Anda di halaman 1dari 10

SK BUKIT JELUTONG

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum Dan Pentaksiran


Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekolah
KPI Sekolah

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK Bukit Jelutong


Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang
organisasi) boleh diukur)

1.Meningkatkan dan Meningkatkan /


memperkembangka Penguasaan Meningkatkan kemahiran
kemahiran
n potensi murid murid dan pergerakan 100% 92 93 96 98 100
kemahiran penguasaan murid asas permainan
dalam permainan

Kecergasan murid Menambahkan aktiviti


2. Meningkatkan Menambah aktiviti
dicapai sekurang- kardiovascular semasa
kecergasan murid fizikal semasa waktu 100% 90 94 94 96 98
kurangnya gred B Pendidikan Jasmani
dapat dicapai Pendidkan Jasmani
dalam Ujian Segak dijalankan
melalui Ujian Segak
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2

Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/SEK SK Bukit Jelutong

Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani

Strategi -Meningkatkan tahap kecergasan murid

Menjalankan Program bagi meningkatkan kehadiran murid menjelang 2020


Pelan Tindakan

Tanggung- Tarikh / Kos / Pengurusan Risiko


Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran
jawab Tempoh Sumber /Pelan Kontigensi
1 Jom Cergas Meningkatkan Guru Jan - Okt Sekolah 100% 92 96
penglibatan / Pendidikan 2017
minat murid Jasmani
untuk
mempelajari
kemahiran
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

sesuatu
permainan /
aktiviti fizikal
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SK BUKIT JELUTONG JADUAL 3
Bidang/Unit KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Jom Cergas
Objektif Meningkatkan tahap kecergasan murid
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober 2017
Kumpulan Sasaran Semua murid

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani


Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti
2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


(berdasarkan
objektif capai
tidak)
Penambah- Berdasarkan
akan datang).
hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan

baikan Kenalpasti murid tidak hadir supaya tindakan susulan diambil........


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAH BAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DIMANSUHKAN DAN DIGANTI KEPADA PROGRAM LAIN

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh


SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah SK BUKIT JELUTONG JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian
Program/Proje Tarikh Cadangan
Bil Pelaksanaa Keberkesanan Catatan
k Pemantauan Penambahbaikan
n Program
1 Jom Cergas Januari
hingga
Oktober 2017

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK BUKIT JELUTONG
Bidang/Unit KURIKULUM – PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
Pelan Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
KPI
Tindakan TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Peningkatan %
UJIAN SEGAK murid dalam gred
B

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:


SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Contoh Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM


(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1 Guru disiplin & guru B&K yang berpengalaman W1 Kehadiran lewat murid
S2 Pengurusan buku teks cekap, menjadi penanda masih tinggi.
aras bagi sekolah lain. W2 Peratus kehadiran di
S3 Kantin bersih, selalu dilawati sekolah lain & bawah 90%
tiada berlaku keracunan. W3 Amalan penggunaan
S4 Amalan-amalan baik telah membantu tandas dengan betul belum
membentuk sahsiah yang baik. capai tahap maksimum.
S5 BOSS, Kantin dan 3K telah menjadi johan daerah W4 Amalan 3 S masih kurang
Luaran dan pernah menjadi wakil peringkat negeri. memuaskan
S6 Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus
kepada keselamatan padu.
S7 Pengurusan HEM keseluruhannya baik.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1 Ibu bapa yang berpendidikan membantu S1+ S4 + S6 + O1 + O3 + O2 W1 + W2 +O3 + O1 +O4 + O5
mengawal prestasi hal ehwal murid. Memastikan tahap disiplin, keselamatan dan sahsiah Mengurangkan kadar hadir
O3 Ibu bapa dan komuniti setempat memberi murid dapat ditingkatkan kepada pembangunan lewat ke sekolah dan
kerjasama dalam menangani disiplin murid di insan yang cemerlang. meningkatkan peratus
luar sekolah. kehadiran.
O2 Pengurusan PIBG yang efektif dapat S2 + S3 + S5 + S6 +O3 +O4 W3 + O1 + O2 + O3 + O4
membentuk persekitaran kondusif. Memperkasakan pengurusan HEM secara menyeluruh Meningkatkan cara penggunaan
O3 Mendapat kerjasama daripada PIBG dari segi dengan menjadi johan dalam semua pertandingan tandas yang betul di kalangan
material dan sokongan moral. yang disertai di peringkat kebangsaan murid-murid
O4 Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak W4 + W2 + O1 + O3 + O4
sekolah membantu dalam pengurusan HEM. Menerapkan amalan 3S bagi
O5 Mendapat kerjasama dari pihak swasta dan melahirkan murid-murid yang
agensi luar. berketrampilan dan
mempunyai nilai murni yang
tinggi.
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. S1 + S4 + S5 + S6 +S7 + C1 + C2 +S3 W1 + W2 + W3 + W4 +C1 +C3
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

C2 Wujud pusat komersial berdekatan sekolah. Meningkatkan kerjasama ibu bapa dengan sekolah Meningkatkan kesedaran ibu
C3 Segelintir waris bergantung 100% kepada dalam program-program yang diadakan. bapa terhadap sahsiah murid
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah yang cemerlang
pelajar.
 Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

CATATAN UNTUK TINDAKAN SEKOLAH SETIAP SEKOLAH:

1. JUSTIFIKASI BERDASAR PROGRAM: 92% TAHUN 2017.


BERKEMUNGKINAN DARIPADA 2 PROGRAM ITU, MUNGKIN 1 PROGRAM PERLU TAMBAHBAIK SEBAB TIADA
IMPAK.
SATU LAGI PROGRAM PERLU DIMANSUHKAN.

2. TAHUN 2018 CAPAI 93%.

PROGRAM PERLU UBAH, TAMBAHBAIK, MANSUHKAN.

3. TAHUN 2019 CAPAI 95%

PROGRAM DAH MANTAP, TERUSKAN SAHAJA.

4. TAHUN 2020 CAPAI 97%

PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN BOLEH JADI PENANDAARASAN SEKOLAH LAIN

5. DOUBLE CHECK PROGRAM TAHUN seterusnya :

Pada Jadual 2 : JOKES teruskan. KURAKU mansuhkan dan diganti dengan satu program lain bernama XXX.
SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PROSES MEMBUAT PS DI SEKOLAH:

1. Cari isu – KP cari satu isu . maka dapat banyak isu.

2. PKP – susun tahap kritikal dan bagi induk.

3. Dapat isu ktritikal, mula swot

4. Semua ayat-ayat perbincangan ketetapan isu perlu ada dalam minit mesy. Pengurusan 1 (November /Disember 2017):

Contoh : semua ahli mesyuarat bersetuju isu A dan isu B merupakan isu yang akan diselesaikan untuk sesi 2017-2020.

Buktikan senarai isu ikut priority , kepil bersama dalam minit mesyuarat. Pilih yang kritikal sahaja.

5. JIKA ISU PENINGKATAN GPMP –SEMUA PANITIA KENA BUAT PS. JIKA ISU IALAH GPS – SUBJEK KRITIKAL SAHAJA.

6. KPI dan sasaran tahun semasa perlu ada dalam objektif kertas kerja.

Anda mungkin juga menyukai