Anda di halaman 1dari 2

Kemajuan sains dan teknologi membolehkan sisa pepejal

dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Jelaskan kepentingan


penggunaan sisa pepejal kepada manusia dan alam sekitar.

1. mengurangkan penghasilan sampah (H)


2. menjimatkan kos pengeluaran
3. mengurangkan penggunaan sumber bahan mentah (Id)
4. kebersihan alam sekitar dapat dijaga (Kesimpulan)
5. baja tanaman (C)
6. mengurangkan pembaziran sumber bahan mentah
7. penyebaran penyakit
8. bahan kitar semula (pengenalan)
9. menjimatkan ruang (Id) melalui pemadatan sisa (H)
10. persekitaran tempat tinggal menjadi lebih baik
(Kesimpulan)
11. mengekalkan keseimbangan alam sekitar (H)
12. menjaga kesihatan manusia
13. kepupusan flora dan fauna dapat dielakkan (H)
14. menambah sumber pendapatan (Id)
15. dapat menyedarkan masyarakat
16. meningkatkan produktiviti negara
17. mendidik manusia untuk mengamalkan amalan kitar
semula (Kesimpulan)
1. Mengurangkan pencemaran alam
2. Mengelak kepupusan sumber alam
3. Sumber tenaga
4. Sumber makanan
5. Bahan mentah