Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN A

Kertas ini mengandungi 11 soalan. Pilih dan bulatkan


jawapan yang paling tepat.

1. _______________ apa khabar?

A. Kamu B. Saya C. Kita 6. Nora _____________ segelas susu.


A. minum B. makan C. bawa
Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.
7. _____________ pintu setelah masuk ke rumah.
A. Angkat B. Tutup C. Pegang

8. Tempat _________________ gotong-royong itu ialah Balai


Raya Desa Kasih.
2. “__________ hendak ke mana?” tanya ibu kepada abang.
A. kumpulan B. mengumpul C. berkumpul
A. Dia B. Kita C. Kamu
9. Susu ialah ______________ yang berkhasiat.
3. “Siapakah nama ________________?” tanya Cikgu Tan A. minuman B. minum C. makanan
kepada Lily.
10. Kamu suka makan sayur _____________ daging?
A. kami B. kamu C. dia A. dan B. atau

4. ___________________ yang kamu pegang itu, Biki? 11. Saya makan nasi _______________ roti.

A. Siapakah B. Apakah A. dan B. atau

5. _________________ yang membawa kamu ke sekolah?

A. Siapakah B. Apakah
BAHAGIAN B

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 1


(a) Gabungkan ayat-ayat di bawah menggunakan kata hubung 4. vitamin karbohidrat protein
supaya menjadi ayat majmuk.
Sila bawa parang.
Sila bawa cangkul.
___________________________________________________ 5. vitamin lemak protein
___________________________________________________

Kamu hendak makan nasi?


Kamu hendak makan roti?
___________________________________________________ Soalan 3
___________________________________________________ Baca petikan di bawah. Kemudian, bulatkan jawapan yang
paling tepat.
(b) Letakkan imbuhan akhiran –an atau –i pada kata dasar.

Banyak bahan (baca)____________________ di perpustakaan. Pada cuti sekolah yang lalu, Ben Heng dan ahli
keluarganya berkelah di pantai. Mereka pergi ke pantai dengan
menaiki kereta bapa.
Sebaik sahaja tiba, Ben Heng bersiap sedia untuk
berenang. Adik bermain pasir dan abangnya pula berlari di tepi
pantai. Kakak berjumpa dengan kawan. Bapa Ben Heng
berbual-bual dengan emak.
Pada waktu petang, mereka pulang ke rumah. Ben Heng
dan ahli keluarganya berasa sungguh gembira kerana dapat
Soalan 2 bermain bersama-sama.

Tandakan (√) pada kategori makanan yang betul berdasarkan


makanan yang diberi.
1. Di manakah Ben Heng dan ahli keluarganya berkelah?
1. vitamin lemak protein
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Bilakah mereka berkelah di pantai?

___________________________________________________
___________________________________________________
3. Bagaimanakah mereka pergi ke pantai?
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh Ben Heng?


___________________________________________________
___________________________________________________

5. Mengapakah Ben Heng dan ahli keluarganya berasa


gembira?

___________________________________________________
___________________________________________________

6. Adakah kamu ingin berkelah di pantai? Mengapa?

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________________________