Anda di halaman 1dari 102

PRAKATA

Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak
yang terlibat dalam usaha untuk menerbitkan Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Parit
Haji Adnan (Sekolah Kluster Kecemerlangan Fasa 8) tahun 2019.

Sesungguhnya, Buku Pengurusan Sekolah ini merupakan dokumen yang amat


penting sebgai wahana panduan pentadbiran dan warga sekolah dalam melaksanakan tugas
yang dipertanggungjawabkan bagi merealisasi Visi, Misi dan Matlamat Sekolah.

Harapan saya, semoga yang kita telah sepakati bersama dapat diterjemah dalam
bentuk pelaksanaan yang terancang dan telus. Seterusnya, ianya dapat membuahkan hasil
yang menggembirakan semua pihak. Sesungguhnya yang bulat itu tidak datang bergolek
dan yang pipih itu tidak datang melayang. Sesuatu yang baik itu tidak terjadi dengan
sendirinya tanpa perancangan yang teliti dan disusuli dengan usaha yang gigih serta
pengorbanan yang tulus ikhlas.

Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama membulatkan tekad dan berusaha
dengan sedaya upaya kita demi kejayaan anak-anak didik kita. Seterusnya melonjakkan
kecemerlangan sekolah kita dengan slogan keramat

“SKPHA Tangkas”.

Akhir kata selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.

ABD. LATIFF BIN AHMAD


GURU BESAR,
SK PARIT HAJI ADNAN,
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN FASA 8
VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidi

MISI SEKOLAH

Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin dan berakhlak mulia serta


bertanggungjawab kepada diri, agama, bangsa dan negara

FALSAFAH

Murid-murid di sekolah ini mempunyai bakat dan berpotensi untuk meningkat maju
dan peluang yang seluas-luasnya akan diberikan kepada mereka untuk memajukan bakat
dan potensi masing-masing.

OBJEKTIF

1. Menempatkan SKPHA ke tahap kebanggaan dan kepercayaan di kalangan penduduk


tempatan melalui taraf pencapaian kurikulum dan ko-kurikulum yang cemerlang.
2. Menanam dan memupuk semangat belajar yang tinggi di kalangan murid bagi
meningkatkan peratus pencapaian UPSR dan PTS dari segi kualiti dan kuantiti.
3. Menjadikan perpustakaan sekolah sebagai gedung ilmu bagi guru dan murid.

HALA TUJU SKPHA

1. Mengamalkan budaya kerja berpasukan dan cemerlang


2. Bertindak dengan bijakasana dan berhemah
3. Melestarikan Pendidikan Abad Ke -21
4. Membudayakan jaringan dan jalinan yang dinamik
5. Melahirkan insan berakhlak dan patriotik
PIAGAM PELANGGAN

1. Memastikan semua murid mendapat tempat dan belajar dengan selesa pada hari
pertama sesi persekolahan.
2. Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks sebelum hari pertama
persekolahan.
3. Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah bagi memenuhi
kehendak individu, masyarakat dan negara serta mematuhi matlamat perpaduan
negara.
4. Memastikan buku latihan murid yang ditanda atau disemak dan dipulangkan tidak lebih
2 minggu.
5. Menjadikan kebersihan sebagai amalan hidup dan melahirkan masyarakat yang cergas
dan cerdas.
6. Menjadikan sekolah tempat yang selesa, selamat dan terjamin sepanjang murid-murid
berada di sekolah.
7. Melahirkan masyarakat murid yang berdedikasi, cinta akan ilmu, mengamalkan nilai-nilai
murni dan berwawasan.
8. Melahirkan masyarakat murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial
dan intelek yang tinggi.
9. Mewujudkan masyarakat murid yang menggunakan teknologi maklumat, kreatif dan
inovatif.
10. Menyediakan data dan maklumat yang diperlukan oleh pelanggan.
11. Memastikan setiap staf yang berkhidmat, peka dan responsif kepada kehendak dan
keperluan pelanggan. Dapat memberikan perkhdimatan yang berkesan, terkini, cepat
serta melayan pelanggan dengan sebaik-baiknya.
12. Memastikan maklum balas kepada semua pertanyaan dan aduan pelanggan mengenai
pengurusan perkhidmatan adalah menepati tempoh-tempoh berikut :
 Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari
 Maklum balas tempoh 15 hari
 Laporan status dalam tempoh 5 minggu
CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI ADNAN

EN. ABD LATIFF BIN AHMAD


GURU BESAR
PIBG

PN. HJH. NORLEE BT ISMAIL PN. NORRASIDAH BT MUSUROH EN. ISMALI BIN ISMAIL
GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM
PN. ROSHALIZA BT ABD HAMID PN. NUR FADLY ROZITA BT AHMAD FADZIL EN. AHMADI ABIDIN BIN MUHAMMAD
SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA

KURIKULUM PN. HJH. MAIMUN BT SAID


KURIKULUM BADAN BERUNIFORM
 Induk Pengurusan & GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
 Pengajaran & Pembelajaran  Puteri Islam
Pentadbiran
  TKRS
Pencerapan Guru/MMI  Perancangan Pembangunan
 LADAP Pentadbiran  BSMM
 Pusat Sumber Sekolah  Tatatertib Sekolah
HAL EHWAL MURID
 Panitia  Kewangan Sekolah KELAB & PERSATUAN
 Disiplin Pengawas
 Pemulihan  JKPAK  STEM
 Buku Teks SUKAN & PERMAINAN
 Jadual Waktu  SKPM/SPS  Alam Sekitar
 Kebajikan Agensi Luar  Bola Tampar
 KSSR/SPPBS  Penyelenggaraan  Bahasa
 Bantuan Pelajar  Bola Baling
 PROTIM  Keceriaan
 Kantin Sekolah  Badminton
 Penilaian Prestasi  Bilik Guru
 3K
 SAL/PAK  Surau
 Bimbingan & Kaunseling
 UPSR  Data/Maklumat
 Siasatan Kes
 MBMMBI  Bangunan/Penyelenggaraan/
 APDM
 Audit Kurikulum/HC Elektrik
 SMM/SPS
 Pelan Strategik
 Badan Kebajikan RUMAH SUKAN
 Bilik Mesyuarat/Dewan  Biduk (Biru)
 Keraian/Sambutan  Skorpio (Hijau)
 Pemilihan Murid Prasekolah  Belantik (Merah)
 ICT
VISI UNIT KURIKULUM

MENJANA TRANFORMASI DALAM PENDIDIKAN BERDASARKAN FALSAFAH


PENDIDIKAN NEGARA

MISI UNIT KURIKULUM

MENETAPKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BERKUALITI, MENGOPTIMUMKAN


SUMBER MANUSIA DAN KEPAKARAN UNTUK MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG,
BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING
Pengurusan
kurikulum
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) UNIT KURIKULUM

KPI 1
Mencapai target kualiti dan kuantiti pencapaian UPSR bagi gred purata negeri (GPN) daan gred
purata sekolah (GPS)

KPI 2
Meningkatkan peratus pencapaian murid dalam pencapaian Pentaksiran Bilik Darjah kepada
tahap 5 daan mengurangkan peratus pencapaian murid memperoleh tahap 1 dan tahap 2.

KPI 3
Menjadikan program NILAM lebih berkesan dengan penambahan murid mencapai tahap NILAM
kepada 25 %daripada keseluruhan murid.

KPI 4
Memastikan semua guru mencapai tahap gemilang dalam aktiviti PdPC dalam kelas.

KPI 5
Meningkatkan peratus penglibatan guru dalam kursus dalam perkhidmatan (LADAP) baagi
meningkatkan profesionalisme keguruan dan etika kerja.

KPI 6
Meningkatkan bilangan murid celik jawi dan Al-Quran melalui program J-Qaf yang terancang.

KPI 7
Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru dan murid melalui penggunaan
computer dalam PdPC.
DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1.0 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah bidang utama atau ‘core business’ bagi setiap guru dan murid-
murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan
pendidikan dan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum selaras dengan arus
perdana sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.

Menyedari hakikat mampu menjadi yang terbaik dalam pelbagai bidang,suatu bentuk
program yang terancang telah disusun mengikut perbezaan potensi dan kebolehan
antara pelajar untuk menghasilkan impak yang maksima.Seterusnya menjadi asas
yang kukuh kepada kecemerlangan pelajar,bagi mencapai arah tuju pendidikan yang
lebih tinggi dan sempurna sebagaimana yang terkandung dalam Pelan
Pembangunan PendidikanMalaysia.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :
2.1: Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2: Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3: Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri.

3.0 DASAR
3.1: Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua aspek pengetahuan,kemahiran,norma,nilai,unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi diri dalam diri
pelajar dari aspek jasmani,rohani,mental dan emosi .
3.2: Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana
sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.
3.3: Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian
Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
3.4: Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang pendidikan dan
kurikulum semasa.
3.5: Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna
sekiranya program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program
akademik mestilah diberikan keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1: Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat (4) kali
setahun mengikut standard piawaian jabatan pelajaran bagi membincangkan
pengurusan dan pelaksanaan,masalah dan isu kurikulum di sekolah.
4.2: Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan di
dalam Buku Pengurusan Kualiti SPSK
4.3: Mesyuarat Panitia – Dilaksanakan sebanyak minimum 4 kali setahun dan minit
mesyuarat mestilah disediakan dalam tempoh seminggu.
4.3: Surat Panggilan Mesyuarat haruslah diedarkan kepada guru 3 hari sebelum
tarikh mesyuarat.
4.4: Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya
dalam Mesyuarat Panitia dan maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan
kepada Setiausaha Jawatankuasa.
4.5: Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak
terhadap pelaksanaan kurikulum dalam semua mata pelajaran dan Pihak
Pentadbiran Sekolah beserta Ketua-ketua Panitia dipertanggungjawabkan
sepenuhnya.

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN


5.1: Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling
Iktisas Bil 4 / 1986 .
5.2: Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam ,
motivasi dan bakat adalah berkait rapat dengan keberkesanan pengajaran guru di
dalam kelas. Oleh itu semua panitia mata pelajaran hendaklah berfungsi dan
digunakan dengan optimum untuk saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi
fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan berkesanan
pengajaran.
5.3: Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada
TOV dan ETR dalam pengurusan prestasi mata pelajaran.
5.4: Semua panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-
strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan
kecenderungan para pelajar untuk belajar dengan lebih baik.
5.5: Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas
mesyuarat kurikulum dan mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir
sebagai penasihat. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan
kepada Guru Besar melalui Setiausaha Kurikulum.
5.8: Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit
atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan
panitia sambil diselia oleh ketua panitia.

6.0 SISTEM FAIL


6.1: Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Setiausaha.
6.2: Semua fail panitia diletakkan di Bahagian Pentadbiran Sekolah (Fail Rasmi –
putih).
6.3: Sebarang aktiviti untuk mengambil dan menyimpan fail ke dalam almari khas
mestilah di bawah pengetahuan dan mendapat keizinan pihak pentadbiran sekolah.

7.0 PAKEJ MATA PELAJARAN


7.1: Tahap 1 ( Tahun 1,2 dan 3 ) - Sepuluh (10) Mata Pelajaran.
7.2: Tahap 2 ( Tahun 4,5 dan 6 ) -Tiga belas (14) Mata Pelajaran.

8.0. SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


8.1: Sukatan Pelajaran ( SP ),Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ),Rancangan
Pelajaran Tahunan ( RPT ) dan Rancangan Pelajaran Harian ( RPH ) adalah
dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk oleh setiap guru apabila
merancang proses pengajaran dan pembelajaran.
8.2: Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia hendaklah diperoleh dan disimpan oleh setiap guru.
8.3: Satu salinan SP,HSP dan RPT mestilah disimpan di dalam fail panitia.
8.4: Guru mestilah dapat menghayati ,mengenalpasti dan boleh menterjemahkan
objektif mata pelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan
juga mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas,dengan itu setiap guru harus mahir tentang konstruk-konstruk peperiksaan
awam bagi mata-mata pelajaran yang diajar.
8.5: Salinan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi setiap mata pelajaran yang diajar
oleh guru yang telah disahkan oleh Guru Besar mestilah dilampirkan bersama di
dalam Buku Rekod Mengajar .
8.6: Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar
hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan dalam Mesyuarat Panitia bagi mata
pelajaran masing-masing atau paling minimina mengikut pekeliling yang ditetapkan.
8.7: Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian di dalam
Buku Rekod Mengajar sebelum masuk ke dalam kelas bagi tujuan pengajaran. Oleh
itu, Buku Rekod Mengajar mestilah lengkap dan dibawa masuk ke kelas setiap waktu
pengajaran.
8.8: Ruangan impak haruslah ditulis setiap kali selesai aktiviti pengajaran untuk
menilai tahap pembelajaran murid dan tahap keberkesanan pengajaran guru bagi
tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.
8.9: Buku Rekod Mengajar mestilah dihantar kepada pihak pentadbiran sekolah
setiap hari Khamis persekolahan minggu berkenaan untuk disemak dan disahkan.
8.10: Semua guru mesti membawa buku rekod persediaan mengajar setiap kali
masuk ke kelas.
8.11: Setiap guru mestilah menghabiskan Sukatan Pelajaran sebelum bulan Oktober
setiap tahun.
8.12: Pendidikan Bestari – Kaedah pengajaran hendaklah terarah kepada student
centered / berpusatkan murid dan menggunakan ABM serta kemudahan ICT yang
disediakan. Kualiti pengajaran guru haruslah dipertingkatkan dengan guru juga harus
menguasai kaedah-kaedah terkini pengajaran yang didedahkan setiap masa melalui
aktiviti perkembangan staf.

9.0. JADUAL WAKTU


9.1: Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996.
9.2: Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah
dengan persetujuan dalam mesyuarat kurikulum.
9.3: Dasar pengagihan mata pelajaran ,keutamaan diberikan kepada guru opsyen
dan kepakaran guru.
9.4: Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu
9.5: Kelas Komputer untuk mata pelajaran teras diwujudkan mengikut jadual
penggunaan makmal komputer turut disediakan.
9.6: Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru bercuti sakit dan bercuti
rehat ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi dengan Jadual
Waktu Guru Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan Modul Kelas Ganti
yang akan digunakan oleh pelajar semasa Jadual Waktu Ganti tersebut .Tugasan
dalam Modul Kelas Ganti ini akan dijalankan oleh guru ganti yang terpilih.
9.7: Jadual Waktu Mengajar dan Jadual Waktu Ganti akan diurus dan disediakan
oleh Pihak Pentadbiran Sekolah.
9.8: Jadual Waktu penggunaan Bilik-bilik Khas mestilah disediakan oleh guru
pengawas Bilik-bilik Khas tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap.Satu
salinan jadual mestilah diserahkankan kepada pihak pentadbiran sekolah dan guru-
guru mata pelajaran terlibat. Bilik-Bilik khas yang terlibat untuk proses pengajaran
dan pembelajaran adalah Pusat Sumber, Makmal Komputer,Makmal Sains, Bengkel
Kemahiran Hidup,Surau, Bilik J-Qaf,dan Pusat Akses.
9.9: Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran kendiri
pelajar dalam meningkatkan ketrampilan dan potensi diri murid-murid. Oleh itu
matlamat perancangan strategik pusat sumber oleh Guru Penyelaras Media mestilah
mempunyai tujuhala ke arah tersebut dan semua guru penolong kanan beserta
ketua - ketua panitia adalah tertakluk kepada perancangan tersebut dan perlu
memainkan peranan masing-masing dengan baik.

10.0 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


10.1: Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan
berkualiti selaras dengan pembelajaran Abad 21(PAK21) perkembangan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK) atau (ICT).
10.3: Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang
berkemahiran dalam ICT. Oleh itu, penggunaan peralatan ICT adalah amat
digalakkan dan menjadi keutamaan di dalam menyokong pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah dengan bantuan Bahan Bantu Mengajar yang
lain.
10.4: Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris selaras dengan dasar baru Kementerian Pelajaran iaitu MBMMBI
iaitu Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris.
10.4: Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik di dalam
proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan ketrampilan
guru,seterusnya meningkatkan ketrampilan murid dan pada masa yang sama
meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan awam . Ini adalah kerana pengajaran
yang berkualiti akan menghasilkan pembelajaran yang berkualiti .
10.5: Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru
mata pelajaran , pelajar dan barisan pentadbir di akhir sesuatu sesi pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan penguasaan pengetahuan, kemahiran , penglibatan dan
daya tumpuan pelajar di dalam kelas .
10.6: Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah menggabungkan
pelbagai kaedah dan kemahiran berdasarkan aras kebolehan murid dan bersesuaian
dengan PAK21. Oleh itu setiap orang guru mestilah berusaha meningkatkan
ketrampilan diri dengan meningkatkan kemahiran-kemahiran di atas secara
berterusan.
10.7: Guru matapelajaran dan ketua panitia mestilah sentiasa memantau prestasi
pencapaian mata pelajaran setiap murid seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah
dan berusaha membuat tindakan susulan untuk mencapai sasaran tersebut . Oleh itu
pengurusan ’Headcount Mata pelajaran’ mestilah menjadi amalan dan kelaziman
bagi setiap orang guru .
10.9: Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga mesti memantapkan
budaya membaca, belajar cara belajar, penggunaan pelbagai sumber pendidikan dan
penerapan budaya cintakan ilmu.Murid-murid juga digalakkan belajar melalui
Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ).
10.10: Guru juga mestilah mendedahkan pelajar-pelajar dengan soalan- soalan
bercapah (KBAT) ataupun HOTS(Higher Order Thinking Skills Questions)
11.0 GURU GANTI
11.1: Mana-mana guru yang berkursus,bercuti sakit atau diluluskan untuk Cuti Rehat
Khas perlu memaklumkan kepada Guru Besar atau pihak pentadbiran sekolah lebih
awal untul disediakan guru ganti bagi kelas guru tersebut.
11.2: Guru yang dipanggil berkursus perlu menyediakan bahan pengajaran untuk
kelas yang ditinggalkan.
11.3: Guru yang terpilih menggantikan kelas haruslah masuk ke kelas seperti yang
telah diarahkan.

12.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


12.1: Ujian Pengesanan - 2 kali setahun
12.2: PKSR - 2 kali setahun
12.3: Semua urusan peperiksaan yang dijalankan haruslah menepati prinsip ekuiti
dalam pendidikan
12.4: Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan
yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996.
12.5: Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan
pentaksiran berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif.
12.6: Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan
berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam
Pekeliling Peperiksaan peringkat sekolahBil 02/2008 – pindaan ( rujuk lampiran
kurikulum 4 ) yang memperincikan bilangan peperiksaan dan ujian seragam
setahun , dasar peratusan markah untuk semua tahun,format
peperiksaan,jadual pengawasan,rekod markah,syarat lulus,jadual spesifikasi
ujian,’content skill’ dan post mortem peperiksaan menggunakan program yang
telah ditetapkan .
12.7: Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk
menguruskan semua data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji
’take off value’ dan meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.
12.8: Format Peperiksaan
12.8.1: Ujian Pengesanan – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.2: PKSR – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.3: Masa mengikut Kertas Sebenar Peperiksaan Awam.
12.8.4: Format – Mengikut format soalan kertas peperiksaan awam bagi
murid-murid tahap 2 iaitu tahun 5,dan 6.
12.8.5: Untuk murid tahap 1 dan Tahun4 pentaksiran bilik darjah
dilaksanakan.

12.9 Jadual Pengawasan


12.9.1: Ujian diadakan serentak selama 4 hari minggu bagi tahun 5 dan 6.
12.9.2: Jadual pengawasan disediakan oleh pihak pentadbiran sekolah.
12.9.3: Masa : mengikut keperluan peperiksaan awam.

12.10 Rekod Markah


12.10.1: Markah Peperiksaan dimasukkan dalam komputer melalui sistem SAPS.
12.10.2: Laporan prestasi mata pelajaran murid-murid diserahkan kepada ibu bapa
untuk ditandatangani dan perbincangan tentang prestasi mata pelajaran murid-murid
diadakan semasa Hari Terbuka Sekolah yang dijalankan selepas peperiksaan.
12.10.2: Bagi murid tahun 1,2, 3 dan 4,penyerahan rekod PBD akan dilaksanakan
dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
12.11 Gred Pencapaian
12.11.1: Semua murid ( Tahun 1 hingga 6 ) - mengikut keputusan jawatankuasa
Kurikulum dan gred yang telah ditetapkan iaitu:

80 - 100 markah : Gred A (Cemerlang)


65 - 79 markah : Gred B (Baik)
50 - 64 markah : Gred C (Memuaskan)
40 - 49 markah : Mencapai Tahap Minimum
0 - 39 markah : Belum Mencapai Tahap Minimum

12.12 Jadual Spesifikasi Ujian


12.12.1: Semua penyedia soalan ujian / peperiksaan penggal diminta menyediakan
JSU mengikut tahap kesukaran yang logik untuk para pelajar.
12.12.2: JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian
berikutnya.
12.12.3: Bagi soalan objektif,analisis item melalui program SP Chart/ PEDIA mesti
disediakan setiap kali selepas ujian / peperiksaan.
12.12.4: Semua soalan mesti disahkan oleh Ketua Panitia atau Penolong Kanan
Pentadbiran sebelum dicetak.

12.13 Post- mortem Untuk Peperiksaan


12.13.1: Post Mortem secara bertulis harus disediakan oleh Ketua Panitia bagi mata
pelajaran masing-masing setiap kali peperiksaan dijalankan.
12.13.2: Kekuatan dan kelemahan soalan mahupun masalah murid-murid hendaklah
dikenal pasti bagi tujuan pemulihan dan pengukuhan.

13.0 PEMANTAUAN
13.1: Pengajaran dan Pembelajaran
13.1.1: Pengajaran dan Pembelajaran Guru / murid di bilik darjah akan dicerap dua
kali dalam setahun secara rasmi.
13.1.2Jawatankuasan Penyeliaan dan Pemantauan dipertanggungjawabkan untuk
menyusun jadual barisan pentadbir untuk menyelia dan memantau bagi memastikan
pelaksanaan dan keberkesanan program-program sekolah yang telah terancang.
13.1.3: Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bertujuan untuk
meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan mencari
kesalahan.Oleh itu adalah penting guru tidak membuat ’judgement statement ’ tetapi
mestilah membuat ’ statement berdasarkan observation ’ supaya penambaikan boleh
berlaku.
13.1.4: Pengurusan dan program-program panitia juga akan dipantau dan diselia dua
kali setahun oleh guru-guru penolong kanan.
13.1.5: Buku latihan dan penggunaan buku kerja juga dipantau dua kali setahun bagi
memastikan Dasar Latihan Minimum dipatuhi dan penggunaan buku kerja
dioptimumkan.
13.1.6: Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja,buku latihan dan hasil
kerja pelajar mengikut garis panduan SPSK
13.1.7: Jawatankuasa Penyeliaan dan pemantauan mestilah membuat pelaporan
lengkap pertengahan dan akhir tahun tentang skop kerja yang telah
dipertanggungjawabkan oleh Guru Besar untuk dimaklumkan dalam Mesyuarat
Kurikulum Sekolah seterusnya diperbincangkan dalam mesyuarat panitia bagi tujuan
penambahbaikan .
13.1.8: Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar atau Penolong-penolong
Kanan.Manakala semua Penolong Kanan akan dicerap oleh Guru Besar.
13.1.9: Guru dinasihatkan berbincang dengan pencerapuntuk menetapkan tarikh dan
masa yang sesuai untuk dicerap.
13.1.10:”Learning Walk” oleh pihak pentadbir akan memantapkan lagi PdPC guru-
guru.

13.2: Pengurusan Panitia


13.2.1: Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Guru Kanan
Pentadbiran.
13.2.2: Penolong kanan akan menyelia semua perjalanan panitia sepanjang tahun.
13.2.3: Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dan diletakkan di pejabat.
13.2.4: Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal,dan
Pelan Operasi.
13.2.5: Semua Panitia mesti menentukan sasaran kelulusan peperiksaan setiap tahun
berdasarkan TOV,ETR dan headcount murid.
13.2.6: Pentadbiran sekolah perlu memastikan panitia membelanjakan peruntukan PCG
secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

13.3 Peperiksaan dan Penilaian


13.3.1: Penolong Kanan akan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Guru Besar dalam
pengurusan dan penyeliaan peperiksaan dan ujian.
13.3.2: Jawatankuasa Unit Penilaian dan Peperiksaan sekolah dibentuk seperti dalam
senarai tugas tahunan.

13.4 Bilik-bilik Khas


13.4.1: Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab
berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.
13.4.2: Penyeliaan adalah untuk bilik-bilik seperti berikut :
Bilik Mesyuarat
Pusat Sumber
Stor-stor yang telah dikhaskan
Bilik J-Qaf
Surau
Pusat Akses
Makmal Komputer
Bilik SPBT
Bilik Setiausaha Peperiksaan
Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Bengkel Kemahiran Hidup.
Makmal Sains
Bilik Seni
Bilik Bahan Bantu Mengajar
13.4.3: Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa bilik-bilik khas ini
mestilah diwujudkan.
13.4.4: Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.
13.5 Jawatankuasa Pemantauan
13.5.1: Guru Besar.
13.5.2: Guru-guru Penolong Kanan.

13.6 Penyediaan Buku Latihan Murid


13.6.1: Tugasan dan buku latihan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali
setahun bagi memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif.
13.6.2: Semua guru akan menyerahkan 2/3 buku murid mengikut jumlah bilangan
murid di dalam setiap kelas yang diajar untuk semakan pihak pentadbiran sekolah.
13.6.3: Semua Penolong Kanan akan menyerahkan buku latihan murid mengikut
kelas yang diajar kepada Guru Besar untuk semakan.

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA


14.1: Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat
Kewangan Sekolah. Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku
dan peralatan bahan bantu mengajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran dengan
mengisi borang Nota Minta.
14.2: Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
14.3: 5-10% peruntukan untuk tahun semasa perlu direzab untuk pembelian ABM
bagi kegunaan awal tahun berikutnya.
14.4: Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang
ada.

15.0 BUKU TEKS,BUKU KERJA,BUKU LATIHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN


BAHAN BACAAN
15.1: Buku teks yang dibekalkan haruslah dimaksimumkan penggunaannya oleh
setiap pelajar dan guru-guru bagi mendedahkan konsep-konsep dalam mata
pelajaran.Maklumat dan pengetahuan asas dalam topik-topik hendaklah ditegaskan
kepada pelajar.
15.2: Buku Kerja dibenarkan penggunaannya dengan syarat tidak menggantikan
Buku Teks dan mematuhi SPI Bil 10/1991 bertarikh 2 Oktober 1991.
15.3: Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun oleh guru
bertanggungjawab dan dibantu oleh Pengawas SPBT.
15.4: Buku Rekod Amali mestilah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
Sains selaras dengan SPI Bil 7/1989 bertarikh 31 Mei 1989.Buku Rekod Amali ini
mengandungi halaman yang bergaris dan halaman yang kosong yang digunakan
untuk merekod sebarang data, maklumat, pemerhatian, dan kesimpulan apabila
pelajar menjalankan kajian atau eksperimen.Halaman yang kosong boleh
digunakan untuk melukis gambarajah ,graf dan sebagainya.Penggunaan buku ini
dapat memperkembang kemahiran saintifik dan kemahiran komunikasi murid dalam
bentuk penulisan .
15.5: Guru mestilah memberikan latihan-latihan bertulis secara topikal di dalam kelas
ataupun sebagai kerja rumah untuk tujuan pengukuhan Pengajaran dan
Pembelajaran di dalam bilik darjah.Guru mata pelajaran mestilah memastikan pelajar-
pelajar membuat latihan ini dan disemak mengikut tempoh yang telah ditetapkan .
15.6: Pelajar yang gagal membuat latihan merupakan satu perkara yang serius dan
panitia atau guru terlibat mestilah menangani perkara ini secara berhemah dengan
mengenalpasti masalah yang menyebabkan perkara tersebut berlaku serta
mengambil tindakan susulan.Pelajar yang melaksanakan tugasan dengan cemerlang
mestilah dihargai dengan apa juga cara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat
panitia .
15.7: Jumlah buku latihan bagi setiap mata pelajaran diputuskan dalam mesyuarat
panitia.

16.0 LATIHAN MINIMUM


16.1: Latihan pelajar adalah penting bagi memastikan pengukuhan konsep dan
proses pengkayaan dalam topik-topik yang diajar.Oleh itu latihan minimum yang
disasarkan mestilah dilaksanakan oleh semua murid dan disemak oleh semua guru
matapelajaran.
16.2: Jumlah latihan minimum mata pelajaran telah diputuskan dan diterima di dalam
mesyuarat panitia pertama setiap tahun.
16.3: Latihan minimum ini mestilah menepati aras kesukaran rendah, sederhana dan
tinggi mengikut tahap kebolehan murid-murid.

17.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN RUJUKAN


17.1: PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu P & P bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk Program NILAM.
17.2: Guru-guru yang menerima jadual kelas ganti bagi guru yang tidak hadir
digalakkan membawa murid ke Pusat Sumber Sekolah untuk mencari maklumat atau
menonton video berkaitan pelajaran.
17.3: Program NILAM di Pusat Sumber akan dijalankan sepenuhnya oleh guru-guru
Bahasa Melayu untuk tempoh 6 bulan pertama persekolahan dan oleh guru-guru
Bahasa Inggeris untuk 6 bulan berikutnya.
17.4: Penyemakan buku NILAM murid dilakukan juga oleh guru Bahasa Inggeris dan
Bahasa Melayu secara bergilir-gilir.
17.5: Buku Rekod Data bagi Program Nilam haruslah dilengkapkan oleh guru terlibat
dan diserahkan kepada Guru Penyelaras Pusat Sumber mengikut tarikh yang
ditetapkan .
17.6: Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

18.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


18.1: Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dibuat berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum
Sekolah perlulah menyokong sepenuhnya semua program peningkatan akademik
yang berfokus ke arah kecemerlangan dan ketrampilan diri serta sahsiah murid.
18.2: Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik merupakan nadi yang membantu
semua panitia dalam merancang dan melaksanakan program akademik di peringkat
sekolah.
18.3: Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah dapat membantu murid
mengingat dan menguasai fakta dan maklumat asas dalam topik-topik mata pelajaran
,menajamkan kemahiran berfikir pelajar supaya item-item aras kognitif tinggi boleh
dikuasai,dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid-murid terutamanya
melalui penulisan,meningkatkan penguasaan dan pemerolehan ilmu
pengetahuan,meningkatkan motivasi dan minat murid-murid untuk terus belajar .
18.4: Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah
program yang meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas dan pada masa yang sama dapat meningkatkan ketrampilan diri murid-
murid.Dilaksanakan sepanjang tahun dengan bimbingan guru.Manakala program
jangka pendek adalah program-program yang dirancang dalam tempoh masa yang
singkat bagi menyediakan murid untuk peperiksaan awam yang lebih berfokus
kepada latihtubi,pendedahan teknik dan ’practice make perfect ’ juga ’practice make
permanent ’.
18.5: Penglibatan HEM dan guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan
keberkesanan dan kelancaran Program Kecemerlangan Akademik .
18.6: Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas
cadangan yang relevan dan membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program
kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
18.7: Semua program utama yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan keperluan panitia.
18.8: Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik
yang bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
18.9: Jawatankuasa Kecemerlangan akademik adalah nadi yang akan membantu
semua Panitia dalam merancang dan melaksana program peningkatan akademik.
18.10:Penglibatan HEM dan Unit Bimbingan Kaunseling adalah wajib bagi
penyelarasan dan kelancaran Program Peningkatan Akademik.

19.0 PERKEMBANGAN STAF


19.1: Kursus Dalaman
19.1.1: Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas
kepada Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus dengan
menggunakan format minit curai.
19.1.2: Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan
dan budi bicara Pengetua / Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas
arahan penganjur kursus.
19.1.3: Bahan kursus boleh diperbanyak untuk keperluan guru lain sekiranya perlu.

19.2 Kursus Perkembangan Staf / Konsultasi


19.2.1: Dilaksanakan bagi mematuhi pekeliling perkhidmatan bil. 7/ 2003. Setiap
kakitangan awam wajib menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari / 42 jam
setahun.Dirancang mengikut permintaan guru berdasarkan keperluan.
19.2.2: Lawatan ke sekolah cemerlang boleh diadakan dalam kumpulan yang kecil
untuk mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar.
19.2.3: Lawatan boleh dirancang oleh panitia dan kelab guru.

19.3 Bahan-bahan Ilmiah Kursus


19.3.1: Diperbanyak untuk keperluan guru lain berdasarkan keperluan.
19.3.2: Disimpan untuk rujukan panitia.

20.0 KAJIAN TINDAKAN


20.1: Semua Panitia mata pelajaran diwajib membuat satu kajian tindakan setiap
tahun.
20.2: Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan
sekolah.

21.0 DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN SERTA PEPERIKSAAN
21.1: Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan.
21.2: Percetakan hendaklah menggunakan mesin fotostat
21.4: Guru dilarang mencetak atau fotostat sendiri di bilik cetak.
21.5 Guru diminta mencatat bahan yang perlu dicetak dalam buku mengikut
format yang disediakan bagi tujuan kawalan.
22.0 TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN
22.1: UPSR - Semua murid lulus setiap mata pelajaran ( Sekurang-kurangnya
dengan pangkat MencapaiTahap minimum)
22.2: Sasaran 3 orang murid untuk pencapaian 6A dalam UPSR 2020.
22.3: Peperiksaan Dalaman – semua murid lulus setiap mata pelajaran.

23.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK


23.1: Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat
Daerah, Negeri dan Kebangsaan.
23.2: Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan
yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.

24.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM


24.1: Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku
keperluan pendidikan negara .
24.2: Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan
pentadbir melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Cikgu Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


TimbalanPengerusi : Cikgu Hjh. Norlee binti Hj Ismail (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Cikgu Fauziah Hanim Binti Fadzil
Ahli Jawatankuasa :Semua KP Matapelajaran

:Penyelaras ICT

:S/U Peperiksaan UPSR

:S/U Peperiksaan Dalaman

:Guru Media

:Guru Jadual Waktu

:Pemulihan

:Prasekolah

:Penyelaras PBS

:Penyelaras Tahun 6

:Penyelaras jQAF

PANITIA BAHASA MELAYU


Ketua Panitia : Cikgu Fatimah binti Hj Hassan
Setiausaha : Cikgu. Ruziah binti Hj Tumian
Ahli Jawatankuasa Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad
Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail
Cikgu Norrasidah binti Musuroh
PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : Cikgu Fauziah Hanim Binti Fadzil


Setiausaha : Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil
Ahli Jawatankuasa Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid
Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

PANITIA MATEMATIK
Ketua Panitia : Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid
Setiausaha : Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Ahli Jawatankuasa Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Cikgu Ismali bin Ismail

PANITIA SAINS
Ketua Panitia : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
Setiausaha : Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
Ahli Jawatankuasa Cikgu Anizam bin Mohd Zain

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


Ketua Panitia : Cikgu Hjh Maimun bin Hj Said
Setiausaha : Cikgu Siti Norehan binti Jasmi
Ahli Jawatankuasa Cikgu Mohd Noor bin Hassan

PANITIA BAHASA ARAB


Ketua Panitia : Cikgu Mohd Noor bin Hassan
Setiausaha : Cikgu Siti Norehan binti Jasmi
Ahli Jawatankuasa Cikgu Hjh Maimun bin Hj Said
PANITIA JASMANI dan KESIHATAN
Ketua Panitia : Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Setiausaha : Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
Cikgu Ismali bin Ismail
Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

PANITIA PENDIDIKAN KESENIAN (VISUAL dan MUZIK)


KetuaPanitia : Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil
Setiausaha : Cikgu Fatimah binti Hassan
Cikgu Abd Latiff bin Ahmad
Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail
Cikgu Fauziah Hanim Binti Fadzil
Cikgu Norrasidah binti Musuroh
PANITIA SEJARAH
Ketua Panitia : Cikgu Norrasidah binti Musuroh
Setiausaha : Cikgu Fauziah Hanim Binti Fadzil
Ahli Jawatankuasa Cikgu Abd Latiff bin Ahmad

PANITIA RBT dan TMK


Ketua Panitia : Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
Setiausaha : Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Ahli Jawatankuasa Cikgu Suhana bin Yop Ahmad Isa

JAWATANKUASA PENILAIAN dan PEPERIKSAAN


Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)
Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Ahli Jawatankuasa :Setiausaha Peperiksaan Awam:
- Cikgu Mohd Nor bin Hassan

:Setiausaha Peperiksaan Dalaman:


- Cikgu Nur Fadly Rozita bin Ahmad Fadzil

:Penyelaras PBS/KSSR:
- Cikgu Nur Fadly Rozita bin Ahmad Fadzil

:Penyelars Pemulihan:
- Cikgu n Ruziah binti Hj Tumian

:Penyelaras jQaf:
- Cikgu Mohd Noor bin Hassan

:Guru BimbinganKaunseling( Psikometrik)

- Cikgu Maiumun bin Hj Sai

:Guru Penyelaras PAJSK:


- Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

:Guru Penyelaras PBD:


- Cikgu Nur Fadly Rozita bin Ahmad Fadzil

:Guru Penyelaras SEGAK :


- Cikgu Anizam bin Mohd Zain

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU /JADUAL GURU GANTI

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (PK HEM)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PK Kokurikulum)
AJK JadualWaktu : Cikgu Mohd Anizam bin Mohd Zain
: Cikgu Fauziah Hanim Binti Fadzil
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (PK HEM)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PK Kokurikulum)
Penyelaras Guru Media: Cikgu Fatimah binti Hassan
AJK Semua Ketua Panitia
Guru Pemulihan
Penyelaras Bilik BBM
Guru ICT
Nilam (BM)
Nilam (BI)
Prasekolah
CARTA ORGANISASI PUSAT SUMBER

PENASIHAT

Cikgu Abd Latif bin Ahmad

PENGERUSI

Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail

N. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3
Cikgu Cikgu Ismali bin
Cikgu Norrasidah binti Musuroh Ismail

PENYELARAS

Cikgu Fatimah binti Hassan

JAWATANKUASA

NILAM BM (THP 2) ICT PAK 21

NILAM BM (THP 1) KETUA PANITIA PEMULIHAN


SEMUA MATAPELAJARAN

NILAM BI (TAHAP2) PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

NILAM BI (THP 1) BBM PUSAT AKSES


JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras Guru ICT: Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
Setiausaha Juruteknik: Pn.Nor Bahiyah binti Izani
AJK Cikgu Anizam bin Mohd Zain

JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras GPM: Cikgu Ruziah binti Hj Tumian
AJK Ketua Panitia BM: Cikgu Fatimah binti Hassan
Ketua Panitia Matematik: Cikgu Roshaliza binti Abd
Hamid
Semua Guru BM, BI, MT : T1, T2 & T3,T4,T5,T6
Guru Bimbingan

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Norazman bin Saimin
AJK : PPM Prasekolah: Pn. Mardiana binti Abd. Rahim
:Guru Bimbingan: Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said
:Ketua Panitia BI: Cikgu Nur Fadly Rozita binti
Ahmad Fadzil
:Ketua Panitia MT: Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid
:Ketua Panitia BM: Cikgu Fatimah binti Hassan
:Guru Pend. Islam Prasekolah: Cikgu Mohd Nor bin
Hassan
:Guru Pemulihan: Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

JAWATANKUASA PAK 21
Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)
Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
AJK :Semua Guru

JAWATANKUASA PROGRAM KHAS KPM/JPN/PPD

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk HEM)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Ahmadi Abidin bin Ahmad Zakaria
Setiausaha : Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid
AJK : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
: Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Hj Abd Rahman
: Cikgu Azman bin Saimin
JAWATANKUASA MBMMBI

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Setiausaha Pn
Fauziah Hanim
binti Fadzil

AJK : KP BI
:KP BM
:Guru Media

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil
AJK : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
: Cikgu Roshaliza binti Abdul Hamid

JAWATANKUASA TRANSISI

Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)


Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Roshaliza binti Abdul Hamid
AJK : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
: Cikgu Fatimah binti Hassan
: Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
: Cikgu Anizam bin Mohd Zain

JAWATANKUASA KELESTARIAN
Penasihat : Cikgu Abd Latiff bin Ahmad (Guru Besar)
Pengerusi : Cikgu Hjh Norlee binti Hj Ismail (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Norrasidah binti Musuroh (Pk Hem)
: Cikgu Ismali bin Ismail (PkKokurikulum)
Penyelaras : Cikgu Ruziah binti Hj Tumian
AJK : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
: Cikgu Mohd Nor bin Hassan

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

Surau : Cikgu Siti Norehan binti Jasmi


Bilik BOP : Cikgu Nur Fadli Rozita binti Ahmad Fadzil
Perpustakaan : Cikgu Fatimah binti Hassan
Bilik Pemulihan : Cikgu Ruziah binti Tumian
Prasekolah : Cikgu Norazman bin Saimin
BilikSukan : Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Bilik Alatan : Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil
Bilik JQAF : Cikgu Mohd Nor bin Hassan
Bilik SPBT : Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid
Bilik Guru : Cikgu Anizam bin Mohd Zain
Bilik Mesyuarat : Cikgu Ruziah binti Tumian
Bilik Kaunseling : Cikgu Hjh Maimun binti Hj said
Makmal Komputer : Cikgu Nor Bahiyah binti Izani
Bilik Akses : Cikgu Nor Bahiyah binti Izani
Bilik RBT : Cikgu Mohd Asrul Effendi bi Abd Rahman
MakmalSains : Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa
Bilik Kesihatan : Cikgu Norazman bin Saimin

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SK PARIT HAJI ADNAN
PENGERUSI : CIKGU ABDUL LATIFF BIN AHMAAD

NAIB PENGERUSI : CIKGU HJH NORLEE BINTI HJ ISMAIL

: CIKGU NORRASIDAH BINTI MUSUROH

: CIKGU ISMALI BIN ISMAIL

SETIAUSAHA : CIKGU ANIZAM BIN MOHD ZAIN

BIDANG GURU / STAFF


BERTANGGUNGJAWAB

PK01 PENGURUSAN PANITIA CIKGU NORAZMAN BIN SAIMIN

PK02 PENGURUSAN JADUAL BERTUGAS CIKGU NORASIDAH BINTI


HJ.MUSUROH

PK03 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN CIKGU FAUZIAH HANIM BINTI


FADZIL
PENGAJARAN

PK04 PENGURUSAN PENCERAPAN CIKGU HJH NORLEE BINTI HJ


ISMAIL

PK05 PENGURUSAN PENILAIAN DAN CIKGU MOHD NOR BIN HASSAN


PEPERIKSAAN

PK06 PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA CIKGU RUZIAH BINTI HJ. TUMIAN
MURID

PK07 PENGURUSAN MESYUARAT PN. NUR ROZITA FADLY BINTI


AHMAD FADZIL
PK08 PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMAT CIKGU SITI NOREHAN BINTI JASMI

PK09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER CIKGU FATIMAH BINTI HASSAN

PK10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONAL CIKGU SUHANA BINTI YOP AHMAD


ISA

PK11 PENGURUSAN PEROLEHAN DAN CIKGU MARIAM BINTI SHARIF


PEMBELIAN

PK12 PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN DAN CIKGU ANIZAM BIN MOHD ZAIN

REKOD KUALITI

PK13 PENGURUSAN BIMBINGAN DAN CIKGU HJH MAIMUN BINTI HJ SAID


KAUNSELING

PK14 PENGURUSAN AUDIT DALAMAN CIKGU MOHD ASRUL EFFENDI BIN


ABD RAHMAN

PK15 KAWALAN KE ATAS KETIDAKAKURAN CIKGU N MOHD NOR BIN HASSAN

PERKHIDMATAN

PK16 TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN CIKGU ROSHALIZA BINTI ABD


DAN PENAMBAHABAIKAN HAMID

PK17 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN CIKGU NORAZMAN BIN SAIMIN

PK18 PENGURUSAN PENTAKSIRAN CIKGU AHMADI ABIDIN BIN


KOKURIKULUM MUHAMMAD

PK19 PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN CIKGU ISMALI BIN ISMAIL

TAKWIM PERSEKOLAHAN

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

PENGGAL PERTAMA

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS CATATAN

1 1.1.2020 - Cikgu Anizam bin Mohd Zain

2.1.2020 Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

2 5.1.2020 - Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

9.1.2020 Cikgu Mohd Nor bin Hassan

3 12.1.2020 - Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

16.1.2020 Cikgu Siti Norehan binti Jasmi


4 19.1.2020 - Cikgu Fatimah binti Hassan 25.1.2020

22.1.2020 Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad l Tahun Baru Cina

5 26.1.2020 - Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid 26.1.2020

30.1.2020 Cikgu n Ahmadi Abidin bin Muhammad Tahun Baru Cina

6 2.2.2020 - Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

6.2.2020 Cikgu Anizam bin Mohd Zain

7 9.2.2020 - Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil

13.2.2020 Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

8 16.2.2020- Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

20.2.2020 Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

9 23.2.2020 - Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

27.2.2020 Cikgu Fatimah binti Hassan

10 1.3.2020- Cikgu n Mohd Nor bin Hassan

5.3.2020 Cikgu n Roshaliza binti Abd Hamid

11 8.3.2020 - Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

12.3.2020 Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil

13.3.2020 – 21.3.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


PERTAMA

12 22.3.2020 - Cikgu Siti Norehan binti Jasmi 23.3.2020

26.3.2020 Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil Hari Keputeraan Sultan


Johor

13 29.3.2020 Cikgu Anizam bin Mohd Zain

2.4.2020 Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

14 5.4.2020 - Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

9.4.2020 Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

15 12.4.2020- Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

16.4.2020 Cikgu Mohd Nor bin Hassan

16 19.4.2020 - Cikgu Fatimah binti Hassan


23.4.2020 Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

17 26.4.2020 - Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid 1.5.2019

30.4.2020 Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil Cuti Hari Pekerja

7.5.2020

Hari Wesak

18 3.5.2020 - Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

7.5.2020 Cikgu Anizam bin Mohd Zain

19 10.5.2020 - Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

14.5.2020 Cikgu Siti Norehan binti Jasmi

20 17.5.2020- Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

20.5.2020 Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

PENGGAL KEDUA

21 7.6.2020 - Cikgu Mohd Nor bin Hassan

11.6.2020 Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

22 14.6.2020 - Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

18.6.2020 Cikgu Fatimah binti Hassan

23 21.6.2020 - Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil

25.6.2020 Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid

24 28.6.2020 - Cikgu. Siti Norehan binti Jasmi

2.7.2020 Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

25 5.7.2020 - Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

9.7.2020 Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

26 19.7.2020 - Cikgu Anizam bin Mohd Zain

23.7.2020 Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

24.7.2020 – 1.8.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 31.7.2020

Hari Raya Korban

27 2.8.2020 - Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said


6.8.2020 Cikgu Mohd Nor bin Hassan

28 9.8.2020 - Cikgu Fatimah binti Hassan

13.8.2020 Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

29 16.8 2020 - Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid 20.8.2020

20.8.2020 Cikgu. Siti Norehan binti Jasmi Awal Muharam

30 23.8.2020 - Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

27.8.2020 Cikgu Anizam bin Mohd Zain

31 30.8.2020 - Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil 31.8.2020

3.9.2020 Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa Hari Kemerdekaan

32 6.9.2020 - Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

10.9.2020 Cikgu Fatimah binti Hassan

33 13.9.2020 - Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad 16.9.2020

17.9.2020 Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said Hari Malaysia

34 20.9.2020 - Cikgu Mohd Nor bin Hassan 24.8.2020

24.9.2020 Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid Hari Hol Sultan Johor

35 27.9.2020 - Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

1.10.2020 Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

36 4.10.2020 - Cikgu. Siti Norehan binti Jasmi

8.10.2020 Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil

37 11.10.2020 - Cikgu Anizam bin Mohd Zain

15.10.2020 Cikgu Suhana binti Yop Ahmad Isa

38 18.10.2020 - Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

22.10.2020 Cikgu Fatimah binti Hassan

39 25.10.2020 - Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad 29.10.2020

29.10.2020 Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil Maulidur Rasul

40 1.11.2020 - Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad Fadzil


5.11.2020
Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

41 8.11.2020 - Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid 14.11.2020

12.11.2020 Cikgu Mohd Nor bin Hassan Deepavali


42 15.11.2020 - Cikgu Ruziah binti Hj Tumian

19.11.2020 Cikgu. Siti Norehan binti Jasmi

20.11.2020-31.12.2020 CUTI AKHIR TAHUN

JADUAL PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN BUKU LATIHAN

FEBRUARI

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BM 6 & 5 BI 6 & 3 MATE 6 & 4 SAINS 6 & 1

GPK 1 BM 2 & 3 BI 4 MATE 1 SAINS 5 & 2

GPK HEM BM 1 BI 2 & 5 MATE 3 SAINS 4

GPK KOKU BM 4 BI 1 MATE 2 & 5 SAINS 3

APRIL

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BA 6 & 4 PAI 6 & 2 RBT 6 SEJ 6

GPK 1 BA 1 PAI 3 RBT 5

GPK HEM BA 3 PAI 4 & 5 RBT 4 SEJ 5

GPK KOKU BA 5 & 2 PAI 1 SEJ 4

MEI

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR TMK 5

GPK 1 TMK 4

GPK HEM

GPK KOKU TMK 6


JULAI

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BM 1 & 4 BI 2 & 3 MATE 5 & 2 SAINS 3 & 1

GPK 1 BM 6 & 5 BI 2 MATE 4 SAINS 5 & 2

GPK HEM BM 2 BI 4 & 1 MATE 6 SAINS 4

GPK KOKU BM 3 BI 5 MATE 1 & 3 SAINS 6

OGOS

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BA 1 & 3 PAI 4 & 3 RBT 4

GPK 1 BA 6 PAI 1 RBT 6

GPK HEM BA 2 PAI 2 & 6 RBT 5

GPK KOKU BA 4 & 5 PAI 5

SEPTEMBER

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR SEJ 4 TMK 4

GPK 1 TMK 6

GPK HEM SEJ 5

GPK KOKU SEJ 6 TMK 5


JADUAL PEMANTUAN PdPC

MAC

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BM 6 SAINS 6 MATEMATIK 6

(CIKGU (CIKGU (CIKGU


NORRASIDAH) SUHANA) ROSHALIZA)

GPK 1 BM 4 MATEMATIK 3 PAI 4

(CIKGU FATIMAH) (CIKGU ISMALI) (CIKGUSITI


NOREHAN)

GPK HEM BM 5 PBM 3

(CIKGU AHMADI) (CIKGU


RUZIAH)

GPK KOKU PAI 3 BA 5

(CIKGU HJH (CIKGU MOHD


MAIMUN) NOOR)

APRIL

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR BI 6 BM3 BM PRA

(CIKGU (CIKGU HJH (CIKGU


FAUZIAH NORLEE) NORAZMAN)
HANIM BINTI
FADZIL)

GPK 1 SNS 5

(CIKGU MOHD
ASRUL
EFFENDI)

GPK HEM BI 4
(CIKGU NUR
FADLY ROZITA)

GPK KOKU MT 5 SEJARAH 4

(EN. ANIZAM) (CIKGU ABD.


LATIFF)

JULAI

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR MATEMATIK 4 SEJARAH 6

(CIKGU ISMALI) (CIKGU


NORRASIDAH)

GPK 1 TMK 6 BI1

(CIKGU (CIKGU
ANIZAM) ROSHALIZA)

GPK HEM BI 2 BI 5

(CIKGU (CIKGU
SUHANA) FAUZIAH
HANIM )

GPK KOKU PBM 2 PKS(V) 4

(CIKGU (CIKGU HJH


RUZIAH) NORLEE)

OGOS

NAMA MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


PEMANTAU

GURU BESAR PKS(M)1 PAI 1 RBT 5

(CIKGU NUR (CIKGU SITI (CIKGU MOHD


FADLY ROZITA NOREHAN) ASRUL)

GPK 1 PAI 2 BM2

(CIKGU HJH (CIKGU


MAIMUN) AHMADI)

GPK HEM BA 1 BM PRA


(CIKGU MOHD (CIKGU
NOOR) NORAZMAN)

GPK KOKU PKS(V)3 BA 2

(EN ABD (CIKGU MOHD


LATIFF) NOOR)

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN BILIK-BILIK KHAS

BIL BILIK/ KELAS PENYELARAS

1 MAKMAL SAINS CIKGU SUHANA BINTI YOP AHMAD ISA

2 PERPUSTAKAAN CIKGU FATIMAH BINTI HJ HASSSAN

3 BILIK KESIHATAN CIKGU AHMADI ABIDIN BIN MUHAMMAD

4 BILIK ALATAN CIKGU MOHD ASRUL EFFENDI BIN ABD


RAHMAN

5 BILIK MESYUARAT CIKGU RUZIAH BINTI HJ TUMIAN

6 BILIK GERKO CIKGU SITI NOREHAN BINTI JASMI

7 BILIK PJ CIKGU ANIZAM BIN MOHD ZAIN

8 BILIK BOSS CIKGU ROSHALIZA BINTI ABD HAMID

9 BILIK RBT CIKGU MOHD ASRUL EFFENDI BIN ABD


RAHMAN

10 STOR PEJABAT EN. HASROL SANY BIN CHALMEN

11 PEJABAT PN. MARIAM BINTI SHARIF

12 MAKMAL KOMPUTER PN. NORBAHYAH BINTI IZANI

13 BILIK AKSES & SAL PN. NORBAHIYAH BINTI IZANI

14 BILIK PEMULIHAN CIKGU RUZIAH BINTI HJ TUMIAN

15 BILIK j-QAF CIKGU MOHD NOOR BIN HASSAN

16 SURAU CIKGU SITI NOREHAN BINTI JASMI

17 BILIK PEPERIKSAAN CIKGU NUR FADLY ROZITA BINTI AHMAD FADZI

18 KELAS PRA SEKOLAH CIKGU MOHD AZMAN BIN SAIMIN

19 TAHUN1 CIKGU ROSHALIZA BINTI ABD HAMID

20 TAHUN 2 CIKGU MOHD ASRUL EFFENDI BIN ABD


RAHMAN

21 TAHUN 3 CIKGU NUR FADLY ROZITA BINTI AHMAD


FADZIL

22 TAHUN 4 CIKGU SITI NOREHAN BINTI JASMI

23 TAHUN 5 CIKGU AHMADI ABIDIN BIN MUHAMMAD

24 TAHUN 6 CIKGU FAUZIAH HANIM BINTI FADZIL

TAKWIM PEPERIKSAAN 2020

BIL PEPERIKSAAN TAHUN TARIKH TARIKH AKHIR KEY-IN


PELAKSANAAN MARKAH(SAPS)

UJIAN 1 5

1 2 - 5 Mac 17 Mac 2020

UPPM 1 6

PEPERIKSAAN 5
PERTENGAHAN TAHUN
2 3 -5 Mei 7 Jun 2020

UPPM 2 6

3 PERCUBAAN UPSR 6 19-25 Julai 2 Ogos ( T6 )

UJIAN 2

4 UPSR 6 7-14 September


2020
5 PEPERIKSAAN AKHIR 5-6 11 – 15 Oktober 14 Nov
TAHUN
2020

SETIAUSAHA BAGI AKTIVITI SEKOLAH 2020

BIL NAMA PROGRAM SETIAUSAHA CATATAN

01 Wacana Tangkas Cikgu Fauziah Hanim binti Fadzil

02 Kognitif Tangkas Guru mata pelajaran teras tahun 6

03 Hari Solusi tahun 6 Cikgu Ruziah binti Tumain

dan semua kelas

04 Hari Guru Cikgu Ahmadi Abidin bin Muhammad

05 Solat Hajat Cikgu Mohd Nor bin Hassan

06 KCT

6.1 KCT 1 Cikgu Ruziah binti Tumain

6.2 KCT 2 Cikgu Hjh Maimun binti Hj Said

6.3 KCT 3 Cikgu Siti Norehan binti Jasmi

07 Sambutan Hari Cikgu Mohd Asrul Effendi bin Abd


Kemerdekaan Rahman

08 Minggu Panitia Semua Ketua Panitia

09 Majlis Restu dan Halal Cikgu Siti Norehan binti Jasmi


Ilmu

10 Hari Anugerah Cikgu Nur Fadly Rozita binti Ahmad


Kecemerlangan Akademik, Fadzli
Sahsiah & Kokurikulum

11 Majlis Sambutan Hari Cikgu Roshaliza binti Abd Hamid


Raya Aidilfitri

12 Hari Kanak-kanak Cikgu Fatimah binti Hassan


Pengurusan
hal ehwal murid
VISI UNIT HEM SKPHA

- MELAHIRKAN PELAJAR POSITIF , TANGKAS , MEMPUNYAI JATI DIRI DAN CEMERLANG DALAM
AKADEMIK DAN KOKURIKULUM.

MISI UNIT HEM SKPHA

- MENYEDIAKAN PERSEKITARAN SEKOLAH DENGAN BUDAYA PENYAYANG, KONDUSIF DAN


SELAMAT
- MEMBENTUK ANAK-ANAK SKPHA YANG TAHAN CABARAN DAN CEMERLANG DALAM
KESEMUA BIDANG.

OBJEKTIF UNIT HEM SKPHA

1. Meningkatkan pengurusan HEM yang berkualiti.


2. Mengukuhkan pembudayaan adab anak-anak SKPHA .
3. Mewujudkan suasana persekolahan yang kondusif dan selamat
4. Memantapkan disiplin anak-anak SKPHA .
5. Mengukuhkan pembentukan jati diri dalam kalangan anak-anak SKPHA agar menjadi suri
teladan kepada murid lain .
6. Merealisasikan aspirasi sifar ponteng
7. Meningkatkan pengurusan bilik darjah abad 21

MOTTO

JOM JADI BAIK . SEBARKAN KASIH SAYANG .


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

RENUNGAN

Tidak ada anak yang nakal , yang ada ialah anak yang tidak mengerti.

Tidak ada anak yang nakal , yang ada ialah ibu bapa yang kurang sabar.

Tidak ada anak yang nakal , yang ada ialah pendidik yang terburu-buru melihat hasil.
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

1.0 PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ( Akta 550 )

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan
negara dan penyelamat bangsa:

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat


Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia
yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat
sains, teknologi dan maklumat:

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan


wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi
kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah
mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik:

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem


pendidikan yang bertaraf dunia dansegi kualiti bagi memperkembangkan potensi
individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia:

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:“Pendidikan di
Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara”:

DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui


suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan
sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaandan peperiksaan yang
sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan
yangakan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui
pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip
Rukun Negara:

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu, selagi ia selaras dengan
dasar itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak
melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah untuk mengambil kira akan
prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing:

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri


Paduka

Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara
dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya,
seperti berikut:

“Murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau
latihan sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan .

2.0 PENGENALAN

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah antara aspek utama untuk membantu
pengurusan sekolah. Ini bermakna pencapaian prestasi berkualiti pengurusan Hal
Ehwal Murid boleh membantu untuk menghasilkan sekolah berkesan serta boleh
mencapai visi dan misi sekolah ke arah kegemilangan.

Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi dalam kalangan murid dan
masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pentadbir sekolah seharusnya
memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan
penyelenggaraan. Pentadbir sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan
penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah
kecemerlangan. Ini kerana murid-murid merupakan aset negara masa depan. Jatuh
bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh
pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani, dan intelek sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia
berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk
memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri institusi yang berjaya dalam
bidang akademik dan bukan akademik.

3.0 OBJEKTIF DASAR

3.1 Menyeragamkan Dasar Pengurusan HEM di SK

3.2 Sebagai dokumen panduan untuk menangani isu-isu pengurusan HEM di sekolah,

3.3 Sebagai dokumen panduan oleh pegawai HEM dalam menangani isu-isu disiplin
yang dirujuk oleh sekolah untuk tindakan jabatan.
3.4 Sebagai dokumen bercetak tambahan bagi Pengurusan Disiplin Sekolah yang
sedia ada terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.0 DASAR PENGURUSAN KELAS

4.1 Sistem Kehadiran Murid APDM

a) Kehadiran murid perlu dikemaskini dalam Aplikasi Pengurusan Data


Murid (APDM) selewat-lewatnya jam 9.00 pagi.

b) Pastikan ketidakhadiran murid mempunyai kenyataan bertulis .

c) Simpan semua sijil cuti sakit atau surat (kenyataan rasmi daripada ibu
bapa) jika murid tidak hadir.

d) Kehadiran murid bagi setiap kelas perlu disahkan dan dicetak selewat-
lewatnya pada 5hb pada bulan berikutnya.

e) Simpan cetakan kehadiran murid dalam Fail Kehadiran Murid kelas


masing-masing.

5.0 MURID “BUKAN WARGA NEGARA” (MBWN)

5.1 Permohonan kemasukan murid berstatus bukan warganegara hanya dibuka


pada bulan Oktober menggunakan borang PUA 275 Jadual dan Jadual Kedua
(warna merah jambu). Borang yang telah dilengkapkan perlu dihantar ke JPN
untuk proses selanjutnya.

5.2 Bagi murid “Bukan Warga Negara” (MBWN), Yuran Warga Asing sebanyak
RM24.50 bagi sekolah rendah setiap tahun wajib dibayar di Unit Akaun Jabatan
Pelajaran terlebih dahulu sebelum didaftar sebagai murid sekolah. Resit bayaran
mesti ditunjukkan kepada PK HEM. Setiap MBWN juga dikenakan bayaran
tambahan mengikut arahan Pendaftar Sekolah.

5.3 Kebenaran bersekolah di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi MBWN
perlu diperbaharu setiap tahun.

5.4 setiap MBWN yang telah bersekolah dan ingin membuat pertukaran sekolah
hendaklah membuat permohonan baharu ke JPN. Ini termasuklah bagi MBWN
yang telah tamat Tahun 6 dan ingin melanjutkan pelajaran di peringkat
menengah di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

5.5 pihak sekolah tidak dibenarkan memasukkan mana-mana murid Tahun Enam ke
mana-mana "feeder school" untuk kemasukan ke Tingkatan 1.

6.0 FAIL PERIBADI MURID

6.1 Semua murid yang berdaftar di sekolah wajib mempunyai fail ini.

6.2 Nama penuh murid, kelas, tahun dan nama Guru Kelas hendaklah ditulis pada
muka hadapan fail.

6.3 Semua maklumat peribadi murid seperti salinan surat beranak, kad pengenalan,
keputusan Peperiksaan Dalaman, slip UPSR , PAJSK ,PS , IkEPS dan
Psikomotor, Surat cuti dan Sijil Akuan Cuti Sakit disimpan dalam fail ini. Buku
Rekod Kesihatan Murid yang diuruskan oleh AJK Kesihatan akan disimpan di
Bilik HEM.

6.4 Fail ini hendaklah diserahkan kepada murid apabila murid telah menamatkan
persekolahan atau bertukar sekolah.

6.5 Semua fail perlu disimpan dalam ‘loker’ berlabel di bilik HEM .

6.6 Semua surat yang berkaitan dengan murid seperti sijil sakit, surat ibu bapa
/penjaga bagi memaklumkan ketidakhadiran murid, salinan surat amaran
ponteng dan salinan surat gantung / buang sekolah yang dikeluarkan disimpan
dalam fail ini.

6.7 Fail kelas akan disemak pada setiap akhir bulan oleh PK HEM. PK HEM akan
menyediakan dokumen penyemakan fail kelas (senarai semak).

7.0 PENDAFTARAN MURID BAHARU

7.1 Guru Kelas menerima murid baru daripada PK HEM. (Status


kewarganegaraan telah dikenal pasti oleh PK HEM terlebih dahulu).

7.2 PK HEM hendaklah memastikan Borang Maklumat Murid (Borang APDM)


dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga pada masa itu juga. Jika murid membawa
bersama Borang APDM dari sekolah asal, sila pastikan maklumat adalah
lengkap dan terkini.

7.3 Guru Kelas akan memasukkan data murid-murid baru. Bagi murid asal, guru-
guru hanya mengemaskini data APDM yang telah dibuat berdasarkan
Borang Maklumat Murid .
7.4 Guru kelas hendaklah menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang
bentuk bantuan dan melaporkan kepada JK Pengurusan Bantuan Sekolah.

7.5 Guru Kelas perlu selalu mengambil inisiatif mengenal pasti murid berkeperluan
khas dan yang memerlukan bantuan khas (anak yatim, murid miskin, oku dll),
serta melaporkan kepada PK HEM untuk tindakan lanjut.

7.6 PK HEM perlu mendapatkan laporan disiplin , Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
, data SAPS dan lain-lain yang berkaitan dari sekolah terdahulu jika tidak
dibawa bersama semasa mendaftar. Dokumen tersebut hendaklah
dimasukkan ke dalam fail murid dan satu salinan dokumen berkenaan
hendaklah diserahkan kepada guru mata pelajaran.

8.0 MURID KELUAR / BERTUKAR / BERPINDAH

8.1 Urusan pertukaran / perpindahan murid dibuat melalui sistem ePMJ kecuali bagi
kes pindah ke luar Johor yang diisi secara manual menggunakan borang PUA
275 Jadual Ketiga.

8.2 Bagi kes perpindahan/pertukaran dalam negeri Johor , permohonan pertukaran


murid diisi secara atas talian dalam laman web ePMJ . Borang PUA 275 Jadual
Ketiga yang dicetak daripada sistem ePMJ dan dokumen-dokumen sokongan
perlu dibawa oleh ibu bapa ke PPD Pontian untuk kelulusan pertukaran.

8.3 Bagi kes perpindahan ke luar Johor , Borang PUA 275 Jadual Ketiga dan
dokumen sokongan perlu dibawa terus ke PPD negeri yang terlibat. PK HEM
merekodkan judul buku yang akan dibawa ke sekolah baharu dan menyerahkan
kepada Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut

8.4 Bagi pertukaran keluar negara, PK HEM perlu memastikan semua buku
teks telah dipulangkan dan senarai judul buku yang dipulangkan
diserahkan kepada Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut..

8.5 Semua fail yang berkaitan dengan murid perlu diserahkan kepada murid
untuk rujukan pihak sekolah baharu.

8.6 Sijil Berhenti Sekolah hanya diberikan kepada murid Tahun 6

9.0 PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS

9.1 Guru Kelas boleh melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri


daripada:

 Ketua Kelas

 Penolong Ketua Kelas

 AJK Kebersihan

 AJK Keceriaan

 AJK Keselamatan

9.2 Kelas mesti disusun mengikut keperluan PAK 21 .

9.3 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara berikut :

a) Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas

b) Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan kelas

c) Jadual Tugas Kebersihan - ditampal pada papan kenyataan kelas.

d) Pelan kedudukan kelas - ditampal di atas meja Guru

e) Inventori Kelas - ditampal pada pintu

f) Pelan laluan kecemasan – ditampal pada pintu

g) Motto kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas.

h) Misi & Visi Sekolah, Moto Sekolah, Maklumat Mata Pelajaran, Artikel
Berinformasi & isu semasa hendaklah ditampal pada papan kenyataan
kelas.

i) Alatan pembersihan seperti penyapu, pemadam papan hitam /papan


putih, penyeduk sampah, bakul sampah dan sebagainya hendaklah
disediakan dan disimpan di tempat yang sesuai.

j) Sudut Bacaan hendaklah disediakan di tempat yang bersesuaian.

k) Hasil kerja murid dipamerkan dan berganti sekurang-kurangnya sebulan


sekali.

l) Sudut Alam Sekitar / Isu semasa perlu diwujudkan dalam kelas masing-
masing.

9.4 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan / atas)
atau di tempat yang mudah dilihat. Kreativiti guru untuk mempamerkan
kehadiran harian murid dialu-alukan.

9.5 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua
kerusi dan meja mencukupi dan telah diberi nombor siri. Perabot yang telah
rosak hendaklah diganti dan dibawa turun untuk disimpan di dalam stor
peralatan sekolah.

9.6 Kebersihan kelas

a) AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari


persekolahan.

b) Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan keadaan dalam


kelas sentiasa bersih dan teratur sebelum mula mengajar atau
menggantikan guru dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.

c) AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci


meja murid dan bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

d) Sebelum meninggalkan kelas semua murid hendaklah memastikan


kerusi dan meja dalam keadaan kemas dan teratur. Pastikan tiada buku
dan alatan lain ditinggalkan secara tidak teratur di atas meja .

e) Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan


sebelum meninggalkan kelas.

f) Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup sebelum


meninggalkan kelas untuk ke bilik-bilik khas , waktu rehat dan balik.

9.7 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun.Ketua kelas


bertanggungjawab untuk melaporkan kepada guru kelas jika hilang
atau rosak.

9.8 Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

a) Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam


keadaan baik dan selamat digunakan.

b) Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada


pihak pentadbir.

c) Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas


yang dilantik menjalankan tugas.
10.0 DASAR PENGURUSAN DISIPLIN

10.1 Ponteng Sekolah

a) Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir


sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau
surat sakit pada keesokan harinya.

b) Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti


berikut:

Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/


Tidak Berterusan

Amaran I 3 hari berturut-turut 10 hari

Amaran II 7 hari selepas surat 10 hari selepas Surat


Amaran I Amaran I

Amaran III 7 hari selepas surat 20 hari selepas Surat


Amaran II Amaran II

Buang Sekolah 14 hari selepas surat 20 hari selepas Surat


Amaran III Amaran III

Jumlah 31 hari 60 hari


Keseluruhan

c) Guru Kelas hendaklah merekodkan semua proses tindakan di atas


dalam borang Rekod Ponteng Sekolah dan merekod hantaran surat
kepada ibu bapa/penjaga (dalam fail kelas).

d) Surat Amaran 1, 2, dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan


ditandatangani oleh:

 Amaran 1 - Ditandatangani
oleh GPKHEM

 Amaran 2 - Ditandatangani
oleh GPKHEM

 Amaran 3 - Ditandatangani
oleh GPKHEM

 Buang Sekolah – Ditandatangani oleh Guru Besar.


i. Salinan 1 adalah untuk ibu bapa/penjaga.

ii. salinan 2 untuk dimasukkan ke dalam fail Rekod


Salah Laku .

iii. salinan 3 untuk dimasukkan ke dalam fail kelas


guru kelas.

iv. Surat Buang Sekolah diisi dalam 4 salinan dan


ditandatangani oleh Guru Besar.

 Catatan dibuat dalam Fail Kehadiran Murid untuk surat-surat


seperti berikut: AP: Amaran Pertama AK: Amaran Kedua
AT: Amaran Terakhir BS: Buang Sekolah

i. Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas


sesuatu tindakan telah dibuat, peraturan berikut
hendaklah dipatuhi:

 Selepas surat Amaran 1, murid hendaklah membawa surat


jawapan daripada ibu bapa/penjaga masing-masing.

 Selepas surat Amaran 2, murid hendaklah membawa surat


jawapan daripada ibu bapa/penjaga masing-masing dan
berjumpa dengan GPKHEM terlebih dahulu.

 Selepas Amaran 3, murid mestilah datang ke sekolah


bersama-sama ibu bapa/penjaga dan berjumpa dengan
pengetua. Murid hanya dibenarkan masuk ke kelas setelah
Pengetua berpuas hati dengan jaminan yang diberi oleh ibu
bapa atau penjaga melalui surat aku janji. Murid hanya boleh
dibenarkan bersekolah semula setelah membuat rayuan dan
diluluskan oleh pihak JPNJ.

10.2 Buku Kawalan Kelas (BKK)

a) Semua Guru Kelas mesti memastikan BKK diisi pada setiap hari
persekolahan oleh guru mata pelajaran.

b) Pastikan BKK diletakkan di atas meja guru dan Ketua Kelas


mendapatkan tandatangan guru mata pelajaran yang terlibat. Jika
pdpc diadakan di bilik-bilik khas , Ketua Kelas bertanggungjawab
membawa BKK ke bilik tersebut dan mengembalikannya ke kelas
setelah pdpc tamat.

c) BKK hendaklah sentiasa berada dengan Ketua Kelas dan diserahkan


kepada guru yang masuk pada setiap waktu.

d) Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam


kelas pada masa tersebut.

e) Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama murid yang keluar


kelas/ lambat masuk kelas/ ponteng kelas semasa guru mengajar.

f) Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan kelas


bersih dan teratur sebelum menandatangani BKK.

g) Semua kes salah laku murid yang ringan atau sederhana mesti
diambil tindakan oleh guru berkenaan semasa waktunya.Hanya kes-
kes berat sahaja perlu dicatatkan dalam BKK untuk tindakan Guru
Disiplin pada keesokan harinya. Jika kes berat yang memerlukan
tindakan segera, buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan
kepada Guru Disiplin / GPK HEM.

h) Penyelaras BKK hendaklah menjaga BKK dengan baik dan


sempurna mengikut susunan minggu dan bulan dan diserahkan
kepada GPK HEM pada setiap akhir penggal 1 & 2.

i) Sekiranya BKK hilang , Ketua Kelas hendaklah melaporkan kepada


Ketua Guru Disiplin sekolah dengan segera.

10.3 Disiplin Murid

a) SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN. Oleh itu, guru-guru


mestilah memastikan murid mematuhi semua peraturan sekolah
setiap masa.

b) Guru-guru mestilah memberi nasihat dan teguran jika mereka dapati


seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin.

c) Guru-guru mestilah memaklumkan kesalahan-kesalahan disiplin


murid yang berat kepada Guru Disiplin atau GPK HEM.

d) Hukuman yang dikenakan mestilah mematuhi prosedur yang telah


ditetapkan oleh KPM serta setimpal dengan kesalahan murid. Ini
bertujuan supaya murid tidak terasa teraniaya dan akan menerima
hukuman dengan rela hati.

e) Tiada sentuhan fizikal ke atas tubuh badan kepada murid atau


tingkah laku negatif guru yang boleh menimbulkan prasangka kepada
murid.

f) Semua guru perlu menjadi role model – contoh teladan yang baik
kepada murid-murid.

g) Tiada hukuman rotan di hadapan murid lain ( public canning) .

10.3.1 Kawalan /Tanggungjawab Guru

i. Guru mestilah mengenali setiap nama murid mereka. Ini


diangap sebagai satu usaha bahawa guru mempunyai
sikap keprihatinan dan mengenali mereka sebagai
seorang individu. (Amalan Budaya Penyayang)

ii. Guru hendaklah memahami dan mengenali mana-mana


murid yang sering menimbulkan masalah disiplin dan
memberikan tumpuan yang lebih terhadap mereka bagi
mendapatkan kerjasama.

iii. Jangan memulakan proses Pembelajaran dan


Pengajaran jika murid- murid tidak memberi tumpuan
atau sedang bising dan bercakap sesama sendiri.

iv. Jangan membiarkan murid-murid berkumpul di hadapan


meja guru sedangkan murid-murid lain dibiarkan bising di
tempat mereka atau di belakang kelas.

v. Guru haruslah memeriksa kebersihan kelas termasuk


bahagian kaki lima kelas dan melaporkan kepada
pentadbir sekolah untuk mengambil tindakan lanjut.

vi. Guru-guru haruslah mengambil perhatian terhadap murid-


murid yang selalu tidak membuat kerja rumah atau
tugasan dalam kelas. Cuba kenal pasti sebab-sebabnya
dan ambil tindakan yang sewajarnya.

10.3.2 Dasar Umum Disiplin

a) Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah dan


mesti dibawa ke sekolah pada setiap hari. Peraturan
sekolah perlu difahami dan dipatuhi.

b) Setiap murid wajib memiliki buku nota dan wajib dibawa


bersama sewaktu perhimpunan.

c) Pada awal tahun permulaan semasa persekolahan, murid


akan diberi penjelasan dan penerangan tentang peraturan
sekolah dan tindakan- tindakan disiplin yang
dikuatkuasakan.

d) Penerangan dan penjelasan mengenai peraturan disiplin


sekolah juga disampaikan kepada murid-murid dari
semasa ke semasa.

i) Pemeriksaan Mengejut

o Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari


semasa ke semasa ke atas murid semasa berada
di kelas atau tapak perhimpunan atas arahan
pihak pentadbir.

o Guru disiplin/guru bertugas bersama guru kelas atau


guru mata pelajaran dengan bantuan pengawas akan
menjalankan pemeriksaan mengejut dengan disaksikan
oleh murid berkenaan

o Barang larangan akan dirampas dan maklumat


murid tersebut akan direkod oleh guru berkenaan
dalam Buku Rekod Salah Laku Barang Rampasan
yang disimpan di dalam almari berkunci di bilik
GPK HEM.

o Barang rampasan yang mahal (seperti telefon


bimbit) hanya oleh dituntut balik oleh ibu bapa/
penjaga murid selepas berjumpa dengan GPK
HEM dan menandatangani surat perjanjian.

o Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga


tahun akan dilupuskan setelah diputuskan dalam
mesyuarat AJK Lembaga Disiplin & AJK PIBG.

o Kehilangan barang-barang berharga adalah di


bawah tanggungjawab murid-murid.
10.3.3 Kaedah Mengatasi Salah Laku Disiplin

 Edarkan senarai salah laku disiplin murid di setiap kelas .

 Kes-kes disiplin kesalahan ringan semua guru perlu


menanganinya secara berhemat dengan kadar segera
sebelum ianya menjadi kes kesalahan disiplin yang lebih
berat.

 Guru mata pelajaran / guru kelas hendaklah:

- Merekod kesalahan murid di buku kawalan kelas

- Guru Disiplin akan mengumpulkan rekod kesalahan


dan seterusnya membawa ke mesyuarat disiplin
mengikut keperluan.

- Senaraikan nama murid dan pamer di papan


kenyataan HEM: Kedatangan penuh - 2 kali
setahun

- Sijil Sifar Ponteng - Kelas yang berjaya


mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil setiap
bulan. Walaupun tidak hadir, ianya mesti bersebab.

- Murid yang mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil


dan anugerah pada akhir tahun.

 Pengurusan Perhimpunan

- Perhimpunan diadakan sekurang-kurangnya sekali


seminggu (Ahad).

- Perhimpunan akan diuruskan oleh penyelaras


perhimpunan, guru bertugas dan pengawas sekolah

11.0 DASAR KEBAJIKAN MURID

11.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk


kepada data APDM yang sentiasa dikemaskini.

11.2 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

a) Memastikan semua murid mendapatkan buku teks yang mencukupi


selewat-lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan.

b) Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks (Ruj:


K/P.BT.8945/Jld.28(24) – 17Mac 2008).

c) Guru Kelas mesti memastikan semua buku teks yang diterima oleh
murid dibalut kemas dan ditulis nama.

d) Guru SPBT mestilah mengumpulkan semula buku teks pada akhir


tahun mengikut tarikh yang ditetapkan serta membuat senarai murid
yang tidak memulangkannya.

e) Murid ”Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima buku


SPBT

12.0 Bimbingan dan Kaunseling

a) Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) sekolah dilantik secara dalaman


dan mestilah memberikan tumpuan kepada empat fokus utama iaitu:

 Pembangunan sahsiah diri

 Peningkatan disiplin diri murid

 Pendidikan kerjaya murid

 Psikososial dan kesejahteraan


mental murid

b) Unit Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya, demi

c) memelihara hak murid. Segala maklumat murid adalah dianggap sulit dan
hanya boleh didedahkan kepada pihak yang berkenaan sahaja.

d) GBK boleh membantu murid-murid dengan memberi bimbingan dan


saranan sama ada secara individu atau kelompok.

e) GBK harus membimbing murid bermasalah.

f) GBK mestilah mengatur masa untuk memberi khidmat kaunseling kepada


murid yang telah diberi surat amaran ponteng pertama, kedua dan ketiga.
Bagi murid yang telah digantung / dibuang sekolah dan diterima bersekolah
semula, sesi kaunseling perlu dilakukan selama enam bulan dan
laporannya dihantar kepada PK HEM setiap bulan.
13.0 Dasar Kebajikan Murid

Guru Kelas hendaklah mengenal pasti maklumat berdasarkan APDM :

a) Bilangan anak yatim di dalam kelas

b) Bilangan murid yang terdiri daripada keluarga berpendapatan rendah

c) menguruskan hal-hal berkaitan bantuan yang boleh dipohon oleh murid-


murid berkenaan dan merekodkan murid yang berjaya menerima bantuan
ke dalam APDM seperti:

I. e- Kasih
II. Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin (KWAMP)
III. Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
IV. Susu RMT
V. Bantuan pakaian MAIJ
VI. Bantuan daripada mana-mana agensi kerajaan dan bukan kerajaan

d) Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan dan menyerahkan derma
kepada murid berkenaan sekiranya berlaku kematian / bencana seperti
kematian saudara terdekat (ibu bapa) atau diri sendiri.

e) Bagi membentuk jiwa prihatin dalam kalangan murid , program Jiwa Murni
diteruskan.

f) Prestasi murid yang menerima bantuan direkod dan dipantau untuk


tindakan susulan

DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

a) Rekod Kesihatan Murid (BRKM)

- Mulai 2018 , tiada lagi penggunaan BRKM bagi murid Tahun 1. Dokumen
kebenaran imunisasi murid dicetak daripada sistem APDM .

- Guru kesihatan perlu memastikan ibu bapa murid Tahun 1 tahun semasa
sudah menandatangani perakuan setuju / tidak setuju menerima imunisasi .
Simpan semua dokumen dalam Fail Rekod Kebenaran Imunisasi .

- Bagi murid yang mendaftar Tahun 1 sebelum tahun 2018 , BRKM masih
digunapakai.. Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaannya sehinggalah ke
sekolah menengah.

- Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau kehilangan buku
tersebut, guru kelas perlu membuat salinan bahagian yang diperlukan dalam
BRKM itu untuk murid terbabit sahaja.

- Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang bertukar
sekolah dan disertakan bersama Fail Peribadi murid berkenaan ( bagi yang
mendaftar Tahun 1 sebelum 2018)

b) Kad Pergigian Murid

- Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yang dibekalkan setiap tahun.
Kad ini disimpan oleh Klinik Pergigian Pekan Nenas.

- Guru Kelas mestilah memastikan kad ini diedarkan kepada ibu bapa / penjaga
murid untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan pemeriksaan gigi
terhadap anak / anak jagaannya.

- Kad ini hendaklah diserahkan kepada pegawai kesihatan yang berkenaan


dan pemeriksaan akan dijalankan pada satu tempoh yang ditetapkan oleh
Jabatan Kesihatan berkenaan.

c) Surat Rawatan Murid

- Murid boleh mendapatkan surat rawatan ini di pejabat sekolah.

- Surat rawatan ini hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar atau mana-
mana Penolong Kanan.

- Surat ini digunakan oleh murid apabila ingin mendapatkan khidmat rawatan di
mana-mana hospital atau klinik kerajaan.

d) Murid Sakit

- Guru Kelas mestilah prihatin jika ada dalam kalangan murid kelasnya yang
sakit atau kurang sihat pada hari tersebut.

- Jika murid berkenaan ingin meminta izin untuk pulang, Guru Bertugas atau
Guru Kelas boleh menghubungi ibu bapa / penjaga berkenaan untuk
menjemputnya di sekolah.

- Guru Bertugas atau Guru Kelas tidak boleh membenarkan murid berkenaan
pulang sendiri ke rumah walau pun rumahnya berhampiran dengan sekolah.

- Jika keadaan kesihatan murid serius atau berlaku kes-kes kecemasan atau
kecederaan, guru bertugas mestilah menghubungi ibu bapa / penjaga untuk
meminta keizinan menghantar murid berkenaan ke klinik atau hospital
terdekat sama ada menggunakan kenderaan sendiri atau menghubungi
ambulan.

- Guru bertugas mestilah merekodkan butiran murid yang dibenarkan pulang


dalam Buku Laporan Bertugas dan Buku Rekod Keluar Murid.

e) Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

- Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan murid-murid menjaga


kebersihan diri, kelas, tandas, kantin, bilik-bilik khas, bangunan dan kawasan
sekolah.

- Guru Kelas mestilah sentiasa mengingatkan murid-murid kelasnya supaya


menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

- Guru Kelas bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menghias kelas


mereka agar kelihatan kemas dan teratur, ceria dan kondusif bagi memudah
dan membantu dalam proses Pembelajaran dan Pengajaran.

- Guru kelas dibantu oleh Ketua Kelas bertanggungjawab memastikan kelas


dibersihkan setiap hari iaitu 5 minit sebelum waktu pertama persekolahan.

- Guru yang masuk mengajar masa pertama bertanggungjawab memastikan


kelas dalam keadaan bersih sebelum memulakan Pembelajaran dan
Pengajaran.

- Murid-murid dikehendaki menaikkan kerusi di atas meja masing-masing


sebelum meninggalkan kelas pada waktu akhir persekolahan.

f) Kantin Sekolah

- Guru Penyelaras Kantin bertanggungjawab memastikan bahawa pengusaha


kantin mengamalkan kebersihan dalam penyediaan,penjualan dan menjaga
seluruh kawasan kantin.

- Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan harian kepada GPK HEM
dengan menyemak Fail Pemeriksaan Kendiri yang dibekalkan oleh JPN

- Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan kepada GPK HEM atau
pentadbir lain jika berlakunya kes keracunan makanan di kantin sekolah.

- Pihak pentadbir sekolah perlu melaporkan kes keracunan makanan ke JPN


dengan kadar segera sebaik sahaja menerima aduan daripada murid.
- Guru-guru juga bertanggungjawab menasihatkan para murid supaya
mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak menggalakkan murid membeli
makanan daripada penjual di luar kawasan sekolah.

- Guru Disiplin serta Guru Bertugas Harian hendaklah berada di kantin


bersama-sama pengawas bertugas untuk mengawal disiplin murid semasa
waktu rehat.

- Murid tidak dibenarkan membeli makanan / minuman di luar waktu rehat


kecuali dengan kebenaran khas.

g) Kebersihan Kelas

- Murid mesti membersihkan kelas 10 minit sebelum waktu pertama bermula.

- Guru bertugas harian hendaklah membuat pemeriksaan setiap hari pada bila-
bila masa sepanjang minggu bertugas.

15.0 DASAR KESELAMATAN SEKOLAH

- Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan,


Keselamatan )

- Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di


kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan.

- Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan


kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful.

- Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan sekolah perlu mendapat


kebenaran daripada pihak sekolah / Jabatan Pelajaran dan ibubapa / penjaga
murid. Penglibatan murid dalam mana-mana aktiviti luar sekolah perlu diiringi
oleh guru pada nisbah 10 orang murid dan seorang guru pengiring. Sekiranya
terdapat seorang murid perempuan atau lebih dalam jumlah 10 orang murid
berkenaan maka guru pengiringnya hendaklah seorang guru perempuan.

- Aspek-aspek keselamatan dan kebajikan murid wajib diberi keutamaan oleh


semua pihak terutama semasa sebelum dan semasa selepas sesuatu program /
aktiviti dilaksanakan.

15.1 Latihan Kecemasan Kebakaran

- Sekolah mesti memastikan bahawa latihan kebakaran (fire drill) dijalankan 2


kali setahun.
- Sekolah mesti memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi dan
berfungsi.

- Guru-Guru mestilah memastikan murid-murid meninggalkan kelas / bilik khas


dengan segera, tetapi secara teratur apabila isyarat kebakaran dibunyikan.
Murid-murid khas atau OKU ( jika ada ) hendaklah dibantu keluar oleh guru
mereka.

15.2 Polisi Keselamatan Sekolah

- Pihak sekolah perlu mengamalkan tiga polisi utama dalam aspek


keselamatan sekolah iaitu :-

i. Polisi Keselamatan Pergi dan Balik dari Sekolah

ii. Polisi Mengelakkan Gangguan Seksual

iii. Polisi Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum.

- Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan polisi-polisi ini dipatuhi dan


diamalkan setiap masa demi mewujudkan iklim sekolah yang selamat kepada
semua warga sekolah (sila rujuk surat pekeliling iktisas yang berkaitan)

15.3 Kenderaan Guru , Staf dan Pelawat

- Guru, staf dan pelawat mesti memastikan kenderaan diletakkan di tempat


yang telah dikhaskan dan tidak mengganggu laluan masuk.

15.4 Pondok Kawalan Keselamatan

- Guru-guru hendaklah memaklumkan kepada pentadbir sekolah sekiranya


mereka mendapati tiada pengawal keselamatan yang bertugas di pintu pagar
sekolah.

- Pintu pagar sekolah mestilah sentiasa ditutup dan mana-mana pelawat yang
ingin berurusan dengan pihak sekolah mesti menandatangani Buku Rekod
Pelawat dan Mendapatkan Pas Pelawat terlebih dahulu
JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

2020

Pengerusi : En. Abd Latiff Ahmad

Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Pn Norrashidah Musuroh

GPK HEM

Naib Pengerusi : Pn Norlee Ismail

GPK Pentadbiran

: En Ismali Ismail

GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn Nur Fadly Rozita Ahmad Fadzil

JK UNIT-UNIT HEM

JK Bantuan Sekolah : En.Anizam Mohd Zain

JK RMT dan Susu RMT : Pn Ruziah Tumian

JK Disiplin / KPJ : En Mohd Nor Hassan

JK Pengawas & Perhimpunan : Pn Siti Norehan Jasmi

Pn Fauziah Hanim Fadzil

JK 3K : En Mohd Asrul Effendi Abd Rahman

Pn Fatimah Hassan

JK Anti Dadah : Pn Suhana Yop Ahmad Isa

JK SPBT : Pn Roshaliza Abd Hamid

En.Ahmadi Abidin Muhammad


JK Bimbingan Kaunseling : Pn Maimun Said

JK Kesihatan : Pn Nur Fadly Rozita Ahmad Fadzil

JK Pendaftaran & Pertukaran : Pn Nor Bahiyah Izani

Takwim Program Unit HEM 2020

Bil PROGRAM JANGKAAN TINDAKAN


LAKSANA

1 Kursus Pemimpin Muda Januari Pn Siti Norehan Jasmi

2 Keceriaan Kelas dan Budaya PAK 21 Setiap bulan Guru Bertugas Mingguan

3 Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Februari Pn Siti Norehan Jasmi

4 Sayangi Buku Teks Februari/Julai Pn Roshaliza

5 Motivasi Gemilang Mac Pn Fauziah Hanim Fadzil

6 Jom Jadi Baik Sepanjang


tahun
- Jom Solat
- Suri Teladan Adnan
- Jom Datang Awal ke Sekolah
7 Kawad Kebakaran April / Okt En Mohd Asrul Effendi

8 Sekolahku Sayang Mac En Mohd Asrul Effendi

9 Minggu PPDa Mac/ April Pn Suhana Yop Ahmad Isa

10 Program Awal Remaja – Menyerlah Oktober Pn Maimun Said


Jauh Daripada Yang Biasa

11 Lawatan Laluan Kerjaya Sept/Okt Pn Fauziah Hanim Fadzil

12 Guru Penyayang Sepanjang Pn Roshaliza


tahun
-Ziarah Cakna
-Sanah Helwah , Sayang

13 Lawatan Menguak Harapan Jun Pn Fauziah Hanim

-MRSM TDI

14 Hari Kanak-Kanak Okt -

15 Budayakan SST (‘Sopan , Segak , Sepanjang Unit B & K


Terima Kasih’) tahun
Pengurusan
kokurikulum
VISI

Melahirkan murid yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum agar dapat bersaing ke
peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

MISI

Membimbing dan melibatkan murid secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum melalui strategi
perancangan yang mantap bagi membangunkan modal insan yang seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek.
DASAR & KETETAPAN KOKURIKULUM
1. KEKERAPAN MESYUARAT
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum SK Parit Hj Adnan akan
diadakan sebanyak 4 kali setahun

2. KEKERAPAN PERJUMPAAN
2.1 Perjumpaan setiap Kelab/Persatuan, Kelab Permainan dan Badan Beruniform
adalah sebanyak 12 kali setahun setiap unit.

2.2 Bilangan perjumpaan Rumah Sukan mengikut Takwim Sekolah. Sasaran


peratus kehadiran kokurikulum secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah
95%

3. MASA PERJUMPAAN DAN RUTIN PERJUMPAAN


3.1 Perjumpaan Kelab Permainan pada hari Selasa.

3.2 Perjumpaan Kelab/Persatuan dan Badan Beruniform adalah pada hari Rabu
secara bergilir mengikut waktu yang ditetapkan oleh sekolah.

3.3 Hari untuk perjumpaan Rumah Sukan mengikut Takwim Sekolah.

4. PAPAN KENYATAAN DAN BILIK KHAS


4.1 Setiap penyelaras unit bertanggungjawab memastikan papan
kenyataan masing-masing dalam keadaan berinformasi terkini/ kemas/ ceria
sepanjang tahun.

4.2 Bilik peralatan sukan dan bilik peralatan kokurikulum hendaklah sentiasa
berada dalam kemas dan kondusif serta mesra pengguna dan bermaklumat.

5. PELAKSANAAN & PENYERTAAN AKTIVITI


5.1 Unit Kokurikulum SK Parit Haji Adnan WAJIB menganjur dan
melaksanakan 3 daripada aktiviti berikut setiap tahun iaitu Kejohanan
Merentas Desa , Kejohanan Tahunan Balapan dan Padang
(Olahraga), Kejohanan Sukan Tara dan Pesta Permainan.

5.2 Unit Kokurikulum juga digalakkan menganjur dan melaksanakan


aktiviti sampingan berikut setiap tahun iaitu Kejohanan Luar Musim , Kem
Kepimpinan Kokurikulum , Perkhemahan Unit Uniform, Karnival 1 Murid 1
Sukan , Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum.

5.3 Guru Penasihat/ Jurulatih dan semua guru yang terlibat dalam membentuk
menyedia/ melatih pasukan sekolah untuk penyertaan aktiviti keperingkat Zon/
Daerah/ Negeri/Kebangsaan atau Antarabangsa perlu menyediakan siri
latihan yang secukupnya untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap aktiviti
yang disertai.
6. PAKAIAN
6.1 Semua guru mestilah memakai pakaian yang bersesuaian mengikut aktiviti
yang dijalankan serta menepati garis panduan yang ditetapkan oleh pihak
sekolah, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran KPM.

6.2 Semua pelajar dikehendaki memakai baju rumah sukan masing-masing dalam
setiap aktiviti sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Unit kokurikulum.

6.3 Semua guru sangat digalakkan memakai uniform lengkap badan


beruniform masing-masing menepati garis panduan yang ditetapkan pada
waktu perhimpunan bulanan kokurikulum dan pada hari Rabu.

6.4 Setiap hari Rabu semua pelajar sangat digalakkan memakai uniform lengkap
badan beruniform masing-masing menepati garis panduan yang ditetapkan
oleh pihak KPM.

7. REKOD DAN PELAPORAN AKTIVITI


7.1 Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum setiap unit hendaklah dilengkapkan setiap
kali perjumpaan diadakan dan disimpan di dalam bilik GPK.

7.2 Semua guru penasihat dan jurulatih pasukan sekolah hendaklah membuat
pelaporan bagi setiap aktiviti yang disertai dalam masa 1 minggu dari tarikh
setelah selesai menyertai setiap aktiviti.

7.3 Guru Penasihat setiap Unit perlu mengisi rekod kehadiran dan
aktiviti mengikut unit masing-masing. Jurulatih/ SU Koko / SU Sukan
mengemaskinikan penyertaan pelajar diperingkat Zon/ Daerah/ Negeri/
Kebangsaan atau Antarabangsa.

8. PERALATAN
8.1 Setiap peralatan yang dipinjam mestilah direkodkan dan dipulangkan semula
dalam keadaan bersih,baik, lengkap dan sempurna.

8.2 Setiap peralatan padang dan gelanggang hendaklah dipantau sebanyak 3 kali
setahun supaya sentiasa dalam keadaan bersih, baik, lengkap, sempurna dan
selamat untuk digunakan oleh guru dan murid.

8.3 Peralatan sukan yang telah rosak hendaklah dilupuskan untuk menjamin
keselamatan pengguna.

9. PUNCA KUASA PELAKSANAAN KOKURIKULUM


9.1 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di semua sekolah adalah wajib.
(Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 - Akta 550).

9.2 Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum ialah satu kesalahan yang


jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara atau
kedua-duanya sekali. Penalti Am (Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996)
9.3 Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Setiap
murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu
gerakerja pakaian seragam , satu kegiatan persatuan dan kelab dan satu
kegiatan sukan atau permainan.
(Perkara 5.1 SPI Bil.1/1985 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah)

9.4 Penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus , menyelia
dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.
(Perkara 5.2 SPI Bil.1/1985. Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah).

9.5 Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah


diperuntukkan adalah satu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan
atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam atau pun moral
dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin.
(Perintah-perintah Am, Pegawai Awam-kelakuan dan tatatertib D).
JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK MAJLIS KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : En. Ismali bin Ismail (GPK KOKO)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Norlee bt Ismail (GPK 1)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Norashidah bt Musuroh (GPK HEM)

Setiausaha Kokurikulum : En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

Setiausaha Sukan : En. Mohd Asrul Effendi Bin Abd Rahman

Penyelaras Unit Beruniform : Pn. Nor Fadly Rozita bt A Fadzil

Penyelaras Kelab & Persatuan : Pn. Fatimah bt Hassan

Penyelaras Sukan & Permainan : En. Anizam bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa :Semua Ketua Guru Penasihat Persatuan/ Kelab

Semua Ketua Guru Penasihat Sukan dan Permainan

Semua Ketua Guru Penasihat Unit Beruniform

Semua Ketua Guru Penasihat rumah Sukan


JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : En. Ismali bin Ismail (GPK KOKO)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Norlee binti Ismail (GPK 1)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Norashidah bt Musuroh (GPK HEM)

Setiausaha/Penyelaras : Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi Unit Beruniform

JAWATANKUASA KECIL KADET REMAJA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Fatimah binti Hassan

Setiausaha : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Ahli Jawatankuasa : En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

En. Norazman bin Saimin

Pn. Ruziah binti Tumian

JAWATANKUASA KECIL BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Pengerusi : Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil

Setiausaha : En. Anizam bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Nor bin Hassan

Pn. Suhana binti Yop Ahmad Isa


JAWATANKUASA KECIL PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

Pengerusi : Pn. Roshaliza binti Abd Hamid

Setiausaha : Pn. Siti Norehan binti Jasmi

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh Maimun binti Said

Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi Unit Beruniform

JAWATANKUASA KECIL KADET REMAJA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Fatimah binti Hassan

Setiausaha : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Ahli Jawatankuasa : En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

En. Norazman bin Saimin

Pn. Ruziah binti Tumian

JAWATANKUASA KECIL BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Pengerusi : Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil

Setiausaha : En. Anizam bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Nor bin Hassan

Pn. Suhana binti Yop Ahmad Isa


JAWATANKUASA KECIL PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

Pengerusi : Pn. Roshaliza binti Abd Hamid

Setiausaha : Pn. Siti Norehan binti Jasmi

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh Maimun binti Said

Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)

Naib Pengerusi1 : En. Ismali bin Ismail (GPK KOKO)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Norlee binti Ismail (GPK 1)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Norashidah binti Musuroh (GPK HEM)

Setiausaha/Penyelaras : Pn. Fatimah binti Hassan

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi Kelab dan Persatuan

JAWATANKUASA KECIL KELAB STEM

Pengerusi : En. Anizam bin Mohd Zain

Setiausaha : Pn. Suhana binti Yop Ahmad Isa

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Pn. Roshaliza binti Abd Hamid


JAWATANKUASA KECIL KELAB ALAM SEKITAR

Pengerusi : Pn. Siti Norehan binti Jasmi

Setiausaha : Pn. Ruziah binti Tumian

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Nor bin Hassan

Pn. Hjh Maimun bt Said

En. Norazman bin Saimin

JAWATANKUASA KECIL KELAB BAHASA

Pengerusi : Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

Setiausaha : En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

Ahli Jawatankuasa : Pn. Fatimah binti Hassan

Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil

JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : En. Ismali bin Ismail (GPK KOKO)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Norlee binti Ismail (GPK 1)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Norashidah bt Musuroh (GPK HEM)

Setiausaha/Penyelaras : En. Anizam bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi Kelab Sukan dan Permainan


JAWATANKUASA KECIL KELAB BOLA TAMPAR

Pengerusi : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Setiausaha : Pn. Roshaliza binti Abd Hamid

Ahli Jawatankuasa : En. Anizam bin Mohd Zain

En. Norazman bin Saimin

Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil

JAWATANKUASA KECIL KELAB BOLA BALING

Pengerusi : En. Mohd Nor bin Hassan

Setiausaha : Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Norehan binti Jasmi

Pn. Fatimah binti Hassan

JAWATANKUASA KECIL KELAB BADMINTON

Pengerusi : En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

Setiausaha : Pn. Hjh Maimun binti Said

Ahli Jawatankuasa : Pn. Ruziah binti Tumian

Pn. Suhana binti Yop Ahmad Isa


JAWATANKUASA MAJLIS RUMAH SUKAN

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : En. Ismali bin Ismail (GPK KOKO)

Naib Pengerusi : Pn. Hjh Norlee bt Ismail (GPK 1)

Naib Pengerusi : Pn. Norrashidah bt Musuroh (GPK HEM)

S/U Sukan : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi Rumah Sukan

JAWATANKUASA KECIL RUMAH BIDUK (BIRU)

Pengerusi : Pn. Hjh Maimun binti Said

Setiausaha : Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil

Ahli Jawatankuasa : Pn. Roshaliza binti Abd Hamid

En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

JAWATANKUASA KECIL RUMAH SKORPIO (HIJAU)

Pengerusi : Pn. Suhana binti Yop Ahmad Isa

Setiausaha : En. Anizam bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa : Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil

En. Norazman bin Saimin


JAWATANKUASA KECIL RUMAH BELANTIK (MERAH)

Pengerusi : Pn. Ruziah binti Tumian

Setiausaha : Pn. Fatimah binti Hassan

Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Norehan binti Jasmi

En. Mohd Nor bin Hassan

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

PENAUNG : Pengarah Pendidikan Negeri

PENASIHAT : Pegawai Pendidikan Daerah

PENGERUSI : En. Abd. Latiff bin Ahmad


Guru Besar SK Parit Hj. Adnan

Ahli Jawatankuasa :

1.Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah

Pengerusi : Pn. Norashidah bt Musuroh (GPK HEM)

2.Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan Sekolah

Pengerusi :En.Ismali bin Ismail (GPK Kokurikulum)

3.Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia

Pengerusi : Pn. Hjh Norlee bt Ismail (GPK Pentadbiran)

4.Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian

Pengerusi : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman (Setiausaha Sukan)

5.Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme

Pengerusi : Pn. Fauziah Hanim bt. A. Fadzil


6.Jawatankuasa Kecil Kewangan

Pengerusi :En. Zulizan bin Amit

7.Jawatankuasa Kecil Teknikal

Pengerusi : En. Zulizan bin Amit

JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad

Guru Besar SK Parit Hj. Adnan

Naib Pengerusi 1 : En.Ismali bin Ismail

Penolong Kanan Kokurikulum

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Norlee bt Ismail

Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 3 : Pn. Norashidah bt Musuroh

Penolong Kanan Hem

Setiausaha : En Ahmadi Abidin bin Muhammad

Jawatankuasa Wakil Masyarakat

1. Tn. Hj Ahmad bin Aduan

Wakil PIBG

2. En. Muhammad Zaimi bin Ahmad

Wakil Bekas Murid

3. En. Putera Muhammad Taufiq bin Noorazam


Pengerusi KEBIRU

4. En Anizam bin Mohd Zain

Wakil Murid

5. Muhammad Fakhri Nazmi bin Muhammad Rashid

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN AMALI, JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad

Guru Besar SK Parit Hj. Adnan

Timbalan Pengerusi : En.Ismali bin Ismail

Penolong Kanan Kokurikulum

Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Norlee bt Ismail

Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : Pn. Norashidah bt Musuroh

Penolong Kanan Hem

Setiausaha : En Ahmadi Abidin bin Muhammad

Naib Setiausaha : En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Ahli Jawatankuasa :Penyelaras Kelab / Pesatuan

Penyelaras Unit Beruniform


Penyelaras Sukan/Permainan dan 1M1S

Semua Ketua Guru Penasihat Kelab / Persatuan

Semua Ketua Guru Penasihat Sukan dan Permainan

Semua Ketua Guru Penasihat Unit Beruniform

Semua guru kelas dan guru pembantu

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KEGIATAN KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Abd. Latiff bin Ahmad

Guru Besar SK Parit Hj. Adnan

Timbalan Pengerusi : En.Ismali bin Ismail

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En Ahmadi Abidin bin Muhammad

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh Norlee bt Ismail (Penolong Kanan Pentadbiran)

Pn. Norashidah bt Musuroh (Penolong Kanan HEM)

Pn. Fatimah binti Hassan (Penyelaras Kelab dan Persatuan)

Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzi (Penyelaras Unit Beruniform)

En Anizam bin Mohd Zain (Penyelaras Sukan Dan Permainan)

En. Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman (Setiausaha Sukan)


JADUAL PEMANTAUAN KOKURIKULUM

KELAB / SUKAN /
BULAN UNIT BERUNIFORM
PERSATUAN PERMAINAN

JANUARI GPK KOKURIKULUM / SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PN NOR FADLY ROZITA BT


FEBRUARI
AHMAD FADZIL

PN. FATIMAH BT
MAC
HASSAN

EN. ANIZAM BIN


APRIL
MOHD ZAIN

MEI
GPK HEM / SETIAUSAHA KOKURIKULUM
JUN

PN NOR FADLY ROZITA BT


JULAI
AHMAD FADZIL

PN. FATIMAH BT
OGOS
HASSAN

EN. ANIZAM BIN


SEPTEMBER
MOHD ZAIN

OKTOBER GPK PENTADBIRAN / SETIAUSAHA KOKURIKULUM

NOVEMBER GPK KOKURIKULUM / SETIAUSAHA KOKURIKULUM


JADUAL PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

BIL TARIKH PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM

1. 12 JAN 2020 PBSM

1. 09 FEB 2020 TUNAS KADET REMAJA

2. 15 MAC 2020 PUTERI ISLAM

3. 12 APRIL 2020 PBSM

4. 10 MEI 2020 TUNAS KADET REMAJA

5. 14 JUN 2020 PUTERI ISLAM

6. 12 JULAI 2020 PBSM

7. 09 OGOS 2020 TUNAS KADET REMAJA

8. 13 SEPTEMBER 2020 PUTERI ISLAM

9. 11 OKTOBER 2020 PBSM

10. 15 NOVEMBER 2020 TUNAS KADET REMAJA

PERANCANGAN PROGRAM DAN AKTIVITI KOKURIKULUM

BIL PROGRAM TINDAKAN TARIKH

Pn. Nor Fadly Rozita bt Ahmad Fadzil


1 Kursus kepimpinan 8 Feb
Penyelaras Unit Beruniform

En. Ahmadi Abidin bin Muhammad


Watikah Perlantikan
2 Setiausaha Kokurikulum 9 Feb
Pemimpin Kokurikulum
Pn. Norehan bt Jasmi 01 Mei
Ko-Akademik
3 Pengerusi Kelab Alam Sekitar Hingga
(Bulan Kitar Semula)
31 Mei

En Anizam bin Mohd Zain

4 Program STEM Pengerusi Kelab STEM 22 Julai

18 Ogos
Pn. Fatimah bt Hassan
5 Program Patriotisme hingga
Penyelaras Kelab Dan Persatuan
16 Sept

En. Ahmadi Abidin bin Muhammad

6 Majlis Anugerah Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum 3 Nov

En. Ahmadi Abidin bin Muhammad


Perkhemahan Unit 5, 6 dan 7 Nov
7 Setiausaha Kokurikulum
Beruniform

PERANCANGAN PROGRAM DAN AKTIVITI SUKAN

BIL PROGRAM TINDAKAN TARIKH

En Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman

Setiausaha Sukan
1 Merentas Desa 14 Jan

En Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman


2 Sukantara 15 Jun
Setiausaha Sukan
En Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman
3 Acara Akhir Balapan 17 Jun
Setiausaha Sukan

En Mohd Asrul Effendi bin Abd Rahman


4 Kejohanan Sukan Tahunan 18 Jun
Setiausaha Sukan

En. Anizam bin Mohd Zain


5 Bulan Sukan Negara 13 Okt
Penyelaras Sukan dan Permainan

En. Anizam bin Mohd Zain


6 Karnival 1M1S 27 dan 28 Okt
Penyelaras Sukan dan Permainan
PERANCANGAN TARIKH PERJUMPAAN KELAB DAN PERSATUAN 2020

TEMPAT AKTIVITI
BULAN TARIKH
PERJUMPAAN

01/01/2020 PENDAFTARAN AHLI DAN


MESYUARAT AGONG KALI PERTAMA
JANUARI 15/01/2020
29/01/2020
12/02/2020
FEBRUARI
26/02/2020

11/03/2020
MAC
25/03/2020

08/04/2020
APRIL MENGIKUT RPT DAN TAKWIM
22/04/2020 STEM KELAB/PERSATUAN
DEWAN IQRA’
06/05/2020
MEI
20/05/2020
17/06/2020 BAHASA
JUN PERPUSTAKAAN
01/07/2020
JULAI
15/07/2020 ALAM SEKITAR
KANTIN
12/08/2020
0G0S
26/08/2020

09/09/2020
SEPTEMBER
23/09/2020

07/10/2020
OKTOBER
21/10/2020

04/11/2020

NOVEMBER
18/11/2020 MESYUARAT AKHIR TAHUN
PERANCANGAN TARIKH PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM 2019

TEMPAT
BULAN TARIKH AKTIVITI
PERJUMPAAN

PENDAFTARAN AHLI DAN


08/01/2020
MESYUARAT AGUNG KALI PERTAMA
JANUARI
22/01/2020

05/02/2020
FEBUARI
19/02/2020

MAC 04/03/2020

01/04/2020

APRIL 15/04/2020 TKRS


DEWAN IQRA’
29/04/2020

MEI 13/05/2020 BSMM


DEWAN ZAABA
10/06/2020
JUN
24/06/2020 MENGIKUT RPT DAN TAKWIM UNIT
PUTERI ISLAM BERUNIFORM
08/07/2020 KANTIN
JULAI
22/07/2020

05/08/2020
OGOS
19/08/2020

02/09/2020
SEPTEMBER
30/09/2020

14/10/2020
OKTOBER
28/10/2020

NOVEMBER 11/11/2020 MESYUARAT AKHIR TAHUN


PERANCANGAN TARIKH PERJUMPAAN KELAB SUKAN & PERMAINAN 2019

BULAN TARIKH TEMPAT PERJUMPAAN AKTIVITI


PENDAFTARAN AHLI DAN
07/01/2020 MESYUARAT AGUNG KALI
PERTAMA
JANUARI
14/01/2020
21/01/2020
28/01/2020
04/02/2020
11/02/2020
FEBRUARI
18/02/2020
25/02/2020
03/03/2020
10/03/2020
MAC
24/03/2020
31/03/2020
07/04/2020
14/04/2020 BADMINTON
APRIL DEWAN ZAABA
21/04/2020
28/04/2020
05/05/2020
MEI 12/05/2020 BOLA TAMPAR
19/05/2020 BILIK KEMAHIRAN
HIDUP MENGIKUT RPT DAN TAKWIM
09/06/2020 KELAB MASING-MASING
16/06/2020
JUN
23/06/2020
BOLA BALING
30/06/2020
DEWAN IQRA’
07/07/2020
JULAI 14/07/2020
21/07/2020
04/08/2020
11/08/2020
OGOS
18/08/2020
25/08/2020
01/09/2020
08/09/2020
SEPTEMBER 15/09/2020
22/09/2020
29/09/2020
06/10/2020
13/10/2020
OKTOBER
20/10/2020
27/10/2020
03/11/2020
NOVEMBER 10/11/2020
17/11/2020 MESYUARAT AKHIR TAHUN
TAKWIM SUKAN DAN PERMAINAN MSSJ, MSSD PONTIAN DAN ZON PEKAN NANAS
2020

PERMAINA PENGURUS/JURULATIH ZON DAERAH/NEGERI TARIKH


BIL
N

PENGURUS/JURULATIH: TIADA MSSD PONTIAN 21 JAN


MERENTAS EN. MOHD ASRUL
1
DESA EFFENDI MERSING 12-13
(MSSJ) FEB

PENGURUS: SMK PARIT 28-30


PN. ROSHALIZA TIADA BETAK JAN
2 CATUR (MSSD)
JURULATIH:
PN. RUZIAH MUAR 27-29
(MSSJ) FEB

PENGURUS: ZON BENUT 09 FEB


PN. FATIMAH HASSAN (MSSD)
BOLA
3
JARING JURULATIH: KOTA TINGGI 27-29
PN. HJH MAIMUN (MSSJ) FEB
PN. ROSHALIZA

PENGURUS: SMK TOMS 04-07


PN. RUZIAH BT TUMIAN (MSSD) FEB
BADMINTO
4
N
JURULATIH: KLUANG
EN. AHMADI ABIDIN (MSSJ)

PENGURUS:
PN. FAUZIAH HANIM ZON BANDAR 09 FEB
( MSSD )
BOLA
5 JURULATIH:
TAMPAR
EN. ANIZAM KLUANG 27-29
EN. ASRUL EFFENDI ( MSSJ ) FEB
PN. SUHANA

PENGURUS:
PN. SUHANA BT YOP MSSD PONTIAN 17-20
FEB
6 OLAHRAGA
JURULATIH: SK
BAWAH 12
EN. AHMADI ABIDIN KAMPONG BATU PAHAT 07-11
EN. MOHD NOR SAWAH (MSSJ) MAC
PN. ROZITA
PENGURUS
PN. SITI NOREHAN
ZON KUKUP 17- 18
BOLA
7 JURULATIH: (MSSD ) FEB
BALING
EN. ANIZAM
EN. AHMADI ABIDIN KULAI 30 JUN -
PN. ROZITA ( MSSJ ) 2 JUL
Takwim
JANUARI 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Rabu Minggu Transisi  Selamat
Tahun 1 Datang,
Sayang.
 RMT bermula
 PSP bermula
2 Khamis Mesyuarat Panitia1
3 Jumaat
4 Sabtu
5 Ahad Pelancaran
Ponteng Sifar
6 Isnin
7 Selasa
8 Rabu
9 Khamis
10 Jumaat
11 Sabtu Kursus Pengawas
12 Ahad
13 Isnin
14 Selasa *PST
15 Rabu
16 Khamis **LW
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad Kelas Tambahan Penyerahan BAP
Tahun 6
20 Isnin
21 Selasa Merentas Desa
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu Kem Pemimpin
Cilik
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa Mesyuarat
Pentadbir
29 Rabu Mesyuarat JK PBS
1
30 Khamis
31 Jumaat

INFO: * Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks (Jelajah Pembelajaran)
25 & 26 JANUARI 2020 – CUTI TAHUN BARU CINA
FEBRUARI 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Sabtu
2 Ahad  Pelantikan Pengisian Data
Pemimpin Cilik Penglibatan Koko
Sekolah
 RMT Tahun 1 &
Cicir Bermula
3 Isnin
4 Selasa
5 Rabu
6 Khamis
7 Jumaat
8 Sabtu Kursus Kepimpinan
Koko
9 Ahad Pembugaran NILAM Watikah Perlantikan
Pemimpin Koko
10 Isnin
11 Selasa *PST DP1
12 Rabu
13 Khamis **LW
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad Pemantauan Buku
Latihan Murid
Bermula
17 Isnin
18 Selasa
19 Rabu Ceramah Kenali
Ubat
20 Khamis
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad Motivasi
24 Isnin
25 Selasa Mesyuarat
Pentadbir
26 Rabu *PST
27 Khamis Sayangi Buku
Teks
28 Jumaat
29 Sabtu

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
8 FEBRUARI 2020 - CUTI THAIPUSAM
MAC 2020

PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Ahad Ujian SEGAK Minggu PPDA
2 Isnin Minggu PPDA
3 Selasa *PST
4 Rabu
5 Khamis **LW
6 Jumaat
7 Sabtu
8 Ahad UPPM 1 & Ujian
9 Isnin UPPM 1 & Ujian
10 Selasa UPPM 1 & Ujian
11 Rabu UPPM 1 & Ujian
12 Khamis UPPM 1 & Ujian
13 Jumaat KCT
14 Sabtu
15 Ahad Mesyuarat PIBG Motivasi Tahun 6
16 Isnin
17 Selasa *PST DP 2 SEGAK
18 Rabu Ceramah SEGAK
Menangani
Obesiti
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa Mesyuarat Pentadbir
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad Bicara Prestasi
Tangkas 1
30 Isnin Sanah Helwah
123
31 Selasa *PST Pemantauan PdPc Minggu Baik Hati
bermula #standtogether

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
KCT1 – Kem Cemerlang Terancang 1
21 MAC – 29 MAC 2020 – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 MAC 2020 – CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR
APRIL 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Rabu
2 Khamis **LW
3 Jumaat
4 Sabtu
5 Ahad Kewangan dan Mesyuarat Panitia 2
Aset 1
6 Isnin
7 Selasa
8 Rabu Kawad Kebakaran
9 Khamis
10 Jumaat
11 Sabtu
12 Ahad Minggu Panitia
Bahasa, Matematik ,
Sains
13 Isnin
14 Selasa *PST DP 3
15 Rabu
16 Khamis
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad Teknik menjawab
soalan UPSR
bermula
20 Isnin
21 Selasa
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa Mesyuarat Mesyuarat
Pentadbir Pengurusan Sekolah
Mesyuarat JK PBS 2
2
29 Rabu
30 Khamis Bulan Kitar Semua

INFO: *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
23 APRIL 2020 – MESYUARAT PENGURUSAN SEKOLAH 2
24 APRIL 2020 – CUTI AWAL RAMADAN 1441H
MEI 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin
5 Selasa *PST
6 Rabu
7 Khamis **LW
8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad Peperiksaan
Pertengahan Tahun/
UPPM2
11 Isnin Peperiksaan
Pertengahan Tahun/
UPPM2
12 Selasa Peperiksaan
Pertengahan Tahun/
UPPM2
13 Rabu Peperiksaan
Pertengahan Tahun/
UPPM2
14 Khamis Guyup Syawal
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa
20 Rabu
21 Khamis
22 Jumaat
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
1 MEI 2020 – CUTI HARI PEKERJA
7 MEI 2020 – CUTI HARI WESAK
24 & 25 MEI2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
JUN 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Isnin
2 Selasa
3 Rabu Mesyuarat Panitia 3
4 Khamis
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad Solusi 1 Bicara Prestasi
Tangkas 2
8 Isnin
9 Selasa Latihan sukan
10 Rabu Latihan sukan
11 Khamis
12 Jumaat
13 Sabtu
14 Ahad Pemantauan PdPc Latihan sukan
bermula/ KCT 2
15 Isnin Sukantara
16 Selasa Latihan sukan
17 Rabu Pra Kejohanan
18 Khamis Sukan Tahunan
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad Menguak
Harapan
( lawatan T6
ke MRSM TDI)
22 Isnin
23 Selasa *PST DP 4
24 Rabu
25 Khamis
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad Mesyuarat Pentadbir Motivasi
29 Isnin Sanah helwah
456
30 Selasa

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


1 JUN – 7 JUN 2020 – CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 JUN 2020 – CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
JULAI 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Rabu
2 Khamis
3 Jumaat
4 Sabtu
5 Ahad Kewangan dan Aset
2
6 Isnin
7 Selasa *PST
8 Rabu Menangani
Jenayah
Pedofilia
9 Khamis **LW
10 Jumaat
11 Sabtu
12 Ahad
13 Isnin
14 Selasa
15 Rabu
16 Khamis
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad UPPM3
bermula
20 Isnin
21 Selasa Mesyuarat Pentadbir Mesyuarat
*PST DP5 Pengurusan
Sekolah 3
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa
29 Rabu
30 Khamis
31 Jumaat

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
KCT 2 – Kem Cemerlang Terancang 2
23 JULAI 2020– MESYUARAT PENGURUSAN SEKOLAH 3
31 JULAI 2020 – CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
OGOS 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Sabtu
2 Ahad -Bicara Prestasi
Tangkas UPSR 3
-Pemantauan PdPc
bermula
3 Isnin
4 Selasa *PST
5 Rabu
6 Khamis **LW
7 Jumaat
8 Sabtu
9 Ahad KCT 3
10 Isnin
11 Selasa
12 Rabu
13 Khamis
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad Sambutan Bulan
Patriotiik
17 Isnin
18 Selasa *PST
19 Rabu
20 Khamis
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
24 Isnin
25 Selasa Mesyuarat Pentadbir
26 Rabu
27 Khamis
28 Jumaat
29 Sabtu
30 Ahad
31 Isnin

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
8 OGOS – 16 OGOS 2020 – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
20 OGOS 2020 – CUTI AWAL MUHARAM 1442H
31 OGOS 2020 – CUTI HARI KEBANGSAAN
SEPTEMBER 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Selasa
2 Rabu
3 Khamis
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin
8 Selasa *PST
9 Rabu
10 Khamis **LW
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Ahad Pemantauan buku
latihan bermula
14 Isnin
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad Program Awal
Remaja
21 Isnin
22 Selasa Mesyuarat Pentadbir SEGAK
*PST
23 Rabu SEGAK
24 Khamis
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad Mesyuarat JK PBS 3
28 Isnin
29 Selasa Sanah helwah
789
30 Rabu Mesyuarat Panitia 4

INFO : * Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
KCT 3 – Kem Cemerlang Terancang 3
16 SEPTEMBER 2020 – CUTI HARI MALAYSIA
24 SEPTEMBER 2020 – CUTI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
OKTOBER 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Khamis
2 Jumaat
3 Sabtu
4 Ahad Kewangan dan
Aset 3
5 Isnin
6 Selasa *PST
7 Rabu
8 Khamis **LW Lawatan Laluan
Kerjaya
Lawatan ke
Muzium Bugis
dan Muzium
Nanas (T6)
9 Jumaat
10 Sabtu
11 Ahad
12 Isnin
13 Selasa
14 Rabu
15 Khamis Lawatan Laluan
Kerjaya
-Lawatan ke
Balai Bomba
(T6)
16 Jumaat
17 Sabtu
18 Ahad
19 Isnin
20 Selasa *PST DP 6
21 Rabu
22 Khamis
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad Peperiksaan akhir
tahun bermula
26 Isnin
27 Selasa Mesyuarat
Pentadbir
28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

INFO : *Perkongsian SKPHA Tangkas


**Learning Walks(Jelajah Pembelajaran)
29 OKTOBER 2020 – CUTI MAULIDUR RASUL
NOVEMBER 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Ahad Sanah Helwah
101112
2 Isnin
3 Selasa Mesyuarat Pentadbir
4 Rabu
5 Khamis Perkhemahan
6 Jumaat Perkhemahan
7 Sabtu Perkhemahan
8 Ahad
9 Isnin
10 Selasa
11 Rabu
12 Khamis Pertandingan Bola
Tampar Daerah
13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad Solusi 2 Hari Anugerah
Kecemerlangan
16 Isnin
17 Selasa Mesyuarat
Pengurusan
Sekolah 4
18 Rabu
19 Khamis Cuti Akhir Tahun
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin

INFO : 14 NOVEMBER 2020 - CUTI DEEPAVALI


NOVEMBER 2020 – MESYUARAT PENGURUSAN SEKOLAH 4
21 NOVEMBER 2020 – 30 NOVEMBER 2020 – CUTI AKHIR TAHUN
DISEMBER 2020

BHG PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM


TARIKH
1 Selasa
2 Rabu
3 Khamis
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin
8 Selasa
9 Rabu
10 Khamis
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Ahad
14 Isnin
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa Mesyuarat 2021 Mesyuarat
Kurikulum 2021
23 Rabu Mesyuarat HEM&
KOKU
24 Khamis Mesyuarat Panitia
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad Program Transisi
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

INFO : 1 DISEMBER – 31 DISEMBER – CUTI AKHIR TAHUN


25 DISEMBER 2020 – CUTI HARI KRISMAS