Anda di halaman 1dari 4

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat a, b, c, atau d!

1. Jika y = 3 sin x , maka y’ = …


a. 3
b. cos x
c. – 3 cos x
d. 3 cos x

2. Jika f (x) = cos 3x. maka f’(π/2) = …


a. – 3
b. 0
c. 1/3
d. 3

3. Tentukan y' dari y = 6 sin x + 5 cos x


a. 6 cos x – 5 sin x
b. 6 cos x + 5 sin x
c. 1/6 cos x – 1/5 sin x
d. 1/6 cos x + 1/5 sin x

4. Jika f (x) = tan 2x, maka nilai dari f’(π/6) adalah….


a. 8/3
b. – 8
c. 6
d. 8

5. Turunan pertama fungsi f(x) = cos²(1 - 3x) adalah......


a. 2 cos (1 - 3x)
b. 6 cos (1 - x3)
c. 3 sin (2 - 6x)
d. -3 sin ( 2 - 6x)

6. Jika f(x) = cosec²(2x+1), maka f'(x) = ...


a. -4 cot (2x+1) cosec²(2x+1)
b. -4 tan(2x+1) sec²(2x+1)
c. -4 cot(2x+1) cosec(2x+1)

HTC_Trining Centre Mojokerto Page 1


d. 4 cosec (2x+1)

7. Jika f(x) = (2x+1) sin²3x, maka f'(x) = ....


a. 2 sin²3x + 6(2x+1) sin 3x
b. 2 sin²3x + 6(2x+1) cos 3x
c. 2 sin²3x + 3(2x+1) sin 6x
d. 6 sin 6x

8. Turunan pertama dari y = x - tan x + 5 adalah....


a. y' = 1 - sec x
b. y' = 1 - 5 sec²x
c. y' = tan²x
d. y' = - tan²x

9. Turunan pertama fungsi y = cos³(2x+1) adalah....


a. y' = 3 cos²(2x+1) sin(2x+1)
b. y' = -3 cos²(2x+1) sin(2x+1)
c. y' = 6 cos (2x+1) sin (4x+2)
d. y' = -3 cos (2x+1) sin (4x+2)

10. Jika f(x) = sin x - 2 cos x, maka nilai f'(л/₂) = ....


a. -1
b. 0
c. 1
d. 2

11. Jika f(x) = 2 sec 3x, maka f’(x) = …


a. 6 sec 3x. tan 3x
b. 2 sec 3x. tan 3x
c. -6 sec 3x. tan 3x
d. -2 sec 3x tan 3x

12. Jika y = sin 3x2 , maka dy/dx = ....


a. cos 6x
b. - cos 6x
c. 6x cos 3x²
d. - 6x cos 3x²

HTC_Trining Centre Mojokerto Page 2


13. Jika f(x) = sin x cos 3x, tentukan f'(x)
a. sin 4x
b. sin 4x + cos 2x
c. 4 cos 4x - cos 2x
d. 2 cos 4x - cos 2x

14. Turunan pertama dari f(x) = cos2 (3x2 + 2) adalah....


a. 2 cos (3x2 + 2)
b. 2 sin (3x2 + 2)
c. 6x sin (3x2 + 2) cos (3x2 + 2)
d.-6x sin (6x2+4)

15. Jika y = x³ sin 3x, maka dy/dx =


a. x2 (sin 3x + x cos x)
b. 3x2 (sin 3x + x cos x)
c. 6x2 (sin 3x + x cos x)
d. 3x2 (sin 3x - x cos x)

16. Jika f(x) = (sin x + cos x)2, maka f(π/6) = ....


a. 1/2
b. 1
c. 2
d. 0

17. Turunan pertama dari adalah ....

HTC_Trining Centre Mojokerto Page 3


18. Turunan pertama fungsi y = cos (2x³ - x²) adalah.....
a. - sin (2x³ - x²)
b. - 6x. sin (2x³ - x²)
c. - (6x²-2x) sin (2x³ - x²)
d. - 6x².sin (2x³ - x²)

19. Jika f(x) = sin x+cos x , maka f'(x) = ....


sin x
a. - cosec²x
b. - cosec x
c. - sin²x
d. - sec²x

20. Jika f(x) = sec (½x), maka f'(л/₂) = ....


a.√2
b. ½
c. ½√2
d. 2√2

HTC_Trining Centre Mojokerto Page 4