovatif faktor- 1 3


faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid.

4 1 4
Huraikan langkah-langkah yang dicadangkan oleh
Canter untuk membantu guru dalam mengenakan
tindakan pembetulan.

5 1 4
Bincangkan secara kritis tentang perkara-perkara
yang perlu diberikan perhatian dalam
menetapkanperaturan bilik darjah menurut Alfie
Kohn

6 1 5
Dengan menggunakan contoh yang sesuai,
bincangkan cara guru boleh membantu murid yang
menghadapi masalah hiperaktif.

7 Jelakan perancangan awal yang boleh diambil oleh 1 6


guru sebagai cara untuk membantu pengurusan
masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah.

8 Huraikan strategi yang sesuai digunakan untuk 1 7


menangani masalah murid yang suka bergaul dengan
rakan dan tidak memberi perhatian semasa proses
pengajaran dan pembelajaran.

9 1 7
Banding beza antara peneguhan positif dengan
peneguhan negatif berserta contoh yang sesuai.

1 7
Bincangkan perbezaan antara kontrak sosial dengan
10 kontrak akademik.

11 1 7
Bicangkan teknik-teknik yang terdapat dalam Terapi
Bermain

12 Huraikan proses perancangan dan perlaksanaan 1 7


Terapi Bercerita.

13 Bincangkan sebab-sebab Terapi Seni sesuai sebagai 1 7


digunakan untuk menangani tingkah laku bermasalah
dalam bilik darjah.
14 Huraikan cara menggunakan Terapi Muzik untuk 1 7
menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik
darjah.
15 Huraikan perkara- perkara yang perlu dipertimbangkan 1 8
untuk membina pelan pengurusan bilik darjah.

JUMLAH JAM 15

Anda mungkin juga menyukai