Anda di halaman 1dari 8

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS KESELURUHAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK, INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)


MURID TAHUN 6 (2020)
SK SAINT EDMUND

JUMLAH MURID : 72 ORANG

KONST VERBAL LOGIK INTRAPERSO VISUAL NATURALIS INTERPERSO KINESTETIK MUZIK EKSISTENSIA
RUK LINGUASTIK MATEMATIK NAL RUANG NAL L
T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
MELAYU
B.SARAW

AK
B.SABAH
JUMLA

H
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS KESELURUHAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK, KECERDASAN PELBAGAI MURID TAHUN 6


SK SAINT EDMUND 2020
25

20

15
BILANGAN MURID

TINGGI
SEDERHANA
RENDAH
10

0
VL LM INTRA VR NAT INTER KINE MUZIK EKSIS

KONSTRUK KECERDASAN PELBAGAI

Disediakan Oleh:

………………………………
(UJI ANAK MIDIN)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SK Saint Edmund Limbang
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK, INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)


MENGIKUT KELAS TAHUN (2020)

KELAS: ENAM KUNING

KONST VERBAL LOGIK INTRAPERSO VISUAL NATURALIS INTERPERSON KINESTETIK MUZIK EKSISTENSIA
RUK LINGUASTIK MATEMATIK NAL RUANG AL L
T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
MELAYU 1 3 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 1
B.SARAW 1 1 3 10 3 1 3 6 1 5 2 7 4 5 2 1 1 5 2 6 3 3 7 2 5 2 8 5 4 1 5 2 6 4 2 4 3 4 2 4 1 11 5 1 1
AK
B.SABAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JUMLA 1 1 4 10 7 1 4 6 2 5 5 7 6 5 5 1 3 5 4 6 4 4 7 5 5 2 8 9 4 1 1 5 5 6 5 2 4 3 4 5 4 3 11 9 1 1 1
H 23 23 23 23 23 23 23 23 23
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS KECERDASAN PELBAGAI KELAS 6 KUNING


SK SAINT EDMUND 2020
25

20
BILANGAN MURID

15 TINGGI
SEDERHANA
RENDAH
10

0
VL LM INTRA VR NAT INTER KINE MUZIK EKSIS
KONSTRUK KECERDASAN PELBAGAI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

KELAS:ENAM BIRU

KONST VERBAL LOGIK INTRAPERSO VISUAL NATURALIS INTERPERSO KINESTETIK MUZIK EKSISTENSIA
RUK LINGUASTIK MATEMATIK NAL RUANG NAL L
T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
MELAY 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
U
B.SARA 2 7 1 5 4 2 1 9 3 2 1 2 4 5 2 4 1 3 3 5 1 5 1 4 3 3 3 5 8 2 1 1 1 8 1 5 4 2 4 2 1 1 3 2 7 3 3 1
WAK 0
B.SABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H
JUMLA 2 7 2 7 6 2 1 1 5 2 2 3 4 7 5 4 1 3 3 7 3 6 2 6 4 4 4 7 9 3 1 1 1 1 2 5 5 1 2 4 3 1 3 5 4 7 3 3 2
H 2 0 1
24 24 24 24 24 24 24 24 24
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS KECERDASAN PELBAGAI KELAS 6 BIRU


SK SAINT EDMUND 2020
18

16

14

12
BILANGAN MURID

10 TINGGI
SEDERHANA
8 RENDAH

0
VL LM INTRA VR NAT INTER KINE MUZIK EKSIS
KONSTRUK KECERDASAN PELBAGAI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

KELAS:ENAM MERAH

KONST VERBAL LOGIK INTRAPERSO VISUAL NATURALIS INTERPERSO KINESTETIK MUZIK EKSISTENSIA
RUK LINGUASTIK MATEMATIK NAL RUANG NAL L
T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
MELAY
U
B.SARA 2 2 1 7 4 5 4 4 8 3 5 4 2 1 6 3 6 6 7 4 5 3 1 2 4 3 9 5 1 2 3 7 6 4 4 2 1 5 8 3 4 4 1 2
WAK 0 1
B.SABA 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
H
JUMLA 2 2 1 7 4 1 6 5 4 4 8 3 6 4 1 2 1 7 3 7 6 8 4 5 3 2 2 4 3 1 5 1 1 3 3 7 6 5 4 2 1 5 8 3 6 4 1 2
H 2 0 3
24 24 24 24 24 24 24 24 24
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK MELAYU PUSAT LIMBANG

ANALISIS KECERDASAN PELBAGAI KELAS 6 MERAH


SK SAINT EDMUND 2020
20
18
16
14
BILANGAN MURID

12
TINGGI
10 SEDERHANA
RENDAH
8
6
4
2
0
VL LM INTRA VR NAT INTER KINE MUZIK EKSIS
KONSTRUK KECERDASAN PELBAGAI