Anda di halaman 1dari 2

PETI SURAT 60706

91116 LAHAD DATU SABAH.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2
MINGGU 7 HARI Selasa
TARIKH MASA
KELAS 2 SANTUN JUMLAH MURID /33
KEMAHIRAN Kemahiran Dengar dan Tutur ASPEK Aspek Seni Bahasa

TEMA 2. MENIMBA ILMU


TAJUK 3. INDAHNYA MENUNTUT ILMU

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


Tel : 089-882613/7614
Fax : 089-887615
KRITERIA KEJAYAAN Email : xea3107@moe.edu.my

SET INDUKSI Pelajar diperdengarkan rakaman suara

AKTIVITI AKTIVITI UTAMA


PDPC

AKTIVITI AKHIR

ELEMEN Choose anPETA


item. I-THINK STRATEGI Think, Pair, Share
Komunikasi
PAK 21 PAK 21
PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN ABAD KE-21 Mahir Berkomunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Menganalisis
SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi
STRATEGI PDPC Pendekatan Berpusatkan Murid
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) EMK -
NILAI Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni –
Kerjasama
BBM Radio , LCD/Komputer
KAEDAH PENTAKSIRAN Lisan TAHAP 2
REFLEKSI
PETI SURAT 60706
91116 LAHAD DATU SABAH.

DISEMAK OLEH :

TARIKH :

Tel : 089-882613/7614
Fax : 089-887615
Email : xea3107@moe.edu.my