Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2020


SEMAKAN PKPP COVID-19

MINGGU/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


TARIKH

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.3 Melakukan kemahiran voli Permainan kecil:
27 Kemahiran Voli Kemahiran Asas Permainan menggunakan alatan Voli tenis
Fokus: Kategori Jaring
2.7.3 Mengenal pasti situasi yang
Berkebolehan EMK :
melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan sesuai untuk voli
Keusahawanan –
19 – 23 kemahiran voli kemahiran asas permainan 5.3.1 Berkomunikasi antara
Keyakinan diri dan
menggunakan kategori jaring dengan rakan, guru, dan ahli
berani membuat
JUL 2020 alatan dengan lakuan yang betul kumpulan semasa
keputusan
lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi melakukan aktiviti
konsep pergerakan dan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan Modul:
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
m/s : 73 – 76
1. Memanaskan kemahiran asas permainan rakan sebaya
badan kategori jaring
2. Penyampaian 5.3 Berkebolehan Soalan KBAT –
standard berkomunikasi dalam Situasi manakah
pembelajaran pelbagai cara semasa kamu akan
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal melakukan pukulan
kecil voli?
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.4 Melakukan smesy Permainan kecil:
28 Saya Pakar Kemahiran Asas Permainan menggunakan alatan Smesy dan susun tin
Smesy Kategori Jaring
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: EMK :
Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan antara kelajuan kontak
Kreativiti dan inovasi
26 – 30 melakukan smesy kemahiran asas permainan alatan atau anggota badan
– Ruang yang
menggunakan kategori jaring dengan dengan kelajuan objek bersesuaian
JUL 2020 raket dengan lakuan yang betul pascakontak (selepas Keusahawanan –
lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi kontak) Keyakinan dalam
konsep pergerakan dan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan melakukan aktiviti
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam menerima kekurangan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan rakan sebaya Modul:
badan kategori jaring
5.3 Berkebolehan m/s : 77 – 80
2. Penyampaian
standard berkomunikasi dalam
pembelajaran pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal 1. Mengapa kamu
kecil melakukan smesy?
4. Menyejukkan 2. Ke manakah
badan sasaran kamu
melakukan smesy?
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
29 Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
Fokus:
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
3 – 6 OGO kemahiran ikatan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Berkeupayaan
dan simpulan 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
2020 pengetahuan dan strategi 5.3.1 Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli Modul:
1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa
5.3 Berkebolehan melakukan aktiviti
m/s : 161 – 164
standard
pembelajaran berkomunikasi dalam
2. Permainan pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
kecil melakukan aktiviti fizikal Mengapa Simpul
Manuk lazim
digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
30 Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
Fokus:
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
9 – 13 kemahiran ikatan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Berkeupayaan
dan simpulan 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
OGO 2020 pengetahuan dan strategi 5.3.1 Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli
Modul:
1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa
5.3 Berkebolehan melakukan aktiviti
m/s : 161 – 164
standard
pembelajaran berkomunikasi dalam
2. Permainan pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
kecil melakukan aktiviti fizikal Mengapa Simpul
Manuk lazim
digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
31 Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
Simpulan
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
Berkebolehan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
16 – 19 menghasilkan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Daya kreativiti dan
gajet melalui 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan inovasi
OGO 2020 ikatan dan pengetahuan dan strategi 5.4.7 Bekerjasama dalam
simpulan dalam aktiviti rekreasi dan kumpulan semasa
Modul:
kesenggangan melakukan aktiviti
m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti 5.4 Berkebolehan membentuk
1. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama
standard dalam kumpulan Soalan KBAT –
pembelajaran Ikatan buku sila
2. Permainan sesuai digunakan
kecil untuk membuat
gajet. Jelaskan?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
32 Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
Simpulan
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Fokus: EMK :
ikatan dan simpulan
25 – 27 Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan berdasarkan gajet yang Keusahawanan –
menghasilkan aktiviti rekreasi dan dihasilkan Daya kreativiti dan
gajet melalui kesenggangan inovasi
OGO 2020 ikatan dan 2.14 Berkebolehan mengaplikasi
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
simpulan pengetahuan dan strategi melakukan aktiviti Modul:
dalam aktiviti rekreasi dan m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti kesenggangan
1. Penyampaian 5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama Soalan KBAT –
standard
pembelajaran dalam kumpulan Ikatan buku sila
2. Permainan sesuai digunakan
kecil untuk membuat
gajet. Jelaskan?

CUTI HARI RAYA


PUASA
6 – 10/7 2016

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.5 Melakukan rejaman, dan Permainan kecil:
33 Rejaman dan Kemahiran Asas Permainan libasan menggunakan Perejam dan pelibas
libasan Kategori Jaring
anggota badan yang
Fokus: EMK :
Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan dibenarkan
Keusahawanan –
30 OGO – melakukan kemahiran asas permainan 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
Ciri-ciri tidak
rejaman dan kategori jaring dengan antara kelajuan kontak berputus asa dan
3 SEPT libasan lakuan yang betul alatan atau anggota badan berusaha dengan
menggunakan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi dengan kelajuan objek bersungguh-
2020 anggota badan konsep pergerakan dan pascakontak (selepas sungguh, ciri-ciri
yang dibenarkan prinsip mekanik dalam rajin dan berusaha
kontak)
mengikut kategori kemahiran asas permainan
jaring dengan kategori jaring 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan Modul:
lakuan yang betul 5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam rakan sebaya m/s : 81 – 86
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal Soalan KBAT –
badan 1. Bagaimanakah
2. Penyampaian kamu dapat
standard melakukan rejaman
pembelajaran dengan betul?
3. Permainan 2. Mengapakah
kecil bola bergerak
4. Menyejukkan dengan pantas
badan selepas dilibas?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan Permainan kecil:
34 Kemahiran Kemahiran Asas Permainan adangan Adangan Permata
Mengadang Kategori Jaring
2.7.4 Mengenal pasti lakuan
Fokus: EMK :
Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan mengadang yang sesuai
TMK – Melayari
6 – 10 melakukan kemahiran asas permainan mengikut situasi
internet untuk
pelbagai kategori jaring dengan 5.2.2 Mempamer keyakinan untuk mendapatkan
SEPT 2020 kemahiran lakuan yang betul melakukan pelbagai maklumat
adangan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi kemahiran pergerakan
mengikut kategori konsep pergerakan dan
Modul:
jaring dengan prinsip mekanik dalam
lakuan yang betul kemahiran asas permainan m/s : 87 – 90
kategori jaring
Cadangan Aktiviti Soalan KBAT –
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan 1. Mengapakah
badan dan tanggungjawab kendiri kamu gagal
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti melakukan dangan?
standard fizikal 2. Kemahiran
pembelajaran mengadang yang
3. Permainan manakah paling
kecil mudah kamu
4. Menyejukkan lakukan? Mengapa?
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.1 Membaling bola dengan Permainan kecil:
35 Membaling Bola Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Siapa Hebat
Ke Petak Sasaran Kategori Memadang
pusingan jam ke petak
Fokus: EMK :
Berkebolehan 1.8 Berkebolehan melakukan sasaran
Keusahawanan –
13 – 17 melakukan kemahiran asas permainan 2.8.1 Menyatakan teknik
Berorientasikan
kemahiran kategori memadang membaling bola dengan pencapaian, peka
SEPT 2020 membaling bola dengan lakuan yang betul tangan lurus ke petak kepada peluang
dengan tangan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi sasaran
lurus mengikut konsep pergerakan dan 2.8.2 Menyatakan perkaitan Modul:
arah pusingan prinsip mekanik dalam
jam ke petak kemahiran asas permainan
antara pemindahan daya m/s : 91 – 96
sasaran dengan kategori memadang dengan jarak pukulan
lakuan yang betul 5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang Soalan KBAT –
dan mengamalkan elemen selamat untuk melakukan Sasaran manakah
Cadangan Aktiviti pengurusan dan aktiviti. yang paling sukar
1. Memanaskan keselamatan bagi kamu?
badan Mengapa?
2. Penyampaian
standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan
MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.6.1 Melakukan ujian EMK :
36 Cergas dan Komponen Kecergasan kecergasan fizikal dengan Keusahawanan –
Segak Berorientasikan
menggunakan Bateri Ujian
Fokus: 3.6 Berkebolehan mengukur pencapaian
Berkebolehan tahap kecergasan Standard Kecergasan
20 – 24 mengenal pasti 4.6 Berkebolehan mengenal Fizikal Kebangsaan Untuk
Modul:
tahap kecergasan pasti tahap kecergasan Murid Sekolah Malaysia
m/s : 213 – 216
SEPT 2020 fizikal berasaskan fizikal (SEGAK)
ujian SEGAK 5.3 Berkebolehan 3.6.2 Merekod keputusan ujian
berkomunikasi dalam SEGAK Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa
4.6.1 Membandingkan skor
Bagaimanakah
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal kamu dapat
pencapaian diri dengan
badan meningkatkan
norma ujian SEGAK.
2. Penyampaian tahap kecergasan
4.6.2 Menilai tahap kecergasan
standard fizikal?
fizikal diri berasaskan
pembelajaran kesihatan
3. Menyejukkan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
badan menerima kekurangan
rakan sebaya

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.2 Membaling bola dengan Permainan kecil:
37 Mari Membaling Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Baling dan Lari
Fokus: Kategori Memadang
lawan pusingan jam ke
Membaling bola EMK :
dengan tangan 1.8 Berkebolehan melakukan petak sasaran
Keusahawanan –
lurus mengikut kemahiran asas permainan 2.8.1 Menyatakan teknik
Nilai berdaya saing
arah lawan kategori memadang membaling bola dengan antara individu dan
pusingan jam ke dengan lakuan yang betul tangan lurus ke petak kumpulan semasa
petak sasaran 2.8 Berkebolehan mengaplikasi sasaran melakukan aktiviti.
dengan lakuan konsep pergerakan dan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif Memberi
yang betul prinsip mekanik dalam sebagai ahli kumpulan penumpuan
27 SEPT – kemahiran asas permainan 5.4.2 Menerima ahli baharu berkaitan dengan
Cadangan Aktiviti kategori memadang dalam kumpulan yang sesuatu usaha yang
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk dibentuk dilakukan
1 OKT kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Membimbing ahli
badan
2020 2. Penyampaian dalam kumpulan kumpulan semasa Modul:
standard melakukan aktiviti m/s : 97 – 100
pembelajaran 5.4.5 Berperanan sebagai ketua
3. Permainan kumpulan
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua Soalan KBAT –
kecil
4. Menyejukkan Mengapakah lakuan
badan ikut lajak penting
dalam aktiviti
membaling ke arah
sasaran?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai Permainan kecil:


Memukul dan Kemahiran Asas Permainan arah dan jarak serta Kriket Pusing
Bergerak Kategori Memadang EMK :
bergerak ke kawasan yang
Fokus: Kreativiti - Strategi
Memukul bola ke 1.8 Berkebolehan melakukan ditetapkan
dalam permainan
pelbagai arah dan kemahiran asas permainan 2.8.3 Menyatakan perkaitan
Keusahawanan –
bergerak ke kategori memadang antara kedudukan Kebolehan individu
kawasan yang dengan lakuan yang betul permukaan alatan pemukul untuk menghasilkan
ditetapkan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dengan arah pergerakan atau mencipta
konsep pergerakan dan bola semasa memukul atau sesuatu,
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
menahan dengan alatan menyelesaikan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan masalah, dan
kategori memadang pemukul
badan mencapai sesuatu
2. Penyampaian 5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
objektif
kumpulan dan bekerjasama sebagai ahli kumpulan
standard Modul:
pembelajaran dalam kumpulan
m/s : 101 – 104
3. Permainan
Soalan KBAT –
kecil
4. Menyejukkan Ke arah manakah
badan bola harus dipukul?
Mengapa?
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai Permainan kecil:
38 Menahan Bola Kemahiran Asas Permainan arah dengan alatan Softbol Lokomotor
Fokus: Kategori Memadang
pemukul dan bergerak ke
Menahan bola EMK :
dengan alatan 1.8 Berkebolehan melakukan kawasan yang ditetapkan
Kreativiti –
4 – 8 OKT pemukul ke kemahiran asas permainan 2.8.3 Menyatakan perkaitan
Merancang strategi
pelbagai arah kategori memadang antara kedudukan untuk mendapat
2020 dengan lakuan yang betul permukaan alatan pemukul mata
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dengan arah pergerakan Keusahawanan –
1. Memanaskan konsep pergerakan dan bola semasa memukul atau Kemahiran
badan prinsip mekanik dalam membuat keputusan
menahan dengan alatan
2. Penyampaian kemahiran asas permainan
kategori memadang pemukul
standard Modul:
pembelajaran 5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan
dan tanggungjawab kendiri berasa seronok semasa m/s : 105 – 108
3. Permainan
kecil semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti
4. Menyejukkan fizikal Soalan KBAT –
badan 1. Di manakah
sepatutnya bola
jatuh semasa kamu
bunt?
2. Apakah situasi
yang memerlukan
pukulan bunt?
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.5 Membaling bola Permainan kecil:
Balingan Bawah Kemahiran Asas Permainan mengunakan balingan Softbol Balingan
Fokus: Kategori Memadang Bawah
bawah
Melakukan
balingan bawah 1.8 Berkebolehan melakukan 2.8.4 Mengenal pasti titik
pelepasan (point of release) EMK :
dengan lakuan kemahiran asas permainan Kreativiti dan Inovasi
yang betul kategori memadang paling sesuai semasa
melepaskan bola dalam - Mengaplikasikan
dengan lakuan yang betul konsep pergerakan
kemahiran balingan bawah
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif dan kecergasan
1. Memanaskan konsep pergerakan dan dalam merancang
prinsip mekanik dalam sebagai ahli kumpulan
badan program kecergasan
kemahiran asas permainan 5.4.2 Menerima ahli baharu
2. Penyampaian fizikal.
kategori memadang dalam kumpulan yang
standard
5.4 Berkebolehan membentuk dibentuk
pembelajaran
kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Membimbing ahli Modul:
3. Permainan
kecil dalam kumpulan kumpulan semasa m/s : 109 – 112
melakukan aktiviti
4. Menyejukkan
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
badan Soalan KBAT –
kumpulan
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua 1. Di manakah
kedudukan tangan
kamu
semasa melepaskan
bola?
2. Bagaimanakah
kamu membaling
bola dengan
balingan bawah
tangan?
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.6 Me nangkap bola yang Permainan kecil:
39 Tangkap Bola Kemahiran Asas Permainan melantun Kriket Melantun
Fokus: Kategori Memadang
2.8.5 Menyatakan kedudukan
Menangkap bola EMK :
tangan semasa menangkap
yang melantun 1.8 Berkebolehan melakukan Keusahawanan -
11 – 15 bola lantun
dengan lakuan kemahiran asas permainan Berorientasikan
5.2.1 Meningkatkan komponen
yang betul kategori memadang pencapaian
kecergasan berdasarkan
OKT 2020 dengan lakuan yang betul
kesihatan
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi
Modul:
1. Memanaskan konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam m/s : 113 – 116
badan
2. Penyampaian kemahiran asas permainan
standard kategori memadang Soalan KBAT –
pembelajaran 5.2 Menunjukkan keyakinan Kenapa lebih susah
3. Permainan dan tanggungjawab kendiri menangkap bola
kecil semasa melakukan aktiviti yang melantun
4. Menyejukkan fizikal berbanding bola
badan lurus?

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.1 Berlari pecut pada satu Permainan kecil:
Larian Memecut Kemahiran Asas Berlari jarak yang ditetapkan Raja Pecut
Fokus:
2.9.1 Menyatakan perkaitan
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan EMK :
antara tempat kontak
melakukan kemahiran asas berlari Keusahawanan –
bebola kaki pada
kemahiran asas dengan lakuan yang betul Peka kepada
permukaan dengan
lari pecut dengan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi peluang
kedudukan badan semasa
lakuan yang betul konsep pergerakan dan
berlari pecut
prinsip mekanik dalam
5.3.1 Berkomunikasi antara Modul:
Cadangan Aktiviti kemahiran asas berlari
rakan, guru, dan ahli m/s : 117 – 120
1. Memanaskan 5.3 Berkebolehan
kumpulan semasa
badan berkomunikasi dalam
melakukan aktiviti
2. Penyampaian pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
standard melakukan aktiviti fizikal Bahagian manakah
pembelajaran pada tapak kaki
3. Permainan yang digunakan
kecil apabila berlari
4. Menyejukkan pecut? Mengapa?
badan
MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.2 Berlari dan melakukan Permainan kecil:
40 Lari Berganti-ganti Kemahiran Asas Berlari pertukaran baton dalam zon Lari Berganti-ganti U
Fokus:
pertukaran
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan kemahiran asas berlari 2.9.2 Mengenal pasti tempat
Keusahawanan –
18 – 22 kemahiran asas dengan lakuan yang betul penerima baton mula berlari
Kesanggupan
bagi menerima baton di zon
OKT 2020 berlari dan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi
pertukaran belajar daripada
menukar baton konsep pergerakan dan kesilapan.
dalam zon prinsip mekanik dalam 2.9.3 Mengenal pasti tempat
pertukaran kemahiran asas berlari penerima baton mula berlari
bagi menerima baton di zon Modul:
5.3 Berkebolehan
pertukaranbaton di zon m/s : 121 – 124
Cadangan Aktiviti berkomunikasi dalam
pertukaran
1. Memanaskan pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan Soalan KBAT –
badan
menerima kekurangan
2. Penyampaian Mengapa kamu
rakan sebaya
standard perlu menunggu di
pembelajaran luar petak
3. Permainan pertukaran baton
kecil sebelum kamu
4. Menyejukkan menerimanya?
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.3 Berlari beritma melepasi Permainan kecil:


Lari Beritma Kemahiran Asas Berlari halangan secara berterusan Lari Ulang-Alik
Berhalangan Berhalangan
dengan lakuan kaki dan
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan
Berkebolehan kemahiran asas berlari tangan yang betul
2.9.4 Memerihal aksi kaki dan EMK :
berlari beritma dengan lakuan yang betul Kreativiti –
melepasi 2.9 Berkebolehan mengaplikasi tangan semasa lari beritma
melepasi halangan Mengaplikasikan
halangan konsep pergerakan dan pengetahuan
berterusan prinsip mekanik dalam 5.4.4 Menerima kelemahan rakan
sepasukan dan kekuatan konsep pergerakan
dengan lakuan kemahiran asas berlari dalam menghasilkan
yang betul 5.4 Berkebolehan membentuk pihak lawan sebagai
cabaran pergerakan
kumpulan dan bekerjasama
Cadangan Aktiviti dalam kumpulan
Modul:
1. Memanaskan
badan m/s : 125 – 128
2. Penyampaian
standard Soalan KBAT –
pembelajaran 1. Bagaimanakah
3. Permainan aksi kaki dan tangan
kecil kamu semasa lari
4. Menyejukkan beritma melepasi
badan halangan?
2. Kenapa kamu
perlu kekalkan ritma
berlari?

MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.1 Berlari dan melompat pada Permainan kecil:
41 Lompat Berjarak Kemahiran Asas Lompatan satu jarak Juara Capai Bintang
Fokus:
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan
Berkebolehan 1.10 Berkebolehan melakukan EMK :
antara kelajuan melonjak
melakukan kemahiran asas lompatan Keusahawanan –
25 – 28 dengan jarak lompatan
kemahiran asas dengan lakuan yang betul Peka kepada
dalam lompat jauh.
OKT 2020 melompat pada 2.10 Berkebolehan mengaplikasi
5.2.2 Mempamerkan keyakinan peluang
satu jarak dengan konsep pergerakan dan
untuk melakukan pelbagai
lakuan yang betul prinsip mekanik dalam
kemahiran pergerakan Modul:
kemahiran asas lompatan
m/s : 129 – 132
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri
badan semasa melakukan aktiviti Soalan KBAT –
2. Penyampaian fizikal Mengapakah perlu
standard ada kelajuan
pembelajaran sebelum melonjak
3. Permainan bagi melepasi
kecil sesuatu halangan?
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.2 Melakukan lompat tinggi Permainan kecil:


Lompat Tinggi Kemahiran Asas Lompatan dengan gaya gunting Lompat Serumpun
Gaya Gunting
2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang
Fokus: 1.10 Berkebolehan melakukan EMK :
betul bagi kemahiran lari
Berkebolehan kemahiran asas lompatan Keusahawanan –
landas, lonjakan, layangan,
melakukan dengan lakuan yang betul Berani mengambil
dan mendarat semasa
kemahiran asas 2.10 Berkebolehan mengaplikasi risiko
melakukan lompat tinggi
lompat tinggi konsep pergerakan dan
dengan gaya gunting
dengan gaya prinsip mekanik dalam
3.1.1 Melakukan aktiviti Modul:
gunting dengan kemahiran asas lompatan
lakuan yang betul 3.1 Berkebolehan melakukan memanaskan badan yang m/s : 133 – 136
aktiviti fizikal berdasarkan khusus berdasarkan aktiviti
Cadangan Aktiviti konsep kecergasan fizikal yang akan dilakukan Soalan KBAT –
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan Mengapa kaki
badan dan tanggungjawab kendiri berasa seronok semasa hadapan kamu
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti melakuan aktiviti diluruskan semasa
standard fizikal melonjak dalam
pembelajaran melompat gaya
3. Permainan gunting?
kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.1 Melontar peluru dari Permainan kecil:
42 Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan kedudukan power position Lontar 3 Cara
Fokus:
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan
Berkebolehan 1.11 Berkebolehan melakukan EMK :
antara kelajuan lontaran
melontar peluru kemahiran asas balingan Keusahawanan –
1 – 5 NOV dengan jarak lontaran
dengan lakuan dengan lakuan yang betul Daya kreativiti dan
semasa melontar peluru
2020 yang betul 2.11 Berkebolehan mengaplikasi
5.1.3 Mengaplikasi peraturan inovasi
konsep pergerakan dan
keselamatan di tempat
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
melakukan aktiviti Modul:
1. Memanaskan kemahiran asas balingan
5.1 Berkebolehan mematuhi
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang m/s : 137 – 140
badan selamat untuk melakukan
2. Penyampaian dan mengamalkan elemen
aktiviti
standard pengurusan dan Soalan KBAT –
pembelajaran keselamatan 1. Berdasarkan dua
3. Permainan cara lontaran
kecil dipelajari,
4. Menyejukkan lontaran manakah
badan akan menghasilkan
jarak
lontaran yang lebih
jauh?
2. Mengapa terdapat
perbezaan jarak
lontaran?

Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.2 Melempar cakera dari Permainan kecil:


Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan kedudukan power position Lempar Dengan Betul
Melempar
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: 1.11 Berkebolehan melakukan EMK :
antara kelajuan melempar
Berkebolehan kemahiran asas balingan
dengan jarak lemparan
melempar cakera dengan lakuan yang betul
semasa melempar cakera.
dengan lakuan 2.11 Berkebolehan mengaplikasi 5.1.3 Mengaplikasi peraturan Keusahawanan –
yang betul konsep pergerakan dan keselamatan di tempat Daya kreativiti dan
prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti inovasi
Cadangan Aktiviti kemahiran asas balingan 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang
1. Memanaskan 5.1 Berkebolehan mematuhi selamat untuk melakukan Soalan KBAT –
badan dan mengamalkan elemen aktiviti 1. Berdasarkan dua
2. Penyampaian pengurusan dan cara lemparan yang
standard keselamatan dipelajari, lemparan
pembelajaran manakah akan
3. Permainan menghasilkan jarak
kecil lemparan yang lebih
4. Menyejukkan jauh?
badan 2. Mengapa terdapat
perbezaan jarak
lemparan?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.2 Bermain permainan Permainan kecil:
43 Konda Kondi Rekreasi dan Kesenggangan tradisional yang Mari Bermain Konda
Fokus: Kondi
menggunakan kemahiran
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan
bermain aktiviti rekreasi dan membaling, memukul,
8 – 12 berlari, dan menangkap EMK :
permainan kesenggangan Keusahawanan –
NOV 2020 tradisional Konda 2.14 Berkebolehan mengaplikasi seperti permainan Konda
Prinsip keadilan
Kondi pengetahuan dan strategi Kondi
dalam aktiviti rekreasi dan 2.14.2 Menyatakan strategi dalam Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan permainan tradisional
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk m/s : 169 – 172
seperti Konda Kondi dan
badan kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan Tating Lawi Ayam Soalan KBAT –
2. Penyampaian
standard 5.4.4 Menerima kelemahan rakan Bahagian kayu anak
pembelajaran sepasukan dan kekuatan yang manakah
3. Permainan pihak lawan sebagai paling sesuai
kecil cabaran dipukul untuk
4. Menyejukkan mendapatkan jarak
badan yang jauh?
Mengapa?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.3 Menggunakan kemahiran Permainan kecil:


Tating Lawi Ayam Rekreasi dan Kesenggangan menimang berterusan Timang ‘Chapteh’
Fokus:
dalam permainan tradisional
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
bermain aktiviti rekreasi dan seperti Konda Kondi dan
Keusahawanan –
permainan kesenggangan Tating Lawi Ayam
Daya kreativiti dan
tradisional Tating 2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.2 Menyatakan strategi dalam inovasi
Lawi Ayam pengetahuan dan strategi permainan tradisional
dalam aktiviti rekreasi dan seperti Konda Kondi dan Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan Tating Lawi Ayam m/s : 173 – 176
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
badan kumpulan dan bekerjasama
sebagai ahli kumpulan Soalan KBAT –
2. Penyampaian dalam kumpulan
standard Bahagian kaki
pembelajaran manakah yang
3. Permainan paling mudah
kecil untuk menimang
4. Menyejukkan lawi ayam?
badan Mengapa?.
MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:
44 Konsep Konsep Kecergasan memanaskan badan yang Nadiku Berdenyut
Kecergasan Kencang
khusus berdasarkan aktiviti
Fokus: 3.1 Berkebolehan melakukan
Berkebolehan aktiviti fizikal berdasarkan fizikal yang akan dilakukan
17 – 19 3.1.2 Melakukan aktiviti EMK :
mengira kadar konsep kecergasan Keusahawanan –
NOV 2020 nadi sebelum dan 4.1 Berkebolehan mengaplikasi menyejukkan badan
Bertanggungjawab
selepas konsep kecergasan 3.1.3 Mengira kadar nadi terhadap keputusan
melakukan aktiviti semasa melakukan aktiviti sebelum dan selepas
fizikal fizikal
5.2 Menunjukkan keyakinan
melakukan aktiviti fizikal Modul:
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti m/s : 177 – 180
yang sesuai untuk
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti
senaman memanaskan
badan fizikal Soalan KBAT –
badan yang khusus
2. Penyampaian berdasarkan aktiviti fizikal 1. Berapakah kadar
standard yang akan dilakukan nadi yang mesti
pembelajaran 4.1.2 Menerangkan perbezaan dicapai selepas
3. Permainan antara aktiviti memanaskan memanaskan
kecil badan dengan aktiviti badan? Mengapa?
4. Menyejukkan menyejukkan badan 2. Mengapa ibu jari
badan 4.1.3 Mengenal pasti kadar nadi tidak digunakan
yang mesti dicapai selepas untuk mengesan
memanaskan badan nadi?
4.1.4 Menerangkan kesan
dehidrasi terhadap prestasi
semasa melakukan
senaman
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:


Senam dan Sihat Komponen Kecergasan memanaskan badan yang Jauh atau Dekat
Fokus:
khusus berdasarkan aktiviti
Berkebolehan 3.1 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan aktiviti aktiviti fizikal berdasarkan fizikal yang akan dilakukan
Keusahawanan –
yang boleh konsep kecergasan 3.1.2 Melakukan aktiviti
Berorientasikan
meningkatkan 3.2 Berkebolehan melakukan menyejukkan badan pencapaian
kapasiti aerobik senaman meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti
kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti Modul:
Cadangan Aktiviti 4.2 Berkebolehan mengaplikasi aerobik berterusan dalam m/s : 181 – 184
1. Memanaskan konsep asas kapasiti
jangka masa yang
badan aerobik
5.1 Berkebolehan mematuhi ditetapkan Soalan KBAT –
2. Penyampaian
standard dan mengamalkan elemen 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT Terangkan
pembelajaran pengurusan dan (frequency, intensity, time, perbezaan suhu
3. Permainan keselamatan and type) dalam sebelum dan
kecil meningkatkan kapasiti selepas melakukan
4. Menyejukkan aerobik aktiviti?
badan 4.2.2 Memerihal perubahan
kadar nadi sebelum,
semasa, dan selepas
melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti
aerobik
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti
MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.2.1 Melakukan aktiviti Persembahan:
45 Kapasiti Aerobik Komponen Kecergasan meningkatkan kapasiti Dansarobik
Kalistenikar
aerobik berterusan dalam
Fokus: 3.2 Berkebolehan melakukan EMK :
Berkebolehan senaman meningkatkan jangka masa yang
Kreativiti dan Inovasi
22 – 26 melakukan aktiviti kapasiti aerobik ditetapkan
– Menghasilkan
yang boleh 4.2 Berkebolehan mengaplikasi 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT idea-idea yang
NOV 2020 meningkatkan konsep asas kapasiti (frequency, intensity, time, berkaitan dengan
kapasiti aerobik aerobik and type) dalam sesuatu perkara
5.4 Berkebolehan membentuk meningkatkan kapasiti
Cadangan Aktiviti kumpulan dan bekerjasama aerobik
Modul:
1. Memanaskan dalam kumpulan 4.2.2 Memerihal perubahan
kadar nadi sebelum, m/s : 185 – 188
badan
2. Penyampaian semasa, dan selepas
standard melakukan aktiviti
pembelajaran meningkatkan kapasiti
3. Persembahan aerobik
4. Menyejukkan 5.4.7 Bekerjasama dalam
badan kumpulan semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:


Regangan Huruf Komponen Kecergasan regangan pada sendi-sendi Tubuh Berhuruf
Fokus:
yang dapat meningkatkan
Berkebolehan 3.3 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan senaman meningkatkan julat pergerakan (range of
Keusahawanan –
senaman kelenturan motion)
Menganalisis
regangan untuk 4.3 Berkebolehan mengaplikasi 4.3.1 Menyatakan perkaitan pemerhatian secara
meningkatkan konsep asas kelenturan antara senaman regangan kritis dan kreatif
kelenturan 5.4 Berkebolehan membentuk dengan kelenturan
kumpulan dan bekerjasama 4.3.2 Menamakan otot-otot
Modul:
Cadangan Aktiviti dalam kumpulan utama yang digunakan
m/s : 189 – 192
1. Memanaskan semasa melakukan
badan senaman regangan
2. Penyampaian 5.4.7 Bekerjasama dalam Soalan KBAT –
standard kumpulan semasa Bagaimanakah
pembelajaran melakukan aktiviti senaman regangan
3. Permainan boleh membantu
kecil kamu dalam
4. Menyejukkan melakukan
badan aktiviti fizikal harian?

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:
46 Regangan Komponen Kecergasan regangan pada sendi-sendi Gelombang
Dengan Muzik
yang dapat meningkatkan Regangan
Fokus: 3.3 Berkebolehan melakukan
Berkebolehan senaman meningkatkan julat pergerakan (range of
EMK :
29 NOV – melakukan kelenturan motion)
Keusahawanan –
senaman 4.3 Berkebolehan mengaplikasi 4.3.3 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ Merancang sesuatu
3 DIS 2020 regangan untuk konsep asas kelenturan dalam meningkatkan projek dengan teliti
meningkatkan 5.2 Menunjukkan keyakinan kelenturan melalui senaman
kelenturan dan tanggungjawab kendiri regangan
5.2.1 Meningkatkan komponen Modul:
semasa melakukan aktiviti
fizikal kecergasan berdasarkan m/s : 193 – 196
Cadangan Aktiviti kesihatan
1. Memanaskan Soalan KBAT –
badan Bagaimanakah
2. Penyampaian kamu gunakan
standard prinsip FITT untuk
pembelajaran meningkatkan
3. Permainan kelenturan?
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:


Daya Tahan Dan Komponen Kecergasan boleh meningkatkan daya Relay Kekuatan dan
Kekuatan Otot
tahan dan kekuatan otot Daya Tahan
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan
Melakukan aktiviti senaman meningkatkan seperti separa cangkung,
EMK :
untuk daya tahan dan kekuatan ringkuk tubi separa, bangkit
Keusahawanan –
meningkatkan otot tubi, jengkit kaki setempat, Berorientasikan
daya tahan dan 4.4 Berkebolehan mengaplikasi lentik belakang berselang pencapaian
kekuatan otot konsep asas kekuatan dan seli tangan dan kaki,
daya tahan otot hamstring curl, tekan tubi Modul:
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan
ubah suai, tekan tubi, dan m/s : 197 – 200
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti oblique curl berulang kali
badan
2. Penyampaian fizikal dalam jangka masa 30 saat Soalan KBAT –
standard 4.4.1 Menamakan otot-otot Bagaimanakah daya
pembelajaran utama yang terlibat semasa tahan otot kamu
3. Permainan melakukan senaman boleh ditingkatkan?
kecil kekuatan dan daya tahan
4. Menyejukkan otot
badan 4.4.2 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’
dalam meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:
47 Daya Tahan Dan Komponen Kecergasan boleh meningkatkan daya Lalu Lintas
Kekuatan Otot (2)
tahan dan kekuatan otot Berhalangan
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan
Melakukan aktiviti senaman meningkatkan seperti separa cangkung,
EMK :
6 – 10 DIS untuk daya tahan dan kekuatan ringkuk tubi separa, bangkit
Kreativiti dan inovasi
2020 meningkatkan otot tubi, jengkit kaki setempat, – Pemikiran kreatif
daya tahan dan 4.4 Berkebolehan mengaplikasi lentik belakang berselang keluwesan.
kekuatan otot konsep asas kekuatan dan seli tangan dan kaki, Keusahawanan –
daya tahan otot hamstring curl, tekan tubi Daya kreativiti dan
Cadangan Aktiviti 5.1 Berkebolehan mematuhi
ubah suai, tekan tubi, dan inovasi.
1. Memanaskan dan mengamalkan elemen TMK – Pencarian
pengurusan dan oblique curl berulang kali
badan maklumat melalui
2. Penyampaian keselamatan dalam jangka masa 30 saat laman sesawang
standard 4.4.1 Menamakan otot-otot
pembelajaran utama yang terlibat semasa
melakukan senaman
Modul:
3. Permainan
kekuatan dan daya tahan m/s : 201 – 208
kecil
4. Menyejukkan otot
badan 4.4.2 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ Soalan KBAT –
dalam meningkatkan daya Bagaimanakah
tahan dan kekuatan otot intensiti aktiviti ini
5.1.3 Mematuhi peraturan dapat ditingkatkan?
keselamatan di tempat
melakukan aktivit

MINGGU
48 Pengurusan Stor Sukan
13 – 17
Dis 2020