Anda di halaman 1dari 2

PETI SURAT 60706

91116 LAHAD DATU SABAH.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2
MINGGU 7 HARI Khamis
TARIKH MASA 8.20 - 9.40 am
KELAS 2 SANTUN JUMLAH MURID /33
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis ASPEK Aspek Seni Bahasa

TEMA 1. KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


TAJUK 2. KEBERSIHAN LAMBANG KEPERIBADIAN

STANDARD KANDUNGAN 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi,surat kiriman tidak rasmi,dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi ya

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mengetahui format surat kiriman rasmi.
Tel : 089-882613/7614
Fax : 089-887615
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
Email murid dapat :
: xea3107@moe.edu.my

KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat menulis surat kiriman rasmi mengikut format.

SET INDUKSI
- Pelajar disoal oleh guru berkaitan tajuk.

- Seorang pelajar dipilih untuk membaca teks surat kiriman tidak rasmi.
AKTIVITI UTAMA
AKTIVITI - Pelajar diterangkan format surat kiriman tidak rasmi.
PDPC - Pelajar menyalin semula surat kiriman tidak rasmi dan dipantau oleh guru.

- Pelajar membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.


AKTIVITI AKHIR

ELEMEN Peta Buih PETA I-THINK STRATEGI Think, Pair, Share


Komunikasi
PAK 21 PAK 21
PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN ABAD KE-21 Pemikir
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Mengaplikasi
SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi
STRATEGI PDPC Pendekatan Berpusatkan Murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) EMK -
NILAI Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni –
Kerjasama
BBM Radio , LCD/Komputer
KAEDAH PENTAKSIRAN Lisan TAHAP 2
REFLEKSI
PETI SURAT 60706
91116 LAHAD DATU SABAH.

DISEMAK OLEH :

TARIKH :

Tel : 089-882613/7614
Fax : 089-887615
Email : xea3107@moe.edu.my