Anda di halaman 1dari 4

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 32 TARIKH : 8 SEPTEMBER 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 8.10-9.40 PAGI
TAJUK : 3.0 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK MANDI
: 3.1 Penjagaan kemudahan
STANDARD KANDUNGAN
- di tandas dan bilik mandi.
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Menamakan kemudahan di tandas dan bilik mandi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyebut kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi dengan bimbingan.
2. Menyenaraikan kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar tandas dan bilik air.
2. Murid dibimbing untuk menamakan kemudahan yang terdapat di tandas dan bilik air.
3. Guru menerangkan kegunaan setiap kemudahan.
AKTIVITI PdP 4. Murid menyebut semula dan memberikan contoh
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK ADAM ARIF ASRAF
AKHFA ZIQRY
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 32 TARIKH : 8 SEPTEMBER 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
KELAS : 2 PUTERA MASA 10.00-11.00 PAGI
TAJUK :3.0 Kemahiran menulis
STANDARD KANDUNGAN :3.1 Menulis suku kata tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN :3.1.1 Menyalin suku kata tertutup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyalin suku kata tertutup dengan betul.
1. Set induksi – Guru menyenaraikan suku kata tertutup di papan putih
2. Guru membunyikan suku kata dan murid menyebut semula suku kata
3. Guru mengedarkan kertas kosong dan murid perlu menulis semula perkataan.
4. Guru mengedarkan lembaran kerja.
AKTIVITI PdP 5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK AMMAR HAZIQ ALYA
AZZIYAD EZEKIEL
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 32 TARIKH : 8 SEPTEMBER 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 PERSONA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 3.0 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK MANDI
: 3.1 Penjagaan kemudahan
STANDARD KANDUNGAN
- di tandas dan bilik mandi.
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Menamakan kemudahan di tandas dan bilik mandi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyebut kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi dengan bimbingan.
2. Menyenaraikan kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar tandas dan bilik air.
2. Murid dibimbing untuk menamakan kemudahan yang terdapat di tandas dan bilik air.
3. Guru menerangkan kegunaan setiap kemudahan.
4. Murid menyebut semula dan memberikan contoh
AKTIVITI PdP
5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK ADAM ARIF ASRAF
AKHFA ZIQRY
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................