Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN


Minggu: 19 Hari: Khamis Tarikh: 27 Jun 2019

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kelas 5 Permata
Masa 9.20 – 10.20
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul

Standard Pembelajaran:
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai ragam
ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

Nilai Teras Kasih sayang


Tajuk Jimat Air Dan Elektrik
Objektif
Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menjelaskan cara penjimatan air dan elektrik.
2. Mengekspresikan rasa bangga apabila dapat berjimat-cermat
dari segi air dan elektrik.
3.Tidak melakukan pembaziran air dan elektrik.

Aktiviti 1. Murid menonton tayangan video dan menyatakan cara-cara


menjimatkan air dan elektrik.
2. Murid diberi sampul surat yang mengandungi kad arahan dan
3. Murid berbincang dalam kumpulan berpandukan kad arahan
yang diterima. ( round table ).
4. Murid menyenaraikan cara untuk menjimatkan penggunaan
air dan elektrik di sekolah dalam peta i-think (peta buih).
5.Murid membuat pembentangan dengan menyatakan cara-
cara untuk menjimatkan penggunaan air dan elektrik.(1 Stay 3
Stray)-Pengetahuan
6. Murid menjelaskan perasaan mereka selepas melaksanakan
langkah penjimatan air dan elektrik.(Kerusi Panas)-
Sosioemosi
7. Murid melakonkan situasi berdasarkan kad arahan yang
diberikan.(Simulasi Lakonan)-Tindakan
8.Murid merumuskan isi pelajaran cara-cara menjimatkan air
dan elektrik.

Refleksi

Anda mungkin juga menyukai