Anda di halaman 1dari 27

 Pembuka : 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,


bermunajat kepada tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi
dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam,
akan saya pimpin, bagi yang non Muslim silahkan
menyesuaikan.
Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ‘ala Sayyidina


Muhammad, Wa’ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, di gedung SAPTA PESONA
Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep ini kami hendak
menyelenggarakan acara RAPAT PLENO REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN dengan memohon
ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan
kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang
bermanfaat kepada kami.

Ya allah Ya Wahid, engkau yang Maha satu dan Maha


mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara
kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami.
Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat
untuk agama, negara dan bangsa ini.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas segala


dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para
pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para
pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini
dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa.


Perkenankanlah doa dan permohonan kami. 

Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah.


waqinna ‘adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil
alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

 Penutup : 

Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita


berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca
Ummul kitab. 
Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa
persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami
serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa


qina ‘adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin
ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ya allah , ya tuhan kami,

Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau
limpahkan kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara ...

Untuk itu ya allah ya rahman ya karim jadikanlah acara ... ini sebagai acara yang engkau ridhai, yang
membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayah-mu bagi kami semuanya, dan bagi para pimpinan ...

Ya allah ya rabbana ya karim.


Kiranya momentum acara ... ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan
karuniamu atas daerah kami yang tercinta ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-mu, akan
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi
terwujudnya kemajuan dalam pembangunan ....

Ya allah, jadikan jabatan ... ini sebagai sumber ketenangan bathin bagi kami dan sumber segala
kebajikan untuk mencapai ridhamu. Dan janganlah engkau jadikan jabatan ini yang membuatkan kami
lalai dan lengah terhadap peringatan dan seruan mu.

Ya allah ya rahman ya rahim.


Jadikanlah ... yang baru ini, mampu mengemban amanat dan wewenang yang ada di tangannya untuk
menegakkan keadilan, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat, sucikan hati dan nuraninya
dari sifat zhalim, sehingga dapat segera terwujud kesejahteraan rakyat lahir dan bathin.

Ya allah yang maha benar


Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada
lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar, dan
mapu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan mampu menjauhinya

Ya allah tuhan yang maha mulia


Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja
dan kemudahan dalam segala urusan kami agar kami dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah
maju sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Ya allah
Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya’, bersihkan perkataan kami dari
dusta, dan singkirkan dari diri kami, segala niat yang tidak terpuji, Segungguhnyalah engkau maha
mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami

Ya allah ya tuhan yang maha agung


Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan kami,
hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan,
kerukunan, kedamaian dan ketentaraman lahir dan bathin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-
yang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.

Ya allah
Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa yang belum kami
ketahui dan sempunakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan kami.
Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensukuri nikmatmu
dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu

Ya allah tuhan yang maha pengampun.


Engkau maha mengetahui, terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan
kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, kabulkanlah doa dan
permohonan kami.

Bacaan Do’a Penutup untuk Acara Formal (Resmi)

 Assalamu’alaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala.
Astagfirullahal’azim (3x)
A’uzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrobbil’alamin, wasshalatuwasshalamu’ala asrhofil anbiyai walmursalin wa’ala
aalihi wa shohbihi rosulillahi ajema’in.
Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.
Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naan’am ta’alaihim ghoiril maghdu bi’alaihim
waladhollin,amin..
Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah
kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Ya Allah, Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang
kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan
acara………………………………………..guna menambah wawasan keislaman kami,
meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta
memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu. Ya Robb, Ridhoi dan berkahilah
acara kami ini.
Ya Allah, Ya Rahman. Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah
kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada Mu dan bimbinglah setiap langkah hidup
kami. Sungguh, hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin.
Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina ‘azabannar. Subbhanakarabbika
rabbil’izati ‘amma yasifun wassalamu’alarmursalin. Walhamdulillahirrobil’alamin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
A. Do'a Pembuka Acara

Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Tabaraka Wata’ala untuk
memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal
hamdu, walakasy syukru  kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain. 

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan
negara kami ini.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...


Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan
kesalahan kami yang pernah kami lakukan.

Ya Allah Ya Rabbana...
Acara 3 tahun Bloggerbekasi yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami,
untuk memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami
agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah
kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami.

Allahumma Ya Allah  Ya Karim,...


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Blogger yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam
hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya
kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan,
keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka antattauwaburrahim. 


Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Bacaan Do’a Penutup untuk Acara Formal (Resmi)


 Assalamu’alaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan.....
marilah kita sejenak, menundukkan kepala...

Astagfirullahal’azim (3x)

 A’uzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim...........
 Alhamdulillahirrobbil’alamin, wasshalatuwasshalamu’ala asrhofil anbiyai
walmursalin wa’ala aalihi wa shohbihi rosulillahi ajema’in........
 Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.....
 Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naan’am ta’alaihim ghoiril
maghdu bi’alaihim waladhollin,amin.......  ◀[home]

✔ Ya Allah,
Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan
baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
✔ Ya Allah,
Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki
guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
✔ Ya Allah,
Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara (……) guna menambah wawasan keislaman
kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta
memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu.
✔ Ya Robb,
Ridhoi dan berkahilah acara kami ini.
✔ Ya Allah, Ya Rahman.
Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah kami dalam ibadah
terbaik yang kami miliki kepada Mu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh,
hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin............
Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina ‘azabannar...............
Subbhanakarabbika rabbil’izati ‘amma yasifun wassalamu’alarmursalin....
Walhamdulillahirrobil’alamin.........
Wassalamu’alaikum wr.wb.

DOA ACARA PERESMIAN……..

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN SEGALA KEBESARAN DAN KEAGUNGAN-MU, DENGAN TAK HENTI-


HENTINYA KAMI  MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU SERTA
DENGAN MENADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON KEHADIRATMU PADA
SAAT INI KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA
PESERESMIAN……………………., TIADA HARAPAN DAN DAMBAAN KAMI 
MELAINKAN MENGHARAP BOROKAH  DAN REDHO-MU SELALU MENYERTAI 
KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN RAHMAT DAN KASIH SAYANG-MU , SUNGGUH PARA PEMIMPIN-


PEMIMPIN KAMI PADA SAAT INI TIADA HENTI-HENTINYA DALAM BERBUAT,
MEMIKIRKAN DAN MELAKSANKAN SEGALA  BENTUK PEMBANGUNAN BAIK
FISIK MAUPUN NON FISIK, SEPERTI PADA SAAT INI TELAH
BERDIRI……………………, HAL INI MERUPAKAN KEBERHASILAN DARIPADA
PEMBANGUNAN NEGARA DAN DAERAH KAMI YANG SANGAT DI DAMBAKAN
OLEH MASYARAKAT DAN KAMI SEMUANYA,  UNTUK TERCIPTA MASYARAKAT 
YANG  SEHAT, UNTUK ITU DENGAN SIFATMU YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA
RAHIM  YA ALLAH,  JADIKAN  KAMI SEMUA  ORANG YANG PANDAI BERSYUKUR
ATAS NIKMAT YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI, DAN
JAUHKAN KAMI DARI SIFAT KUFUR NIKMAT.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

JADIKAN MOMEN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN MEMACU DAN
MENDUKUNG  PERCEPATAN  PEMBANGUNAN DAERAH  KAMI YANG TERCINTA
INI, SERTA TANAMKAN KEDALAM HATI SANUBARI  KAMI  UNTUK SELALU 
TETAP MEMPERTAHANKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA
UKHUWWAH ISLAMIYAH DENGAN PENUH  RASA KEBERSAMAAN DIANTARA
KAMI  DAN PEMIMPIN-PEMIMPIN DAERAH KAMI  PADA SAAT INI UNTUK TERUS
BERBUAT  DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI
TERCINTA SAKTI ALAM KERINCI, DAN LIMPAHKAN KESEHATAN KEKUATAN
DAN KESEMPATAN KEPADA KAMI ,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI   DALAM
MENCIPTAKAN MASYARAKAT KERINCI YANG  MADANI. BALDATUN
THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA  PENGAMPUN

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI DAN KESALAHAN ORANG TUA


KAMI ,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI, DAN PARA SYUHADA KAMI, TERIMA LAH DOA
DAN PINTA KAMI INI.

RABBANA ……………….

DOA KUNJUNGAN INVESTOR MALAYSIA

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

SEGALA PUJI DAN SYKUR KAMI PERSEMBAHKAN KEHADIRAT-MU, DI ATAS


KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH PADA  HARI YANG BERBAHAGIAN INI
ENGKAU PERKENANKAN KAMI HADIR DALAM  ACARA KUNJUNGAN PARA
INVESTOR  YANG DATANG DARI NEGARA TETANGGA KAMI MALAYSIA KEBUMI
SAKTI ALAM KERINCI, KIRANYA ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI
MENDAPAT BARAKAH DAN REDHA-MU.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA KUASA.

SUNGGUH MERUPAKAN  NIKMAT YANG SANGAT BESAR  SEKALI BAGI KAMI


WARGA MASYARAKAT KERINCI DIMANA  TELAH ENGKAU HAMPARKAN BUMI
SAKTI ALAM KERINCI  YANG INDAH, SUBUR DAN PERMAI INI, SERTA
MASYARAKATNYA YANG AMAN, RAMAH. UNTUK ITU KEPADA ENGKAU YA
ALLAH KAMI MOHON KIRANYA  BAGI INVESTOR  YANG TELAH MENANAMKAN
NIATNYA, DAN MEMBERIKAN PERHATIAN YANG BESAR TERHADAP KABUPATEN
KERINCI, SEHINGGA PADA GILIRANNYALAH , POTENSI SUMBER DAYA ALAM
DAN ,SDM  YANG CUKUP TERSEDIA INI, AKAN MENDATANGKAN MANFAAT
YANG  BESAR BAIK BAGI INVESTOR MAUPUN BAGI MASYARAKAT KERINCI
PADA KHUSUSNYA DAN INDONESIA PADA UMUMNYA. LIMPAHKANLAH
PETUNJUK, BIMBINGAN   DENGAN SIFATMU YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA
RAHIM KEPADA KAMI SEMUANYA, UNRTUK MEMBANGUN DAERAH INI AGAR
LEBIH MAJU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SERTA
HASANAH DIDUNIA DAN HASANAH DI AKHIRAT.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-NU, CURAHKAN LAH DIKALBU KAMI, RASA


UKHUWWAH ISLAWIYAH YANG MENDALAM, SERTA JADIKANLAH KAMI ORANG-
ORANG YANG PANDAI BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT YANG TELAH ENGKAU
LIMPAH DAN ENGKAU CURAHKAN KEPADA KAMI, DAN JAUKAN KAMI DARI 
SIFAT KUFUR NIKAMAT.SERTA BERIKANLAH KUKATAN LAHIR DAN KEKUATAN
BATIN  KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DAN KEPADA INVESTOR DAN
KEPADA KAMI SEMUANYA  SEHINGGA KAMI DAPAT BERBUAT LEBIH BANYAK
LAGI DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, NEGARA DAN DAERAH
KAMI INI , AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI  PARA PEMIMPIN-
PEMIMPIN KAMI DAN KEPADA KEDUA IBU BAPA KAMI, TERIMALAH DOA DAN
PI9NTA KAMI INI.

DOA PELANTIKAN DEWAN HAKIM MTQ

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMA YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHIM,

PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN KEHADIRAT-MU YA ALLAH DI ATAS


KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH, ENGKAU PERKENANKAN KAMI HADIR
DITEMPAT INI DALAM MENGIKUTI ACARA SUMPAH DAN PELANTIKAN DEWAN
HAKIM MTQ KE… TK KAB. KERINCI TAHUN…….,SEMOGA ACARA INI  MENDAPAT
BAROKAH DAN REDHO-MU.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN PELAKSANAAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DEWAN HAKIM INI,


ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN DARIPADA
PELAKSANAAN MTQ YANG AKAN KAMI LAKSANAKAN , DAN MERUPAKAN
SEBAGAI PERTANDA BETAPA CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCIMU, YANG
MENJADI PEDOMAN HIDUP DAN KEHIDUPAN KAMI DI ATAS DUNIA INI, UNTUK
ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEMAMPUAN, SERTA BIMBINGAN KEPADA  
DEWAN HAKIM  YANG TELAH DILANTIK PADA HARI INI  UNTUK DAPAT
MELAKSANAKAN TUGAS, MEMBERIKAN PENILAIAN, PADA MTQ  TK KAB.
KERINCI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

YA ALLAH  YA TUHAN KAMI.

DENGAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU, TANAMKAN KEDALAM HATI


SANUBARI KAMI SEMUANYA,  AGAR KAMI  SELALU TETAP CINTA DAN SETIA
KEPADA KITAB SUCI-MU ALQUR`AN,  DAN SEGALA ISI DAN KANDUNGANNYA
BISA DAPAT KAMI APLIKASIKAN DI DALAM KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.


LIMPAHKANLAH KEKUATAN, KESEHATAN, KEPADA KAMI, KEPADA PEMIMPIN-
PEMIMPIN KAMI, AGAR KAMI DAPAT TERUS MELAKSANAKAN SEGALA
PEMBANGUNAN BANGSA DAN DAERAH KAMI BAIK PEMBANGUNAN MENTAL,
MAUPUN PEMBANGUNAN SPRITUAL SERTA KUATKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN SERTA UKHUWWAH ISLAMIYAH DIAN TARA KAMI DALAM
MENERUSKAN PEMBANGUNAN UNTUK  MENUJU MASYARAKAT YANG mAJU, 
DAN SEJAHTERA  YAKNI MASYARAKAT YANG MADANI.

DO’A WALIMATUL URUS

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DIBAWAH LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU, PADA SAAT YANG


BERBAHAGIA INI, KAMI DAPAT MELAKSANAKAN ACARA WALIMATUL URUS,
MENYAKSIKAN SEPASANG HAMBAMU  YANG TELAH MEMATRI HUBUNGAN SUCI
MELALUI IJAB DAN KABUL AQAD PERNIKAHAN ANTARA
………………………………………………..SERAYA MEMANJATKAN DO’A
KEHIDARATMU, LIMPAHKAN LAH CINTA KASIH, KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN,
SALING HORMAT MENGHORMATI DIANTARA MEREKA, DIBAWAH PETUNJUK
DAN REDHOMU

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DARI PELAMINAN YANG INDAH INI,DENGAN BERHIASKAN PAKAIAN


KEBESARAN PENGANTIN, KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BARU MULAI
BERANGKAT LAKSANA KAPAL  MULAI BERLAYAR MENGARUNGI LAUTAN LUAS
YANG PENUH GELOMBANG OMBAK DAN BADAI, KARUNIAILAH MEREKA
KETENANGAN JIWA, KEKUATAN BATHIN, SINARILAH MEREKA DENGAN NUR
CAHAYA MU DENGAN IMAN DAN TAKWA. TANAMKAN KETABAHAN DAN
KESABARAN, DALAM MEREKA MENJALANKAN BAHTERA RUMAH
TANGGANYA,SEMOGA SELALU BERADA DALAM TATANAN HIDUP YANG PENUH
BARAKAH DAN HARMONIS,RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH, SERTA BAHAGIA FIDDUNYA WAL AKHIRAH.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

SUKA DAN DUKA SILIH BERGANTI, SENANG DAN SUSAH SELALU ADA . BILA
DATANG KEGONCANGAN HIDUP PERJALANAN HIDUP MENJADI PAHIT.
BANTULAH DAN BIMBINGLAH MEREKA UNTUK BERFIKIR DAN BERZIKIR.
TUNJUKI LAH MEREKA JALAN YANG BENAR DAN LURUS, BANGUNKAN MEREKA
DIKEHENINGAN MALAM UNTUK BERSUJUD DAN BERDO’A, MEMOHON
PETUNJUK KEREDHOAN-MU WALAU BERIRING TETESAN AIR MATA PENUH
KEAMPUNAN,

YA ALLAH, ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN YANG


SHOLEH/SHOLEHAH, TAAT MELAKSANAKAN AJARAN-MU SERTA BERBAKTI
KEPADA KEDUA ORANG TUANYA, KEPADA NUSA BANGSA DAN AGAMA,
RAHMATILAH KAMI SEMUA DENGAN KEHIDUPAN YANG BAHAGIA.

‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض‬,‫ واجمع لهما في خير وعافية‬, ‫اللهم بارك لهذين العقدين_العرسين‬
‫ اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي‬,‫ ماالفت بين قلوبهم ولكن هللا الف بينهم انه عزيز حكيم‬.‫جميعا‬
…………‫ربناهبلنا من ازواجنا وذريتنا‬..……………‫والف‬

DOA PERINGATAN MAULID NABI SAW

TAAWUZ
SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI PANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT


KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , KEPADA PARA
PEMIMPIN KAMI, KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM

JADIKANLAH MALAM PERINGATAN MAULID  NABI BESAR MUHAMMAD


SAWMALAM INI, SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG BERMANFAAT, YANG
MENINGKATKAN PENGETAHUAN KAMI ,MENINGKATKAN KEIMANAN KAMI DAN
MENINGKATKAN AMALIYAH KAMI.

YA ALLAH YA RABBANA.

DEKATKANLAH KAMI DENGAN PERILAKU MUHAMMAD SAW, RASUL YANG


PENUH SURI TAULADAN, PENUH DENGAN AKHLAK YANG TERPUJI YANG
AMANAH DAN YANG JUJUR DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, MENYATU
ANTARA UCAPAN DENGAN PERBUATAN, TIDAK PERNAH RASULMU
BERJANJIKECUALI BERUSAHA MENEPATINYA, YANG RENDAH HATI YANG CINTA
PADA SESAMA TERUTAMA PADA KAUM DHUAFA DAN MASAKIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH, JIKA


KAMI PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAHJIKA KAMI RAKYAT
BIASA JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN AMANAH AKAN
MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT KHIANAT
AKAN MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH  MENIMPA MASYARAKAT DAN


BANGSA KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH
CINTA DAN SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU.
KAMI INGAT AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADARUNTUK AKAN
MELAKSANAKAN ATURAN DAN NORMA-MU

JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU  ORANG YANG MAU BERTAUBAT


DENGAN TAUBATAN NASUHA.

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD.

YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA


KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TQABBALMINNA INNAKAANTA SSAMIUL ALIM, WATUBALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DO’A PERINGATAN ISRA`MI`RAJ

TAAWUZ

SHALAWAT
HAMDALAH

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KAMI PANJATKAN PUJA DAN PUJI KEHADIRAT-MU, KAMI TADAHKAN TANGAN


MEMOHON KARUNIA-MU KAMI MEMOHON BELASKASIH DAN AMPUNAN-M KAMI
HAMBA-HAMBA-MU YANG LEMAH, TAK MAMPU BERBUAT LEBIH DARI YANG
KAMI SANGGUPI, KAMI TAK CUKUP BERBAKTI, DENGAN LIMPAHAN RAHMAT-
MU YANG TIADA BERTEPI.

ALAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

PADA PERINGATAN ISRA`MI`RAJ INI KAMI SEGENAP MEMOHON RAHMAT-MU,


KIRANYA ENGKAU BERKENAN DAN MENGABULKAN.

YA  ALLAH YA ILAHIL `ALAMIN.

TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI DALAM


SEGALA LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP SEJAJAR
DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA.

YA ALLAH YA MUHAIMIN YA SALAM.

SELAMATKAN BANGSA KAMI DARI BERBAGAI PERSOALAN, YANG MELANDA


BANGSA KAMI DARI PERPECAHAN DAN PERMUSUHAN YANG MENJURUS
KEPADA SEGALA DISINTEGRASI, BERILAH KAMI KEKUATAN DARI SEGALA
KESINAMBUNGAN DI NEGARA NKRI.

ALLAHUMMA YA QUDDUS YA SALAM.

BERILAH KEKUATAN KEPADA PEMIMPIN KAMI, AGAR MEREKA MAMPU MENJADI


SURI TAULADAN BAGI BANGSA KAMI, YANG SELALU MEMBIMBING DAN
MENGAYOMIMENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR DIBAWAH
REDHA-MU YA RABBY.

YA ALLAH YA ARSYIL AZHIM.

BIMBINGLAH RAKYAT INDONESIA KEJALAN IDAMAN, ANUGRAHKAN HIDAYAH-


MU KEPADA PEMIMPIN  YANG BERIMAN, JAUHKAN BANGSA KAMI DARI DARI
FITNAH DAN PERPECAHAN, BUKAKANLAH  PINTU RAHMATKEPADA KAMI DI
DUNIA DAN DI HARI KEMUDIAN .

YA ALLAH YA ZALJALALIWAL IKRAM.

SEJAHTERAKAN KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA, DAN BAHAGIAKAN PULA


KEHIDUPAN KAMI KELAK DI ALAM BAKA,  HINDARKAN KAMI DARI SIKSA DAN
MALAPETAKA DAN JAUKAN KAMI DARI SIKSA API NERAKA, MASUKKAN KAMI
KEPADA GOLONGAN HAMBA-MU PEWARIS SURGA

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA PEMIMPIN
KAMI, MAAFKAN SEGALA KESALAHAN KAMI, KABULKAN DOA DAN PINTA
KAMI.

DOA LOKA KARYA

TAAWUZS
BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKR$U

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI, KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM

JADIKANLAH ACARA LOKAKARYA……..INI , SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG


BERMANFAAT, YANG MEMBUAHKAN HASIL DAN KESEPAKATAN UNTUK DAPAT
BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

YA ALLAH YA RABBANA. TNKS ADALAH MERUPAKAN KEBANGGAAN


KAMI,YANG TERHAMPAR DIBUMI SEKEPAL TANAH SURGA YANG TERCAMPAK
KEBUMI, , TANAHNYA YANG SUBUR, HUTANNYA YANG MASIH ALAMI, DAM
PANORAMANYA YANG BAGUS DAN INDAH,  HAWANYA YANG SEJUK , SERTA
MASYARAKATNYA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI AGAMA DAN  ADAT,
UNTUK ITU BERILAH PETUNJUK DAN BIMBINGAN KAMI AGAR KAMI DAPAT
MELESTARIKANNYA, DEMI UNTUK KEBUTUHAN DAN KESELAMATAN, KAMI
SERTA ANAK CUCU KAMI DIMASA-MASA YANG AKAN DATANG.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH, JIKA


KAMI PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAH JIKA KAMI RAKYAT
BIASA JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN AMANAH AKAN
MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT KHIANAT
AKAN MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH  MENIMPA MASYARAKAT DAN


BANGSA KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH
CINTA DAN SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU.
KAMI INGAT AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK AKAN
MELAKSANAKAN ATURAN DAN NORMA-MU

JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU  ORANG YANG MAU BERTAUBAT


DENGAN TAUBATAN NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU YANG PANDAI
BERSYUKUR ATAS SEGALA NIKMAT  YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA
KAMI

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD.

YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA


KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DOA PELANTIKAN PENGURUS KNPI


TAAWUZD

BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA…………
UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH  PELANTIKAN INI
SEBAGAI ACARA  YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH,
RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA, BUAT PENGURUS
KNPI YANG TELAH DILANTIK OLEH………….PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI.

YA ALLAH YA RABBANA.

DENGAN TELAH DILANTIKNYA PENGURUS KNPI KAB KERINCI…….., KAMI


MOHON KEPADA ENGKAU SEMOGA KNPI KAB. KERINCI KEDEPAN LEBIH
BERWIBAWA DAN MENJADI PANUTAN PEMUDA DAN PEMUDI KAB. KERINCI,
SERTA TUMBUHKAN RASA PERSATUAN , KESATUAN SERTA RASA
KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM LUBUK HATI SANUBARI
KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA PROGRAM PEMBANGUNAN
DI SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN DATANG, SEHINGGA TERWUJUD
KERINCI YANG MADANI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

APAAPUN YANG KAMI LAKUKAN SAAT INI, KESEMUANYA ADALAH SEMATA-


MATA INGIN UNTUK MENINGKATKAN NUANSA HIDUP DAN PENGHIDUPAN KAMI,
KAMI MENYADARI BAHWA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA ADALAH
DAMBAAN HARAPAN KAMI, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI SEKALIAN
KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN DAN MENATA
KEHIDUPAN KAMI MENUJU HARI ESOK YANG LEBIH CERAH DAN DAN LEBIH
BAIK.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

JAUHKAN DAN HINDARKANLAH KAMI DARI MUSIBAH DAN BENCANA YANG


MENIMPA KAMI, BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH  MENIMPA
MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA
ENGKAU MASIH CINTA DAN SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI
KEJALAN-MU. KAMI INGAT AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK
AKAN MELAKSANAKAN ATURAN DAN NORMA-MU

JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU  ORANG YANG MAU BERTAUBAT


DENGAN TAUBATAN NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU YANG PANDAI
BERSYUKUR ATAS SEGALA NIKMAT  YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA
KAMI

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD. AMPUNILAH KESALAHAN DAN
DOSA-DOSA KAMI. DOSA KEDUA IBU BAPA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHA
PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI .
YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA
KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DOA PADA ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ

TAAWUZD

BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA PAGI HARI INI  DENGAN  PENUH RASA HARU DAN BERBAHAGIA , DI
RUMAH  DINAS BUPATI KERINCI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN
ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ KAB. KERINCI YANG BARU SAJA
KEMBALI DARI MENGIKUTI MTQ KE 37 TK. PROV. JAMBI  DI TANJAB TIMUR
,UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH  ACARA YANG
KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA  YANG ENGKAU REDHAI, YANG
MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

DENGAN ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ YANG KAMI LAKSANAKAN


PADA PAGI HARI YANG BERBAHAGIA INI, ADALAH MERUPAKAN SEBAGAI
WUJUD RASA SYUKUR KAMI YANG MENDALAM ATAS KEMBALINYA KAFILAH
MTQ KAB. KERINCI  KE DAERAH KAMI BUMI SAKTI ALAM KERINCI SETELAH
MENGIKUTI  KEGIATAN MTQ KE 37 .TK,PROV.JAMBI  DI KAB.TANJAB TIMUR 
DALAM KEADAAN SELAMAT DAN  SEHAT SERTA  TELAH MEMBAWA HASIL
YANG SANGAT MENGGEMBIRAKAN KAMI, UNTUK ITU YA ALLAH ATAS USAHA
DAN SEGALA DAYA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA
KAFILAH DAN PARA OFFICIAL KAMI  TSB, MERUPAKAN SEBAGAI PENGABDIAN
MEREKA KEPADA DAERAH  KAMI KIRANYA YA ALLAH ENGKAU JADIKAN
SEBAGAI   IBADAH  DISISI-MU. SERTA  BERIKANLAH KEPADA SEMUA KAFILAH  
QORI` DAN QARI`AH KAMI SEMANGAT YANG TINGGI UNTUK DAPAT TERUS GIAT
BERJUANG , DAN MEMACU PRESTASI AGAR DIMASA-MASA MENDATANG
KEBERHASILAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN  LEBIH MENINGKAT LAGI.

YA ALLAH YA RABBANA.

KUATKAN DAN TUMBUHKAN RASA PERSATUAN , KESATUAN SERTA RASA


KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM LUBUK HATI SANUBARI
KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA PROGRAM PEMBANGUNAN
DI SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN DATANG, SEHINGGA TERWUJUD
MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI.

‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا‬,‫اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي صراط المستقيم‬
..…‫ اللهم اغفرلنا ذنوبنا‬.‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬. ‫وحسن به اخالقنا‬

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬


DOA PADA ACARA PENILAIAN KUA PERCONTOHAN/TELADAN

‫نعوذ باهللا منالشيطان الرجيم¸بسم هللا الرحمن الرحيمو‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

‫اللهم اغفرلنا ذنوبنا والباءنا والمهاتنا ولجدينا ولجداتنا والذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا هللا يا‬
‫رب العالمينن‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA HARI INI  KAMI HADIR BERSAMA  DALAM MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA
PENYAMBUTAN TIM PENILAIAN KUA KEC. PERCONTOHAN TK. NASIONAL TAHUN
2007,UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH  ACARA YANG
KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA  YANG ENGKAU REDHAI, YANG
MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

TERANGILAH HATI KAMI DENGAN KEDAMAIAN DAN KEBAHAGIAAN  AGAR


KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA TUGAS DAN PEKERJAAN KAMI
SEHINGGA KAMI DAPAT MENATA DAN MELAKSANAKAN TUGAS  DIBAWAH
BIMBINGAN DAN PETUNJUK-MU, SEPERTI HALNYA PADA HARI YANG
BERBAHAGIA INI, KAMI MELAKSNAKAN KEGIATAN

PENILAIAN  KUA KEC. PERCONTOHAN/TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN


2007 YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI DI KUA KEC. KAYU ARO KAB.
KERINCI PROV. JAMBI  ADALAH MEMILIKI NILAI DAN MAKNA YANG SUNGGUH
BERARTI BAGI KAMI, DALAM RANGKA UNTUK MENJADIKAN TUGAS DAN
PEKERJAAN KAMI SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT AGAR
LEBIH TERARAH DAN LEBIH BAIK SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KAMI UNTUK MENUJU MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KAMI MOHON KEPADA-MU DENGAN NAMA-MU YANG SUCI, KEAGUNGAN DAN


KEBESARAN-MU YANG BILA DIMOHONKAN KIEBAJIKAN DENGANNYA
DIPEROLEH KEBAJIKAN ITU , BILA DITOLAK KEBURUKAN DENGAN
MENYEBUTNYA TERJAUHLAH KEBURUKAN ITU, YA ALLAH TANAMKAN
KEDALAM JIWA KAMI  KEINDAHAN-MU SERTA SIFAT-SIFAT-MU YANG TERPUJI,
LIMPAHKANLAH KEPADA TIM PENILAI KUA KEC. PERCONTOHAN TK.
PROV.JAMBI  , DAN KEPADA KAMI SEMUANYA AGAR KEGIATAN INI MENJADI
AMAL IBADAH DAN TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN  SUKSES,

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA KEPADA-MU


KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

RABBANA ATINA  FIDDUNYA….

DOA PADA ACARA HARI BAYANGKARA KE 61 DI POLSEK AIR HANGAT


‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI, PADA
SAAT INI KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA MEMPERINGATI HARI
BAYANGKARA KE-61 TAHUN 2007 DI…………………., UNTUK ITU YA ALLAH,
BERKAHILAH DAN RIDHOILAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI.

YA ALLAH YA  RAHMAN YA  RAHIM

BERKAT KARUNIA DAN NIKMAT-MU , KAMI SEMUA DAPAT MEMPERINGATI     


HARI BAYANGKARA YANG KE-61 TAHUN 2007, YANG MERUPAKAN HARI YANG
SANGAT BERSEJARAH YANG TAK DAPAT KAMI LUPAKAN SEPANJANG HAYAT,
SEMOGA DENGAN PERINGATAN INI, BAGI SEGENEP ANGGOTA BHAYANGKARA
KEDEPAN AKAN LEBIH MAJU DAN DAPAT MENJADI PEMBIMBING DAN PANUTAN
UMAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENANGAN, KESTABILAN, DAN
KESEJAHTERAAN BAGI BANGSA DAN NEGARA KAMI YANG TERCINTA INI.

YA ALLAH

BIMBING DAN BERILAH KAMI PETUNJUK UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT


DAN NEGARA KAMI BERDASARKAN PANCASILA UUD 1945 UNTUK MEWUJUDAKN
KEAMANAN DAN KEMAKMURAN SERTA KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATHIN
BAGI SELURUH RAKYAT KAMI DALAM NAUNGAN RIDHO-MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KUATKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN DIANTARA KAMI, SERTA


BIMBINGLAH KAMI SEMUANYA, AGAR KAMI SELALU TETAP BERADA  PADA  
JALAN DAN PETUNJUK-MU.

YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI SERTA


DOSA DAN KESALAHANKEDUA ORANG TUA KAMI TERIMALAH DO`A DAN PINTA
KAMI INI.

‫ عذاب النار والحمد هلل رب العالمين‬ ‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا‬

DO`A PADA ACARA PENURUNAN BENDERA HUT RI KE 62

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA SAAT INI


KAMI HADIR DI LAPANGAN MARDEKA SUNGAI PENUH , MELAKSANAKAN
UPACARA PENURUNAN DUPLIKAT BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKAIAN
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN  REPUBLIK INDONESIA KE 62  TAHUN 2007, UNTUK
MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK  DAN MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI
BERMUNAJAT DAN BERDO’A  KEHADIRAT-MU, DENGAN PENUH KHUSYUK DAN
PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH KEHADIRAN KAMI INI
DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN RAHIM DAN JADIKANLAH UPACARA INI
SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI.
ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.

CURAHKAN SELALU KASIH DAN SAYANGMU KEPADA KAMI ,PARA PAHLAWAN


DAN PEJUANG KAMI, BAIK YANG DIKENAL MAUPUN YANG TIDAK DIKENAL,
BERILAH MEREKA TEMPAT YANG LAYAK DISISI-MU KARENA SELAMA
PERJUANGAN MEREBUT KEMERDEKAAN RI, BUMI PERTIWI INI DIBASAHI
KERINGAT DAN DARAH  PEJUANG, SYUHADA KAMI SERTA CUCURAN AIR MATA
ANAK CUCU MEREKA, KARENA ITU YA ALLAH TERIMALAH PENDERITAAN DAN
PERJUANGAN SERTA PENGORBANAN MEREKA  SEBAGAI BHAKTI DAN
PENGABDIAN MEREKA KEPADA MU YA ALLAH,  AMPUNILAH KESALAHAN,
KEKHILAPAN DAN DOSA  MEREKA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

TUNJUKKANLAH KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI, KEPADA RAKYAT DAN


BANGSA KAMI JALAN YANG BENAR, AGAR KAMI DAPAT MELALUINYA DENGAN
SINAR KEBENARAN-MU, DAN PERLIHATKANLAH PULA KEPADA KAMI JALAN
YANG SALAH AGAR KAMI DFAPAT MENGHINDARINYA DENGAN KESADARAN
DAN PENUH KEINSYAFAN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

TINGKATKANLAH RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN KAMI UNTUK


MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS, DAN
SEJAHTERA, TEGUH DAN KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
KAMI, MANTAPKAN STABILITAS DAN KETAHANAN NASIONAL KAMI YA ALLAH
DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945.

YA ALLAH…….HINDARKANLAH NEGARA DAN BANGSA KAMI DARI AZAB DAN


BENCANA, DAN BERIKANLAH PETUNJUK DAN JALAN KELUAR UNTUK KAMI
DAPAT TERHINDAR DARI SEGALA KRISIS DAN BENCANA YANG MENIMPA
BANGSA KAMI.

ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA


PENGASIH , AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG
TUA KAMI,DAN DOSA  PARA PEMIMPIN KAMI, SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEJUANG DAN SYUHADA KAMI ,        ENGKAU MAHA
MENDENGAR, KABULKAN DO’A DAN PINTA KAMI.

‫ عذاب النار والحمد هلل رب العالمين‬ ‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا‬

DOA PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT STRUKTURAL

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM  ACARA
PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH  PEJABAT STURUKTURAL
ESELON…………………………… DI LINGKUNGAN……………………..  UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH  PELANTIKAN INI SEBAGAI
ACARA  YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ
DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA, BUAT PEJABAT YANG TELAH
DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAHNYA PADA HARI  INI.

YA ALLAH YA RABBANA YA  KARIM.


DENGAN TELAH DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAHNYA BAGI PARA PEJABAT
ESELON…………. DILINGKUNGAN …………………………….. KAB. KERINCI PADA
HARI INI, SEMOGA DENGAN MOMENTUM INI ENGKAU AKAN MENCURAHKAN
RAHMAT DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA TERHADAP TUGAS YANG MERUPAKAN
AMANAH DARIPADA-MU, AKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA , PENUH TANGGUNGJAWAB SERTA SEMANGAT YANG TINGGI, DEMI
TERWUJUDNYA VISI DAN MISSI ………………………….KAB. KERINCI PADA
KHUSUSNYA, DAN KEMAJUAN  PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA PADA
UMUMNYA.

WAHAI YA ALLAH, JADIKAN PULA JABATAN  INI SEBAGAI SUMBER


KETENANGAN  BATHIN BAGI KAMI DAN  SUMBER KEBAIKAN  APAPUN YANG
KAMI KERJAKAN  MENJADI IBADAH DISISI-MU, DAN SEBALIKNYA JANGANLAH
ENGKAU JADIKAN JABATAN INI YANG MEMBUATKAN KAMI LALAI DAN LENGAH
DENGAN PERINGATAN DAN SERUAN MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.

ENGKAULAH YANG MAHA KUASA ATAS SEGALA SESUATU, PERLIHATKANLAH


KEPADA KAMI KEBENARAN ITU BENAR SEHINGGA KAMI DAPAT
MENGIKUTINYA, DAN PERLIHATKAN PULA KEPADA KAMI KEBATHILAN  ITU
BATHIL SEHINGGA KAMI DAPAT MENJAUHINYA, DAN JADIKAN KAMI ORANG
YANG AHLI ILMU, AHLI KEBAIKAN, JANGAN ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI
APA-APA YANG TAK SANGGUP KAMI MEMIKULNYA, BERI MAAFLAH KAMI YA
ALLAH.

YA ALLAH, YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN  PEMIMPIN-PEMIMPIN,  KAMI
TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

‫ عذاب النار والحمد هلل رب العالمين‬ ‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا‬

DOA PENUTUPAN … CUP

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA MALAM HARI INI DENGAN PENUH KEAKRABAN DAN BAHAGIA INI KAMI
HADIR DI DALAM HALL GEDUNG LAPANGAN BULU TANGKIS KEMANTAN
KEBALAI,  DALAM MENGIKUTI ACARA PENUTUPAN  PELAKSANAAN TURNAMEN
KA. KANDEPAG CUP, YANG TELAH BERLANGSUNG SELAMA……….UNTUK INI
KIRANYA ENGKAU MEMBERIKAN BAROKAH DAN REDHA-MU DALAM ACARA
YANG KAMI LAKSANKAAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

TURNAMEN BULU TANGKIS KA. KANDEPAG CUP YANG DILAKSANAKAN INI


ADALAH SANGAT BESAR SEKALI ARTI DAN MAKNANYA  BAGI KAMI, TERUTAMA
MENJALIN HUBUNGAN SILATURRAHIM ANTARA KELUARGA BESAR KANDEPAG
KAB. KERINCI DENGAN MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA KHUSUSNYA DAM
MASYARAKAT PADA UMUMNYA DI DESA KEMANTAN INI, SEKALI GUS
MENINGKATKAN PRESTASI SERTA SEMANAGAT BAGI PARA GENERASI MUDA DI
BIDANG OLAH RAGA, UNTUK ITU YA ALLAH TANAMKAN SIFAR RAHMAN  DAN
RAHIM-MU KEPADA KAMI SEKALIAN, DAN GENERASI MUDA KAMI MENJADI
GENERASI MUDA YANG TANGGUH MEMILIKI IMAN DAN TAQWA KEPADA-MU,
SEHINGGA DAPAT BERKIPRAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BANGSA DAN 
AGAMA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEGIATAN TURNAMEN KA. KANDEPAG CUP DI


DESA KEMANTAN KEBALAI INI YANG TELAH DITUTUP LANGSUNG OLEH  KA.
KANDEPAG KAB. KERINCI BAPAK H. HARMALIS S.AG, MPdI, KIRANYA YA ALLAH,
ENGKAU DAPAT MELIMPAHKAN KESEHATAN DAN KEKUATAN KEPADA  KAMI
SEMUA, DAN  ENGKAU TUMBUHKAN RASA UKHUWWAH ISLAMIYAH,
PERSAUDARAAN ,PERSATUAN DAN KESATUAN YANG KOKOH DIANTARA  KAMI
TERJALIN DENGAN BAIK DAN UTUH.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI  ENGKAULAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA DAN PEMIMPIN –PEMIMOPIN


KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN  KEDUA ORANG TUAKAMI, TERIMALAH
DOA DAN PINTA KAMI INI.

‫ عذاب النار والحمد هلل رب العالمين‬ ‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا‬

DOA AQAD NIKAH

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU, DIBAWAH


LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU. PADA SAAT YANG PENUH SAKRAL DAN
BAHAGIA, KAMI HADIR DI DALAM MASJID ALJIHAD KOTO MAJIDIN TELAH
MENYAKSIKAN PELAKSANAAN DUA INSAN HAMBAMU, MEMATERI HUBUNGAN
SUCI YAKNI  IJAB DAN
QABUL,ANTARA……………………………………….BINTI…………………………….DE
NGAN ………………………………….. BIN…………………………,SERAYA KAMI
BERDOA MENADAHKAN TANGAN MEMOHON KEHADIRAT-MU LIMPAHKAN
RAHMAT SERTA REDHO-MU TERUTAMA KEPADA KEDUA MEMPELAI KAMI
SERTA KEPADA KAMI SEMUANYA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN PELAKSANAAN AQAD NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KEDUA


INSAN HAMBAMU  PADA SAAT INI, BERARTI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BARU
KEDUA PENGANTIN ………………….., MULAI BERANGKAT LAKSANA KAPAL
MULAI BERLAYAR MENGARUNGI LAUTAN LUAS YANG PENUH GELOMBANG
OMBAK DAN BADAI, UNTUK ITU YA ALLAH KARUNIAILAH MEREKA
KETENANGAN JIWA, KEKUATAN BATHIN SERTA SINARILAH MEREKA DENGAN
NUR CAHAYAMU DENGAN IMAN DAN TAQWA KEPADA MU, TANAMKAN
KETABAHAN KESABARAN, DALAM MEREKA MENJALANKAN BAHTERA RUMAH
TANGGANYA AGAR TERCIPTA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA, RUMAH
TANGGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH.

SERTA  ANUGERAHILAH  KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN ANAK


YANG SHALEH DAN SHALEHAH, BERBAKTI KEPADA-MU SERTA THAAT KEPADA
KEDUA ORANG TUANYA, BERILAH RAHMAT KEPADA KAMI SEMUANYA DAN
BERI MAAFLAH KAMI.
‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض‬,‫ واجمع لهما في خير وعافية‬, ‫اللهم بارك لهذين العقدين_العرسين‬
‫ اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي‬,‫ ماالفت بين قلوبهم ولكن هللا الف بينهم انه عزيز حكيم‬.‫جميعا‬
…………‫ربناهبلنا من ازواجنا وذريتنا‬..……………‫والف‬

DOA  RENUNGAN SUCI DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI


DALAM ACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

KE 62  10 NOPEMBER 2007

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA MUJIBASSA`ILIN

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU  YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH 
YANG MAHA MENGABUULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU  DENGAN
KUDRAT DAN IRADAT-MU PADA MALAM YANG HENING DAN SAHDU INI KAMI
BERKUMPUL DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI DALAM 
MELAKSANAKAN ACARA RENUNGAN SUCI DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI PAHLAWAN KE 62 10 NOPEMBER 2007  , UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH,
PETUNJUK  DAN MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A 
KEHADIRAT-MU, DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA
ALLAH TERIMALAH  KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN
DAN RAHIM DAN JADIKANLAH ACARA  RENUNGAN SUCI INI SEBAGAI KEGIATAN
YANG ENGKAU BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DALAM SUASANA HARU DAN SAHDU INI, KAMI TAFAKKUR MERENUNG DAN
MENGENANG PERJUANGAN PARA PAHLAWAN YANG TELAH GUGUR DALAM
MEMPERTAHANKAN TANAH AIR DAN BANGSA KAMI , SEMOGA KIRANYA YA
ALLAH ENGKAU TERIMA AMAL BHAKTI MEREKA DAN TEMPATKANLAH
MEREKA DITEMPAT YANG SEBAIK-BAIKNYA DISISI-MU.

ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU, KARENA ITU YA


ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, JASMANI DAN ROHANI
KEPADA BANGSA KAMI, UNTUK SENANTIASA DAPAT MEMANTAPKAN
PERSATUAN DAN KESATUAN , STABILITAS NASIONAL, SERTA AGAR KAMI
MAMPU MENANGKAL SEGALA BENTUK  ANCAMAN DAN TANTANGAN, DALAM
MENGISI KEMERDEKAAN  DI TANAH AIR TERCINTA INI UNTUK MENUJU
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR, ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN
MAKMUR DALAM KEADILAN  YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA


PENGASIH , AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG
TUA KAMI,DAN DOSA  PARA PEMIMPIN KAMI, SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEJUANG DAN SYUHADA KAMI ,        ENGKAU MAHA
MENDENGAR, KABULKAN DO’A DAN PINTA KAMI.

DOA ACARA PEMBUKAAN MTQ

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬
‫اللهم اغفرلنا ذنوبنا والباءنا والمهاتنا ولجدينا ولجداتنا والذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا هللا يا‬
‫رب العالمينن‬

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA MALAM HARI INI DENGAN  PENUH RASA 
KHUSSU` DAN TAWADDU` DI DALAM MASJID …, KAMI HADIR DALAM
MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA PEMBUKAAN MTQ KE 14 … TIMUR  YANG
TELAH DIBUKA LANGSUNG OLEH  WAKIL BUPATI KERINCI (BAPAK H.HASANI
HAMID), UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA INI
SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT
TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

DENGAN PELAKSANAAN MTQ  INI, ADALAH SEBAGAI PERTANDA BETAPA


CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCI-MU (YAKNI AL-QUR`AN),YANG MENJADI
PEDOMAN,PETUNJUK DALAM HIDUP DAN KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA INI, 
UNTUK ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI SEMUA, KEPADA GENERASI-
GENERASI KAMI KEMAMPUAN AGAR KAMI  DAPAT MEMAHAMI,MENGHAYATI
SERTA MENGAMALKAN ISI DAN KANDUNGAN AL-QUR`AN TERSEBUT DALAM
KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI DALAM MENUJU KEHIDUPAN YANG HASANAH
DI DUNIA DAN HASANAH DI AKHIRAT.

YA ALLAH YA GHAFFAR

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, DAN


TANAMKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN  PERSAUDARAAN, RASA KASIH
SAYANG UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN
UTUH, SERTA SATUKAN TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI DALAM
MELAKSANAKAN DAN MELANJUTKAN  PEMBANGUNAN  BANGSA KAMI
KHUSUSNYA PEMBANGUNAN  DAERAH KAMI ,  YAKNI MASYARAKAT YANG
AMAN, SEJAHTERA, MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI
SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI,
TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI.

‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا‬,‫اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي صراط المستقيم‬
.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬. ‫وحسن به اخالقنا‬

.‫والحمد هلل رب العالمين‬

DO`A  RAPAT KOORDINASI  DAN  EVALUASI  KINERJA

PERANGKAT DAERAH KAB. KERINCI 2008

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫ واصحابه اجمعين‬ ‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله‬

YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA MUJIBASSA`ILIN.

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA KESEMPATAN HARI INI KAMI TELAH HADIR
MELAKSANAKAN  RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH KAB. KERINCI TAHUN 2008, UNTUK ITU YA ALLOH YA RAHMAN YA
KARIM KIRANYA ACARA INI MENDAPAT BAROKAH DAN REDHA-MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN PELAKSANAAN  RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI  YANG KAMI


LAKSANAKAN INI ADALAH SANGAT MEMPUNYAI ARTI DAN MAKNA BAGI KAMI,
TERUTAMA DALAM  TERWUJUDNYA SEGALA TUGAS YANG DIAMANAHKAN
KEPADA KAMI SEBAGAI APARATUR NEGARA, SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI
MASYARAKAT, UNTUK ITU YA ALLOH KAMI INI ADALAH MAKHLUK YANG
DHA`IF, LEMAH  YANG MENGHARAPKAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN-MU
KIRANYA YA ALLAH ENGKAU BERI KEKUATAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN
KEPADA KAMI, SEHINGGA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT KAMI YANG SEJAHTERA
YAKNI MASYARAKAT YANG  MADANI.

YA  ALLAH  TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA,  RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN  PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

.‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA ACARA HARI GERAKAN KOPERASI KE 61

TAHUN 2008

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU 
DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM  ACARA HARI GERAKAN
KOPERASI KE 61 TAHUN 2008 , UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM
JADIKANLAH  ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA  YANG 
ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM ,

JADIKANLAH HARI GERAKAN  KOPERASI KE 61 TAHUN 2008  YANG KAMI


LAKSANAKAN INI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA BAGI  KAMI DALAM RANGKA
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN  DAN PENINGKATAN 
EKONOMI BAGI MASYARAKAT KAMI  SERTA SINARILAH HATI SANUBARI KAMI
DENGAN NUR HIDAYAH-MU, LIMPAHKAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU AGAR
KAMI DAPAT MENATA HARI ESOK YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH INDAH
DARIPADA  HARI INI.

ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU, KARENA ITU YA


ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, JASMANI DAN ROHANI
KEPADA  KAMI, UNTUK SENANTIASA DAPAT MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN , STABILITAS NASIONAL, SERTA AGAR KAMI MAMPU MENANGKAL
SEGALA BENTUK  ANCAMAN DAN TANTANGAN, DALAM MENGISI
PEMBANGUNAN BANGSA , NEGARA DAN DAERAH KAMI YANG TERCINTA INI
UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR, ADIL DALAM
KEMAKMURAN DAN MAKMUR DALAM KEADILAN  YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945.

YA ALLAH  TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA.

YA  ALLAH  TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA,  RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN  PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN  KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA SAFARI DAN SILATURRAHIM RAMADHAN

PEMERINTAH KABUPATEEN KERINCI

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM ,

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PENUH RASA


KHUSUK DAN TAWADHU` KAMI TADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON PINTA
KEHADIRAT-MU, KAMI HADIR DI DALAM MASJID………….DALAM RANGKAIAN
ACARA SAFARI/SILATURRAHIM RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN MASYARAKAT/JAMAAH MASJID DESA………… YANG DIPIMPIN
LANGSUNG OLEH BAPAK BUPATI KERINCI, UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN
YA KARIM JADIKANLAH  ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI
ACARA  YANG  ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ
DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

PADA SAAT INI KAMI HAMBA-MU SEDANG MELAKSANAKAN IBADAH  PUASA


RAMADHAN TAHUN 1429 H, KIRANYA YA ALLAH  IBADAH PUASA DAN AMALAN-
AMALAN RAMADHAN YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI IBADAH YANG
ENGKAU TERIMA, SERTA JADIKAN KAMI HAMBA YANG SELALU DEKAT
DENGAN-MU.

YA  ALLAH  TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA,  RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN  PERSAUDARAAN, RASA SIH SAYANG UKHUWWAH
ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, SERTA SATUKAN
TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI, AGAR  DAPAT MENATA KEHIDUPAN KAMI
YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH MAJU SERTA KESUKSESAN  KAMI
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI SAKTI ALAM KERINCI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI YAKNI MASYARAKAT
KERINCI YANG MADANI.

YA  ALLAH YA ILAHIL `ALAMIN.

TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI DALAM


SEGALA LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP SEJAJAR
DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN  KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA ACARA ASESOR AKREDITASI

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU 
DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM  ACARA………………………..,
UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH  ACARA YANG
KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA  YANG  ENGKAU REDHAI, YANG
MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM

JADIKANLAH ACARA ……………..……..INI , SEBAGAI MAJLIS ILMU YANG


BERMANFAAT, YANG MEMBUAHKAN HASIL TERUTAMA DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
PROFESSIONAL, SEHINGGA AKAN MEMBAWA DAMPAK YANG SANGAT
BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGSA DAN TANAH AIR
KAMI.

YA ALLAH YANG MAHA AZIZ.

BAHWA SESUNGGUHNYA  KAMI INI ADALAH MAKHLUK YANG LEMAH DAN TAK
BERDAYA, AKAN TETAPI DIHADAPAN KAMI TERBENTANG TUGAS YANG AMAT
BERAT TETAPI SUNGGUH MULYA, YAKNI MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANAGSA SERTA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA, MAKA MELALUI
SIFAT-MU YANG MAHA AZIZ, KAMI MEMOHON BERILAH KEKUATAN LAHIR DAN
BATHIN KAMI SERTA KARUNIAAILAH  KAMI DENGAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-
MU, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SERTA MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN BAGI GENERASI PENERUS KAMI, SEHINGGA TERWUJUD CITA-CITA
DAN HARAPAN KAMI YAKNI MANUSIA INDONESIA YANG
BERKUALITAS,BERAKHLAK MULIA  SERTA BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA-
MU.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DO`A PADA ACARA TAPTU HUT KE 63 KEMERDEKAAN RI

TAHUN 2008

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA SAAT INI


KAMI HADIR MELAKSANAKAN ACARA TAP-TU DALAM RANGKA HUT  KE 63
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2008  DI LAPANGAN  MA. KODIM  0417 KERINCI,
SUNGAI PENUH , UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK  DAN MAGFIRAH-
MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A  KEHADIRAT-MU, DENGAN
PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN RAHIM DAN
JADIKANLAH UPACARA INI SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU BERKATI DAN
ENGKAU RIDHOI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN RAHMAN DAN RAHIM-MU, ENGKAU TELAH MENGANUGERAHKAN


KEMERDEKAAN KEPADA BANGSA KAMI, ENGKAU BUKA DAN LEPASKAN
BELENGGU PENJAJAHAN ATAS BANGSA KAMI. KINI KAMI TELAH MERDEKA,
UNTUK ITU LIMPAHKANLAH KEPADA KAMI SEMANGAT DAN TEKAD, BERSATU
DALAM BARISAN DENGAN MEMBAWA OBOR-OBOR PERJUANGAN SEBAGAI
BAKTI DAN SEMANGAT KAMI UNTUK MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA BIJAKSANA

BERIKANLAH KEPADA BANGSA KAMI BANGSA INDONESIA, KEKUATAN LAHIR


DAN BATIN, KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, SERTA BERIKANLAH PETUNJUK
DAN HIDAYAH-MU, AGAR KAMI DAPAT MENERUSKAN PERJUANGAN CITA-CITA 
PARA LELUHUR BANGSA KAMI, SERTA HINDARILAH KAMI DARI PERSELISIHAN
DAN PERPECAHAN DISINTEGRASI BANGSA, KARENA KAMI SANGAT MENYADARI
BAHWA UNTUK MEMENUHI CITA-CITA LELUHUR BANGSA KAMI, MASIH
PANJANG JALAN YANG AKAN DITEMPUH, MASIH BANYAK RINTANGAN YANG
AKAN DILALUI. OLEH KARENA ITU YA ALLAH BERIKANLAH  KEPADA KAMI
KESABARAN, KETABAHAN DAN KEULETAN SERTA SEMANGAT YANG TAK
KENAL MENYERAH UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BANGSA
KAMI, KHUSUSNYA DI  DAERAH SAKTI ALAM KERINCI MENUJU MASYARAKAT
YANG MADANI YANG BALDATUN THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.

YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN

AMPUNAN DAN MAGHFIRAH-MU ADALAH IMPIAN DAN HARAPAN KAMI. OLEH


KARENA ITU AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI,
DOSA PARA PAHLAWAN DAN SYUHADA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN
PARA PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH AMAL IBADAH MEREKA, DAN AMAL
IBADAH KAMI, KABULKANLAH DO’A DAN PERMOHONAN KAMI YA ALLAH YA
MUJIBASSAILIIN, AMIN YA RABBAL ALAMIN.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA ACARA KENDURI SEKO/ADAT

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫ واصحابه اجمعين‬ ‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله‬

YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA MUJIBASSA`ILIN.

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA SORE HARI INI DENGAN  PENUH RASA  KHUSSU`
DAN TAWADDU` KAMI HADIR DALAM MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA KENDURI
ADAT/SKO DAN PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN ADAT……………, UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA.

YA ALLAH  TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA.

DESA…………….KHUSUSNYA ,KAB. KERINCI UMUMNYA ADALAH NEEGERI DAN


DAERAH YANG SANGAT MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI ADAT, UNTUK ITU
MELALUI ACARA INI KAMAI MOHON KEPADA ENGKAU YA ALLAH BAHWA PARA
PEMANGKU ADAT YANG DILANTIK PADA SAAT INI/KENDURI SKO/ADAT INI
ENGKAU LIMPAHKAN KESEHAATAN ,KEKUATAN DAN KESEMPATAN  BAIK
LAHIR MUPUN BATHIN UNTUK DAPAT MEMBEMBING ANAK BUAH ,ANAK
KEMENAKAN DI DESA………….., SEHINGGA  MASYARAKAT KAMI TETAP
MELESTARIKAN NILAI-NILAI ADAT, SEHINGGA DAPAT KAMI JADIKAN SEBAGAI
PENANGKAL DAN FILTER DALAM MENGHADAAPI BERBAGAI TANTANGAN-
TANTANGAN  YANG AKAN MERUSAK SENDI-SENDI ADAT YANG TELAH KAMI
PAKAI SELAMA INI.

YA ALLAH

KAMI MENYADARI DENGAN SEPENUH HATI, BAHWA DESA…………..MENURUT


ADAT LAMO PUSAKO USANG , BAHWA NENEK MOYANG KAMI TELAH
MEWARISKAN ADAT, YANG DIKENAL DENGAN NEGERI BAPAGA ADAT, TEPIAN
BAPAGA BASO, ADAT BERSENDI SYARA` SYARA` BERSENDI KITABULLAH,
SYARA` MANGATO ADAT MEMAKAI, UNTUK ITU YA ALLAH KUATKAN
PERSATUAN DAN KESATUAN KAMI SEHINGGA KAMI DALAT MENJUNJUNG
TINGGI NILAI-NILAI ADAT DIMAKSUD, SEHINGGA KAMI ……………KEMUDIK
SERENRAK SATANG KEHILIR SERENTAK DAYUNG, SAHALUNSUHAK SALETUH
BEDE, SEIYA SEKATA DALAM MEMBANGUN NEGERI INI…………DALAM MENUJU
MASYARAKAT YANG MAMUR, SEJAHTERA BALDATUNTHYYIBATUN WARABBUN
GHAFUR.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.


AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA
ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA MUHAMMADIYAH

‫ اللهم يامن اليه‬,‫ اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين‬,‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬
. ‫المشتكي فاءليه ندعو يا من يعلم السر واخفي‬

ALLOHUMMA YA ALLOH YA TUHAN KAMI

DENGAN NIKMAT-MU JUALAH KAMI HADIR UNTUK DUDUK BERTAFAKKUR DI


DALAM HOTEL MAHKOTA SUNGAI PENUH  KERINCI   INI, DALAM RANGKAIAN
ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KERINCI,
DENGAN HARAPAN YA ALLAH KIRANYA PERTEMUAN YANG KAMI
LAKSANAKAN INI MENDAPAT BAROKAH DAN REDHO-MU, DAN SEMOGA
KEGIATAN INI JUGA SEBAGAI AJANG KAMI MENINGKATKAN KARYA,
KERJASERTA UKHUWWAH ISLAMIYAH DALAM MEMBUKA WAWASAN  DAN
CAKRAWALA KAMI KEDEPAN UNTUK MEMAJUKAN DAN SYIARNYA AGAMA
KAMI  AGAMA ISLAM YANG SUCI INI, KHUSUSNYA DI DAERAH SAKTI ALAM
KERINCI DAN UMUMNYA DIPERSADA BUMI-MU INI YA ALLAH.

YA ALLAH YA KARIM YA TAWWAF

TAK JEMU KAMI MENGADUDAN MENGADUH PINTA, TAK ENGGAN KAMI


TADAHKAN TANGAN  MEMOHON DO`A RAHMAT DAN AMPUNAN-MU YANG
SENANTIASA SELALU KAMI DAMBAKAN DAN HARAPKAN DARIPADA-MU YA
ALLAH,  UNTUK ITU YA ALLOH TUNJUKI KAMI KE JALAN YANG ENGKAU
REDHOI, BIMBINGLAH KAMI UNTUK BERAMAL YANG PENUH MAKNA, SINARI
KAMIDENGAN ILMU DAN AKHLAKULKARIMAH, SERTA LINDUNGILAH KAMI
DARI FITNAH DAN BALA YANG TIADA TERSANGKA, YA ALLOH JADIKAN PULA
RAPIMDA  MUHAMMADIYAH KABUPATEN KERINCI  YANG KAMI LAKSANAKAN
INI, SEHINGGA MEMBUAHKAN HASIL DAN KESEPAKATAN YANG BERMUTU DAN
BERHASIL GUNA, DEMI UNTUK MELAKSANAKAN DAKWAH ISLAMIYAH  DALAM
MENUNJANG  PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DAERAH KAMI TERCINTA INI,
AGAR TERCIPTA MASYARAKAT YANG ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN
MAKMUR DALAM KEADILAN.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN  KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

DOA PADA ACARA HARI KARTINI

‫نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم‬

‫¸بسم هللا الرحمن الرحيم‬

.‫والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,


KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG
MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU 
DENGAN MENGUCAPKAN  PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM  ACARA KARTINI KE…………DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009 , UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA
KARIM JADIKANLAH  ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA 
YANG  ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU.

YA ALLOH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA

JADIKAN ACARA HARI KARTINI YANG KAMI LAKSANAKAN INI, SEBAGAI


MOMENTUM BAGI KAMI UNTUK  DAPAT MENYATUKAN  VISI DAN PERSEPSI
KAMI, TERUTAMA BAGI KAUM WANITA DALAM BERPERAN SERTA UNTUK
MELAKSANAKAN SEGALA PEMBANGUNAN BANGSA, NEGARA DAN DAERAH
KAMI, SEHINGGA TERWUJUD MASYARAKAT YANG SEJAHTERA AMAN DAN
DAMAI.

YA  ALLAH  TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA,  RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN  PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN  KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد هلل رب العالمين‬

Anda mungkin juga menyukai