Anda di halaman 1dari 17

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 25 TARIKH : 21 JULAI 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 8.10-9.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Penjagaan kebersihan bahagian sulit mengikut jantina
:2.2.1 Menamakan bahagian sulit mengikut jantina
STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.2 Menayatakan cara menjaga kebersihan bahagian sulit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Murid dapat menamakan bahagian sulit mengikut jantina
2. Murid dapat menyatakan 2 cara menjaga kebersihan bahagian sulit
1. Set induksi – Guru menunjukkan dua individu berlainan jantina menggunakan video
2. Murid dibimbing membezakan jantina
3. Guru menerangkan nama alat sulit mengikut jantina
4. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
AKTIVITI 2111PdP
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawabXNXNNXGNXNHXBXB JJBXGBHBX
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 21 JULAI 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Penjagaan kebersihan bahagian sulit mengikut jantina
:2.2.1 Menamakan bahagian sulit mengikut jantina
STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.2 Menayatakan cara menjaga kebersihan bahagian sulit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Murid dapat menamakan bahagian sulit mengikut jantina
2. Murid dapat menyatakan 2 cara menjaga kebersihan bahagian sulit
1. Set induksi – Guru menunjukkan dua individu berlainan jantina menggunakan video
2. Murid dibimbing membezakan jantina
3. Guru menerangkan nama alat sulit mengikut jantina
4. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
AKTIVITI PdP 5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
....................................................... ..................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
.......
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 21 JULAI 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


KELAS : 2 PUTERA MASA 10.00-11.00 PAGI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
AKTIVITI PdP
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 22 JULAI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 WIRA MASA : 7.40-8.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Penjagaan kebersihan bahagian sulit mengikut jantina
:2.2.1 Menamakan bahagian sulit mengikut jantina
STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.2 Menayatakan cara menjaga kebersihan bahagian sulit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Murid dapat menamakan bahagian sulit mengikut jantina
2. Murid dapat menyatakan 2 cara menjaga kebersihan bahagian sulit
1. Set induksi – Guru menunjukkan dua individu berlainan jantina menggunakan video
2. Murid dibimbing membezakan jantina
3. Guru menerangkan nama alat sulit mengikut jantina
4. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
AKTIVITI PdP 5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 22 JULAI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


KELAS : 2 PUTERA MASA 8.40-9.40 PAGI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
AKTIVITI PdP
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 22 JULAI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


KELAS : 3 WIRA MASA : 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : KEBERSIHAN , KESELAMATAN, DAN KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
STANDARD KANDUNGAN :2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 Menamakan jenis alatan dan kebersihan diri

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan jenis alatan dan bahan kerbersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 22 JULAI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


KELAS : 3 WIRA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
AKTIVITI PdP 4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru`
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 25 TARIKH : 23 JULAI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 7.40-8.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Penjagaan kebersihan bahagian sulit mengikut jantina
:2.1.3 Menunjukkan langkah-langkah membersih bahagian sulit
STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menunjukkan langkah-langkah membersihkan bahagian sulit dengan betul
AKTIVITI PdP 1. Set induksi – Guru menunjukkan dua individu berlainan jantina menggunakan video
2. Murid dibimbing membezakan jantina
3. Guru menerangkan nama alat sulit mengikut jantina
4. Guru menunjukkan gambar langkah-langkah membersihkan alat sulit.
5. Murid menunjukkan cara-cara berdasarkan gambar.
6. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
7. Guru dan murid bersoal jawab
8. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 23 JULAI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 WIRA MASA 8.40-9.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Penjagaan kebersihan bahagian sulit mengikut jantina
:2.1.3 Menunjukkan langkah-langkah membersih bahagian sulit
STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menunjukkan langkah-langkah membersihkan bahagian sulit dengan betul
AKTIVITI PdP 1. Set induksi – Guru menunjukkan dua individu berlainan jantina menggunakan video
2. Murid dibimbing membezakan jantina
3. Guru menerangkan nama alat sulit mengikut jantina
4. Guru menunjukkan gambar langkah-langkah membersihkan alat sulit.
5. Murid menunjukkan cara-cara berdasarkan gambar.
6. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
7. Guru dan murid bersoal jawab
8. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 24 JULAI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


KELAS : 3 PERSONA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih dan guru mengimbas kembali tajuk
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
AKTIVITI PdP 4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru`
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 24 JULAI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 WIRA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri
:2.2.1 Menamakan jenis alatan dan kebersihan diri.
STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan jenis alatan dan bahan kebersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri dan imbas kembali tajuk.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 22 JULAI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


KELAS : 3 WIRA MASA 8.40-9.10 PAGI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih dan guru mengimbas kembali tajuk
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
AKTIVITI PdP
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru`
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 25 TARIKH : 24 JULAI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 9.10-9.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri

STANDARD PEMBELAJARAN :2.2.1 Menamakan jenis alatan dan kebersihan diri.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan jenis alatan dan bahan kebersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 26 TARIKH : 26 JULAI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 WIRA MASA 7.40-8.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri
:2.2.2 Menyatakan cara membersih dan menyimpan alatan dan bahan kebersihan diri.
STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menerangkan cara membersih dan menyimpan alatan dan bahan kebersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri dan imbas kembali tajuk.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Murid menerangkan cara membersih dan menyimpan alatan.
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 26 TARIKH : 26 JULAI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


KELAS : 3 WIRA MASA : 10.30-11.00 PAGI
TAJUK : KEBERSIHAN , KESELAMATAN, DAN KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
STANDARD KANDUNGAN :2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 Menamakan jenis alatan dan kebersihan diri

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan jenis alatan dan bahan kerbersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 26 TARIKH : 26 JULAI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL


KELAS : 3 WIRA MASA : 11.00-12.00
TAJUK : CORAK DAN REKAAN
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Projek corak dan rekaan

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.3 Mengenal pasti produk rekaan menggunakan hasil corak yang telah dipelajari

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mengecam bahan dan alatan yang digunakan.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar corak dan hasil corak
2. Guru menerangkan bahan dan alatan yang digunakan untuk mengahsilkan corak.
3. Sesi kuiz secara individu. Murid akan menyebut nama alatan dan bahan.
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
NILAI Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................