Anda di halaman 1dari 14

TAKSONOMI

OBJEKTIF PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
ISMAIL ABDULRAOH
DOMAIN OBJEKTIF PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

DOMAIN
PEMBELAJARAAN

DOMAIN DOMAIN DOMAIN


KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
DOMAIN PSIKOMOTOR
  Domain yang mengadunkan kemahiran
  Intelektual
  fizikal

  Pembelajaran tentang pergerakan fizikal

  Pembelajaran yang menghasilkan sesuatu produk


DOMAIN PSIKOMOTOR
  Objekif Domain Psikomotor melibatkan;
1.  Mengikut sesuatu turutan prosedur
2.  Melakukan setiap prosedur kepada sesuatu paras
kompeten
3.  Membentuk produk akhir yang memenuhi kriteria tertentu

  Objektif ni menggunakan kata kerja yang menunjukkan


kemahiran spesifik

  Penilaian objektif domain ini dibuat melalui pencerapan


PERINGKAT DOMAIN PSIKOMOTOR
Simpson, 1972

PERMULAAN
ADAPTASI
RESPON KOMPLEKS OVERTS
MEKANISME
RESPONS TERBIMBING
SEDIA
PERSEPSI
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Persepsi – pelajar mengenal pasti klu yang signifikan dan
mengaitkan klu tersebut dengan tingkah laku
  Mengesan
  Mndengar
  Mengenal
  Melihat
  Memerhati
  merasa
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Sedia – pelajar mempamerkan kesediaan mental dan
fizikal untuk melakukan sesuatu tingkah laku;
  Merespons
  Mempamerkan
  menunjukkan
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Respons Terbimbing – pelajar meniru respon atau
sesuatu model atau di bawah bimbingan;
  Membina
  Memasang
  Mempraktik
  Melakukan di bawah bimbingan
  Meniru
  mencuba
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Mekanisme – pelajar melakukan sesuatu tugas yang
sudah menjadi suatu kebiasaan dengan suatu tahap
keyakinan dan kecekapan;
  Melengkapkan dengan yakin
  Menunjukkan manipulasi
  Memasang
  Meningkatkan kecekapan
  menjalankan
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Merespons Kompleks Overts – plajar melakukan tingkah
laku dengan kompeten dan cekap;
  Melakukan dengan automatik
  Mengawal tangan dan badan
  Mempamerkan
  Menunjukkan
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Adaptasi – pelajar menggunakan kemahiran yang telah
dipelajari untuk melakukan tugas yang baru tetapi
berkaitan iaitu menyesuaikan kemahiran dengan situasi;
  Menyesuai
  Membentuk
  Mengubah
  Mengadaptasi
  Meminda
  Menyusun semula
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Permulaan – pelajar mencipta perlakuan atau pola baru
yang lebih spesifik selepas membentuk kemahiran-
kemahiran;
  Mereka bentuk
  Merumuskan
  Membina
  mengubah
CONTOH
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR
  Pada akhir pembelajaran pelajar dapat mengadaptasi
enam pola pakaian dengan tepat
Rujukan

Bloom, B.S. (Editor). (1998). Taksonomi


objektif pendidikan, Buku pedoman 1:
Domain kognitif. Terjemahan Abdullah
Junus. Kuala Lumpur: DBP.