Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas: Prasekolah SJK(C) Kuala Ketil


Tarikh: 29/8/2018 (Rabu)
Masa: 8.05 a.m. – 8.35 a.m. (30 minit)
Bilangan Murid: 25 orang
Modul: Teras Asas
Tajuk: Kilas Kiri Kanan
Tunjang Utama/ Fokus: Tunjang Fizikal dan Estetika
Standard Kandungan: FK 2.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor.
Standard Pembelajaran: FK 2.2.3 Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, laluan dan kelajuan.
Kesepaduan Tunjang: Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai – PM 12.1.3 Mengamalkan kerjasama dengan rakan dalam
melaksanakan sesuatu tugasan.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Bahasa: Penggunaan bahasa pengantar (Bahasa Melayu) yang betul.
Nilai Murni: Toleransi dan kerjasama.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Penggunaan pembesar suara.
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh:
1. Melakukan pergerakan lokomotor seperti
2. Melakukan pergerakan lokomotor seperti berlari dalam arah, laluan dan kelajuan yang berbeza dalam permainan Cabut Ekor.
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah bermain permainan yang memerlukan pergerakan lokomotor seperti permainan Ibu Ayam
dan Helang.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Mengaplikasi dan menilai
Bantu Bantu Mengajar (BBM): Pembesar suara, sapu tangan
Fokus Kecerdasan Pelbagai: Visual-spatial, kinestatik, muzik
Kosa Kata: mengilas, menghantar, gelung
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN/ BAHAN
Persediaan Memanaskan Badan 1. Murid beratur dalam kumpulan
(5 minit) masing-masing dan mengambil KBAT: Mengaplikasi
 Memusingkan kepala ruang yang sesuai dengan
 Memusingkan tangan & bahu MI: Visual-spatial, kinestatik
bimbingan guru.
 Menggoyangkan pinggul 2. Murid memanaskan badan Nilai: Kerjasama
 Membengkokkan lutut dengan bimbingan guru.
 Lompat bintang

Imaginasi Senamrobik 1. Murid mendengar muzik yang BBM: Pembesar suara


(10 minit) dipasang oleh guru.
2. Murid membuat pergerakan KBAT: Mengapliaksi
lokomotor dan bukan lokomotor
MI: Kinestatik, visual-spatial
dengan meniru pergerakan guru.
Nilai: Kerjasama
Perkembangan Permainan Cabut Ekot 1. Murid mendengar cara bermain
(10 minit) Peraturan: BBM: sapu tangan
permainan Cabut Ekor daripada
1. setiap pemain atau ’ayam’
guru. KBAT: Mengaplikasi dan
dikehendaki memakai ‘ekor’ atau kain
menganalisis
yang diletakkan di belakang mereka.
2. Seorang pemain akan bertindak 2. Murid bermain permainan secara MI: Muzik, verbal-linguistik,
sebagai ‘musang’atau penangkap. kinestattik, visual-spatial.
berkumpulan dengan bimbingan
3. Musang dikehendaki mengira angka
dari 1-50 sebelum mengejar ‘ayam’. guru. Nilai: Toleransi, kerjasama
4. ‘Musang’ dikehendaki cuba
mendapatkan ekor ‘ayam’ yang ada
pada setiap pemain.
Penutup Menyejukkan badan 1. Murid membuat pergerakan Nilai: Kerjasama
(5 minit)  Regangan kaki menyejukkan badan dengan
 Regangan badan KBAT: Mengaplikasi
bimbingan guru.
 Regangan tangan
MI: Kinestatik, visual-spatial
 Regangan kepala
 Tarik & hembus nafas

Ulasan Guru/Pensyarah Pembimbing: