Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG ULASAN WEBINAR

Nama Sekolah: SK Pendidikan Khas Batu Pahat Kod Sekolah: JBA0093

1. Nama Guru NORHAMIZA BINTI AZMAN


BICARA PROFESIONAL KPM :
2. Tajuk 3. Bidang: e-Pembelajaran
Bersama-Sama Melangkah Lebih Jauh
4. Tarikh 5 Mac 2020 5. Masa: 1430-1600

6. Alamat URL https://youtu.be/zvZwr7XuOds


7 Ulasan

Suatu perkongsian yang amat baik daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, YBrs Dr.
Habibah Binti Abdul Rahim dalam meningkatkan kadar keciciran dan merapatkan jurang
pencapaian murid bandar dan luar bandar supaya dapat melangkah lebih jauh khususnya murid
Sekolah Pendidikan Khas. KPM sendiri telah memberi perhatian yang khusus kepada Pendidikan
Khas. Akauntabiliti guru amat memainkan peranan yang penting dalam memastikan kemenjadian
murid di masa hadapan. Peranan ibubapa dan masyarakat juga memainkan peranan yang
penting dalam membantu membentuk sahsiah dan hala tuju murid-murid.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Sesi Bicara Profesional ini banyak memberi informasi berguna kepada warga pendidik dari aspek
penyampaian input pembelajaran dan pembimbing dalam memastikan kemenjadian murid.
Semoga dapat dihayati bersama oleh setiap warga pendidik baik di bahagian KPM, bahagian
Pentadbiran sekolah dan guru-guru yang mendidik demi mempertingkatkan lagi mutu pendidikan
negara. Guru-guru hendaklah sama-sama berganding bahu dalam meningkatkan pencapaian
murid dalam dunia pendidikan yang kian mencabar ini. Akauntabiliti guru memainkan peranan
yang penting ke arah memastikan kemenjadian murid yang seimbang sama ada di luar bandar
dan banadr.
9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Bagi mencapai wawasan PPPM ini, pemimpin di sekolah dan para guru perlu mempunyai
keteguhan AKAUNTABILITI. Bidang tumpuan adalah penyertaan murid, kualiti guru dan
pemimpin sekolah serta program strategik yang mampu meningkatkan akauntabiliti semua yang
terlibat

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(NORHAMIZA BINTI AZMAN) ( )

Anda mungkin juga menyukai