Anda di halaman 1dari 40

KATA GANTI NAMA KATA GANTI NAMA

DIRI PERTAMA
KATA GANTI NAMA
KATA GANTI NAMA DIRI KETIGA
DIRI KEDUA
Lembaran Kerja Kata Ganti Nama
KATA GANTI NAMA
DIRI TANYA

Menanyakan benda atau haiwan


Menanyakan orang
Menanyatakan masa
Menanyakan tempat
Menanyakan bilangan, jumlah atau
harga
Lembaran Kata Ganti Nama Diri Tanya
KATA ADJEKTIF
Lembaran Kerja Kata Adjektif
KATA SERU

ADUH ADUHAI AH

AMBOI CEH CIS

EH HAI NAH

WAH OH WAHAI
Lembaran Kerja Kata Seru
Lembaran Kerja Jendela Kampung
Lembaran Kerja Bulatan Segi Tiga
Lembaran Kerja Lambaian Kertas
GAM DISINI
Lembaran Kerja Jendela Besar
GAM DISINI
Lembaran Kerja Kelopak Bunga
GAM DISINI GAM DISINI

GAM DISINI GAM DISINI


Lembaran Kerja Sampul Kasih
Lembaran Kerja Bulatan Enam
LIPAT DAN GAM
DISINI

GAM DISINI

LIPAT DAN GAM


DISINI

LIPAT DAN GAM


DISINI

GAM DISINI

LIPAT DAN GAM


DISINI

LIPAT DAN GAM


DISINI

GAM DISINI

LIPAT DAN GAM


DISINI
Lembaran Kerja Sampul Surat
Lembaran Kerja Venn-Diagram
Lembaran Kerja Buku Catatan
GAM DISINI
Lembaran Kerja Bintang Kejora
GAM DISINI GAM DISINI

GAM DISINI GAM DISINI


Lembaran Kerja Tetingkap
Lembaran Kerja Ayam Bandar
Lembaran Kerja Tetingkat
Copyright © 2018 Nur Hana Razali, Siti Khairani Alias

Cetakan pertama 2019

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Nur Hana Razali dan/atau Siti
Khairani Alias. Penulis tidak dapat bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan ataupun maklumat yang tidak
dimasukkan walaupun langkah berjaga-jaga sudah diambil. Penulis juga tidak bertanggungjawab ke atas
sebarang maklumat yang disalahgunakan.

Nur Hana Razali//Siti Khairani Alias

Sebarang pertanyaan, pembelian dan komen:

Cikgu Hanna: 0165123372

Masalah teknikal:

Kate: 0149174124