Anda di halaman 1dari 1

i)Peningkatan PBD minimum TP3 bagi murid Tahun 1-6.

ii) Peningkatan Pencapaian MTPM lebih 80% Tahun 4-6.


iii) Membudayakan PLC dalam kalangan guru untuk pelaksanaan PBD
iv) Memperkasa Pendidikan Abad ke-21 (PAK21)
v) Mengukuhkan penguasaan guru terhadap DSKP & RPH.
vi) Pembudayaan penguasaan ICT – aplikasi terkini dalam PdPc (Google Classroom).
i) Anugerah vii)Peningkatan Peratus Kehadiran Murid lebih 95%.
Pencapaian viii) Pencapaian Kokurikulum hingga ke Peringkat Negeri dan Kebangsaan.
Akademik ix) Penglibatan ibu bapa, PIBG dan komuniti dalam semua program sekolah.
ii) Hadiah Kehadiran
HALA TUJU SK TELUK BULOH 2020
Terbaik.
iii) Sijil/Piala i) Mencapai KPI MTPM PAT2018 lebih 80% bagi Tahap 1.
Pencapaian Clouds ii) Peratus kehadiran
PAT Tahun 4-6 hampir 95% setiap
85% bulan.
Sign
Jul – Nov iii) Penglibatan
PBD Tahun 1-6 kokurikulum
Minimum TP3 hingga ke
peringkat
PPT Tahun4-6 Kebangsaan
Balloons 80%
Apr – Jun Banner
Sign
PBD Tahun 1-6
Minimum TP3

Stones
i) Kurang prihatin ibu
Post Mortem
bapa terhadap
- Pencapaian UP1
prestasi anak dan
- Kehadiran (Ziarah Care)
program sekolah
UP1 Tahun 4-6 - Sukan Tahunan
ii) Sikap dan motivasi Sign 80% (Pemilihan atlit/pasukan)
murid yang rendah
Jan – Mac - Program sekolah
iii) Kekurangan dana PBD Tahun 1-6
sekolah dan PIBG. Minimum TP2

i) Pentaksiran Bilik Darjah


First Steps Base Camp
ii) Kelas Intensif UPSR
iii) Analisa kehadiran murid - Kehadiran murid
iv) Latihan berkala/berpusat pasukan - Kos / dana
v) Mesyuarat PIBG - Peruntukan masa
Box

i) Pencapaian PAT 2019 (TOV) Barrier


ii) Merujuk % SKPMg2 2019 Kekuatan
iii) Pintas dan OPPM - Kepimpinan yang komited dan
mempunyai visi&misi
- Guru yang positif dan
bertanggungjawab.
- Hubungan dan jalinan akrab pihak
sekolah dengan PIBG dan komuniti.

Kelemahan
- Elemen soft skill murid yang lemah dan Foundation
memerlukan bimbingan dan motivasi
- Peratus kehadiran murid antara 85-90%

Anda mungkin juga menyukai