Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

7 ISNIN 10.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

TAJUK: PERNAFASAN MANUSIA


STANDARD
2.1 Pernafasan manusia
KANDUNGAN
2.1.1 Mengenalpasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan.
STANDARD
2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang
PEMBELAJARAN
berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menamakan dan melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
KRITERIA Murid berjaya menamakan 3 organ pernafasan dan melakar laluan udara semasa menarik dan
KEJAYAAN menghembus nafas.
1. Murid menarik nafas dan menghembus nafas.
2. Murid menyatakan organ yang terlibat dalam proses menarik dan menghembus
nafas.
AKTIVITI PDPC 3. Murid menghasilkan organ pernafasan manusia seperti di BT ms 25.
4. Murid melabelkan organ pernafasan manusia.
5. Murid melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

AKTIVITI PAK-21 I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya)
Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen

Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains


KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Carta, Model manusia, tanah liat
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin

TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai