Anda di halaman 1dari 5

D oa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 • 7 Komen • Cetak • Chenta!

Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan
diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan,
maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu
sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik,
bahkan ilmu fiqh, hadith, al−Quran, dan sebagainya.

Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al−Haddad (iaitu Imam al−Haddad; 1044−1132H) sangat
menggalakkan anak−anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi
pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang−ulang oleh para pelajar di Darul
Mustafa, Tarim.

Doa yang diajarkan oleh Imam al−Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi


Maha Penyayang
Nawaitut taalluma wa ta’lim, Aku niatkan untuk belajar dan mengajar,
Wannaf’a wal intifa’ , mengambil dan memberi manfa'at,
Wal muzzakarata wa tazkir, mengambil dan memberi peringatan,
Wal ifadati wal istifadah , mengambil faedah dan memberi faedah,
wal hassa ala tamasuki bikitabillah, berpegang teguh pada Kitab Allah
wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam,
waddua ilal huda, menyeru kepada petunjuk,
waddalalata alal khair, menunjuk ke arah kebaikan,
ibtigha wajhillah, wa mardatiihi menuntut dan mencari keredhaan Allah,
wa kurbihi wa sawabih. mendekatkan diri dan mendapatkan balasan
dari-Nya.
Amin Amin.
Oleh itu, pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati, dan hati pula adalah satu
tempat yang sangat senang untuk berubah−ubah dan berbolak−balik sifatnya. Niat yang ikhlas akan
membawa hasil yang berkat. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini, akan menjadi
inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini.
Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al−Badawi. Buku ini adalah biografi kisah
hidup Imam al−Haddad.

D oa sebelum belajar
Posted on March 1, 2008 by Syamsuri Rifai
ç y z9S' ýçz9S' α SS'
ç çş Lç zç S” 9 Lç
zç çSçS9çαSS'

ç¸ ˚s. ˚9:˚ş y:¸˚ ˚²' ›ç¸ ˚²' ¹a ²˚ ˚ý y:¸˚ ˚= ç” s˚ ²”²'´.


´˚²' 9¸ ¸ a9¸ ´9 ˚œ9´ ÷ ´ ª a¸ ç9¸ '´
´ ¸ ˚
“´ ˚9² ý´ ¹: ˚9 ˚:' › ä¸ ˚⁄ ş´ ˚ş ¹: ˚çä ç” s˚ ²”²'´
a¸ ˚⁄ ;¸”ý´ ´˚i² I 9´ “ a 9´ ' '´ ´˚i² ´˚N'
˚ =´ ´⁄´ ˚ ´ ´ 9´ ´⁄´
ý´ ˚ia¸ ⁄¸ ' ²' ç´ ˚9'´¹i ä¸ ˚⁄9´ ş¸
9 ⁄´ ´ “´ a
” ´
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi, wa akrimnî bi nûril fahmi. Allâhummaftah ‘alaynâ
abwâba rahmatika, wansyur ‘alaynâ khazâina ‘ulûmi- ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn.

Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang


Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan kepada
kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala
yang mengasihi.

(Mafatihul Jinan, kunci-kunci surga)


D OA APABILA MULA BELAJAR

Ertinya: Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan


limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
D oa Ketika Hendak Mula Belajar

Doa Setelah Belajar :

Allahumma inni astaudi’uka ma ‘allamtanihi fardudhu ilayya ‘inda hajati ilaihi wa laa tansanihi
ya rabbal ‘alamina.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau
ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah
Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam.”
Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu :

Allahumma alhimni ‘ilman a’rifu bihi awamiraka wa a’rifu bihi nawahiyaka warzuqni.
Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur’ata ilhamil malaikatil
muqarrabina wa akrimni. Allahumma binuril ‘ilmi wa sur’atil fahmi wa akhrijni min zulumatil
wahmi waftahli abwaba rahmatika wa ‘allimni israra hikmatika ya rabbal ‘alamina.

Artinya: “Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhan-
Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Berikanlah kepadaku ya Allah, kefahaman
yang mendalam dari para nabi. Dan kefasihan hafalan para Rasul. Dan cepatnya ilmu para
Malaikat yang dekat dengan-Mu. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan
cepat tanggap dalam memahaminya. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. Dan
bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai
Tuhan semesta alam.”

Doa Ketika akan Memasuki Ujian:

Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi’ lana min amrina rasyada.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah, dan persiapkan kami
mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu.”