Anda di halaman 1dari 5

Tematik Tema 8 Subtema 8.

3
Paket I

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c pada jawaban yang paling
benar!
B
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 – 6!

Musim Penghujan

Musim penghujan telah datang.


Hujan turun hampir setiap hari.
Kadang-kadang disertai cahaya kilat.
Setelah kilat terdengar suara petir atau guruh.
Sebelum hujan turun terlihat awan gelap di langit.
Awan gelap tersebut disebut mendung.

1. Judul teks di atas ialah ….


a. Musim kemarau b. Musim Salju c. Musim Penghujan

2. Saat musim penghujan, hujan turun hampir setiap ….


a. hari b. bulan c. tahun

3. Saat hujan turun kadang-kadang disertai cahaya ….


a. kilat b. lampu c. lilin

4. Setelah kilat terdengar suara ….


a. ayam b. petir c. klakson

5. Sebelum turun hujan terlihat awan … di langit.


a. terang b. gelap c. putih

6. Awan gelap disebut juga ….


a. kilat b. pelangi c. mendung

LATIHAN PAT AL AMIN SEMESTER II KELAS 1 MI PEMBANGUNAN UIN JAKARTA


7. penghujan – sering – Musim – hujan – turun
Susunan kata yang tepat agar menjadi kalimat yang benar ialah ….
a. Musim penghujan hujan sering turun.
b. Hujan turun musim penghujan sering.
c. Penghujan musim turun hujan.

8.

Urutan gambar yang tepat agar membentuk sebuah cerita ialah ….


a. 3 – 1 – 4 – 2 b. 1 – 2 – 3 – 4 c. 4 – 3 – 2 – 1

9. Benda yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan ditunjukkan
oleh ….
a. b. c.

10. Kalimat pujian yang sesuai dengan gambar di


samping ialah ….
a. Rahma baik sekali mau bantu ibu memasak.
b. Rahma dan ibu memasak di dapur.
c. Rahma membantu ibu memasak.

11. Gambar yang menunjukkan sikap terpuji ialah …. P


a. b. c.

12. Gambar di samping menunjukkan sikap ….


a. terjelek
b. terpuji
c. tercela

LATIHAN PAT AL AMIN SEMESTER II KELAS 1 MI PEMBANGUNAN UIN JAKARTA


13. Bacalah percakapan berikut!
Ibu : “Sekarang sedang musim hujan. Khanza jangan lupa
membawa jaket ke sekolah ya!”
Khanza : “Iya bu, Khanza sudah membawa jaket di dalam tas.”
Khanza menunjukkan sikap … nasihat orang tua.
a. melanggar b. mematuhi c. menolak

14. Setelah makan piring yang kotor sebaiknya ….


a. dibuang
b. dibiarkan
c. dicuci

15. Setelah makan sebaiknya menggosok ….


a. batu b. gigi c. kaki

16. Salah satu aturan makan ialah ….


a. berbicara saat makan b. makan berceceran c. makan sambil duduk

17. Makan terburu-buru dapat menyebabkan ….


a. lapar b. sehat c. tersedak

18. Gambar di samping menunjukkan sikap mematuhi


aturan makan, yaitu ….
a. berdoa sebelum makan
b. mencuci tangan sebelum makan
c. mencuci piring sesudah makan

19. Sikap mematuhi aturan makan ditunjukkan oleh ….


a. b. c.

20. Ibrahim dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk membantu


korban banjir. Danish dan teman-temannya menunjukkan sikap ….
a. terpuji b. tercela c. buruk

LATIHAN PAT AL AMIN SEMESTER II KELAS 1 MI PEMBANGUNAN UIN JAKARTA


II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

M
Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 21-30!
No. Nama Lama waktu mengerjakan tugas
1 Ahmad 15 menit
2 Fatimah 17 menit
3 Zahra 10 menit
4 Syarif 12 menit

21. Ahmad mengerjakan tugas selama …_____ menit.

22. Syarif mengerjakan tugas selama …_____ menit.

23. Zahra mengerjakan tugas lebih …__________ daripada Syarif.

24. Fatimah mengerjakan tugas lebih …__________ daripada Ahmad.

25. Syarif mengerjakan tugas lebih …__________ daripada Zahra.

26. Zahra mengerjakan tugas lebih …__________ daripada Fatimah.

27. Anak yang mengerjakan tugas paling cepat ialah … ____________________ .

28. Anak yang mengerjakan tugas paling lama ialah ... _____________________ .

29. Urutan anak dari yang mengerjakan tugas paling lama ialah … ____________ ,

…_____________, …_____________, …_____________.

30. Urutan anak dari yang mengerjakan tugas paling cepat ialah … ___________ ,

…_____________, …_____________, …_____________.

LATIHAN PAT AL AMIN SEMESTER II KELAS 1 MI PEMBANGUNAN UIN JAKARTA


III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 31 sampai 35!


S
Alat dan bahan:
 Kardus bekas tisu  gabus
 kertas warna  gunting
 lem kertas  lidi
 gunting  tali
 kertas karton

31. Apa mainan yang dibuat pada gambar di atas?


______________________________________________________________
32. Apa bahan yang digunakan untuk membuat roda mobil-mobilan?
______________________________________________________________
33. Apa bahan yang digunakan untuk menghubungkan roda mobil-mobilan
sebelah kanan dan kiri?
______________________________________________________________
34. Apa bahan yang digunakan untuk membuat badan mobil-mobilan?
______________________________________________________________
35. Apa bahan yang dipasangkan di bagian depan agar mobil-mobilan dapat
ditarik?
______________________________________________________________

LATIHAN PAT AL AMIN SEMESTER II KELAS 1 MI PEMBANGUNAN UIN JAKARTA