Anda di halaman 1dari 1

Hal : Lamaran Pekerjaan OKTOBER 2016

Kepada Yth.,
Kepala.
Kantor Mega Finence

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan Surat Lamaran Pekerjaan.

Mengenai diri saya, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Nama : Jammahari
Tempat & tgl. Lahir : Kp.pulau, jln,Pj jambu / 01 Mei 1994
Pendidikan Akhir : SMA ( Sekolah Menengah Atas )
Alamat : Kp.Pulau
Telepon, Hp : 082283695419
Status Pekawinan : Belum kawin

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

1. Ijazah Sekolah Mengangah Atas


2. SKCK
3. KTP
4. Pas Poto 3x4

Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara, dan dapat menjelaskan lebih
mendalam mengenai diri saya. Seperti yang tersirat di resume ( Riwayat hidup ), saya
mempunyai latar belakang pendidikan dan seorang pekerja keras.

Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat saya,

Jammahari

Anda mungkin juga menyukai