Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PELAGUS,96800 KAPIT SARAWAK

BORANG REKOD PENCAPAIAN BAHASA MELAYU

Nama : RANDY STEWART AK WIN Tahun : 2


Tarikh Lahir : Umur : 8 TAHUN
Sekolah : SEK KEB NANGA PELAGUS

Arahan : Tandakan (/) bagi jawapan yang betul. (x) jika murid tidak dapat membuat sesuatu item.

Bil Senarai Kemahiran diuji Skor Penguasaan Analisis Guru


Menguasai Tidak
Menguasai
(/) (x)
1 Kemahiran 1 1
Huruf Kecil /
2 Kemahiran 2 1
/
Huruf besar
3 Kemahiran 3 1
/
Huruf Vokal
4 Kemahiran 4 1
/
Suku kata terbuka KV
5 Kemahiran 5 1
/
Perkataan KV KV KV
6 Kemahiran 6 1
/
Perkataan dua suku kata V KV
7 Kemahiran 7 1 /
Perkataan tiga suku kata KV KV KV
8 Kemahiran 8 1 /
Perkataan KVK

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 1


9 Kemahiran 9 1 /
Suku kata KVK
10 Kemahiran 10 1 /
Perkataan V KVK
11 Kemahiran 11 1 /
Perkataan KV KVK
12 Kemahiran 12 1 /
Perkataan KVK KV
13 Kemahiran 13 1 /
Perkataan KVK KVK
14 Kemahiran 14 1 /
Perkataan KV KV KVK
15 Kemahiran 15 1 /
Perkataan KVK KV KVK
16 Kemahiran 16 1 /
Perkataan KVKK
17 Kemahiran 17 1 /
Suku kata KVKK
18 Kemahiran 18 1 /
Perkataan KV KVKK
19 Kemahiran 19 1 /
Perkataan V KVKK
20 Kemahiran 20 1 /
Perkataan KVK KVKK
21 Kemahiran 21 1 /
Perkataan KVKK KV
22 Kemahiran 22 1 /
Perkataan KVKK KVK
23 Kemahiran 23 1 /
Perkataan KVKK KVKK
24 Kemahiran 24 1 /
Perkataan KV KV KVKK
25 Kemahiran 25 1 /
Perkataan KV KVK KVKK
26 Kemahiran 26 1 /
Perkataan KVK KV KVKK
27 Kemahiran 27 1 /
Perkataan KVKK KV KVK
28 Kemahiran 28 1 /
Perkataan KV KVKK KVK
29 Kemahiran 29 1 /
Perkataan Diftong dan Vokal
Berganding
30 Kemahiran 30 1 /
Perkataan Difgraf dan Konsonan
Bergabung
31 Kemahiran 31 0 - Boleh mengeja tetapi dengan bimbingan guru.
X
Imbuhan Awalan dan Akhiran
32 Kemahiran 32 0 - Belum menguasai sepenuhnya dari segi fahaman
X
Membaca dan Membina Ayat Mudah ayat.
33 Kemahiran 33 0
X
Bacaan Pemahaman
JUMLAH
30/33

Peratus

…………%

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 3


Catatan Penguji:

Tandatangan Penguji :

Nama Penguji :

Jawatan :
Tarikh :

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PELAGUS,96800 KAPIT SARAWAK

BORANG REKOD PENCAPAIAN BAHASA MELAYU

Nama : ELLIESON SANGGA AK BELLIE Tahun : 2


Tarikh Lahir : Umur : 8 TAHUN
Sekolah : SEK KEB NANGA PELAGUS

Arahan : Tandakan (/) bagi jawapan yang betul. (x) jika murid tidak dapat membuat sesuatu item.

Bil Senarai Kemahiran diuji Skor Penguasaan Analisis Guru


Menguasai Tidak
Menguasai
(/) (x)
1 Kemahiran 1 1
Huruf Kecil /
2 Kemahiran 2 1
/
Huruf besar
3 Kemahiran 3 1
/
Huruf Vokal
4 Kemahiran 4 1
/
Suku kata terbuka KV
5 Kemahiran 5 1
/
Perkataan KV KV KV
6 Kemahiran 6 1 /

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 5


Perkataan dua suku kata V KV
7 Kemahiran 7 1 /
Perkataan tiga suku kata KV KV KV
8 Kemahiran 8 1 /
Perkataan KVK
9 Kemahiran 9 1 /
Suku kata KVK
10 Kemahiran 10 1 /
Perkataan V KVK
11 Kemahiran 11 1 /
Perkataan KV KVK
12 Kemahiran 12 1 /
Perkataan KVK KV
13 Kemahiran 13 1 /
Perkataan KVK KVK
14 Kemahiran 14 1 /
Perkataan KV KV KVK
15 Kemahiran 15 1 /
Perkataan KVK KV KVK
16 Kemahiran 16 1 /
Perkataan KVKK
17 Kemahiran 17 1 /
Suku kata KVKK
18 Kemahiran 18 1 /
Perkataan KV KVKK
19 Kemahiran 19 1 /
Perkataan V KVKK
20 Kemahiran 20 1 /
Perkataan KVK KVKK
21 Kemahiran 21 1 /
Perkataan KVKK KV
22 Kemahiran 22 1 /
Perkataan KVKK KVK
23 Kemahiran 23 1 /
Perkataan KVKK KVKK
24 Kemahiran 24 1 /
Perkataan KV KV KVKK
25 Kemahiran 25 1 /
Perkataan KV KVK KVKK
26 Kemahiran 26 1 /
Perkataan KVK KV KVKK
27 Kemahiran 27 1 /
Perkataan KVKK KV KVK
28 Kemahiran 28 1 8
Perkataan KV KVKK KVK
29 Kemahiran 29 0
Perkataan Diftong dan Vokal X
Berganding
30 Kemahiran 30 0
Perkataan Difgraf dan Konsonan X
Bergabung
31 Kemahiran 31 0
X
Imbuhan Awalan dan Akhiran
32 Kemahiran 32 0
X
Membaca dan Membina Ayat Mudah
33 Kemahiran 33 0
X
Bacaan Pemahaman
JUMLAH

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 7


27/33
Peratus

Catatan Penguji: …………%

Tandatangan Penguji :

Nama Penguji :

Jawatan :

Tarikh :
SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PELAGUS,96800 KAPIT SARAWAK

BORANG REKOD UJIAN PENCAPAIAN BAHASA MELAYU

Nama : PETRUS SULI AK ANTHONY Tahun : 3


Tarikh Lahir : Umur : 9 TAHUN
Sekolah : SEK KEB NANGA PELAGUS

Arahan : Tandakan (/) bagi jawapan yang betul. (x) jika murid tidak dapat membuat sesuatu item.

Bil Senarai Kemahiran diuji Skor Penguasaan Analisis Guru


Menguasai Tidak
Menguasai
(/) (x)
1 Kemahiran 1 1
Huruf Kecil /
2 Kemahiran 2 1
/
Huruf besar
3 Kemahiran 3 1
/
Huruf Vokal
4 Kemahiran 4 1
/
Suku kata terbuka KV
5 Kemahiran 5 1
/
Perkataan KV KV KV

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 9


6 Kemahiran 6 1
/
Perkataan dua suku kata V KV
7 Kemahiran 7 1 /
Perkataan tiga suku kata KV KV KV
8 Kemahiran 8 1 /
Perkataan KVK
9 Kemahiran 9 1 /
Suku kata KVK
10 Kemahiran 10 1 /
Perkataan V KVK
11 Kemahiran 11 1 /
Perkataan KV KVK
12 Kemahiran 12 1 /
Perkataan KVK KV
13 Kemahiran 13 1 /
Perkataan KVK KVK
14 Kemahiran 14 1 /
Perkataan KV KV KVK
15 Kemahiran 15 1 /
Perkataan KVK KV KVK
16 Kemahiran 16 1 /
Perkataan KVKK
17 Kemahiran 17 1 /
Suku kata KVKK
18 Kemahiran 18 1 /
Perkataan KV KVKK
19 Kemahiran 19 1 /
Perkataan V KVKK
20 Kemahiran 20 1 /
Perkataan KVK KVKK
21 Kemahiran 21 1 /
Perkataan KVKK KV
22 Kemahiran 22 1 /
Perkataan KVKK KVK
23 Kemahiran 23 0
X
Perkataan KVKK KVKK
24 Kemahiran 24 0
X
Perkataan KV KV KVKK
25 Kemahiran 25 0
X
Perkataan KV KVK KVKK
26 Kemahiran 26 0
X
Perkataan KVK KV KVKK
27 Kemahiran 27 1 /
Perkataan KVKK KV KVK
28 Kemahiran 28 1 /
Perkataan KV KVKK KVK
29 Kemahiran 29 1 /
Perkataan Diftong dan Vokal
Berganding
30 Kemahiran 30 1 /
Perkataan Difgraf dan Konsonan
Bergabung
31 Kemahiran 31 1 /
Imbuhan Awalan dan Akhiran
32 Kemahiran 32 1 /
Membaca dan Membina Ayat Mudah
33 Kemahiran 33 1 /
Bacaan Pemahaman

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 11


JUMLAH
29/33
Peratus
87.9
…………%

Catatan Penguji:
1. Apabila melibatkan ejaan murid melakukan keselahan-kesalahan lazim seperti menggugurkan huruf dan menggantikan huruf
dalam perkataan yang dieja.
Tandatangan Penguji
2. Murid memerlukan :
latihan bacaan yng kerap begi melatih lidah dan melembutkan ejaan yang melibatkan huruf r.
Nama Penguji :MAHAZIQAH FARHAH BT MAHMUD

Jawatan :GURU PEMULIHAN KHAS

Tarikh :11/7/2016

PEMULIHAN KHAS PERMATA LINUS, SK NG PELAGUS 13