Anda di halaman 1dari 6

DAYATECH ACADEMY SDN BHD

NO. 9 & 7 , JALAN BDS 1, BUKIT DESA SEMANTAN, 28000


TEMERLOH PAHANG DARUL MAKMUR

PENILAIAN PRESTASI
( PERFORMANCE ASSESSMENT )

KOD UNIT
C04
KOMPETENSI/COMPETENC
Y UNIT CODE
TAJUK UNIT
PERFORM INDUSTRIAL AUTOMATION SUB-
KOMPETENSI/COMPETENC
ASSEMBLY
Y UNIT TITLE
MC-091-2:2016-C04/PA(1/5)
NO. KOD / CODE NUM.
NAMA
CALON/CANDIDATE’S NAME
NO KAD
PENGENALAN/NRIC
NUMBER
MASA/TIME
TARIKH/DATE
TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE : COMPETENT/ NOT COMPETENT
%

Arahan kepada calon/Instruction to Candidate:

Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga


dibenarkan.
2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP)
sekiranya terdapat kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada
Pegawai Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam
tempoh yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 5 MUKASURAT BERCETAK.


NO. KOD / CODE NUM. MC-091-2:2016-C04/PA(1/5) Muka: 2 Drp: 6

SULIT

A. TAJUK/TITLE
Memasang dan menguji litar Elektropneumatik menggunakan multimeter.

B. TUGASAN/ASSIGNMENT
1. Anda dikehendaki Sediakan semua alatan seperti,laptop,printer,
jangka lukis,flut sim,kertas A4 ,pencil dan pen telah disediakan.

2. Sediakan peralatan melukis atau menulis seperti pen merah Pen


biru/hitam,pembaris untuk melakar lukisan pneumatic diagram di atas.

3. Label setiap komponen yang telah dilukis pada diagram bagi memudahkan
anda memahami diagram tersebut .

C. LUKISAN, DATA DAN JADUAL/DRAWING, DATA AND TABLE

SULIT
NO. KOD / CODE NUM. MC-091-2:2016-C04/PA(1/5) Muka: 3 Drp: 6

SULIT

Rajah 1: Litar kawalan pneumatik

D. PERALATAN, PERKAKASAN DAN BAHAN/TOOLS, EQUIPMENTS AND


MATERIALS
KUANTITI
BIL BAHAN UKURAN
(Bahan:Calon)
1 Laptop - 1:1
2 Printer - 1:1

SULIT
NO. KOD / CODE NUM. MC-091-2:2016-C04/PA(1/5) Muka: 4 Drp: 6

SULIT

3 Fail putih - 2:1


4 Kertas warna - 1:1
5 Kertas a4 - 1:1
6 Pen - 3:1
7 Pembaris - 1:1

E. MASA/TIME: 3 JAM/HOURS

F. KRITERIA PENILAIAN/ASSESSMENT CRITERIA

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:


 Perkara kritikal: Melukis litar kawalan pneumatik yang betul
 .Proses kerja: bermula dari perancangan sehingga melukis dan
memeriksa siap dengan mengambil kira aspek - aspek keselamatan
 Hasil kerja
a. Ketepatan penggunaan alat-alat
b. Kekemasan SOLF WARE
 Sikap dan keselamatan
a. Menepati masa
b. Kekemasan tempat kerja
c. Keselamatan semasa panggunaan peralatan.

NAMA CALON/CANDIDATE NAME: NO. K/P/NRIC NUMBER:

MASA MULA/TIME START : TARIKH/DATE:

MASA TAMAT/TIME END :

SKALA PEMARKAHAN:

SULIT
NO. KOD / CODE NUM. MC-091-2:2016-C04/PA(1/5) Muka: 5 Drp: 6

SULIT

0=Tidak dilakukan/ Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan;


3=Sangat memuaskan

BHG. KRITERIA PENILAIAN MARKAH


Perkara kritikal (60%)

1.1.1 Memasang litar eletropneumatik*


1.2 (*Kriteria Kritikal: Markah 3 diberi bagi pemasangan yang betul.)

Jumlah markah diberi


Jumlah markah penuh 3
Jumlah Markah (60%)
Proses kerja (25%)

2. 2.1 Pengunaan alat.

2.2 Mengikut prosedur.

2.3 Pengurusan masa.


Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 9
Jumlah Markah (25%)
Hasil kerja (10%)

3. 3.1 Ketepatan penggunaan komponen.

3.2 Kekemasan wayar.


Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 6
Jumlah Markah (10%)
Sikap/Keselamatan Kerja (5%)

4. 4.1 Menepati masa.

4.2 Kekemasan tempat kerja

4.3 Keselamatan semasa panggunaan peralatan

Jumlah markah diberi


Jumlah markah penuh 9
Jumlah Markah (5%)
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

SULIT
NO. KOD / CODE NUM. MC-091-2:2016-C04/PA(1/5) Muka: 6 Drp: 6

SULIT

KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT


TERAMPIL / BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE : %
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENTS :

Tandatangan Pegawai Penilai/


Assessor’s Signature Tarikh/Date :

Nama/Name :

SULIT

Anda mungkin juga menyukai